4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС


Назва4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
Сторінка4/5
Дата22.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Журнал - ордер № 6-б

за __________місяць 200____ р.

по кредиту рахунка 63 “Розрахунки с постачальниками і підрядчикамиз/п

Найменування

постачальників

та підрядчиківопер

З Кт рах. 63 в

Дт рахунків

Всього

акцептовано

Сальдо

на поча-

ток м-ця

Відмітка про оплату

15

205

64
№ оп.

З поточного рахунку банка
Сальдо


Всього

Сальдо по рахунку 63 на кінець місяця

Примітка: на початок місяця (жовтня) заборгованості постачальникам (підрядникам) відсутня.
Методичні рекомендації до виконання СРС варіанту № 3

Перше завдання варіанту №3 засновується на знаннях теми курсу 2 “Облік в підприємствах торгівлі”. Студенти повинні надати конкретні відповіді на теоретичні запитання.

Характеристику за призначенням та структурою рахунку 28 „Товари” рекомендується подати за такою схемою:

- для обліку яких конкретних об’єктів призначено рахунок;

- до якої групи рахунків згідно класифікації належить рахунок, чи є він активний або пасивний ;

- що відображається в дебеті, кредиті рахунку та значення залишку на рахунку;

- які субрахунки за необхідністю ведуть до рахунку 28;

- місце рахунку в фінансовій звітності.

Для виконання другого завдання варіанту №3 студенти вивчають ЗМ3 тему “Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах”. На підставі наведеної кореспонденції рахунків студенти повинні розкрити зміст господарської операції сільськогосподарського підприємства, вказати первинні документи, які оформлюють названі операції.

Для виконання третього завдання варіанту №3 студенти вивчають ЗМ1 “Бухгалтерський облік у будівництві”.

На кожну з 17-ти приведених господарських операцій студенти вказують кореспонденцію рахунків і записують в журнал реєстрації господарських операцій (таблиця №1) загальних методичних рекомендацій, вказуючи суму та обліковий регістр для запису. Підрахувати підсумки в таблиці.

На підставі бухгалтерських проводок (опер.№ 1-3, 5-11, 14-16) зробити записи у журнал - ордер №6-б і підрахувати в ньому підсумки.

Студентам треба враховувати, що в операціях № 4, 9, 13, 17 необхідно визначити суми. Для визначення суми операції № 4 необхідно не враховувати суму податкового кредиту з ПДВ (опер.№ 2).

Для визначення суми операції № 9 необхідно враховувати суми операцій № 5,7.

Для визначення суми операції № 13 необхідно враховувати суми операцій № 9,10.

Для визначення суми операції № 17 необхідно не враховувати суму податкового кредиту з ПДВ (опер.№ 15).
4 ВАРІАНТ

Завдання 1.

ЗМ1 «Облік капітальних інвестицій”

Підберіть до кожного запитання відповідну відповідь. Для цього праворуч від номеру запитання проставити відповідну літеру:

Запитання

Відповідь

1. Склад проектно–кошторисної документації

А. Акт виконаних робіт за формою 2 КБ

2. Облік обладнання

та устаткування, прийнятого

для монтажу підрядчиком

Б. На рахунку:

15 „Капітальні інвестиції”, субрахунок

152 „Придбання (виготовлення) основних засобів”

153 „Придбання (виготовлення0 інших необоротних матеріальних активів”

3. Способи здійснення

капітальних робіт

В. На забалансовому рахунку

021 «Устаткування прийняте для монтажу».

4. Облік придбаного обладнання, що не потребує монтажу, у

забудовника

Г. Креслення, пояснювальні записки, кошторисно-фінансовий розрахунок

5. Документ, на підставі якого

здійснюються розрахунки за виконанні роботи

Д. Підрядний спосіб.

Господарський спосіб

Завдання 2.

ЗМ2 „Облік в підприємствах торгівлі”.

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків:

  1. Дт 281 Кт 631

  2. Дт 644 Кт 631

  3. Дт 631 Кт 311

  4. Дт 282 Кт 281

  5. Дт 282 Кт 285

  6. Дт 93 Кт 661

  7. Дт 92 Кт 131

  8. Дт 92 Кт 372

  9. Дт 301 Кт 361

  10. Дт 361 Кт 702

Завдання 3. Тематична задача
ЗМ3 „Облік в сільськогосподарських підприємствах”

Завдання:

-відкрити синтетичні рахунки (таблиця1) станом на 1 жовтня за даними таблиці 2;

- скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку

(таблиця 3);

- підрахувати обороти та кінцеві залишки по рахункам;

- скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками (таблиця 4)

Синтетичні рахунки відкрити за нижче приведеною формою

Таблиця 1.

Рахунок ______________________________________________

(найменування рахунка)
Сума в грн.

дебет

кредит

Залишок на 1..____Операція №Оборот заЗалишок на
Оборотну відомість відкрити за такою формою

Таблиця 4.з/п

Код

рах.

Залишок на

Оборот за

Залишок на

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Залишки по синтетичним рахункам на 1 жовтня 200___ р Таблиця 2

Шифр
Сума (грн.)

Назва рахунку

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

260000
131

Знос основних засобів
54100

20

Виробничі запаси

27000
21

Поточні біологічні активи

2700
22

Малоцінні швидкозношувані предмети

1400
23

Незавершене виробництво

33000
27

Продукція сільськогосподарського виробництва

10000
30

Каса

-
31

Рахунки в банку

1700
36

Розрахунки з покупцями та замовниками

8000
40

Статутний капітал
260000

63

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
4100

64

Розрахунки за податками й платежами
11900

65

Розрахунки за страхуванням
2800

66

Розрахунки з виплат робітникам
13200

79

Фінансові результати

2300БАЛАНС

346100

346100

Залишки за аналітичними рахунками на 1 жовтня

субрахунок 231 “Рослинництво” - 5000,00 грн.

субрахунок 232 “Тваринництво” - 20000,00 грн.

субрахунок 271 “Продукція рослинництва” - 7000,00 грн.

субрахунок 272 “Продукція тваринництва” - 3000,00 грн.

Господарські операції за жовтень Таблиця 3.Назва документа

Зміст господарської операції

Сума (грн.)

часткова

загальна

1

2

3

4

5

1

Розрахунок бухгалтерії, накладна

Оприбутковано за плановою собівартістю:

- привіс живої ваги молодняку тварин на вирощуванні та відгодівлі;

- продукцію рослинництва;

- продукцію тваринництва


600
4100

25000

2

Рахунок, накладна

Реалізована сільськогосподарська продукція покупцям за ринковими цінами
30000

3

Податкова накладна

Відображено зобов'язання з ПДВ
5000

4

Розрахунок бухгалтерії

Списана планова собівартість реалізованої продукції:

- рослинництва

- тваринництва9000

1100020000

5

Виписка банку

Отримана часткова оплата від покупця за сільськогосподарську продукцію
200006

Накладна,

Розрахункова відомість

Реалізовано зерно озимої пшениці робітникам сільськогосподарського підприємства в рахунок заборгованості по оплаті праці
2400

7

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано зобов'язання з ПДВ
400

8

Розрахунок бухгалтерії

Списана планова собівартість зерна озимої пшениці
1500

9

Платіжне доручення


Перераховано з рахунку в банку:

- прибутковий податок

- відрахування до Пенсійного фонду


440

76


516

10

Виписка банку

Отримані грошові кошти в касу для виплати заробітної плати та на відрядження
1300

11

Видатковий касовий ордер

Видана заробітна плата робітникам
1000

12

Видатковий касовий ордер

Видано з каси під звіт на відрядження
300

13

Авансовий звіт

Віднесені на витрати по збуту витрати по відрядженню експедитора
300

14

Виписка банку

Перераховано до бюджету фіксований сільськогосподарський податок
1900

15

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат витрати на збут
суму

визначити

16

Розрахунок бухгалтерії

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації продукції за вирахування сум ПДВ
суму

визначити

17

Розрахунок бухгалтерії

Списана на фінансовий результат планова собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції
21500

18

Виписка банку

Перераховано до бюджету сума ПДВ
2500

1   2   3   4   5

Схожі:

2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів...
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка,...
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка