Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з предмету „Бухгалтерський облік галузі” складається з розділів, які в свою чергу поділяються на теми (самостійні роботи).


НазваМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з предмету „Бухгалтерський облік галузі” складається з розділів, які в свою чергу поділяються на теми (самостійні роботи).
Сторінка1/10
Дата11.04.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Вступ
Самостійна робота студентів (СРС) – це спланована, пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, дидактична форма навчання, яка забезпечує управління навчальною діяльністю студентів, що проходить під контролем викладача та його безпосередньої участі та допомоги.

Мета самостійної роботи студента:

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

- формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

- розвиток морально-вольових зусиль;

- навчити студентів самостійно працювати з літературою;

- творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

- сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з предмету „Бухгалтерський облік галузі” складається з розділів, які в свою чергу поділяються на теми (самостійні роботи). Для кожного розділу розроблено додаток для перевірки знань студентів, отриманих в результаті самостійної роботи. Номер додатку відповідає номеру розділу.

Студенти повинні мати зошити для самостійної роботи, зміст яких періодично оцінюється викладачем. Якість виконаної роботи враховується при виставленні оцінок на семінарах.

На самостійну роботу виносяться частини теоретичного матеріалу, менш складного за змістом. Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Перелік тем, що виносяться на самостійне вивчення навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік галузі” спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік” приведені в таблиці 2.

Викладач може давати студентам різні види завдань самостійної роботи:

  • переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

  • робота з відповідним підручником, інструкціями, типовими технологічними процесами ремонту вагонів, деталей та вузлів, наказами;

  • самостійне вивчення окремих тем або питань;

  • написання рефератів, повідомлень;

  • творчі завдання (доповіді, проекти, тести для контролю знань);

  • підготовка письмових відповідей на проблемні питання.


Таблиця 1. Тематичний план для заочного відділення


з/п

Найменування тем

Обсяг годин

Всього

Аудиторних


Практичних

СамостійнихОсобливості організації бухгалтерського обліку на залізничному транспорті

2

2

-

-Облік необоротних активів

16

2

2

12Облік запасів

16

2

-

14Облік праці і заробітної плати

14

2

-

12Облік виробництва та реалізації (робіт, послуг) підприємств залізничного транспорту

16

2

2

12Облік коштів, розрахункових операцій та цінних паперів

12

-

-

12Облік підсобно-допоміжної діяльності залізниць

13

2

-

11Облік власного капіталу

10

-

-

10Звітність підприємств залізничного транспорту

9

-

-

9

Разом:

108

12

4

92


Завдання для студентів заочного відділення


№ п/п за списком

№ варіанта

№ теоретичного завдання

№ практичного завдання

1,11

1

1.1;1.2;1.3

Додаток 1 вар.№1

2,12

2

1.4;1.5;1.6

Додаток 1 вар.№2

3,13

3

2.1;2.2;2.3

Додаток 1 вар.№3

4,14

4

3.1;3.2;3.3

Додаток 2 вар.№1

5,15

5

3.4;3.5;3.6

Додаток 2 вар.№2

6,16

6

3.7;3.8;4.1

Додаток 2 вар.№3

7,17

7

4.2;4.3;4.4

Додаток 3 задача №1

8,18

8

5.1;5.2

Додаток 3 задача№2

9,19

9

6.1;6.2

Додаток 3 задача№3

10,20

10

7.1;7.2;7.3

Додаток 3 задача №4

11,21

11

8.1;8.2;8.3

Додаток 4 задачса №1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичка для виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
Бухгалтерський облік” заочної форми навчання у відповідності з навчальним планом по даній дисципліні. ІКонтрольна робота складається...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка