Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання


НазваНавчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання
Сторінка1/6
Дата18.03.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5   6
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

Навчально-методичний КОМПЛЕКС

з дисципліни

"БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"

для студентів

денної, вечірньої та заочної форм навчання

Павлоград

2008


Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл. к.е.н.,доц. І.В. Вишнякова. - Павлоград, 2008


Програма вивчення курсу складена на підставі:

1. Освітньо-професійних програм підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 – “Економіка і підприємництво” Міністерства освіти та науки України (2006р.)


Затверджено на засіданні методичної ради

Протокол №__ від ______ 2007р.
Дисципліна “Банківські операції” належить до прикладних дисциплін при підготовці фахівців економічного профілю.

Курс “Банківські операції” посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки надає методичні знання і практичне вміння виконувати найпоширеніші банківські операції. Він має зв’язок з такими дисциплінами, як “Фінанси”, “Економіка підприємства”, Гроші та кредит”, “Інвестиції”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Фінансовий аналіз”, “Облік і аудит у банках”.

Мета дисципліни: формування теоретичних знань при функціонуванні банків, здійснювані ними операції.

Завдання: засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і банками та між НБУ і банками.

Предмет: операції банків.

© Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

ВСТУПЕфективне функціонування економіки країни значною мірою визначається рівнем розвитку банківської системи. Сьогодні в Україні завершується формування банківської системи європейського типу. В контексті таких динамічних подій вища школа повинна своєчасно реагувати на всі зміни, що відбуваються в банківській сфері, в т.ч. через видання навчально-методичного комплексу з дисципліни “Банківські операції”, який враховує такі зміни.

Дисципліна “Банківські операції” належить до прикладних дисциплін при підготовці фахівців економічного профілю.

Метою курсу є вивчення основних ланок банківської діяльності, пов’язаних з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб’єктів господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг.

Завдання курсу — надати знання методики проведення кредитно-розрахункових та інших операцій і прищепити вміння, навички виконувати конкретну роботу, пов’язану з основними напрямами банківської діяльності:

 • засвоїти теоретичний матеріал за темами типової програми;

 • закріпити теоретичні знання на практичних заняттях при виконанні навчальних завдань за темами лекцій;

 • вивчити нормативні документи Національного банку України з організації проведення конкретних банківських операцій;

 • набути навичок роботи в групах під час опрацювання питань організації і ведення окремих операцій.

Студент, що засвоїв дисципліну «Банківські операції», згідно з ОКХ, повинен знати:

 • сутність, зміст та завдання дисципліни;

 • зміст основних операцій банківської діяльності;

 • основні прийоми проведення операцій;

 • методики визначення вартості послуг банку;

 • проблемні питання, пов’язані з наданням послуг банку;

 • сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію ведення операцій у банку.

Після опанування курсу «Банківські операції» студент повинен уміти:

 • визначити нормативи банківської діяльності,

 • встановити вплив інфляції на ці показники,

 • визначити обсяги кредитного, інвестиційного та депозитного портфеля банку,

 • визначити вартість капіталу по кожному з джерел його надходження,

 • розрахувати вартість кредитних та інвестиційних операцій,

 • оформляти всі види договорів, що укладає банк,

 • розрахувати основні показники фінансового стану банку.

Курс “Банківські операції” для студентів спеціальності «Фінанси» є фаховим, для студентів спеціальності “Облік і аудит” - вибірковим.

Метою НМК є орієнтація студентів у визначенні основних ланок банківської діяльності, сприяння набуттю практичних навичок, формування вміння використовувати набуті знання при виконанні банківських операцій і наданні клієнтам інших послуг.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для...
«Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка