Уроку Дата Тема уроку
Урок 101.44 Kb. 1 стр.
читати
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Урок 42.5 Kb. 1 стр.
читати
Тема уроку. Пряма і правильна призми. Площі бічної і повної поверхні призми. Мета уроку
Мета уроку: формування понять пряма, похила і правильна призми; вивчення теореми про бічну поверхню прямої призми
Урок 50.73 Kb. 1 стр.
читати
УРОКИ 3, 4 Тема. Перпендикуляр до площини. Многогран­ник, Пряма призма. Піраміда
Мета: ввести поняття перпендикуляра до площи­ни, многогранника і окремих його видів: прямої при­зми і піраміди; розвивати логічне мислення
Урок 45.75 Kb. 1 стр.
читати
Урок №53 Тема. Підсумкове повторення за курс 7 класу
Мета: повторити та узагальнити знання учнів про найголовніші теоре­тичні відомості курсу геометрії 7 класу; повторити та узагальнити вміння використовувати основні прийоми розв'язання задач
Урок 32.87 Kb. 1 стр.
читати
Урок №63 Тема. Тематична контрольна робота №5 Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для Урок №63 Тема. Тематична контрольна робота №5 Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для виконання зображення фігур за умовою за­дачі, а також для розв'язання стандартних і нестандартних задач
Урок 22.57 Kb. 1 стр.
читати
УРОКИ №53-54 Тема. Розв'язування прикладних задач УРОКИ №53-54 Тема. Розв'язування прикладних задач
Мета: розвиток пізнавальної активності учнів шляхом розв'язування прикладних задач, що передбачають за­стосування знань і вмінь, набутих учнями в ході вивчення геометрії у сьомому класі
Урок 54.82 Kb. 1 стр.
читати
Уроки узагальнення та систематизації знань з математики (8-10 клас)
Лискова Світлана Миколаївна, Чамата Світлана Олександрівна, Козлова Ольга Миколаївна
Урок 112.93 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 34 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з розширенням числових мно­жин: числові множини N, Ζ, Q, R та множина комп­лексних чисел (С)
Урок 57.31 Kb. 1 стр.
читати
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2 Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Урок 48.92 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 23 Тема уроку УРОК 23 Тема уроку
Мета уроку: формування знань учнів про правила знаходження первісних (невизначених інтегралів), формування умінь у знаходженні первісних для даних функцій, користуючись правилами знаходження первісних
Урок 60.9 Kb. 1 стр.
читати
Урок 53 Тема уроку
Предметом вивчення статистики є вивчення кількісної сторони цих явищ. Статистика вчить, як проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за соєю природою соціально-економічних явищ
Урок 58.47 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 49 Тема уроку УРОК 49 Тема уроку
Мета уроку: Ознайомити учнів з незалежними випробуваннями, схемою Бернуллі. Формувати уміння учнів обчислю­вати ймовірності, застосовуючи формулу Бернуллі
Урок 43.77 Kb. 1 стр.
читати
Уроку І. Перевірка домашнього завдання Уроку І. Перевірка домашнього завдання
Мета. Ввести поняття імовірності випадкової події. Учити учнів шукати імовірність випадкової події
Урок 22.32 Kb. 1 стр.
читати
УРОК 43 Тема уроку УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
Урок 48.57 Kb. 1 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita