Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка19/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

Принцип наукового підходу до планування дає можливість забезпечити спадкоємність у вихованні особового складу, правильно визначити найближчі та подальші цілі, шляхи та методи вирішення ключових проблем. Науково планувати виховну роботу – це, перш за все, виходити з вимог Конституції України, законів, постанов уряду, наказів та директив Міністра оборони, спиратися на глибоке знання законів організації життєдіяльності особового складу.


Принцип конкретності і цілеспрямованості планування передбачає ретельну аналітичну роботу щодо знання положення справ у підрозділі, аналіз ефективності виховної роботи в минулому (місяці, півріччі, році), знання завдань, що стоять перед підрозділом.

Принцип комплексного підходу до планування виховної роботи передбачає врахування заходів, які забезпечують рішення всіх завдань, що стоять перед військовим колективом або найбільш важливої задачі, яку потрібно тісно пов’язати з планами бойової підготовки, вказівками вищих органів з гуманітарних питань, перспективними планами. Комплексний підхід до планування відображає єдність всіх складових виховної роботи.

Принцип реальності плану. Цей принцип означає необхідність врахування в плані нових вимог життя, нових умов, завдань бойової підготовки, правового, естетичного та військового виховання особового складу, передового досвіду виховної роботи, можливостей забезпечення його виконання.

Принцип особистої відповідальності виконавців кожного заходу вимагає від посадової особи, що планує заходи ретельного підбору, розстановки і підготовки виконавців.

Плануючи виховну роботу, заступник командира з гуманітарних питань повинен залучати найбільш підготовлених в теоретичному, практичному, спеціальному відношенні виконавців. Визначаючи кожному обсяг роботи, він враховує здібності, рівень підготовки, бажання і вміння працювати з особовим складом.

План виховної роботи, складений заступником командира з гуманітарних питань подається на затвердження командиру. Затверджений план стає законом для всіх, керівництвом до дій. Основні заходи плану включаються в план-календар бойової й гуманітарної підготовки підрозділу.

План повинен бути своєчасно доведений до керівного складу роти, командирів взводів і виконавців. Крім того, заступник командира роти з гуманітарних питань інструктує виконавців з питань методики проведення того чи іншого заходу, нагадує про його значення, про відповідальність за якість підготовки та проведення, а при необхідності надає допомогу в організації проведення.

Таким чином, план – найважливіша основа ефективної організаторської діяльності по перетворенню в життя політики держави в Збройних Силах, виховання особового складу, забезпечення високої якості бойової підготовки, зміцненню військової дисципліни, підтримці на відповідному рівні бойової готовності підрозділу.


15.2. Методика планування виховної роботи в підрозділі

У практиці виховної роботи в підрозділі склалася певна методика різних видів планування.

До основних видів планування відносяться: перспективне, поточне та цільове.

1. Перспективне планування здійснюється на основі вимог керівних документів та визначає заходи на тривалий період (період навчання, навчальний рік) з найбільш важливих проблем за напрямами діяльності.

Перспективне планування повинно бути розроблено так, щоб не тільки залишатися цілісним протягом тривалого періоду часу, але і бути достатньо гнучким, щоб при необхідності можна було здійснити його модифікацію і уточнення відповідно до нових завдань та обстановки.

2. Поточне планування здійснюється на підставі визначених перспективним плануванням заходів, є засобом реалізації перспективного планування та передбачає заходи на нетривалий період часу (як правило, місяць) та спрямовані на вирішення конкретного комплексу завдань, які витікають із наказів і вказівок командирів (начальників), планів бойової та гуманітарної підготовки.

При опрацюванні поточного планування враховуються вимоги Військових статутів ЗС України, наказів та директив Міністра оборони України, вказівок старших командирів (начальників), характер та обсяг завдань програми та плану бойової підготовки, типові заходи виховної роботи, морально-психологічний стан та стан військової дисципліни особового складу, оцінюється ступінь виконання попередніх заходів, їх оптимальність, ефективність впливу на вирішення завдань підрозділу, робляться відповідні уточнення перспективного плану .

Цільове планування проводиться з метою організації виховної роботи та морально-психологічного забезпечення окремих важливих, відповідальних та конкретних завдань (наприклад, підготовки та проведення тактичних навчань, бойових стрільб, святкування державних свят, визначних подій у державі, тощо).

Методика планування включає ряд етапів:

1. Вивчення керівних документів та усвідомлення вихідних даних для планування, а саме:

 • вимоги та розпорядження Президента України, Кабінету Міністрів України, законодавчих актів з військових питань, вимоги МО України, начальника Департаменту гуманітарного та соціального розвитку МО України та Головного Управління з гуманітарних питань та соціального захисту Генерального штабу ЗС України;

 • важливі події та визначні дати у житті держави, ЗС України, з’єднання, частини, підрозділу;

 • особливості регіону та місця дислокації підрозділу;

 • наявність та стан технічних засобів виховання й просвіти, народознавчої світлиці;

 • стан виконання завдань бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки за минулий період;

 • оцінка морально-психологічного стану особового складу та стану військової дисципліни;

 • оцінка ефективності системи виховної роботи за минулий період;

 • стан виховної роботи з різними категоріями військовослужбовців;

 • рівень задоволення духовних та соціальних потреб військовослужбовців;

 • вимоги керівних документів щодо організації бойової підготовки та виховної роботи;

 • завдання військової частини, підрозділу на наступний місяць;

 • вказівки старших начальників;

 • заходи, які проводяться старшими начальниками, побажання підлеглих командирів (начальників) та інші.

2. Визначення цілей і завдань, які необхідно досягти і вирішити:

 • визначення головної мети, яку необхідно досягти під час проведення виховної роботи;

 • заходи морально-психологічного забезпечення бойової готовності роти, бойової підготовки, служби військ, специфічної діяльності підрозділу;

 • заходи морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень, правового виховання особового складу, згуртування військових колективів;

 • заходи психологічної роботи;

 • заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення;

 • заходи культурно-виховної та просвітницької роботи, дозвілля військовослужбовців;

 • заходи військово-соціальної роботи;

 • заходи військово-патріотичного виховання;

 • заходи індивідуально-виховної роботи.

3. Визначення порядку, послідовності, термінів, засобів, методів проведення виховної роботи.

4. Розробка заходів плану.

5. Затвердження плану командиром.

6. Підготовка виконання плану:

 • добір виконавців плану (головний виконавець та організатор — заступник командира роти з гуманітарних питань, основні виконавці — офіцери роти, допоміжні виконавці — старшина роти, прапорщики, сержанти, актив роти);

 • доведення до виконавців завдань з гуманітарних питань;

 • допомога виконавцям у підготовці до проведення виховного заходу.

7. Контроль за виконанням плану та своєчасне внесення коректив:

 • внесення запланованих заходів до розкладу занять;

 • нагадування виконавцям про заходи, які вони проводять та контроль за їх проведенням;

 • своєчасний аналіз виконання плану і внесення змін та доповнень.

Складання плану передбачає творче і комплексне застосування форм, методів та засобів виховання.

Важливим елементом при плануванні є формулювання заходів виховної роботи. Вони повинні бути, як правило, короткими, чіткими та суттєвими за змістом. Спочатку плануються загальні заходи, в яких приймає участь весь особовий склад (загальні збори військовослужбовців, урочисті зібрання); потім заходи за категоріями особового складу (зібрання, наради, конференції, семінари, групові бесіди, тематичні вечори, диспути); методичні заходи (проведення інструктивно-методичних занять, узагальнення та пропаганда передового досвіду, обмін досвідом роботи, показні форми роботи та інше); організаційні заходи (вивчення вимог керівних документів, прийом заліків, відпрацювання організації доставки кореспонденції та періодичних видань, отримання і доставки кіно і відеофільмів); аналітичні заходи (проведення соціологічних досліджень, вивчення суспільної думки, вивчення положення справ у підрозділах за різними питаннями; заходи індивідуально-виховної, культурно-просвітницької роботи та дозвілля; виготовлення наочної агітації (стенди, схеми, плакати тощо).

Окремо складаються плани проведення передвихідних, вихідних та святкових днів, які теж затверджуються відповідними командирами.

Варіант типового поточного плану виховної роботи з особовим складом роти Сухопутних військ ЗС України поданий в додатку .

Отже:

1. Планування виховної роботи – важливий етап її організації, який вимагає від заступника командира з гуманітарних питань високої професійної підготовки, знання організації бойової підготовки, служби військ, всіх видів забезпечення життєдіяльності особового складу, типових заходів виховної роботи, методики проведення різноманітних заходів з різними категоріями особового складу.

2. Планування виховної роботи в підрозділі здійснюється на основі глибокого знання керівних документів (наказів, директив, концепцій, вказівок, настанов, статутів тощо).


Додаток 6

Додаток 7
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Командир 1 механізованої роти військове звання, підпис, прізвище, ініціали

“___” січня 200__ р.
ПЛАН

виховної роботи з особовим складом 1 механізованої роти на лютий 200__ р.

Найменування заходів


Термін проведення


Хто проводить

Відмітка про виконання

1

2

3


4

5

1

Загальні збори особового складу підрозділів: “Дружба, військове товариство – славна традиція Збройних Сил України”

12.02


Командир роти
2

Підведення підсумків бойової, гуманітарної підготовки та стану військової дисципліни за лютий, постановка завдань на березень

28.02

Командир роти
3

Надання допомоги щодо підведення підсумків стану бойової, гуманітарної підготовки, стану військової дисципліни за місяць у взводах

24-26.02

Заступник командира з гуманітарних питань
4

Вивчення стану роботи щодо забезпечення статутних умов служби у взводах.

Розгляд висновків з аналізу на службовій нараді з офіцерами роти

1-9.02
9.02

Заступник командира з гуманітарних питань

Командир роти
5

Методична допомога командирам взводів щодо організації змагань по виконанню нормативів під час занять з:
Заступник командира з гуманітарних питань
 • вогневої підготовки;

5,21.02 • технічної підготовки;

7,20.02 • фізичної підготовки;

2,16.02 • ЗЗМУ

6,26.026

Заняття з сержантами:
Заступник командира з гуманітарних питань
Методика організації та проведення індивідуально-виховної роботи у відділенні

7.02
Методика підведення стану військової дисципліни у відділенні

21.02
7

Інструктивне заняття з активом роти ”Практика роботи активу роти під час занять з вогневої підготовки”

3.02

Заступник командира з гуманітарних питань
8

Підведення підсумків стану військової дисципліни у:


 • роті

5,12,19,26.02

Командир роти
 • взводах, відділеннях

Щоденно

Командири взводів
9

Підбір, інструктаж особового складу та підведення підсумків несення вартової та внутрішньої служби

Постійно

Командир роти, заступник командира з гуманітарних питань
1

Контроль підготовки та інструктування військовослужбовців щодо дотримання військової ввічливості і поведінки під час знаходження у звільненні, перебуванні у відпустках, при спорядженні команд для виконання завдань у відриві від військових частин

Щоденно

Командир роти,

Заступник командира з гуманітарних питань,

старшина роти
11

Інструктаж редколегії стінної газети, організація випуску чергового номеру газети

24.02

Заступник командира з гуманітарних питань
12

Екскурсія особового складу роти до краєзнавчого музею міста

18.02

Заступник командира з гуманітарних питань
13

Технічна вікторина: ”Відмінне знання військової техніки – запорука успішного виконання бойової задачі”

8.02

Командир 1 взводу,

ст. технік роти
14

Оновлення матеріалів в “Кутку правових знань”

12-17.02

Заступник командира з гуманітарних питань

15

День інформування за темою: “Захист Вітчизни – конституційний обов’язок громадянина України ”

15.02

за планом управління військової частини)
16

Тематичний ранок “Ми захищаємо Вітчизну”

25.02

Заступник командира з гуманітарних питань
17

Зустріч особового складу роти з ветераном військової частини, учасником Великої Вітчизняної війни підполковником у відставці Поповичем О.Ю.

22.02

Командир роти
18

Перегляд та обговорення з особовим складом роти відеофільму “Цього могло не статися”

11.02

Заступник командира з гуманітарних питань
19

Огляд – конкурс на краще виконання стройової та маршової пісні між взводами роти

4.02

Командир роти, командири взводів
11

Бесіди з особовим складом

 • Патріотизм, вірність військовому обов’язку, відповідальність за долю держави – невід’ємні риси захисника Батьківщини.
5.02

Заступник командира з гуманітарних питаньВідмінне знання та володіння військовою технікою – основа успіху в бою.

14.02

Командир ротиМоральні основи статутних взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України.

19.02

Командир 2 взводу • Дисциплінованість – важлива якість особистості воїна. Зміцнювати дисципліну та правопорядок – обов’язок військовослужбовця.

21.02

Командир 3 взводу

Заступник командира 1мр з гуманітарних питань

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Д


одаток 8.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка