Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка25/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Список використаної літератури: 1. Конституція України. - К., 1996. – 80 с.

 2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оборону України” . // Народна армія. – 2000. – 28 листопада.

 3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Збройні Сили України” // Армія України. - 2000. – 23 листопада.

 4. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №44.

 5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 рік” // Армія України. – 2000.

 6. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 15.

 7. Воєнна доктрина України. / Указ Президента України № 648/2004 від 15 червня 2004 р. // Народна Армія. – 2004. – 23 червня .

 8. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.

 9. Концепція гуманітарного і соціального розвитку в Збройних Силах України / Указ Президента України №28/2004 від 12 січня 2004 // Народна Армія. – 2004. – 14 січня.

 10. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України / Указ президента України № 981/98 від 4 вересня 1998 // Збірник Указів Президента України. – К.: Політвидав, 1998.

 11. Військові статути Збройних Сил України. – К.: Варта, 1999.

 12. Наказ Міністра оборони України від 20.01.94р. №21 “Про введення в дію положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України” – К., 1994.

 13. Наказ Міністра оборони України від 05.04.94р. №96 “Про введення в дію інструкції про порядок розгляду і прийняття рішень щодо пропозицій, заяв, скарг та прийняття відвідувачів у Збройних Силах України”. – К., 1994.

 14. Наказ Міністра оборони України №226 від 18.07.2000р. “Про затвердження Положення про органи виховної роботи Збройних Сил України” – К., 2000.

 15. Наказ Міністра оборони України №62 від 11.03.94р. “Про інформаційне забезпечення особового складу Збройних Сил України” – К., 1994.

 16. Наказ Міністра оборони України від 29.04.97 р. “Про зміцнення військової дисципліни в Збройних Силах України” – К., 1997.

 17. Наказ Міністра оборони України №277 від 15.08.01р. “Про затвердження Цільової програми підтримки і розвитку культури у Збройних Силах України”. – К., 2001.

 18. Наказ Міністра оборони України №402 від 19.11.2003р. “Про затвердження інструкції про порядок надання доповідей та донесень про злочини, події, порушення військової дисципліни у Збройних Силах України. – К., 2003.

 19. Наказ Міністра оборони України №438 від 13.12.2003р. “Про введення посад та структурних підрозділів з гуманітарних питань у Збройних Силах України”. – К., 2003.

 20. Наказ Міністра оборони України №416 від 17.12.01р. “Про організацію роботи

щодо порядку обліку корупційних діянь та інших правопорушень пов’язаних з ними і надання звітів щодо виконання вимог законодавства України про боротьбу з корупцією”. – К., 2001.

 1. Директива Міністра оборони України Д-15 від 25.05.2004р. “Про організацію оборонного планування у Збройних Силах України на 2004 – 2009 рр.” – К., 2004.

 2. Директива Міністра оборони України Д-11 від 12.09.2000 р. “Про організацію гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил України”. – К., 2000.

 3. Директива Міністра оборони України Д-6 від 1.02.94 р. “Про організацію культурно-виховної роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України”. – К., 1994

 4. Директива Міністра оборони України Д-21 від 19.04.94 р. . “Про організацію професійної і методичної підготовки офіцерів органів виховної роботи Збройних Сил України”. – К., 1994.

 5. Директива Міністра оборони України Д-3 від 02.02.99р. “Про удосконалення діяльності органів військового управління щодо зміцнення військової дисципліни у Збройних Силах України”. – К., 1999.

 6. Директива Міністра оборони України Д-17 від 29.07.99р. “Про удосконалення діяльності органів військового управління щодо попередження пияцтва та впровадження здорового способу життя у Збройних Силах України”. – К., 1999.

 7. Директива Міністра оборони України Д-12 від 31.05. 01р. “Про стан правопорядку, військової дисципліни та додаткові заходи органів військового управління щодо їх зміцнення”. – К., 2001.

 8. Програма реформування та розвитку морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. – К., 2000.

 9. Атаманчук М.О. Індивідуалізація виховання військовослужбовців. (Основи теорії, методика і організація): Навчальний посібник. – К.: КВГІ, 1995 . – 48 с.

 10. Актуальні проблеми діяльності органів військового управління щодо підвищення результативності виховної роботи, зміцнення морально-психологічного стану особового складу / По матеріалам зборів керівного складу органів виховної роботи Збройних Сил України і науково-практичної конференції. – К.: ГУВР, 1999.

 11. Бабенко М.С. Актуальні проблеми виховної роботи в контексті реалізації завдань Державної програми реформування та розвитку Збройних Силах України на період до 2005 року // Народна Армія. – 2001. – 6 лютого.

 12. Бабенко М.С., Ротань М.П. Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень: Навчально-методичний посібник. – К.: ВГІ НАОУ, 2000.

 13. Бабенко М.С., Ротань М.П., Стасюк В.В., Литвиновський Є.Ю. Виховна робота : методологія, організація і методика. навчально-методичний посібник. – К.: ВГІ НАОУ, 2002.

 14. Безбах В.Г. Організація морально-психологічного впливу на особовий склад в арміях передових країн світу. – Зб.наук.праць. – К.: ВГІ НАОУ, 2003. – №2 (33).

 15. Безбах В.Г. Проблеми і шляхи реформування морально-психологічного забезпечення військової служби в системі завдань “Оборонного огляду”.-Зб.мат.науково-практичної конференції ч.1. – К.: ВГІ НАОУ, 2003.

 16. Варий М.Й. Управление морально-психологическим состоянием личного состава воинского подразделения. – К., 1995.
 1. Варій М.Й. Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні. – Л.: ВВП ДУ “ЛП”, 1996.

 2. Військове виховання: історія, теорія та методика: Навчальний посібник / За ред. В.В. Ягупова.– К., 2002.

 3. Гаєвський В.А. Основи науки управління. – К., 1998.

 4. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О.Романенко, Ю.Г.Даник та інші – К.:МО України, Х:ХВУ, 2003. – 368 с.

 5. Збірник нормативно-правових документів. – К: ДГСР, 2004. – 69 с.

 6. Колпаков В.М. Методи управления: Учебное пособие. – К., 1997.

 7. Коупленд Н. Психология и солдат / Пер.с англ. – М.,1958.

 8. Кучма Л.Д. Курс на реформи в Збройних силах України незмінний // Народна армія. – 2001. – №214. – 17 листопада.

 9. Литвиновський Є.Ю., Петрович В.І., Савінцев В.І., Стасюк В.В. Інформаційно–пропагандистське забезпечення особового складу: Навч. посібник: У 2–х ч., Ч.1. – 2003.

 10. Литвиновський Є.Ю. Виховний процес у Збройних Силах України: шлях до гуманізації // Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: Сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми. Мат-ли Всеукр. наук.-практ.конф. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2003.

 11. Литвиновський Є.Ю. Проблеми професійної освіти офіцерів структури виховної роботи та шляхи їх вирішення // Зб. наук. пр. – К.: ВГІ НАОУ, 2002. – №5 (30).

 12. Литвиновський Є.Ю. Виховний процес у Збройних Силах України – складова системи загальнонаціонального виховання громадянина України // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. пр. – К., 2001.

 13. Методичні рекомендації органам військового управління щодо проведення заходів соціального характеру із реформування Збройних Сил України. – К.: ГУВР, 2004. – 56 с.

 14. Москвічев С. Г. Соціальна мотивація і шляхи її використання в управлінні. – К.: Либідь, 1992.

 15. Подоляк Я.В. Личность и коллектив: психология военного управления – М.: Воениздат, 1989.

 16. Радченко О.О. Індивідуальний підхід вихованні військовослужбовців. (Методичні рекомендації щодо впровадження у військах системи індивідуальної виховної роботи з особовим складом) // Вартові неба. – К., 2000 – №122. – с. 1-4.

 17. Ріпа Л.А., Бабенко М.С. Змістовний компонент гуманітарного і соціального розвитку в Збройних Силах України та формування механізму його реалізації в сучасних умовах. – Зб.наук.праць. – К.: ГФ НАОУ, 2004 – №5.

 18. Ріпа Л.А., Бабенко М.С. Філософсько-методологічні аспекти концептуальних засад гуманітарного та соціального розвитку в Збройних Силах України. – Зб.наук.праць. – К.: ГФ НАОУ, 2004 – №3.

 19. Ротань М.П., Стасюк В.В. Методика індивідуально-виховної роботи: Навчально-методичний посібник. – К.: КВГІ, 1999. – 56 с.

 20. Ротань М.П., Стасюк В.В. Словник-довідник з проблем морально-психологічного забезпечення життєдіяльності та застосування військ (сил): Навчальний посібник. – К.: ВГІ НАОУ, 2002.

 21. Сімончук П.П. Аналіз стану військової дисципліни та профілактики правопорушень начальником відділу виховної роботи з’єднання, заступником командира полку (корабля) з виховної роботи: Навчально-методичний посібник. – К.: ВГІ НАОУ, 2000.

 22. Скуратівський В.А., Трощинський В.П., Чукут С.А. Гуманітарна політика в Україні. – К.: Вид.УАДУ, вид. Міленіум. – 2002.

 23. Стратієнко О.Ф., Ротань М.П. Морально-психологічне забезпечення бойової підготовки та служби військ. – К.: КВГІ, 1998.

 24. Управління виховної роботи Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України. Система роботи офіцерського складу щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку у військових частинах. Форми і методи індивідуально-виховної роботи // Вартові неба. – К., 2003. – №16. – 17. – с.7-8.

 25. Ягупов В.В. Військова дидактика: Навчальний посібник. – К.:Видавничо–поліграфічний центр „Київський університет”, 2000.

 26. Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка