Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка8/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Зміст роботи заступника командира з гуманітарних питань щодо МПЗ завдань, які вирішуються під час тактичних навчань, визначається, виходячи з психологічного змісту сучасної збройної боротьби та конкретних завдань навчань, морально-психологічного стану особового складу, а також з урахуванням інших стрес-факторів навчально-бойової обстановки, які суттєво впливають на морально-психічний і фізичний стан військовослужбовців.

У підготовчий період основна увага командирів та їх заступників зосереджується на роз'ясненні особовому складу отриманої навчально-бойової задачі, формуванні у воїнів психічної готовності до виконання завдань навчань у складній обстановці. Особлива увага звертається на молодих воїнів, тобто на тих, хто раніше не був учасником навчань, а також на тих, котрі мають нервово-психічну нестійкість. З ними проводяться додаткові заняття, бесіди, організовується шефство досвідчених солдат і сержантів над молодими воїнами. Особовому складу роз'яснюється положення міжнародного гуманітарного права в умовах воєнного часу, вимоги щодо дотримання заходів безпеки, правил взаємовідношень з місцевим населенням у районі навчань. Воїни попереджаються про недопущення руйнування доріг, мостів, пошкодження сільськогосподарських угідь тощо. Готується до роботи в польових умовах база гуманітарної підготовки та інформування.

Основні заходи морально-психологічного забезпечення тактичного навчання відображаються в його плані (таблиця 5.1), який розробляється заступником командира підрозділу з гуманітарних питань і затверджується його командиром.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир 1 роти

військове звання, підпис, прізвище, ініціали

“___”___________200__ р.


ПЛАН

МПЗ на період підготовки та проведення тактичного навчання з 1 ротою на тему: “Наступ механізованого підрозділу з ходу на противника, який обороняється. Розвиток наступу та бій в глибині оборони противника”п/п

Заходи морально-психологічного

забезпечення

Дата

проведення

Виконавці

Відмітка про виконання

І. Підготовчий період
1

2

3

4

5

1.

Загальні збори особового складу підрозділу з порядком денним: “На тактичному навчанні – діємо як в бою”. Доповідає командир роти.

05.03

Ком. роти, заст. ком. з ГП
2

Співбесіда з офіцерами підрозділу з проблем:

- заходи МПЗ в підрозділі під час навчання;

- позитивні та негативні чинники організації та проведення попередніх навчань;

- особливості морально-психологічної та бойової підготовки військових підрозділів суміжних держав


07.03
04.03
09.03

Заст. ком. з ГП
3

Співбесіди з сержантами з проблем:

- вимоги до польового вишколу військовослуж-бовців та завдання сержантів;

- практика організації змагань у відділенні03.03

08.03

Ком. роти, заст. ком. з ГП
4

Нарада з активом підрозділу з питань:

- форми і методи роботи активу під час навчань щодо роз’яснення покладених завдань та мобілізації воїнів на їх виконання;

- особливості роботи активу підрозділу під час підготовки до навчань


02.03

Ком. роти, заст. ком. з ГП
5

Випуск стінгазет, фотогазет, бойових листів під гаслами: “В полі кується бойова майстерність”, “Якість навчання закладається під час підготовки до нього”

до 25.03

Редколегія стінгазети, редактори бойових аркушів
6

Випуск інформаційних бюлетенів з питань:

- техніка та озброєння мотопіхотних підрозділів суміжних країн, її можливості;

- особливості експлуатації БМП-2 в умовах весняного бездоріжжя;

- особиста гігієна військовослужбовців в бойових умовахдо 10.03
до 15.03
до 20.03


Ком. роти,

заст. коман. підрозділу з озброєння.

Фельдшер
7

У відділеннях (бойових розрахунках та екіпажах) вивчити обов’язки військовослужбовців під час бою

до 20.03

Командир відділення (бойового розрахунку, екіпажу)
8

Бесіди з особовим складом:

- підтримання бойових традицій військової частини – наш внесок у підготовку до відзначення її 60-річчя;

- сурове дотримання заходів безпеки – запорука попередження подій під час навчання;

- збереження зброї та військового майна під час навчання;

20.03

17.03

21.03

Офіцер по інф.-пропаг. роботі

Ком. роти.
Старшина підрозділу
9

Підготовка комплекту похідної наочної агітації для роботи під час навчання

до 25.03

Заст. командира з ГП, актив підрозділу
10

Надання допомоги активу підрозділу щодо підготовки матеріалів для бесід під час навчань


до 25.03

Заст. командира з ГП
11

Відвідування музею об’єднання (з’єднання, військової частини), організація зустрічі особового складу з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-афганцями, ліквідаторами аварії на ЧАЕС, ветеранами військової частини

9.03

Офіцер по інф.-проп. роботі
12

Вечір зустрічі бойового співтовариства з військовослужбовцями танкістами та артилеристами, які будуть брати участь у запланованому навчанні

12.03

Заст. ком. ГП
13

Забезпечення участі механіків-водіїв у технічній конференції, яка проводиться у військовій частині на тему: “Суворе дотримання прав водіння машин в польових умовах – запорука попередження аварій і катастроф”

14.03

Ком. роти
14

Аналіз ступеня засвоєння офіцерами, які закінчили ВВНЗ у минулому році, своїх посад, їх підготовленості до навчання, проведення індивідуальних бесід з цих питань

12-20.03

Ком. роти, заст. командира з ГП
15

Підбір та призначення на кожну машину (бойовий розрахунок, екіпаж) на період навчання, найбільш підготовлених військовослужбовців (актив підрозділу)

1-20.03

Ком. роти, заст. ком. з ГП
16

Інструктаж фельдшера, санінструкторів, старшин підрозділів стосовно ретельної підготовки всього необхідного для забезпечення харчування, організації відпочинку, обігріву, надання першої медичної допомоги воїнам, збереження та належного використання боєприпасів

до 18.03

Ком. роти, заст. ГП
17

Забезпечення редакторів бланками бойових аркушів, листів-блискавок, приладдями для письма та малювання, їх інструктаж стосовно роботи в польових умовах

до 21.03

Заст. ком. з ГП
18

Виготовлення та забезпечення підрозділів пам’ятками щодо дій військових спеціалістів під час навчань, збереження життя та здоров’я

до 20.03

Заст. ком з ГП
19

Вивчення з особовим складом пам’яток щодо дій на навчаннях

до 20.03

Командири взводів
20

Підготовка “листів-подяк”, карток поздоровлення з Днем народження, вимпелів, карток подяк кращим військовим спеціалістам для вручення їх під час навчань.

до 25.03

Заст. ком. з ГП
21

Перегляд відеофільмів (навчальних кінофільмів) з проблематики запланованих навчань, досвіду попередніх навчань, хронікально-документальних фільмів щодо війн (збройних конфліктів) останніх десятиліть

1,7,14,21.03

За планом штабу частини
22

Інструктаж командирів підрозділів щодо організації постійного бойового інформування під час навчань, організації психологічної підготовки, попередження психічного травмування підпорядкованого особового складу, організації змагань серед особового складу.

21-23.03

Заст. ком. з ГП
23

Вечір зустрічі воїнів підрозділів з військовослужбовцями, які відзначилися на минулих навчаннях

21.03

Заст. ком. з ГП
ІІ. Заходи МПЗ під час навчання

а) під час виконання заходів сигналу ЗБІР

1

Шляхом проведення стислих за часом індивідуальних бесід, закликів і особистого прикладу забезпечити швидкий і організований збір особового складу

26.03

Актив підрозділу
2

Випуск листівок-блискавок, які присвячені воїнам, що відзначилися під час зборів

26.03

Редактори бойових аркушів
3

Особисто та через актив підрозділів роз’яснювати особовому складу покладену задачу, накази та забезпечувати їх безумовне виконання

Під час навчань

Заст. ком. з ГП
4

Короткочасний інструктаж водіїв щодо їх обов’язків під час маршу

26.03

Командир взводів
б) під час маршу

5

Під час руху та на привалах організовувати інформування особового складу екіпажів (бойових розрахунків, відділень):

- бойове інформування (які заходи, з якими наслідками відбулися, які заходи плануються, тактична обстановка);

- обов’язки особового складу під час маршу;

– значення дисципліни маршу.

26.03

Заст. ком. з ГП, актив підрозділу
6

Підбір та інструктаж активу, який знаходиться у складі підрозділів, що призначені для розвідки та похідної охорони

26.03

Заст. ком. з ГП
7

У випадку зустрічі з “противником” особовим прикладом мобілізувати воїнів на швидкі і рішучі дії щодо його розгрому та продовження руху вперед, забезпечення прибуття у визначений район у встановлений термін26.03

Заст. ком. з ГП, актив підрозділу
8

На привалах організувати коротке підведення підсумків та постановку командирам підрозділів та активу завдань з питань організації МПЗ

26.03

Заст. ком. з ГП
в) в районі зосередження

9

Наради офіцерів та прапорщиків, а також сержантів підрозділів стосовно підсумків маршу та завдань щодо обладнання району зосередження і підготовки до наступу

Під час навчання, після маршу

Ком. роти, заст. ком. з ГП
10

Підведення підсумків роботи активів підрозділів під час маршу та їх завдання по підготовці до наступу

Під час навчання

Ком. роти, заст. ком. з ГП
11

Зібрання особового складу взводів з порядком денним: “Підсумки маршу і задачі кожного військовослужбовця щодо завчасної підготовки до наступу”

Під час навчання

Ком. роти, заст. ком. з ГП
12

Випуск бойових аркушів, які присвячені підсумкам маршу та подальшим задачам

Під час навчання

Редактори бойових аркушів
13

Заохочення військовослужбовців, які відзначилися під час маршу

Під час навчання

Ком. роти
14

Відобразити в комплекті наочної агітації для роботи в польових умовах підсумків маршу та воїнів, які відзначилися

Під час навчання

Актив підрозділу
15

Підведення підсумків маршу з водіями та постановка їм задач щодо підготовки водіїв до наступу

Під час навчання

Командир роти
16

Інструктаж активу, який включений до складу підрозділів, призначений для несення служби в охороні

Під час навчання

Заст. ком. з ГП
17

Організація постачання газет і доведення до воїнів останніх новин

Під час навчання

Заст. ком. з ГП
18

Бесіди з особовим складом на тему: “Добре інженерне обладнання району – кращий засіб захисту від ЗМУ”

Під час навчання

Актив підрозділів
19

Інструктаж старшини роти щодо питань організації харчування та матеріально-побутового забезпечення особового складу

Під час навчань

Ком. роти
20

Інструктаж активу підрозділів щодо МПЗ наступу

Під час навчань

Заст. ком. з ГП
г) під час атаки і бою в глибині оборони противника

21

Роз’яснення особовому складу підрозділу наказу про наступ, конкретних бойових завдань та значення їх виконання

Під час навчань

Командир роти, актив підрозділів
22

Випуск листівок-блискавок в ході бою

Під час навчань

Редактори бойових аркушів
23

Вручення листів подяк, карток подяк воїнам, які відзначилися під час бою

Під час навчань

Заст. ком. з ГП
24

Організація бесід з особовим складом в перервах між бойовими діями за темами:

- “Бойове товариство – підґрунтя успіху в бою”

- “Безумовне дотримання заходів безпеки – умова забезпечення життя і здоров’я”

- “Найбільш ефективні способи захисту від зброї масового ураження”

Під час навчань

Актив підрозділів
25

Короткочасне підведення підсумків з активом підрозділів за етапами бою та постановка нових завдань на відбиття контратак, переслідування противника та інше.


Під час навчань

Заст. ком. з ГП
26

Організація роботи кореспондентів електронних та друкованих ЗМІ

Під час навчань

Заст. ком. З ГП
27

Запис інтерв’ю кращих військовослужбовців для наступного використання в радіогазетах військової частини

Під час навчання

За планом штабу військової частини
ІІІ. Підведення підсумків

1

Під час розбору тактичного навчання надати кожному воїну персональну оцінку, визначити кращих військових фахівців, підрозділи, взводи, відділення (екіпажі, бойові розрахунки), заохотити тих, які відзначилися.

2-3 доба після навчань

Ком. роти, заст. ком. з ГП
2

Узагальнити досвід роботи під час навчання кращих:

- командира підрозділу;

- редактора бойового аркуша.

2-5 добу після навчання

Ком. роти, заст. ком. з ГП
3

За підсумками навчання випустити спеціальний номер стінгазети (фотогазети), доповнити стенд “Бойова підготовка підрозділу” у світлиці підрозділу матеріалом, що стосується тактичного навчання.

2-4 добу після навчання

Редколегія стінгазети, актив підрозділу
4

Узагальнений матеріал за підсумками тактичного навчання підготувати для висвітлення у електронних та друкованих військових засобах масової інформації.

5-6 добу після навчання

Офіцер по інф.-проп. роботі
5

Підготовка та випуск циклу радіогазет, які присвяченні підсумкам тактичного навчання.

1-6 добу після навчання

Заст. командира з ГП
Заступник командира підрозділу з гуманітарних питань

Військове звання ____________ (підпис)__________ініціали, прізвище
Отже, згідно запланованих заходів, в процесі навчань МПЗ спрямовується на оперативне доведення і роз'яснення особовому складу навчально-бойової обстановки й нових завдань, його мобілізацію на активні та рішучі дії, подальший розвиток у воїнів психічної стійкості, недопущення під час навчань послаблень і спрощень, а також на збереження і правильну експлуатацію бойової техніки та зброї, забезпечення організованості, дисципліни, пильності, дотримання заходів безпеки, своєчасне задоволення матеріально-побутових і культурних потреб, підтримання духу колективізму та взаємної допомоги.

Для заступника командира підрозділу з гуманітарних питань на навчаннях дуже важливим завданням є підтримання в особового складу бадьорості, використання будь-якої можливості для організації відпочинку, забезпечення зігрівання воїнів у холодний період року, просушування їх одягу та взуття в дощ, турбота про доставку на бойові позиції гарячої їжі. Для подолання фізичної втоми, зняття морально-психічної напруги, поновлення бойового духу й працездатності важливо вміло використовувати всі наявні можливості – від індивідуальних і групових бесід до прослуховування по радіо розважальних програм, показу кінофільмів, організації тренінгів психічного розвантаження.

Робота з особовим складом не повинна припинятися на завершальному етапі та після закінчення навчання. У цей час виховна робота спрямовується на приведення в належний стан зброї та бойової техніки. Як показує досвід, цей період завжди пов'язаний із зниженням емоційної напруги особового складу, зниженням уваги, накопиченням фізичної втоми, що в умовах відсутності необхідного контролю і психологічного впливу на воїнів може привести до порушення військової дисципліни, вимог безпеки, послаблення пильності, спричинення аварії бойової та іншої техніки, травмування військовослужбовців. Тому, головне завдання офіцерів структур виховної роботи полягає в тому, щоб у результаті вмілого використання всіх методів, форм і засобів впливу на свідомість, підсвідомість, емоційно-почуттєву, мотиваційну й вольову сфери та поведінку воїнів не допустити зниження їх МПС і на цій основі забезпечити підтримання високої активності у вирішенні поставлених завдань.

Під час підведення підсумків навчань, як правило, аналізується ефективність проведених заходів МПЗ відповідно до основних етапів навчань, визначається його конкретність, цілеспрямованість, дійовість і ступінь впливу на воїнів, оцінюється діяльність організаторів цієї роботи, узагальнюється позитивний досвід і опрацьовуються рекомендації щодо його впровадження в практику військового навчання і виховання. Особлива увага має приділятися виявленню недоліків у змісті та організації МПЗ, а також визначенню шляхів їх усунення.


5.2. Завдання морально-психологічного забезпечення вогневої підготовки підрозділу: зміст та особливості проведення

Під час вогневої підготовки, навчальних і бойових стрільб, пусків ракет у воїнів формується майстерність у діях зі зброєю, ведення прицільного вогню, нанесення вогневих ударів по противнику. Одночасно здійснюється розвиток особистості воїна, його провідних особистісних якостей, формується, розвивається і вдосконалюється психічна стійкість і готовність до ефективних дій у бойовій обстановці. Саме на це й має бути спрямована діяльність заступника командира підрозділу з гуманітарних питань.

Отже, вогнева підготовка – це навчання військовослужбовця, особового складу військових підрозділів частин навичкам і вмінням ефективного застосування зброї для поразки цілей у бою. Для цього слід вивчати матеріальну частину зброї, правила її збереження та обслуговування, основи балістики, ефективні прийомі та способи стрільби, кидання ручних гранат, способи розвідки цілей і визначення відстаней до них, способи управління вогнем.

У процесі організації й проведення вогневої підготовки основними завданнями МПЗ у підрозділі є:

роз'яснення особовому складу вимог наказів Міністра оборони України, військових статутів, курсів стрільб і настанов;

сприяння поліпшенню якості занять і тренувань, росту методичних знань, навичок і вмінь командирів підрозділів (взводів, екіпажів);

підвищення у військовослужбовців почуття відповідальності за власну вогневу майстерність;

мобілізація їх на глибоке вивчення зброї, основ і правил стрільби з неї, на якісне виконання всіх підготовчих стрільб і початкових вправ;

надання допомоги командирам в удосконалюванні навчально-матеріальної бази;

організація змагань щодо виконання завдань і нормативів вогневої підготовки;

забезпечення взірцевості командирів взводів, відділень, обслуг і активу у вогневій підготовці, якісному обслуговуванні зброї;

упровадження в практику вогневої підготовки досвіду кращих вогневиків;

розвинення спортивно-стрілецької роботи, примноження числа стрілків-розрядників і майстрів спорту.

Командний склад, спираючись на актив, має організувати боротьбу проти різного роду спрощень і послаблень у ході вогневої підготовки, домогтися, щоб заняття і тренування відповідали вимогам сучасного бою, сформували у військовослужбовців необхідні знання, навички й уміння з вогневої підготовки, розвивали в них дисциплінованість, наполегливість, волю до досягнення успіхів у навчанні та в бою.

Ефективність занять і тренувань з вогневої підготовки, у першу чергу, забезпечується методичною майстерністю офіцерів, прапорщиків і сержантів. Їх підготовка здійснюється на командирських, інструктивно-методичних і показових заняттях та інструктажах, а також шляхом самостійної роботи над навчально-методичною літературою. У свою чергу, командний склад підрозділів має постійно турбуватися про методичну підготовку підлеглих їм офіцерів, прапорщиків і сержантів, створювати необхідні умови для того, щоб офіцери, прапорщики й сержанти регулярно відвідували методичні вогневі семінари та стрілкові конференції, брали активну участь у обговоренні поставлених проблем, регулярно читали спеціальну літературу, методичні статті у військових журналах, знайомилися з передовим досвідом застосування зброї на практиці та в сучасних збройних конфліктах.

Обговорення проблем методичної майстерності офіцерів, прапорщиків, сержантів на загальних зборах, нарадах, у бесідах – є однією із форм морально-психологічного забезпечення вогневої підготовки.

Дієвість занять і тренувань також суттєво залежить від стану навчально-матеріальної бази, її вмілого використання. Обладнання навчальних полів і вогневих містечок з урахуванням вимог сучасного бою дозволяє навчати воїнів в обстановці, наближеній до бойової, створює реальну можливість зробити різноманітнішими й складнішими умови вогневого вишколу, уникати шаблону, скорочувати час на освоєння і практичне відпрацювання завдань вогневої підготовки.

Командний склад має спрямувати творчу думку воїнів-раціоналізаторів на вдосконалення старих і створення нових пристроїв для вогневих містечок, стрільбищ, полігонів, необхідних для тренування особового складу.

Але, як відомо, у будь-якій військовій справі основною фігурою був і є військовослужбовець. Тому успішне виконання завдань вогневої підготовки досягається вихованням у особового складу свідомого й сумлінного ставлення до кожного заняття й тренування з вогневої підготовки, його прагненням досконало володіти зброєю. Ці проблеми обговорюються на загальних зборах особового складу, на заняттях з гуманітарної підготовки, в індивідуальних і колективних бесідах, відображаються в наочній агітації, висвітлюються в стінній пресі й місцевих радіопередачах.

Розвитку у воїнів любові до зброї, прагнення стати влучним стрілком, кулеметником, артилеристом тощо допомагає пропаганда бойового досвіду, накопиченого в роки Другої світові війни, а також у сучасних локальних війнах і збройних конфліктах. У своїх бесідах і виступах про минулі битви ветерани війни і збройних конфліктів, агітатори підкреслюють, що навички й уміння, доблесть фронтовиків і ветеранів найяскравіше виявилися в силі їх вогню, котрий знищував противника.

Такі бесіди допомагають розвивати в молодих воїнів розуміння того, що сьогодні справа честі кожного з них – стати вправним вогневиком. Ця переконаність має підтверджуватися прикладом майстрів військової справи, які продовжують славетні традиції фронтовиків і своїм ентузіазмом у бойовій підготовці надихають оточуючих на майстерне опанування вогневої справи.

Виховання свідомого, сумлінного ставлення до вогневої підготовки дає найкращі результати, коли воно ведеться в тісному зв'язку з навчальними заняттями. У багатьох військових підрозділах стало правилом перед вивченням нових тем, виїздом на полігони й стрільбища проведення бесід про тактико-технічні дані вітчизняної зброї та досягнення кращих вогневиків.

Сучасна зброя, як правило, колективного використання. Її бойові можливості повністю розкриваються лише в тому разі, коли кожний номер обслуги, член екіпажу досконало знає свої обов'язки, що стосуються підготовки й ведення влучного вогню, та обов'язки в сучасному бою. Воїни мають знати про те, що слабкі знання ними своїх обов'язків і алгоритму творчого їх виконання, недисциплінованість лише одного з них можуть поставити в скрутне становище всю обслугу, екіпаж, відділення, взвод, роту. Командний склад має постійно нагадувати про це всім військовослужбовцям.

Досягненню високих показників у вогневій підготовці сприяє добре організоване змагання, як індивідуальне – між окремими військовослужбовцями, так і групове – між відділеннями, обслугами, екіпажами, взводами, ротами. Змагання здійснюються за нормативами, встановленими для одиночної підготовки і вишколу підрозділів.

Змагання на заняттях і тренуваннях організують командири та їх заступники з виховної роботи. Вони роз'яснюють особовому складу план і конкретні цілі цих занять, нормативи, які заплановані для відпрацювання, а також порядок змагання. Активістам даються доручення щодо надання допомоги товаришам і пропаганди досягнень передовиків. Головний же засіб впливу активістів на товаришів по службі – їх особиста взірцевість у відпрацюванні навчально-бойових завдань, майстерному володінні зброєю.

У військових підрозділах рекомендується раз на два-три місяці проводити змагання, на яких визначати першість обслуг, екіпажів і окремих воїнів у виконанні нормативів з вогневої підготовки. Досягнення кращих вогневиків мають стати прикладом для всього особового складу. На цій основі повинна розгортатися боротьба за повторення і перекриття індивідуальних і групових показників. Таким шляхом відбувається безперервний процес удосконалення особовим складом навичок і вмінь у вогневій справі. Отже, те, що недавно вважалось рекордом, стає доступним для всіх воїнів того чи іншого фаху. Заступники командирів з гуманітарних питань й актив підрозділу мають оперативно та об'єктивно висвітлювати хід змагання засобами усної та наочної агітації.

Активну роль у вихованні особового складу відіграють бесіди майстрів влучного вогню і практичний показ дій зі зброєю. Підготовка подібних виступів – один з обов'язків заступника командира підрозділу з гуманітарних питань. Адже інколи й доброму стрілку, кулеметнику чи артилеристу буває важко методично вірно й зрозуміло розкрити „таємниці” своєї майстерності. У таких випадках заступник командира з гуманітарних питань допомагає майстру влучного вогню розказати і показати, яким шляхом досягнуто високих показників, на що слід звертати особливу увагу при підготовці зброї до стрільби та в процесі ведення вогню.

Більш складною формою пропаганди знань і навичок є вечори, присвячені вогневій підготовці. В їх програму, звичайно, входять доповіді про той чи інший вид зброї, про воїнів, які майстерно володіють нею, виступи майстрів влучного вогню, змагання на швидке і точне розбирання і складання зброї, усне розв'язання вогневих завдань тощо.

Для популяризації досвіду кращих вогневиків використовуються також стенди й фотоальбоми з фотознімками та короткий опис досвіду відмінників, прийомів і способів їх майстерної стрільби, точних влучень у мішень. Такі матеріали допомагають зберігати традиції підрозділу, передавати накопичений досвід новим і новим поповненням бійців.

Велику допомогу у вишколі особового складу вогневій справі надає стрілецький спорт. Залученню воїнів до занять цим важливим прикладним видом спорту сприяють пропаганда його патріотичного значення, роз'яснення умов присудження звань стрілка-розрядника та майстра спорту, популяризація досягнень військовослужбовців на стрілецьких змаганнях, організація стрілецьких секцій і проведення змагань безпосередньо в підрозділах.

Значна роль заступника командира з гуманітарних питань і при проведенні самих занять з вогневої підготовки. Вона, впершу чергу, полягає в допомозі офіцерам і сержантам раціонально використовувати навчальний час. Наприклад, він має звертати увагу на витрачання часу на переміщення підрозділів з одного навчального місця на інше, на підготовку цих місць, постановку завдань і розбір дій. Він повинен допомагати (особливо молодим офіцерам) правильно планувати заняття, щоб більшу частину часу відводити на практичне відпрацювання навичок і вмінь, які необхідні для влучної стрільби, брати участь у показних заняттях. Такі заходи сприяють поліпшенню методики занять з вогневої підготовки.

Отже, МПЗ вогневої підготовки спрямовується на всебічне підвищення якості й дієвості занять, тренувань, стрілецьких змагань. Воно має допомогти командирам мобілізувати воїнів на сумлінне вивчення зброї, глибоке опанування теорії вогневої справи, удосконалення навичок і вмінь бойового застосування різних видів зброї.

5.3. Особливості морально-психологічного забезпечення окремих форм бойової підготовки

Суттєво на якість виконання завдань навчально-бойової діяльності особового складу впливають організація і проведення його технічної та спеціальної підготовки.

Спеціальна підготовка проводиться з особовим складом спеціальних військ (сил) і окремих родів військ (сил) (наприклад, війська зв'язку, частини РЕБ, інженерні війська, війська РХБЗ, пошуково-рятувальна служба, метрологічна, топогеодезична, гідрографічна, гідрометереологічна служби, автомобільні війська тощо) для формування навичок і вмінь майстерного володіння зброєю (бойовою технікою) та ефективного виконання функціональних обов'язків у різноманітних умовах навчальної та навчально-бойової обстановки. Особливу увагу необхідно звертати на практичні заняття, на яких формується та вдосконалюється бойова майстерність.

Отже, зміст цієї підготовки, характер навчально-пізнавальної діяльності військовослужбовців визначають військова спеціальність, призначення конкретного військового підрозділу, виду Збройних сил і роду військ, наявна конкретна бойова техніка, зброя та особливості їх застосування в сучасній війні, особливості театру воєнних дій (ТВД), природнокліматичних умов тощо. Цю підготовку спрямовано на вивчення бойової техніки, основних принципів роботи її елементів та вузлів, опанування правил експлуатації, формування міцних навичок і вмінь застосування в різноманітних складних бойових і кліматичних умовах, виховання впевненості в силі та бойових можливостях нашої вітчизняної техніки та ін. У ході цих занять суб’єкти навчання мають сприятливі умови для військово-патріотичного виховання воїнів, прищеплення їм упевненості у власних діях на сучасній бойовій техніці, формування інтересу до власної військової спеціальності, до військово-технічних знань, виховання організованості, точності, бережливості, мужності, витривалості тощо.

Оптимально організовані заняття на бойовій техніці викликають у особового складу глибоку віру в її надійність, можливість ефективного використання в бою, формують почуття впевненості в перемогу. Завдання заступника командира з гуманітарних питань тут полягає в роз'ясненні особовому складу необхідності досконалого знання бойової техніки, її характеристик та можливостей як основи досягнення переможного результату. Акцентується їх увага на тому, що техніка потребує правильного обслуговування. Це сприяє чіткому виконанню своїх обов'язків військовослужбовцями, своєчасному проведенню регламентних і ремонтних робіт. Тут заступнику командира з гуманітарних питань дуже важливо переконати й показати особовому складу, що головним у системі "людина – техніка" є особистість воїна, що саме від її настанови на досягнення успіху, знань, навичок і вмінь майстерно використовувати техніку та зброю, максимально ефективно застосовувати під час бою всі їх можливості, які закладено в тактико-технічні характеристики, залежить успіх у бойовій підготовці.

Робота на бойовій техніці сприяє загартуванню психіки військовослужбовців, особливо в умовах здійснення тривалих і напружених маршів у складних умовах місцевості, погоди, видимості, подолання на маршруті природних і штучних перешкод, зон забруднення, пожеж, руйнувань, під час плавання та під водою.

В організаційний період та при проведенні занять з технічної підготовки особлива увага заступниками командирів з гуманітарних питань має приділятися дотриманню особовим складом заходів безпеки, неприпустимості травмування, каліцтва та загибелі людей через необережне поводження зі зброєю та бойовою технікою, халатність й недисциплінованість окремих воїнів, слабку методичну та професійну підготовленість керівників занять.

Такі форми бойової підготовки як фізична та стройова самі за своєю суттю мають морально-психологічний вплив на особовий склад. Отже їх самих можна рахувати формами морально-психологічного забезпечення.

Стройова підготовка – це формування в особового складу стройової виправки, спритності й витривалості, уміння швидко й правильно виконувати команди та стройові прийоми зі зброєю і без такої, а також злагоджених дій підрозділів (частин) у строю. Вона включає: одиночну підготовку; стройову злагодженість підрозділів (частин) при дії в пішому порядку та на машинах; стройові огляди. Стройова підготовка, окрім виправки військовослужбовця, формує його емоційно-вольову сферу, координацію рухів, злагодженість підрозділу тощо.

У процесі стройової підготовки у воїнів виробляються такі важливі якості, як уміння розуміти та чітко виконувати команди командира, навички узгоджених дій у складі військових підрозділів, формуються та удосконалюються витривалість, поліпшується дисциплінованість і зібраність, намагання в будь-якій обстановці бути підтягнутим та охайним, а також розвиваються вольові та емоційні якості особистості військовослужбовця.

Фізична підготовкаце комплекс заходів, спрямованих на фізичне вдосконалення військовослужбовців з метою забезпечення їх фізичної готовності до виконання бойових завдань. Вона організується і проводиться з урахуванням призначення виду Збройних сил і роду військ. Основні форми фізичної підготовки: ранкова фізична зарядка, навчальні заняття, спортивно-масова робота, фізичні тренування в процесі навчально-пізнавальної діяльності. Найголовніше те, що під час фізичної підготовки військовослужбовці зміцнюють не тільки фізичне здоров'я, але й нервову систему, яка визначає емоційно-вольову поведінку воїна. Коли вона правильно організована, то фізична підготовка розвиває силу, швидкість, спритність, витривалість, сприяє прояву таких якостей, як сміливість і рішучість. Роз'яснення необхідності фізичного самовдосконалення кожного воїна – головне завдання заступників командирів з виховної роботи у сфері фізичного виховання.

Отже, морально-психологічне забезпечення бойової підготовки спрямоване на створення умов особовому складу для формування у нього свідомого ставлення до виконання посадових обов’язків, необхідних для цього професійно важливих якостей, досвіду навчально-бойової діяльності.

Результатом морально-психологічного забезпечення повинно бути досягнення достатніх для виконання завдань за призначенням морально-психологічного стану особового складу; рівня згуртованості військового колективу підрозділу; авторитетності офіцерів.

Керівництво морально-психологічним забезпеченням бойової підготовки здійснює командир підрозділу, а за його організацію відповідає заступник командира підрозділу з гуманітарних питань.Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ В ПІДРОЗДІЛІ

Вартова служба є складовою служби військ. ЇЇ завданням є надійна охорона та оборона важливих військових об'єктів, бойових прапорів і осіб, яких тримаються на гауптвахті або в дисциплінарній частині. Її несення є виконанням бойового завдання. Для цього споряджають варти.

Вартою називають озброєний підрозділ, споряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, що тримають на гауптвахті або в дисциплінарній частині. Вони бувають гарнізонними, внутрішніми і тимчасовими.

Служба у варті викликає різноманітні реакції в особового складу. Одні сприймають її з надмірними переживаннями, перед заступанням на варту відчувають підвищену напруженість, а інколи – необґрунтовану нервовість. Це, у першу чергу, пояснюється тим, що кожній людині притаманні індивідуальні-психічні й особистісні особливості (певні риси характеру, конкретний рівень нервово-психічної стійкості, тип темпераменту, розвиненість мотиваційної сфери, наявність конкретних потреб, прагнень, розвиненість ціннісних орієнтацій, почуттів, конкретний психічний стан тощо). Тобто кожен воїн має свій неповторний внутрішній світ, без урахування якого та без впливу на який є неможливим досягнення позитивного результату у сфері військово-професійної діяльності, зокрема у вартовій службі.

У зв'язку з цим набуває особливого значення діяльність командирів (начальників), заступників командирів підрозділів з гуманітарних питань, офіцерів-психологів щодо морально-психологічного забезпечення вартової служби.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка