КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора


НазваКУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора
Сторінка1/41
Дата17.05.2013
Розмір6.51 Mb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Право > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


КУРС ЛЕКЦІЙ

ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

За загальною редакцією В.Г. Федоренка,

доктора економічних наук, професора


КИЇВ 2009

УДК 331.5

К 93


Рецензенти:

Бандур С.І., доктор економічних наук, професор

Князєв В.М.,доктор філософських наук, професор

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № 8, від «30» грудня 2009 р.

Редакційна колегія:

Казановський А.В., Маршавін Ю.М., Туленков М.В., Федоренко В.Г.

Авторський колектив:

В. МБаришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф. (2.3); В.І. Жуков канд. пед. наук, доц. (4.4); Н.О. Зезека (2.2); А.В. Казановський, канд. істор. наук, проф. (1.3, 5.3); М.П. Лукашевич, д-р. філос. наук, проф. (3.1); Ю.М. Маршавін, канд. істор. наук, доц. (4.2, 4.3, 5.1, 5.2); Руженський М.М., канд.економ.наук, проф. (2.3); О.П. Смирнова, канд. філос. наук., доц. (1.4); М.В. Туленков, канд. соц. наук, проф. (3.2); В.Г. Федоренко, д-р екон. наук, проф. (4.1); В.О. Храмов, д-р політ. наук, проф. (1.1, 1.2, 2.1).


К 93 Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості / За заг. ред. В.Г. Федоренка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 550 с.

ISBN 978-966-8640-33-9

У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування, розкривається сутність ринку праці, особливості його регулювання, а також ґенеза та функції державної служби зайнятості.

Розрахований на керівників і спеціалістів державної служби зайнятості України, що проходять навчання за програмами самостійної та очної професійної підготовки.

УДК 331.5
© Колектив авторів, 2009

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2009

ISBN 978-966-8640-33-9

ЗМІСТ

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Стратегічні напрями становлення в Україні правової, демократичної та соціальної держави……………………………………


5

  1. Система організації державного управління та місцевого самоврядування……………………………………………………………


58

  1. Державна кадрова політика в умовах трансформації суспільних відносин…………………………………………………………………….


91

  1. Соціально-психологічні чинники державного управління……...

109

Розділ 2. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СИСИТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  1. Конституційні засади державного управління та державної служби………………………………………………………………………


123

  1. Правове регулювання діяльності державних службовців України……………………………………………………………………..


143

  1. Особливості менеджменту в системі державної служби……….

177

  1. Особливості проходження державної служби в системі державної служби зайнятості України……………………………………


194

  1. Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції…….

226

Розділ 3. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

  1. Гуманітарна політика України: сутність, напрями та шляхи реалізації…………………………………………………………………….


271

  1. Соціальна політика в Україні: шляхи формування та реалізації.

295

  1. Державне соціальне страхування на випадок безробіття в системі соціального захисту населення…………………………………..


326

  1. Українська ділова мова в системі професійного спілкування державних службовців……………………………………………………..


345

Розділ 4. РИНОК ПРАЦІ у системі соціально-економічного розвитку
 1. Механізми формування державної економічної політики………

395

  1. Безробіття як проблема соціально-економічного розвитку……..

408

  1. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення….

430

  1. Соціальна взаємодія партнерів на ринку праці…………………..

454

Розділ 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  1. Ґенезис державної служби зайнятості України…………………

491

  1. Організаційна структура управління державної служби зайнятості України…………………………………………………………


505

  1. Інноваційні засади діяльності державної служби зайнятості в умовах суспільних трансформацій………………………………………..


521
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка