Лекції


НазваЛекції
Сторінка1/23
Дата19.03.2013
Розмір2.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

міністерство внутрішніх справ україни

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

імені Е.О.Дідоренка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально- методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ мені Е.О. Дідоренка

професор

______________ Е.В.Віленська

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОВС

Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а

для студентів п'ятого

курсу заочної та дистанційної форми навчання

галузь знань «Право»" за освітньо-кваліфікаційим

рівнем «Правознавство»
(терміни навчання 4 роки, на базі вищої освіти)

Луганськ

2011
Укладач: А.Г. ВАСЮК, кандидат психологічних наук, доцент кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін


Рецензенти:

Олейников В.А. - доктор медичних наук, професор кафедри юридичної психології та судової-медичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка.

Макаров В.І. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка

Обговорена на засіданні кафедри юридичної психології

та судової-медичних дисциплін

Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка

(протокол № 11 від 24.06. 2011 року)

Предмет: ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОВС.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КУРСУ

Тема

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Самостійна робота

Професійно-психологічна підготовка працівників ОВС


24
Основи юридичної психології

24

Кримінальна психологія

2

2

2

6

Судово-психологічна експертиза2

4

Судова психологія

216

Удосконалення вмінь та навичок професійного спілкування.

2

2

2

24

Аутотренінг і саморегуляція

2
2

8

Усього годин

12

4

8

66


МЕТА: формування психологічної готовності майбутніх співробітників правоохоронних органів до самостійної професійної діяльності та розвиток вмінь активно використовувати власний психологічний потенціал. Ця мета досягається за допомогою рішення наступних завдань:

 • загальноосвітня - підготувати студентів до вивчення базових юридичних навчальних дисциплін (теоретико-історичних, галузевих, прикладних), сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця;

 • розвиваюча - ознайомити студентів із системою загальних знань про психологічну науку та практику, виробити установки на оволодіння професійними вміннями та навичками;

 • виховна - виховання відповідального ставлення до творчого та глибокого вивчення юридичних дисциплін, формування в майбутнього спеціаліста-юриста правової свідомості й правової культури, професійних та особистих якостей, що допоможе йому стати на варті неухильного дотримання прав і свобод громадян.


ПЕРЕДМОВА
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, в тому числі включаючи й вищу освіту.

Важливими аспектами вивчення дисципліни „Професійно-психологічна підготовка працівників ОВС” є розкриття різнопланових професійних вимог психологічного характеру, що висуваються до фахівця-юриста, надання загального уявлення про ті засади, норми, уміння та навички, якими повинен оволодіти останній.

Окрім того, професійно-психологічна підготовка не тільки розкриває важливі професійно-психологічні якості юриста, а й сприяє їх формуванню, що є таким необхідним для сучасного іміджу висококваліфікованого фахівця.

Професійно-психологічна підготовка покликана формувати професійний світогляд, знайомити із сучасними підходами до юридичної діяльності, сприяти вирішенню різноманітних правових ситуацій, які можуть виникати на практиці. Її особливістю є те, що вона не лише спрямована на підготовку юристів для державних установ, зокрема, правоохоронних органів, але й ураховує специфіку юридичної діяльності в недержавних сферах суспільного життя, в тому числі підприємницькій, міжнародно-приватній, у громадських об'єднаннях тощо.

Вивчення дисципліни "Професійно-психологічна підготовка працівників ОВС " передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, завдяки засвоєнню якого студент повинен ЗНАТИ:

 • загальні уявлення про систему професійно-психологічної підготовки, її структурні й функціональні компоненти та складові юридично-правових психологічних дисциплін;

 • загальну характеристику професійно значущих якостей (професійного сприйняття, пам’яті, мислення);

 • психологічні вимоги до професії правника;

 • сторони та закономірності професійного спілкування;

 • методичні засади, види та техніку саморегуляції тощо.

ОВОЛОДІТИ:

 • вміннями та навичками професійного сприйняття (слухового, зорового), мнемічної діяльності щодо запам’ятовування, стратегіями та операціями професійного мислення;

 • методами розпізнавання зовнішніх проявів аналогових реакцій тіла в ідентифіціюванні психологічних особливостей і станів людини: кінесики, проксеміки, психодінаміки (в тому числі показниками обману та фальші в спілкуванні);

 • методикою встановлення контакту; навичками професіональних патернів спілкування, мовленнєвої підготовки, взаємодії та спілкування з малими і великими групами людей; методиками організаційно-управлінської психології; втручання в наявну конфліктну ситуацію (зменшення емоційної напруженості, посередницькі дії); навичками професійної поведінки з скупченнями громадян; елементами етнопсихології;

 • технікою релаксації та методиками саморегуляції, самомобілізації й самоконтролю та ін.

Програма побудована за вимогами організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та відповідно до структури змісту навчального курсу, рекомендованого МОН України.

НАЗВИ ТЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
Лекції
Під час засвоєння курсу передбачається систематична самостійна робота студентів за комп’ютерами
ТЕМА ЛЕКЦІЇ №7
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. –368 с
3. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНФЛІКТІВ Частина І
Мета лекції: познайомити студентів з внутрішньо особистісними, міжособистісними груповими та міжгруповими конфліктами
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
Лекція з навчальної дисципліни «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»
Мета лекції: познайомити студентів з особливостями переговорного процесу та пояснити основні принципи проведення переговорів
План лекції
«Добро пожаловать в Windows 7 (Руководство по продукту Windows 7)». Microsoft, 2010. – 140 с
ЛЕКЦІЇ 1
Предмет і завдання курсу «Основи діяльності волонтерів», його місце у системі підготовки майбутніх соціальних педагогів до виконання...
Конспект лекції 1
Перша світова війна. Облаштування післявоєнного світу. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» / Шевченко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка