Лекції


Скачати 260.13 Kb.
НазваЛекції
Сторінка1/3
Дата21.03.2013
Розмір260.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Економічна інформатика

Методичні вказівки з дисципліни "Економічна інформатика" призначені для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст, вони містять основні теоретичні відомості, практичні завдання для самостійної роботи студентів, рекомендації по їх виконанню, контрольні питання та список рекомендованої літератури.

Пропонований комплекс спрямований на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок роботи з операційними системами, системами оброблення текстової інформації, системами табличної обробки інформації, системами керування базами даних, навичок використання мережевих технологій, інтернет-технологій, технологій WEB-дизайну, засобів комп’ютерної безпеки, захисту інформації та ін.

Під час засвоєння курсу передбачається систематична самостійна робота студентів за комп’ютерами.
Предмет курсу: засоби автоматизації інформаційних процесів з використанням економічних даних.
Мета курсу: формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни «Економічна інформатика»


Тема

Лекції

Практична робота

ИКР

Самостійна робота

1. Предмет, методи і завдання дисципліни

0,252

2. Теоретичні основи економічної інформатики

0,252

3. Системне забезпечення інформаційних процесів

0,5

0,5
4

4. Мережні технології


0,5
1

4

5. Застосування Інтернету в економіці

0,5
1

4

6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації

0,5
1

4

7. Основи WEB- дизайну


0,5

1
10

8. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

0,25

1
14

9. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

0,25

1
18

10. Основи офісного програмування

0,25

0,5
6

11 .Експертні і навчальні системи

0,252

12. Перспективи розвитку інформаційних технологій1

6

Контрольна робота
2
4

Індивідуальне завдання2

12

Всього за семестр – 108 год.:

4

6

6

92Наприкінці семестру студент повинен:
знати: теоретичні основи щодо складу ПЕОМ та функціонування основних пристроїв введення та виведення інформації; призначення та склад системного програмного забезпечення; мати уявлення про архівацію інформації та засоби створення архівів, про комп’ютерні віруси та засоби їх виявлення й знешкодження; про засоби запобігання інфікуванню ПК; мати уявлення про формалізацію та алгоритмізацію обчислювальних процесів; призначення та основні можливості прикладного програмного забезпечення; засоби обробки економічної інформації; призначення та основні поняття баз даних; систем керування базами даних; основні відомості про роботи комп’ютерних мереж; загальні поняття та теоретичні відомості про експертні системи; принципи створення та напрямки розвитку інформаційних систем та комп’ютерних технологій в економіці.
вміти: готувати ПЕОМ до роботи, користуватися операційною системою, програмами, що створюють архіви та антивірусним програмним забезпеченням, використовувати прикладне програмне забезпечення для обробки текстової та табличної інформації, використовувати графічні засоби офісних пакетів для аналізу економічної інформації, створювати бази даних, виконувати введення, редагування та пошук інформації в базах даних, використовувати засоби комп’ютерних мереж та мережі Internet, основи Web-дизайну та офісного програмування.
Для допуску до іспиту необхідно:

1. самостійно розглянути теоретичні відомості тем, що надані в тематичному плані;

2. виконати надані нижче лабораторні роботи, контроль виконання яких буде проведений під час екзаменаційної сесії;

3. підготувати відповіді на контрольні запитання.

Лабораторна робота №1

Тема: Операційна система Windows. Робота з об'єктами Windows: ярликами, вікнами, папками, файлами.

Мета: Вивчення основ ОС Windows, одержання первинних навичок роботи з цією ОС, розвиток навичок роботи із клавіатурою ПК.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Характеристика ОС Windows: її переваги та недоліки.

2. Основні елементи «Рабочего стола» та «Панели задач».

3. Основні об'єкти Windows.

4. Види вікон Windows та їх структура.

Виконання практичного завдання:

1. На Робочому столі створити нову папку.

2. Перейменувати створену папку в «Робоча».

3. Відкрити папку «Робоча».

4. Змінити розміри вікна: по горизонталі, по вертикалі, перемістити вікно відкритої папки в правий верхній кут екрана монітора, потім у лівий нижній кут, перемістити папку в центр екрана.

5. Згорнути папку «Робоча» (її значок повинний бути на «Панели задач»).

6. Відновити папку «Робоча», активізуючи її значок на « Панели задач».

7. Закрити папку «Робоча» і перемістити іі у центр Робочого столу.

8. Відкрити папку «Робоча» і створити в ній такі папки: «Навчання», «Дозвілля», «Реферати», «Лекції», «Іспити».

9. Використовуючи пункт меню (далі п.м.) «Вид» розглянути різну організацію вікна папки «Робоча».

10. Настроїти вікно папки «Робоча» наступним чином: включити «Панель инструментов» й «Строку состояния», склад папки представляти у вигляді списку (п.м. «Вид»).

11. Відсортувати вкладені папки за абеткою й закрити папку «Робоча».

12. Відкрити папку «Мой компьютер» і переглянути її вміст.

13. Переглянути зміст головного каталогу диска С.

Додаткове завдання для самостійної роботи:

Ознайомитися з різними настройками роботи з вікнами в ОС Windows («Пуск» – «Настройка» – «Свойства папок») та знайдіть зручнішу для себе.
Лабораторна робота №2

Тема: Операційна система Windows. Використання стандартних програм Windows: Блокнот, Калькулятор, WordPad, Paint.

Мета: Вивчення стандартних програм операційної системи Windows, розвиток навичок роботи з операційною системою Windows.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Засоби завантаження програм в Windows.

2. Засоби завершення роботи програм в Windows.

3. Засоби перемикання між активними об’єктами (програмами та папками).

4. Засоби створення ярликів програм в Windows.

5. Призначення програм Блокнот, Калькулятор, WordPad, Paint.

Виконання практичного завдання:

1.Створити ярлик програми Калькулятор.

2. Завантажити програму Калькулятор.

3. Ознайомитися з роботою цієї програми за допомогою п.м. Справка.

4. Зробити кілька розрахунків, використовуючи кнопки програми та окремо ті самі розрахунки, використовуючи числову частину клавіатури.

5. Створити ярлик програми Блокнот.

6. Завантажити програму Блокнот. Зверніть увагу на Панель задач.

7. Ознайомитися з роботою цієї програми за допомогою п.м. Справка.

8. Створити тестовий файл, який повинний містить ваші довідкові дані.

9. Зберегти створений файл під ім’ям «Довідкові дані» на Робочому столі в новій папці «Робота №2».

10. Завершити роботу з програмою Блокнот.

11. Продивитися папку «Робота №2». Зверніть увагу на розширення файла

”Довідкові дані”.

12. Створити ярлик програми WordPad.

13. Завантажити програму WordPad, використовуючи п.м. «Пуск - Программы – Стандартные - WordPad».

14. Ознайомитися з роботою цієї програми.

15. Створити невеликий тестовий файл, який повинний містить довідкові дані про наш інститут.

16. Зберегти створений файл під ім’ям «Інститут» у папці «Робота №2».

17. Продивитися папку «Робота №2». Зверніть увагу на розширення файла

”Інститут”.

18. Створити ярлик програми Paint.

19. Завантажити програму Paint, використовуючи будь-який вивчений спосіб.

20. Створити графічний файл, який повинний містить невеликий малюнок.

21. Зберегти створений файл під ім’ям «Малюнок» у папці «Робота №2».

22. Продивитися папку «Робота №2». Зверніть увагу на розширення нового файлу.

23. Звернути увагу на Панель задач. Перейдіть від однієї активної програми до іншої кількома засобами (наприклад або за допомогою мишки.). Завершити роботу з усіма відкритими програмами ( або кнопка <Закрыть> вікна програми).

24. Скопіюйте папку «Робота №2» на дискету або флеш-носій.

25. Закінчіть роботу з Windows.

Додаткове завдання для самостійної роботи:

1. За допомогою редактора WordPad створіть невеликий текстовий файл, у якому розкажіть про свої захоплення, при цьому використайте всі можливості по форматуванню цього файла засобами WordPad.

2. Збережіть створений файл на Робочому столі під ім’ям «Хобі_1».

3. За допомогою графічного редактора Paint створіть невеликий малюнок, збережіть його на Робочому столі під ім’ям «Хобі_2».

4. Зверніть увагу на різне розширення створених файлів.

4.Скопіюйте обидва файли на дискету або флеш-носій в папку «Самостійна робота №2».
Лабораторна робота №3

Тема: Операційна система Windows. Використання режиму пошуку та програми Провідник.

Мета: Вивчення стандартних режимів та програм операційної системи Windows, закріплення навичок роботи з операційною системою Windows.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Призначення програми Провідник.

2. Засоби завантаження програми Провідник в Windows.

3. Засоби завершення роботи з програмами в Windows.

4. Призначення режиму «Найти» або «Поиск» головного меню Windows.

5. Засоби перемикання між активними об’єктами (програмами та папками).

6. Технологія та способи копіювання файлів (папок) в Windows.

7. Технологія та способи перенесення файлів (папок) в Windows.

8. Способи вилучення файлів (папок) в Windows.

Виконання практичного завдання:

1. Активізувати програму «Проводник» («Пуск» – «Программы» – «Проводник»).

2. Ознайомитися зі структурою вікна програми, меню та ін.

3. У вікні «Проводника» знайти папку «Робота №2», відкрити її й переглянути зміст (якщо цієї папки немає на Робочому столі, скопіюйте її з дискети або з флеш-носія).

4. Змінити відображення змісту вікна відкритої папки, використавши п.м. «Вид» (Увімкнути або вимкнути п.м. «Панель инструментов», «Строка состояния» та таке ін.).

5. Установити перегляд у вигляді «Списку» (п.м. «Вид»).

6. За допомогою засобів «Проводника» на Робочому столі створити нову папку «Подальша робота».

7. Скопіювати файли «Довідкові дані» та «Інститут» із папки «Робота №2» у папку «Подальша робота».

8. Відкрити папку «Подальша робота» та переглянути її зміст.

9. Перемістити файл «Малюнок» з папки «Робота №2» у папку «Подальша робота».

10. Визначити загальний обсяг і кількість вільного місця на дискеті або флеш-носії.

20. Видалити папки «Робота №2» та «Подальша робота» з Робочого столу.

21. Переглянути зміст папки «Корзина» та повернути папку «Подальша робота» на Робочий стіл.

22. Знову видалити з Робочого столу папку «Подальша робота», але іншим заходом, ніж раніше.

23. Завершити роботу з Windows, використавши клавіші .

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити загальний обсяг і кількість вільного місця усіх жорстких дисків Вашого ПК (ярлики дисків знаходяться в папці «Мой компьютер»).

2. За допомогою режиму пошуку визначити місце розташування усіх файлів с розширенням .HLP на диску С.

3. За допомогою «Проводника» визначте, які ще файли с розширенням .HLP знаходяться на диску С.
Лабораторна робота №4

Тема: Операційна система Windows. Налагодження параметрів Windows.

Мета: Визначення параметрів Windows та їх зміна: дати, часу, клавіатури, миші, принтера, екрана. Використання довідкової системи Windows.

Хід виконання роботи:

Відповісти на контрольні питання:

1. Перелічити параметри Windows та їх призначення.

2. Способи завантаження довідкової системи Windows.

Виконання практичного завдання:

1. Визначити шляхи доступу до «Панели управления» Windows.

2. Змінити параметри ”миші”: кнопки, параметри «Указателя», швидкість подвійного натискання.

3. Встановити оптимальні параметри ”миші”.

4. Змінити параметри клавіатури: повтор символу, який вводиться, частота миготіння курсору.

5. Встановити оптимальні параметри клавіатури.

6. Перевірить параметри часу та дати та змінити їх, якщо це потрібно, використовуючи контекстно-залежне меню панелі задач.

7. Змінити фон та заставку Робочого столу, активізувавши контекстно-залежне меню Робочого столу (п.м. «Свойства»).

8. Змінити «Оформлення» вікон, кнопок, кольорову схему вікон, подібно попередньому пункту.

9. Змінити оформлення Робочого столу, вибравши оформлення «Стандартная» або «Windows (по умолчанию)».

10. Змінити тло й заставку Робочого столу, вибравши пункти «Нет» в обох випадках.

11.Переглянути параметри принтера, використавши «Панель управления».

12. Ознайомитися з довідковою системою Windows, одержати інформацію про основні її розділи.

Завдання для самостійної роботи:

1. Активізувати контекстно-залежне меню «Панели задач».

2. Ознайомтеся з пунктами контекстно-залежного меню «Панели задач».

3. Ознайомтеся зі властивостями «Панели задач» та кнопки «Пуск».
Лабораторна робота №5

  1   2   3

Схожі:

Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
ТЕМА ЛЕКЦІЇ №7
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. –368 с
Лекції
Укладач: А. Г. ВАСЮК, кандидат психологічних наук, доцент кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін
3. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНФЛІКТІВ Частина І
Мета лекції: познайомити студентів з внутрішньо особистісними, міжособистісними груповими та міжгруповими конфліктами
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
Лекція з навчальної дисципліни «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»
Мета лекції: познайомити студентів з особливостями переговорного процесу та пояснити основні принципи проведення переговорів
План лекції
«Добро пожаловать в Windows 7 (Руководство по продукту Windows 7)». Microsoft, 2010. – 140 с
ЛЕКЦІЇ 1
Предмет і завдання курсу «Основи діяльності волонтерів», його місце у системі підготовки майбутніх соціальних педагогів до виконання...
Конспект лекції 1
Перша світова війна. Облаштування післявоєнного світу. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» / Шевченко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка