МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка8/11
Дата09.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт полягає у виконанні заходів, передбачених чинним законодавством з питань ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров'ю населення.

Для проведення рятувальних і інших невідкладних робіт необхідно:


 • Організувати з робітників та службовців, працівників сільсько­господарських під­при­­ємств і учнів формування цивільної оборони та під­готува­ти їх для роботи в осередках ураження.

 • Оснастити формування ци­віль­ної оборони індиві­дуаль­ними засобами захисту, при­ладами, майном, технікою.

 • Завчасно спланувати дії формувань цивільної оборони як при загрозі нападу, так і під час проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт.

 • Перевірити та уточнити плани цивільної оборони на навчаннях, що проводяться на об’єктах.

 • Вивести в найкоротші строки формування цивільної обо­рони, створені в містах, в позаміську зону, розмістити їх в завчасно намічених районах і привести до готовності для проведення рятувальних робіт.

 • Організувати управління та керівництво формуваннями цивільної оборони під час проведення рятувальних робіт.

Невідкладні роботи в осередках ураження


Прокладання шляхів на заражених територіях і проїздів у завалах

Локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах

Відновлення та ремонт пошкоджених захисних споруд

Ліквідація або укріплення аварійних споруд


Для виконання робіт, які потребують спеціальної підготовки фахівців і залучення потужної техніки, залучають спеціальні формування цивільної оборони або організовують загони, створені на базі спеціальних будівельних, ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних, шляхово-будівельних організацій і відділів комунального господарства.
Рятувальні і інші невідкладні роботи під час ліквідації наслідків НС здійснюються поетапно:
Перший етап — екстрений захист населення, зменшення можливих наслідків надзвичайної ситуації.

Другий етап — ліквідація наслідків НС.

Третій етап — розв’язання проблеми життєзабезпечення населення в районах, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації.

Обсяг рятувальних та невідкладних робіт залежить від ступеня ушкодження або руйнування будинків, споруд, устаткування та агрегатів, а також від стану комунально-енергетичних систем.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
1. Які заходи входять до рятувальних та інших невідкладних робіт?

2. Яка послідовність проведення РіНР на підприємствах?

3. Хто залучається до проведення РіНР?

4. Від чого залежить обсяг РіНР?

Дії командира оперативно-рятувального загону при проведенні РіНР в осередку ураження
Рекомендована література: 16, c. 281-294.
Приведення формувань ЦО в готовність.

Успішне виконання РіНР залежить не тільки від обстановки в районі робіт, а і від повноти здійснення заходів щодо приведення в готовність формуваннь ЦО, своєчасного їх висування і правильного використання в осередку ураження.

До таких заходів відносяться: своєчасне оповіщення і збір особового скла ду і техніки формувань, обладнання районів розміщення формувань, вхід сил в осередок ураження, правильний розподіл сил і засобів на об`єкті з урахуванням обсягів і термінів початку і закінчення робіт, чітке керування роботою формуваннь, встановлення черговості і термінів виконання різноманітних робіт, організація взаємодії, матеріально-технічне забезпечення, забезпечення змінності роботи формувань і дотримання необхідних правил при роботі в осередку ураження.

Прийняття рішень командиром оперативно-рятувального загону (команди) для проведення РіНР.

Командир оперативно-рятувального загону (команди) одержує задачу від начальника ЦО об`єкта господарювання. Порядок роботи командира загону з організіції виконання поставленої задачі залежить від умов обстановки, характеру задачі і наявності часу.

Отримавши задачу, командир формування усвідомлює її, оцінює обстановку, приймає рішення, віддає усний наказ, організовує взаємодію, забезпечення і керування.

У всіх випадках командир повинен всі заходи щодо організації виконання поставлених задач повинен проводити так, щоб надати підлеглим максимум часу для підготування до майбутніх дій.

З`ясовуючи задачу, командир повинен зрозуміти ціль майбутніх дій, задум старшого начальника, задачу, місце і роль свого формування у виконанні загальної задачі.

З`ясувавши задачу, командир визначає заходи, які потрібно негайно провести для підготовки і виконання поставлених завдань, віддати підлеглим попередні розпорядження з метою орієнтування їх до майбутніх дій.

При оцінці обстановки командир повинен вивчити: характер і обсяг руйнувань, пожеж, уражень на ділянці робіт і на шляхах руху; види майбутніх робіт і їх обсяг; радіаційну, хімічну і бактеріологічну обстановку і її вплив на виконання задачі; положення, стан і забезпеченість свого і доданих формувань і їх можливості; характер місцевості і її вплив на дії формування, наявність і стан маршруту руху до осередку ураження і на ділянку робіт; вплив погоди, часу року і доби на виконання задачі.

В результаті з`ясування задачі і оцінки командир оперативно-рятувального загону (команди) приймає рішення, в якому визначає: - задум дій, обсяг РіНР по видах, який необхідно виконати підрозділам і на якій ділянці зосередити основне зусилля, послідовність виконання робіт, розподіл сил і засобів підсилення;

- задачу підпорядкованим і доданим формуванням, засоби і терміни їх виконання;

- порядок взаємодії;

- заходи щодо організації керування і забезпечення.

Після прибуття в район робіт рішення і задачі уточнюються (на ділянці робіт).

В наказі командир оперативно-рятувального загону (команди) визначає:

 • в першому пункті - стислі висновки з оцінки обстановки на маршруті і ділянці (об`єкті) робіт;

 • в другому пункті - задачу зведеній команді, маршрут і порядок руху;

 • в третьому пункті - задачу сусідніх формувань;

 • в четвертому пункті - задум дій;

 • в п`ятому пункті - після слова "наказую" ставляться задачі підпорядкованим (групам, сандружині), а також доданим формуванням;

 • в шостому пункті - місце розташування медичних пунктів, шляхи і порядок евакуації уражених;

 • в сьомому пункті - допустимі дози радіоактивного опромінення особового складу;

 • в восьмому пункті - час початку і закінчення робіт, своє місце і заступника.

При постановці задач командир указує:

 • рятувальним групам - засоби підсилення - ділянки розшуку уражених і порядок надання їм першої медичної допомоги і виносу до місць погрузки, уражених на транспорт, місця локалізації авврій;

 • групі механізації й аварійно-технічній - порядок пошуку й усунення аварій на комунально-енергетичних і технологічних мережах, де і до якого часу провести роботи з відкопування захисних споруд (або кому і які засоби додати на посилення);

 • сандружині - ділянку проведення робіт із розшуку і надання медичної допомоги ураженим (або кому і які санітарні ланки додати на підсилення), місце погрузки уражених на транспорт.

Організовуючи взаємодію, командир оперативно-рятувального загону (команди) повинен узгодити:

 • порядок виходу формувань до ділянки робіт і дії при подолання завалів, зон пожеж зараження й інших перешкод на маршруті руху;

 • час проходження вихідного пункту;

 • порядок проведення робіт з влаштування проїздів у завалах, гасіння пожеж, відкривання захисних споруд, надання медичної допомоги;

 • сигнали керування, оповіщення і порядок дій по ним.

Задача з розвідки, захисту від ЗМУ і інших видів забезпечення дій зведеної команди доводиться до виконавців розпорядженнями і вказівками додатково.

Всі накази, розпорядження, віддані командиром оперативно-рятувального загону (команди) усно, записуються.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:

 1. Від чого залежить успішне виконання РіНР?

 2. Порядок дій командира формування після прибуття особового складу на пункт збору.

 3. Що включає в себе наказ командира зведеної команди на РіНР?

 4. Від кого отримує завдання командир оперативно-рятувального загону?Засоби і способи знезаражування
Рекомендована література: 16, c. 309-320.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка