МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка10/11
Дата09.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Засоби та способи знезаражування території,будівель, споруд та індивідуальних засобів захисту

Знезаражування ділянок місцевості і споруд, які знезаражені радіоактивними і отруйними речовинами проводиться у тих випадках, коли вони мають головне значення для дій сил ЦО життєдіяльності населення. Такими ділянками можуть бути:

 • Маршрути пересування сил ЦО;

 • Місця розташування пунктів управління, сховищ і укриттів;

 • Об’єкти ведення РіНР;

 • Шляхи евакуації уражених;

 • Місця приготування їжі та пункти водопостачання;

 • Місця роботи та відпочинку людей.

Територія об’єктів, житлової, виробничі приміщення та інші об’єкти, які заражені бактеріальними засобами, місця знаходження хворих підлягають дезинфекції, а особовий склад формувань та населення – санітарній обробці, а також медичному нагляду та лікуванню.

Дезинфекція повинна проводитися в першу чергу в місцях безпосереднього зараження і виявлення інфекційних хворих, а також у районах пунктів управління, вододжерел, формувань ЦО, на ділянках доріг, які використовують для підвозу та евакуації.

Знезаражування території, будівель і споруд здійснюється за допомогою команди знезараження. Дезактивація території здійснюється тільки в тому випадку, коли ця територія життєво необхідна та заражена більш ніж 0,5 /год.

Дезактивація території здійснюються слідуючи ми засобами та способами:

 • Дегазаційні комплекти – ІДК-1, ДК-4, ГДК, АРС-130, пожежні машинні насоси, водополивні та ін.

 • Змітанням РР підмітально-прибиральними машинами з ділянок місцевості, які миють тверде покриття (дороги, проїзди, двори);

 • Змиванням РР з доріг та площ, які мають тверде покриття струменем води – поливомиючими машинами (15 л на 1 м);

 • Зрізання зараженого гранта завтовшки до 10 см або снігу до 20 см за допомогою дорожніх машин (бульдозери, грейдери);

 • Засипкою заражених ділянок території незараженим ґрунтом завтовшки 10 см.


ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


 1. Вкажіть послідовність, методи та засоби проведення знезаражування.

 2. Як організувати та провести дезактивацію території, приміщення та інвентарю?

 3. Наведіть методику проведення дегазації, дезінфекції, санітарної обробки.

 4. Коли проводиться часткова сспецобробка?Організація перевезень в інтересах ЦО
Рекомендована література: 16, c. 327-347.

ВИКОНАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ЦО

Автомобільний транспорт, маючи високу маневреність і велику живучість, найбільш повно відповідає вимогам безперервності перевезень при виконанні завдань ЦО, забезпечує перевезення людей і матеріальних засобів безпосередньо до місця призначення.

Автомобільний транспорт в інтересах ЦО використовується для виконання наступних заходів:

 • розосередження робітників і службовців у безпечну зону;

 • евакуація населення з великих міст і важливих об'єктів в приміську зону;

 • підвезення робочих змін на об'єкти, які продовжують виробничу діяльність у місті під час надзвичайної ситуації;

 • вивіз матеріальних цінностей та засобів з міст на приміські бази і склади;

 • перевезення формувань ЦО;

 • підвіз будівельних матеріалів для будівництва захисних споруд;

 • забезпечення медичної евакуації.

Для планування, організації і виконання автотранспортних пере­везень ЦО при адміністраціях створюються автотранспортні служби (областей, міст, районів). При начальниках автотранспортних служб створюються технічні служби, які комплектуються з працівників уста­нов, які входять до складу служби.
Організація перевезень при розосередженні та евакуації.

Для виконання перевезень для розосередження та евакуації планується використання всіх автомобілів, на які покладене перевезення населення і, в першу чергу, автобусів, вантажних, бортових автомобілів і фургонів, обладнаних сидіннями, а також легкових автомобілів. В разі недостатньої кількості машин планується використання сідельних тягачів з напівпричепами та самоскидів, які повинні мати пристрої проти само перекидання кузовів.

Для евакуації медичних установ передбачається використання ав­тобусів та вантажних автомобілів з тентами.

Обладнання вантажних автомобілів, фургонів, сідельних тягачів напівпричепами та самоскидів для перевезення, посадки та висадки лю­дей виготовляється та накопичується в автогосподарствах, автомобілі яких залучаються до евакоперевезень.

Легкові автомобілі індивідуальних власників залучаються, як правило, для вивозу сімей власників. З цією метою вони прибувають на збірні пункти підприємств. Автомобілі зводяться в колони, забезпечу­ються перепустками установленого зразка і виводяться на маршрути згідно із загальним планом автотранспортної служби.

Для розсредоточення та евакуації населення використовується автотранспорт тих міст, з яких відбувається перевезення, при недос­татності транспорту рішенням начальника ЦО області залучаються автомобілі найближчих сільських районів.

Перевезення робітничих змін

Перевезення робітничих змін підприємств, які продовжують робо­ту у надзвичайних ситуаціях у великих містах відбувається залізни­цею, автомобільним транспортом та швидкохідними суднами річкового транспорту.

Переміщення робітничих змін з районів розміщення до підприєм­ств і зворотно повинно займати не більше 4-5 годин.

Підвіз робітничих змін автотранспортом планується автотранс­портною службою міста (району) на основі завдань відповідних штабів ЦО з урахуванням змінності роботи підприємств.

Для перевезення робітничих змін використовується, як правило, автотранспорт автогосподарств великих міст, що виведені у приміську зону. Перевезення робітничих змін здійснюється автобусами. При недостатності їх дозволяється використовувати вантажні бортові автомобілі, обладнані сидіннями, тентами та іншими пристосуваннями в залежності від пори року. Норми посадки при перевезенні робітничих змін повинні відповідати кількості місць сидіння в автомобілі.

Перевезення формувань ЦО

Приписка автотранспорту до невоєнізованих формувань здійснюється за рахунок автотранспорту тих підприємств, на базі яких створені невоєнізовані формування, за числа автомобілів, які не приписані до Збройних Сил України.

При недостатності в цих підприємствах автомобілів до формувань приписується автотранспорт АТП.

Укомплектування формувань підвищеної готовності автотранспортом здійснюється з введенням Загальної готовності ЦО. Закріплення автотранспорту за іншими формуваннями здійснюється після закінчена розсредоточення та евакуації населення.

Автотранспорт, приписаний до формувань підвищеної готовності (крім розвідувальних, ООД, загонів першої медичної допомоги) після вивезення особового складу цих формувань в приміську зону залучаєть­ся до виконання перевезень з розсредоточення та евакуації населення.
Вивіз матеріальних цінностей

Автотранспортна служба міста (району) дає завдання автогосподарствам на перевезення матеріальних цінностей, в якому указується:

 • найменування вантажів, які вивозяться;

 • відправник та отримувач;

 • місце навантаження та вивантаження;

 • кількість вантажів;

 • строк виконання перевезення по днях.

Відповідальність за підготовку вантажів до перевезення, організацію навантаження і вивантаження їх покладається на відправників і отримувачів вантажів.

Для вивезення матеріальних цінностей, в першу чергу, використовується автотранспорт, який не може бути задіяний для перевезення людей. Це автофургони, авторефрежератори, сідельні тягачі з причіпами та ін.

Після закінчення розсредоточення і евакуації населення для перевезення матеріальних цінностей заохочується вивільнений автомобільний транспорт.
Перевезення по забезпеченню медичної евакуації

Автотранспортне забезпечення медичної евакуації здійснюється автотранспортною службою і містить перевезення уражених і хворих:

 • від місць погрузки в осередку ураження до збережених лікувальних установ та загонів першої медичної допомоги (ЗПД);

 • від загонів першої медичної допомоги і збережених лікувальних установ до евакоприймачів на залізничних станціях.

Перевезення уражених і хворих здійснюється оперативно з максимальним використанням автотранспорту, в тому числі і автомобілів, вивільнених після доставки формувань ЦО до осередку ураження.

Для забезпечення медичної евакуації використовуються санітарні автомобілі, спеціально обладнані автобуси, вантажні бортові автомобілі, пристосовані для перевезення уражених на носилках, а також на підруч­них засобах (матрацах, брезентах).

Перевезення уражених і хворих із загонів першої медичної допо­моги та збережених лікувальних установ на лікувальні лікарняні бази виконується спеціальними авто санітарними загонами, а також спеціаль­но наданими для цієї мети автоколонами.

Для прискорення евакуації уражених і хворих за рахунок скоро­чення простою автомобілів під навантаженням та розвантаженням, пере­везення їх здійснюється, як правило, колонами по 5-10 автомобілів.

Допускається перевезення уражених та хворих невеликими групами (2-3 машини) і окремими автобусами (автомобілями).

Автомобілі, що перевозять уражених та хворих, користуються перевагою серед всіх видів перевезень, крім військових.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


  1. Які основні завдання має автотранспортна служба?

  2. Як організується перевезення робочих змін?

  3. Як організується перевезення по забезпеченню мед евакуації?

  4. Як відбувається вивіз матеріальних цінностей?Технічне забезпечення заходів ЦО у НС
Рекомендована література: 16, c. 348-363.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка