МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Одеса 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Українознавство» ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тестові завдання для самостійної роботи студентів Одеса 2007


Скачати 360.44 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Одеса 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Українознавство» ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тестові завдання для самостійної роботи студентів Одеса 2007
Сторінка1/3
Дата18.04.2013
Розмір360.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Одеса - 2007


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Українознавство»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тестові завдання

для самостійної роботи студентів

Одеса - 2007

Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського національного морського університету та Кязимова Галина Хадирівна – доцент тієї ж кафедри.
Методичні матеріали ухвалено кафедрою «Українознавство» ОНМУ 25 травня 2007 р. (протокол № 10)

Оберіть лише одну правильну відповідь
1. Позначте, коли на території сучасної України з’явилися давні люди:

А. 3 млн. років тому;

Б. 2,5 млн. років тому;

В. 1 млн. років тому;

Г. 150 тис. років тому.
2. Позначте, історичний документ, у якому вперше вживається термін «Україна»:

А. Київський літопис;

Б. «Повість минулих літ»;

В. Києво-Печерський патерик;

Г. «Слово про закон і благодать».
3. Позначте країну, під владою якої на початку ХVІ ст. були Галичина, Холмщина і Західне Поділля:

А. Литва;

Б. Польща;

В. Угорщина;

Г. Молдавія.
4. Позначте, кому з видатних церковних і культурних діячів України І половини ХVІІ ст. належать такі факти біографії:

«У 1631 р. заснував при Києво-Печерській лаврі школу, яка у 1632 р. була об’єднана з Київською братською школою. Об’єднана школа незабаром стала вищим освітнім центром України».

А. Іов Борецький;

Б. Петро Могила;

В. Іпатій Потій;

Г. Йосиф Рутський.
5. Позначте ватажка козацько-селянського руху в Україні наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст., ім’я якого прославив Т. Г. Шевченко у поемах «Тарасова ніч», «Гайдамаки»:

А. К. Косинський;

Б. С. Наливайко;

В. Т. Федорович;

Г. Я. Острянин.
6. Позначте засновників громадсько-культурного об’єднання «Руська трійця»:

А. М. Костомаров, М. Гулак, В. Білозерський;

Б. І. Могильницький, М. Левицький, О. Духнович;

В. М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький;

Г. М. Муравйов, С. Трубецькой, К. Рилєєв.
7. Позначте термін, який відповідає цьому визначенню – «представники ліберального українського національного руху в Західній Україні, які вважали основним питанням своєї діяльності не політичну боротьбу, а розвиток української мови та культури»:

А. «москвофіли»;

Б. народники;

В. народовці;

Г. «хлопомани».
8. Позначте дату прийняття І Універсалу Центральної Ради «До українського народу в Україні і поза Україною сущого»:

А. 4 березня 1917 р.

Б. 10 червня 1917 р.

В. 3 липня 1917 р.

Г. 7 листопада 1917 р.
9. Позначте, кому з діячів Центральної Ради належать такі факти біографії:

«У 1904 році брав участь у створенні УСДРП. У 1917 році був обраний головою Генерального Секретаріату Центральної Ради. У 1918-1919 рр. очолював Директорію УНР. Через проблеми в стосунках з іншими членами Директорії вийшов з її складу та емігрував за кордон. В останні роки свого життя займався тільки творчою діяльністю»:

А. М. Грушевський;

Б. С. Єфремов;

В. В. Винниченко;

Г. С. Петлюра
10. Позначте подію, яка збіглася в часі з добою Директорії УНР:

А. Листопадова революція в Німеччині;

Б. встановлення фашистської диктатури в Італії;

В. громадянська війна в Росії;

Г. капітуляція Австро-Угорщини.
11. Позначте дату Х з’їзду РКП(б), який прийняв рішення про запровадження НЕПу:

А. 1919 р.;

Б. 1920 р.;

В. 1921 р.;

Г. 1922 р.
12. Позначте, хто з наведених нижче діячів української культури 1917-1920 рр. був художником:

А. В. Сосюра, П. Тичина, М. Рильський;

Б. Є. Патон, Д. Багалій, Г. Проскура;

В. Л. Ревуцький, Г. Верьовка, Я. Степовий;

Г. М. Бойчук, Г. Нарбут, М. Жук;
13. Позначте твердження, яке розкриває зміст плану конференції, запропонованого Х. Раковським і М. Скрипником у 1922 р.:

А. входження радянських республік до Російської Федерації на правах автономії;

Б. створення союзу суверенних держав, які повністю зберігають незалежність і створюють об’єднані органи для координації дій;

В. входження усіх радянських республік на однакових правах до нового державного об’єднання – СРСР;

Г. створення воєнно-політичного союзу радянських республік.
14. Позначте кодову назву плану нападу Німеччини на СРСР:

А. «Вайс»;

Б. «Ост»;

В. «Барбаросса»;

Г. «Цитадель».
15. Позначте твердження, яке розкриває суть проведеної урядом Польщі у 1947 році операції «Вісла»:

А. пересилання поляків із Галичини, Волині, Рівненщини до Польщі;

Б. об’єднання всіх українських земель у складі УРСР;

В. пересилення українців Лемківщини на захід Польщі;

Г. виселення українців із Польщі на територію УРСР.
16. Позначте галузь народного господарства України, відбудова якої в роки ІV п’ятирічки вважалася пріоритетною:

А. важка промисловість;

Б. легка промисловість;

В. транспорт;

Г. сільське господарство.
17. Позначте твердження, яке розкриває зміст реформ М. Хрущова у ІІ половині 50-х років у промисловості:

А. ліквідація раднаргоспів і відновлення галузевої системи управління;

Б. створення фондів матеріального стимулювання праці робітників;

В. ліквідація галузевих міністерств і введення раднаргоспів;

Г. розширення господарської самостійності підприємств, введення госпрозрахунку.
18. Позначте представників релігійного напряму дисидентського руху в Україні в 60-х – ІІ половині 80-х років:

А. М. Руденко, С. Хмара, П. Григоренко;

Б. В. Романюк, Й. Тереля, П. Вінс;

В. В. Мороз, Л. Лук’яненко, В. Чорновіл,

Г. І. Кандиба, В. Стус, Н. Світлична.
19. Позначте дату Всеукраїнського референдуму, який підтвердив Акт проголошення незалежності України:

А. 16 липня 1990 року;

Б. 17 березня 1991 року;

В. 24 серпня 1990 року;

Г. 1 грудня 1991 року.

Виберіть із семи тверджень чотири правильні.
1. Серед запропонованих тверджень оберіть ті, які розкривають основний зміст Зборівського договору:

А. козаки мали розташуватися на Київщині, Чернігівщині й Брацлавщині;

Б. козацький реєстр нараховував 40 тисяч козаків;

В. гетьман повинен був розірвати союз із Кримським ханством;

Г. усім учасникам повстання оголошувалася амністія;

Д. козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч осіб;

Є. реєстровці мали жити лише у Київському воєводстві;

Е. польська шляхта отримала право повертатися у свої маєтки в Україні.
2. Укажіть риси, притаманні зародженню ринкових відносин у сільському господарстві України в І половині ХІХ ст.:

А. натуральний характер господарства;

Б. застосування вільнонайманої праці і сільськогосподарських машин;

В. низька продуктивність сільськогосподарського виробництва;

Г. збільшення земельних площ під посівами технічних культур;

Д. наявність кріпосництва;

Є. запровадження досягнень агрономії;

Е. розвиток чумацького промислу.
3. Позначте основні заходи політики «воєнного комунізму»:

А. використання найманої праці;

Б. централізована система управління;

В. введення продподатку;

Г. загальна трудова повинність;

Д. запровадження твердої валюти – червінця;

Є. карткова система й розподіл продуктів за класовою ознакою;

Е. скасування плати за житло, комунальні послуги, проїзд у транспорті.
4. Позначте твердження, які визначають зміст політики радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр.:

А. конфіскація поміщицьких і монастирських земель;

Б. націоналізація банків і великої промисловості;

В. впровадження радянської системи управління;

Г. скорочення мережі українських шкіл;

Д. насильницька колективізація

Є. підтримка діяльності політичних партій, громадських організацій, «Просвіт»;

Е. погіршення медичного обслуговування.
5. Установіть відповідність між назвами грецьких колоній і місцями їхнього розташування:

А. Херсонес; 1. на місці сучасної Керчі;

Б. Тіра; 2. поблизу сучасного м. Севастополя;

В. Пантікапей; 3. у гирлі Дону;

Г. Ольвія. 4. на місці нинішнього Білгород-Дністровського;

5. у гирлі Дніпровсько-Бузького лиману.
6. Установіть відповідальність між діячами та договорами, підписаними під час їхнього перебування при владі:

А. Ю. Хмельницький; 1. Гадяцький договір;

Б. І. Брюховецький; 2. Глухівські статті;

В. І. Виговський; 3. Московські статті;

Г. Д. Многогрішний. 4. Слободищенський трактат;

5. Конотопські статті.
7. Установіть відповідальність між датами та назвами політичних партій, які діяли в Україні на початку ХХ ст.:

А. 1900; 1. РСДРП;

Б. 1902; 2. Революційна українська партія;

В. 1904; 3. УСДРП;

Г. 1905. 4. Українська народна партія;

5. Українська демократична партія.
8. Установіть відповідність між діячами та їхніми посадами:

А. Н. Махно; 1. генерал-хорунжий армії УНР;

Б. Ю. Тютюнник; 2. головнокомандувач військами Півдня Росії;

В. М. Омелянович-Павленко; 3. лідер селянського повстанського

Г. С. Петлюра. 4. командувач УГА;

5. головний отаман військ УНР.

9. Установіть відповідь між поняттями та їх змістом:

А. індустріалізація; 1. добровільне об’єднання людей, що

займаються спільною господарською

діяльністю;

Б. колективізація; 2. створення великого машинного

виробництва в усіх галузях господарства

країни;

В. кооперація; 3. перехід землі, підприємств, банків із

приватної власності у власність

держави;

Г. націоналізація. 4. насильницьке об’єднання самостійних

селянських господарств у колективні

господарства;

5.конфіскація державними органами

запасів зерна у селян.
10. Установіть відповідність між датами і подіями:

А. 1991 р.; 1. запровадження національної валюти – гривні;

Б. 1993 р.; 2. обрання Президентом України Л. Кравчука;

В. 1996 р.; 3. «помаранчева революція»;

Г. 2004 р. 4. прийняття воєнної доктрини України;

5. відставка уряду Ю. Тимошенко.

Оберіть лише одну правильну відповідь.
1. Позначте назву народу, який населяв територію Північного Причорномор’я в VІІ – ІІІ ст. до н. е.:

А. кіммерійці;

Б. таври;

В. скіфи;

Г. сармати.
2. Позначте ім’я князя, за часів правління якого на Русі було складено перший писаний збірник законів «Руська правда»:

А. Олег;

Б. Святослав;

В. Володимир;

Г. Ярослав.
3. Позначте князівство, яке стало спадкоємцем Київської Русі і головним політичним центром майбутньої України:

А. Київське князівство;

Б. Ростово-Суздальське князівство;

В. Чернігово-Сіверське князівство;

Г. Галицько-Волинське князівство.
4. Позначте, коли було підписано Кревську унію між Литвою і Польщею:

А. 1385 р.;

Б. 1413 р.;

В. 1569 р.;

Г. 1596 р.
5. Позначте, з прізвищем якого гетьмана пов'язаний документ «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького»:

А. Д. Апостол;

Б. І. Мазепа;

В. П. Орлик;

Г. П. Полуботок.
6. Позначте назву декабристської організації, яка виступала за національну незалежність України і відокремлення від Росії:

А. «Малоросійське товариство»;

Б. «Південне товариство»;

В. «Товариство об’єднаних слов’ян»;

Г. «Північне товариство».
7. Позначте твердження, яке розкриває зміст «Маніфесту» про скасування кріпосного права:

А. селяни звільнялися без землі або з невеликими наділами;

Б. селянам дозволялося виходити з громади і закріплювати землю у приватну власність;

В. селяни одержували в особисте користування тільки присадибні ділянки, а польові наділи вони були зобов’язані викупати у поміщиків;

Г. селяни переселялися на малоосвоєні землі Далекого Сходу і Сибіру.
8. Позначте подію Першої світової війни, яка збіглася в часі з Галицькою битвою:

А. «Верденська м’ясорубка»;

Б. битва на р. Марна;

В. Ютландський морський бій;

Г. Брусиловський прорив.
9. Позначте дату створення у Львові політичної організації Союз Визволення України:

А. 1914 р.;

Б. 1915 р.;

В. 1916 р.;

Г. 1917р.

10. Позначте прізвище українського політичного діяча, якого було обрано президентом ЗУНР:

А. Д. Вітовський;

Б. К. Левицький;

В. Є. Петрушевич;

Г. С. Голубович.
11. Позначте дату створення СРСР:

А. 10 грудня 1922 року;

Б. 30 грудня 1922 року;

В. 21 січня 1923 року;

Г. 31 січня 1924 року.
12. Позначте категорію населення України, яка зникла в 30-ті роки внаслідок проведення індустріалізації та колективізації:

А. робітничий клас;

Б. селянство;

В. інтелігенція;

Г. поміщики.
13. Позначте діяча Організації Український Національних Націоналістів, який очолив уряд Української держави після проголошення Акту незалежності України в 1941 році:

А. Р. Шухевич;

Б. Я. Стецько;

В. С. Бандера;

Г. А. Мельник.
14. Позначте дату завершення формування території УРСР:

А. 1939 – 1940 рр.;

Б. 1944 р.;

В. 1947 р.;

Г. 1954 р.
15. Позначте проголошені Конституцією СРСР 1977 року права і свободи громадян, які принципово не могли бути реалізованими в умовах тоталітарного режиму:

А. право на участь в управлінні державними справами, в обговоренні рішень загальнодержавного рівня;

Б. право на працю, відпочинок, освіту;

В. право на охорону здоров’я, матеріальне забезпечення у старості;

Г. свобода слова, друку, совісті, право на недоторканість особи.
16. Позначте першу українську громадську організацію, яка виникла в Україні за часів перебудови:

А. Український культурологічний клуб;

Б. Народний рух України за перебудову;

В. Український екологічний рух «Зелений світ»;

Г. Український християнський демократичний фронт.
17. Позначте подію, внаслідок якої Україна стала без’ядерною державою:

А. розпуск Організації Варшавського Договору в 1991 році;

Б. підписання Лісабонського протоколу до договору СТАРТ – 1 у 1992 році;

В. приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1994 році;

Г. завершення виведення до Росії боєголовок тактичної та стратегічної ядерної зброї у 1996 році.
18. Позначте назву політичного явища, коли мільйони українців стали на захист своїх прав під час президентських виборів 2004 року:

А. «оксамитова революція»;

Б. «революція троянд»;

В. «революція тюльпанів»;

Г. «помаранчева революція».
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти і науки України Національний університет водного...
«Українська мова» для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка