МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка6/11
Дата09.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Природні і техногенні надзвичайні ситуації, аварії та катастрофи на підприємстві:

 • створюють загрозу для життя і здоров’я співробітників;

 • порушують або припиняють роботу підприємства;

 • призводять до значних матеріальних і економічних збитків;

 • призводять до негативних екологічних наслідків та загрози життю і здоров’ю населення, що проживає поблизу або в зоні дії небезпечних факторів.

Руйнівних наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф можна запобігти або значно їх зменшити, якщо завчасно провести відповідні запобіжні заходи. До них входять організаційні та інженерно-технічні заходи, спрямовані на усунення причин аварій і катастроф, максимальне зменшення можливих руйнувань і втрат, якщо ці причини повністю неможливо усуну­ти, а також створення сприятливих умов для проведення аварійних та ремонтних робіт.

 1. дослідження стійкості роботи об’єкта

в умовах надзвичайної ситуації

Виникнення надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф оцінюється певною імовірністю, що залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх причин. Моніторинг зовнішніх причин, на які неможливо вплинути (природні процеси, військові конфлікти тощо), визначення та усунення внутрішніх причин дозволяють суттєво зменшити ризик, пов’язаний з природними та техногенними надзвичайними ситуаціями.

Для оцінки ризику, пов’язаного з внутрішніми причинами, необхідно:

 • виявляти фактори ризику, обумовлені помил­ками при проектуванні і практичній реалізації виробничих процесів;

 • оцінювати фізико-хімічні особливості технологічного процесу, які можуть спричинити аварійні ситуації;

 • визначати можливості і причини не спрацювання діючих систем безпеки, а також пов'язаних з цим наслідків;

 • визначати можливі наслідки аварій, катастроф та надзвичайних ситуацій, в тому числі на здоров’я співробітників, населення, що проживає поза підприємством та екологічну ситуацію.

Зниження рівня ризику виникнення НС техногенно-екологічного характеру на об'єктах господарської діяльності (ОГД) досягається завчасним проведенням організаційних, інженерно-технічних та інших заходів. Ці заходи плануються і здійснюються начальником цивільної оборони об'єкта.


 1. Заходи, що здійснюються для зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій:

 • систематичні перевірки посадовими особами району (об'єкта) і державними інспекторами стану будинків, споруд, технологічного обладнання, електрометраж, газо- і нафтопроводів, теплових трас;

 • перевірка працездатності системи оповіщення працюючого персоналу і населення, виявлення витоку СДОР тощо;

 • перевірка ефективності вентиляційних, в тому числі і аварійних, систем, надійності герметизації ємностей, які працюють під тиском;

 • перевірка працездатності контрольно-вимірювальної, захисної та блокувальної апаратури;

 • створення безпечних умов праці для виробничого персоналу;

 • забезпечення працюючого персоналу правилами, стандартами, нормами, інструкці­ями та іншими нормативними документами з техніки безпеки та охорони праці;

 • здійснення профілактичних протипожежних заходів;

 • контроль за справністю пожежного зв'язку, сигналізації, початкових засобів пожежегасіння, стану шляхів і під'їздів до об'єктів, справністю джерел протипожежного водопостачання;

 • підготовка фонду захисних споруд, створення запасів засобів індивідуального захис­ту;

 • нанесення на виробниче обладнання і комунікацію розпізнавальних знаків безпеки відповідно до вимог;

 • перевірка відповідності технологічних процесів машин, механізмів, обладнання вимогам нормативних документів щодо безаварійної експлуатації, техніки безпеки та охоро­ни праці;

 • розробка і вдосконалення системи планів попереджувальних оглядів та ремонтів техніки;

 • розробка і впровадження формулярів на кожний агрегат для відображення технічного стану обладнання з метою вдосконалення профілактичних заходів;

 • розробка планів ліквідації аварійних ситуацій.


При визначені інженерно-технічних заходів необхідно враховувати особливості можливої НС на потенційно-небезпечних об'єктах. При прогнозуванні небезпеки виникнення і поширення особливо небезпечних інфекцій необхідно враховувати завчасне запровадження організаційних, санітарно-гігієнічних, лікувальних, евакуаційних та інших заходів.

При вивченні питання про технічний захист населення основну увагу потрібно зосереди­ти на вимогах Закону і Положення про цивільну оборону України щодо технічного захисту та обов'язки посадових осіб.

Підготовка господарських об’єктів до стійкого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій є складним завданням, виконання якого залежить від видів загроз та характеру виробництва об’єкта.

Під стійкістю роботи об’єкта народного господарства розуміють можливість виконувати свої функції (випускати продукцію, надавати послуги тощо) в умовах надзвичайних ситуацій, а також пристосованість даного об’єкта до швидкого відновлення після пошкодження.

Стійкість роботи в умовах надзвичайних ситуацій визначається для об'єкту, галузі промисловості, народного господарства країни в цілому.

Стійкість народного господарства країни в надзвичайних ситуаціях передбачає можливість забезпечення виробництва промислової і сільськогосподарської продукції, роботи енергетики, транспорту, зв'язку і підтримання діяльності держави.

С
тійкість роботи об'єкту господарської діяльності залежить від комплексу факторів, що пов’язані як з географічним розміщенням об’єкту, так і з особливостями технологічного процесу, системи управління, продукції тощо.

Велика кількість виробничих зв’язків, необхідність для виробництва численних комплектуючих, складний технологічний процес, особливо при використанні агресивних і отруйних речовин, та інші вказані на схемі фактори знижують стійкість підприємства.

Для визначення слабких ланок на підприємствах організовують спеціальні дослідження.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


 1. Що розуміють під «стійкістю» роботи об’єкта в умовах надзвичайної ситуації?

 2. Назвіть фактори, що впливають на стійкість функціонування об’єкту в умовах надзвичайних ситуацій.

3. Які заходи застосовують для підвищення стійкості об’єкта?

4. Для чого проводять спеціальні дослідження на об’єкті?

Методика оцінки стійкості роботи підприємств
Рекомендована література: 16, c. 266-270.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка