МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка11/11
Дата09.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Технічне забезпечення полягає в здійсненні комплекса заходів по технічному обслуговуванню, ремонту та евакуації автомобільної, інженерної та іншої спеціальної техніки, залучаємої для рішення завдань ЦО, а також організації своєчасного постачання запасними частинами і ре­монтними матеріалами, підготовці спеціалістів.

Технічне забезпечення організується начальником і штабом ЦО району (об'єкту) і здійснюється технічною службою ЦО району (об'єкту), а у формуваннях - заступником командира з технічної частини.
СИЛИ І ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД ТА МОЖЛИВОСТІ

Для організації і здійснення технічного забезпечення заходів ЦО до складу сил і засобів ЦО району входять:

 • заводи і майстерні з ремонту автотракторної та дорожньо-будівельної техніки;

 • станції технічного обслуговування, бази та склади запасних частин і ремонтних матеріалів;

 • транспорт для перевезення запасних частин та іншого технічного майна;

 • формування технічної служби.

Основу ремонтної бази технічного забезпечення складають ре­монтні підприємства і станції технічного обслуговування, розташова­ні за межами зон можливих сильних руйнувань. Виробнича потужність цієї бази підсилюється за рахунок підприємств, евакуйованих в сіль­ську місцевість з міст.

Ремонтні підприємства інших підприємств та відомств, що залу­чаються до вирішення завдань з технічного забезпечення заходів ЦО, залишаються в існуючій структурі і підлеглості. На період виконан­ня заходів ЦО вони оперативно підпорядковуються начальнику техніч­ної служби ЦО області (району) і виконують його вказівки і розпоряд­ження.

Формування технічної служби виконують тільки поточний ремонт і технічне обслуговування техніки. Для капітального ремонту техні­ка направляється на стаціонарні ремонтні підприємства в установлю­ваному порядку.

Організація технічного забезпечення в період

загрози виникнення НС

При загрозі виникнення надзвичайної ситуації технічна служба (ТС) ЦО у відповідності із планом і вказівками начальника ЦО приводить ремонтні сили і засоби до готовності; переводить ремонтні підприємства на режим роботи в умовах надзвичайної ситуації і організує вивіз і розміщення в приміській зоні складів запасних частин і ремонтних матеріалів.

Організація технічного забезпечення в період висунення сил ЦО в осередок ураження та при веденні рятувальних робіт.

Після завершення роззосередження і евакуації населення технічна служба готує сили і засоби для технічного введення сил ЦО в осередок ураження та проведення рятувальних робіт.

В цей період технічна служба здійснює технічне забезпечення машин, зайнятих вивезенням матеріальних цінностей із міста та перевезенням робітничих змін підприємств, що не припиняють своєї діяльності у великих містах.

Після виникнення надзвичайної ситуації технічна служба, уточнює стан ремонтних сил і засобів, коректує раніше намічені заходи з технічного забезпечення, доводить завдання до виконавців і організує їх виконання.

ВИСНОВКИ

Успішне виконання завдань ЦО в період загрози надзвичайної ситуації, а також при проведенні РіНР у великій мірі залежить від стану технічних засобів: автомобілів, тракторів, дсрожньо-будівельної техніки, засобів малої механізації та різних приладів. Безперебійна робота цих засобів визначається кваліфікацією складу водіїв, забезпеченістю ГММ, своєчасною доставкою технічних засобів до місць виконання робіт, завчасним і чітким технічним забезпеченням.

Головною метою технічного забезпечення є підтримка техніки в робочому стані і постійній готовності до її використання, а також раціональне і ефективне її застосування при виконанні завдань цивільної оборони в осередку масового ураження.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
1. В чому полягає сутність технічного забезпечення заходів ЦО?

2. Основні завдання технічного забезпечення заходів ЦО?

3. Що входить до сил і засобів техзабезпечення?

4. Що виконує формування технічного забезпечення?
література


 1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. – Учебник. – М., 1986.

 2. Білякович М.О., Сусло С.Т., Харамда Г.М. Цивільний захист. Навч. посібник. - К., 2005. - 160 с.

 3. Демиденко Г.П. Захист ОНГ від засобів масового ураження: Довідник. - К., 1989. - 290 с.

 4. Демиденко Г.П. Справочник – защита объектов народного хозяйства – М., 1989.

 5. Деміденко Г.П. Захист ОНГ від засобів масового ураження: Довідник. - К., 1989. - 290 с.

 6. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С. Практикум із охорони праці. – К.,2000, с. 470.

 7. Журнал “Безпека життєдіяльності” – К. “Основа”

 8. Журнал МНС “Надзвичайна ситуація”.

 9. Закон України “Про цивільну оборону України”.

 10. Курніков І.П. та ін. Технологічне проектування підприємств автосервісу. – Навч.посібник. – К.,2003.

 11. Методичні вказівки до виконання завдань з цивільної оборони у дипломних проектах студентів усіх спеціальностей НТУ /Укл. С.Т.Сусло, Г.М.Харамда. – К.: НТУ, 2004. – 69 с.

 12. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України. – Нормативний акт з питань пожежної безпеки. – “Основа”, – К., 1999, с. 240.

 13. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - К., 2004. - 460 с.

 14. Сусло С. Т. Безпека життя і діяльності людини: Навч. посібник. - К., 2001. - 280 с.

 15. Сусло С.Т. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з БЖД – К., 1988.

 16. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 368 с.

 17. Шубин Е.П. Гражданская оборона. – Учебник – М., 1991.

 18. Шубін Є.П. Цивільна оборона: Підручник. - М.: “Просвещение”, 1991. – 230 с.


ЗМІСТ
ВСТУП 3

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ 4

Цивільна оборона у сучасних умовах 5

Класифікація надзвичайних ситуацій в Україні 11

Характеристика осередків ураження виникаючих при застосуванні сучасних

засобів ураження 13

Основні принципи і способи захисту населення у НС 16

Захисні споруди ЦО і вимоги до них 20

Основи стійкості роботи підприємств 24

Методика оцінки стійкості роботи підприємств 27

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи підприємств 29

Основи організації і проведення Р і НР 31

Дії командира оперативно-рятувального загону при проведенні РіНР

в осередку ураження 34

Засоби і способи знезаражування 36

Організація перевезень в інтересах ЦО 39

Технічне забезпечення заходів ЦО у НС 42

література 44

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка