МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка7/11
Дата09.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Організація та проведення досліджень щодо оцінки стійкості роботи об'єктів народного господарства.

В результаті досліджень стійкості підприємства у можливих надзвичайних ситуаціях розробляються необхідні науково - обґрунтовані інженерно-технічні заходи.

Дослідження рівня стійкості об’єкта проводиться робочими групами, до яких залучають головних спеціалістів (головного інженера, головного технолога, а в сільськогосподарських підприємствах — агронома, зоотехніка тощо) під загальним керівництвом начальника ЦО об'єкта та штабу ЦО. При проведенні досліджень стійкості об'єкта користуються відповідною нормативно-технічною документацією.

Основними завданнями дослідження стійкості є оцінка:

 • стійкості будинків, споруд, технологічного та іншого устаткування, наземних і підземних комунікацій при дії на них факторів надзвичайних ситуацій, в т. ч. води, тиску повітряних потоків;

 • пожежної безпеки будинків та споруд;

 • умов постачання енергії, води, сировини, матеріалів та інструментів;

 • можливості роботи об'єкту в умовах радіоактивного, хімічного забруднення;

 • величини збитків, завданих можливими надзвичайними ситуаціями, та величини відшкодувань, якщо причиною НС стало підприємство;

 • можливості та доцільності відновлення об'єкту залежно від ступеня його руйнування.

Після проведення досліджень розробляються заходи, які необхідно провести на об'єкті з метою підвищення стійкості його роботи в умовах надзвичайних ситуацій. При розробці заходів виходять з результатів всебічного дослідження об'єкта усіма групами фахівців. Заходи повинні бути максимально ефективними при мінімальних затратах, тому в першу чергу увагу звертають на найбільш уразливі місця об’єкта. Заходи щодо підвищення стійкості об’єднують у єдиний план удосконалення виробничого процесу, реконструкції та капітального ремонту об’єкта.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


 1. Що включає в себе дослідження стійкості підприємства?

 2. З якою метою досліджують стійкість об’єкта?

 3. В чому полягає методика дослідження стійкості об’єкта?

4. Що включає єдиний план удосконалення виробничого процесу?

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи підприємств
Рекомендована література: 16, c. 271-274.
Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах надзвичайних ситуацій

Підвищення стійкості роботи об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій досягається:

 • моніторингом зовнішніх та внутрішніх небезпечних факторів для підприємства;

 • підвищенням надійності роботи та створенням дублюючих джерел енерго -, газо- та водопостачання, а також створенням запасів сировини, палива, комплектуючих деталей, обладнання та матеріалів;

 • вдосконаленням технологічних процесів виробництва, забезпеченням автоматичного відключення при виході з ладу установок;

 • забезпеченням співробітників підприємства засобами індивідуального захисту;

 • підготовкою в заміській зоні баз для розміщення науково-дослідних, конструкторських відділів та інших невиробничих підрозділів об’єкта;

 • постійною готовністю аварійно-рятувальних формувань до проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт;

 • будівництвом та обладнанням сховищ на підприємствах для робітників та службовців (для цього можуть бути використані шахти та інші виробітки);

 • створенням на об’єктах захисних споруд для пунктів керування;

 • проведенням організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до особливого режиму роботи.

Підвищення надійності електропостачання підприємства може здійснюватися підключенням до резервних мереж (ліній електропередач), розподілом схеми мереж на частини, що працюють незалежно, встановленням дизельних електростанцій. Особливу увагу необхідно приділяти надійності електро-, водо-, теплопостачання на комунальних підприємствах, медичних, дитячих установах, підприємствах з неперервним циклом виробництва.

З метою надійного забезпечення водою підприємства підключають до дублюючих джерел, створюють резервуари, влаштовують артезіанські свердловини.

Для підвищення стійкості систем газо-, тепло- та паливопостачання закільцьовують газопроводи, газорозподільні станції та якомога більшу частину газопроводів влаштовують під землею, встановлюють автоматичні пристрої відключення в разі аварії, максимально збільшують запаси вугілля, мазуту, бензину, влаштовують власні системи обігріву.

Стійкість підприємства підвищується при збільшенні запасів сировини, інструментів та матеріалів, проте при цьому зменшується ефективність використання коштів, тому в практиці підприємницької діяльності запаси збільшують при підвищенні ризику виникнення надзвичайної ситуації. При створенні запасів необхідно враховувати не тільки можливість розвитку надзвичайної ситуації в районі функціонування підприємства, але і в регіонах, де працюють постачальники та через які пролягають транспортні магістралі. Зрив поставок тільки однієї комплектуючої призводить до зупинки цілого збирального підприємства.

Інженерно-технічні заходи щодо підвищення стійкості підприємства передбачають укріплення будинків і споруд, захист обладнання, в т.ч. виготовлення захисних кожухів тощо, захист комунальних мереж.

Організаційні заходи передбачають розробку і планування дій під час надзвичайних ситуацій керівництва, співробітників, штабу та формувань цивільної оборони підприємства.

Розміщуючи небезпечні виробництва, враховують ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.

Важливе місце в підвищенні стійкості підприємства є моніторинг та прогнозування стихійних лих. Нове будівництво підприємств, особливо небезпечних, повинно проводитися з урахуванням можливості та вірогідності виникнення стихійних лих.

Будинки та споруди, розташовані в сейсмічних зонах з можливим коливаннями до 6 балів, як правило, не потребують додаткового посилення у випадку відповідності будівництва всім умовам та нормам. У зонах, де можливі землетруси силою 7-8 балів та вище, а також у менш сейсмонебезпечних, для старих будівель рекомендується провести комплекс заходів, направлених на підвищення їх сейсмостійкості. Особливу увагу звертають на транспортні магістралі, мости, нафто - та газопроводи тощо, враховуючи можливість виникнення вторинних факторів землетрусу — каменепадів, зсувів, повеней.

У зонах з високою вірогідністю повеней підприємства та житлові будинки повинні споруджуватися на висотах, що не можуть бути залиті, а розміщення особливо небезпечних підприємств не допускається. Масштаби та час повеней, викликаних весняними водами, досить точно прогнозуються. Для послаблення наслідків дії ураганів і бурь будують будинки підвищеної міцності з найменшою парусністю, встановлюють більш стійкі опори ліній електропередач і зв'язку.

При спорудженні підприємств на схилах або біля їх підніжжя обов’язково враховують небезпеку зсуву, а у разі розміщення будівель і споруд у таких місцях — проводять дренажні та укріплюючі роботи.

Визначення можливих ризиків на підприємстві дає можливість спланувати необхідні заходи, сили і засоби для попередження та захисту від надзвичайних ситуацій, що зменшить загрозу життю і здоров’ю співробітників, населення, дозволить зберегти матеріальні ресурси та кошти підприємства.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:

 1. Обґрунтуйте комплекс заходів, що проводяться для підвищення стійкості роботи підприємства в умовах надзвичайних ситуацій.

 2. Поясніть термін «моніторинг» зовнішніх та внутрішніх небезпечних факторів для підприємства.

 3. Чим забезпечується постійна готовність аварійно-рятувальних формувань?

 4. З якою метою визначаються можливі ризики на підприємстві?Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
Рекомендована література: 16, c. 276-280.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка