Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І


НазваТурпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Сторінка1/23
Дата21.04.2013
Розмір3.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»

«ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

МЕТОДИЧНІ вказівки до виконання лабораторних робіт

здисципліни

для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Затверджено на засіданні навчально-методичної Ради Національного транспортного університету протокол Ме б від 4 жовтня 2012 р.

Київ НТУ 2012

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Техніко-економічний аналіз» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укладач: к.е.н. Турпак Т.Г., ас. Корольова О.І. - К.: НТУ, 2012. — 68 с.

Укладачі: Турпак Тетяна Григорівна, к.е.н., доцент Корольова Оксана Іванівна, асистент

Рецензент: Боровик Наталія Антонівна, к.т.н., професор.

Варіанти: 13

Контрольні питання: 13

а. * ■ 17

ДФвс? = 00 Д«/ В ох ~ <2*Ш/ вох 26

М. 28

Я. 41

х,~ 42

42

З

ВСТУП

Освоєння дисципліни «Техніко-економічний аналіз» дозволяє вивчити виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах ринку з метою реалізації управлінських рішень спрямованих на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, особливо при функціонуванні складних систем таких як автомобільний транспорт. В умовах ринкової економіки використання результатів техніко-економічного аналізу дозволяє запобігти значних витрат виробництва та спрямувати кошти підприємства на розвиток та впровадження у виробництві нових технологій та технологічних процесів.

Метою вивчення курсу «Техніко-економічний аналіз» є підготовка висококваліфікованих спеціалістів здатних до прийняття управлінських рішень на базі отриманих результатів аналізу на всіх рівнях управління економікою, впровадження останніх досягнень науки і техніки, набуття практичних навичок.

Основною задачею вивчення дисципліни являється освоєння методики проведення техніко-економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств. Вивчивши дисципліну студент повинен уміти:

•розробити методику проведення аналізу;

  • оцінити вплив факторів на досягнення економічних результатів;

•виділити резерви підвищення ефективності використання матеріальних,

трудових та фінансових ресурсів;

  • розробити управлінські рішення та їх економічне обґрунтування.

Міждисциплінарні зв'язки при викладанні курсу «Техніко-економічний аналіз» базуються на використовуванні набутих студентами знань з дисциплін: «Основи інформатики», «Основи статистики», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Основи менеджменту», «Теорія економічного аналізу», «Маркетинг», «Планування».


Курс-А Семестр- 8

Напрям освітньо- кваліфікаційного рівня

Характеристика навчальноїдисципліни

Кількість кредитів:

Есте -4

Модулів - /

Змістовних модулів -10

Загальна кількість годин -162

«Менеджмент організацій»

Нормативна

Лекції- ЗО

Лабораторні заняття -43

Самостійна робота - 87

Форма підсумкового контролю: іспит  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮКількість годин

змістовного

молулю(ЗМ)

Назва змістовного модулю

Всього

Лекції

Лабораторні

заняття

Самостійна

робота

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

ЗМ 1

Предмет та методи техніко- економічного аналізу

8

2

-

6

ЗМ2

Аналіз реалізації та виробництва продукції та послуг

18

4

6

8

ЗМЗ

Аналіз виробничої програми авто експлуатаційних підприємств

14

2

4

8

ЗМ 4

Аналіз використання виробничих потужностей підприємств автосервісу

10

2

-

8

ЗМ 5

Аналіз ефективності використання основних засобів

19

4

6

9

ЗМ6

Аналіз оборотних засобів

16

4

4

8

ЗМ 7

Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці

14

2

4

8

ЗМ 8

Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції

16

2

6

8

ЗМ 9

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

22

4

6

12

ЗМ 10

Аналіз фінансового стану підприємства

25

4

9

12

Форма модульного контролю - тести

Форма підсумкового контролю - Іспит
ВСЬОГО

162

ЗО

45

87  1. ЗМІСТ КУРСУ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Пп Найменування і місцезнаходження об`єктів
...
До розпорядження міського голови від 30. 06. 2011р. №325
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка