Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка7/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
{ Підпункт 5.5.4.3 підпункту 5.5.4 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


5.5.4.4. Якщо податковий орган або пошта не може вручити
платнику податку примірник рішення про анулювання реєстрації
платника ПДВ у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою
прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем
проживання) платника податку, то працівник того структурного
підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації
від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої
інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що
призвела до неможливості вручення примірника рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з
примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений,
долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього
платника. Примірник рішення, що не був вручений, може бути
переданий під розписку самому платнику податку чи Представнику
платника в разі письмового або усного звернення до податкового
органу, де зберігається облікова справа платника податків.

5.5.4.5. Податковий орган, який прийняв рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за
заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі
повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про
анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому
підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом
прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у
рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо у зв'язку із внесенням змін до рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру,
засвідчена копія додаткового рішення направляється до центрального
органу державної податкової служби.

Податковий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє
таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано.

{ Підпункт 5.5.4 пункту 5.5 розділу V доповнено підпунктом 5.5.4.5
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


5.5.5. Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою
податкового органу, платник податку зобов'язаний повернути
податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва
разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня
прийняття рішення про анулювання.
5.6. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за
ініціативою податкового органу може бути оскаржене в
адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу
( 2755-17 ) або до суду.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою
податкового органу може бути скасоване податковим органом вищого
рівня під час проведення процедури його адміністративного
оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності
такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування
судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на
підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.
{ Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

5.6.1. Підставою для внесення до Реєстру запису про відміну
анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового
органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення
податкового органу про скасування рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ під час адміністративного оскарження.
Рішення із копіями відповідних документів направляються до
центрального органу державної податкової служби для внесення
відповідних змін до Реєстру.

Рішення податкового органу про скасування рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації,
посиланням на Кодекс ( 2755-17 ), зазначенням мотивів та
обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та
підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його
обов'язки або є заступником керівника.

{ Підпункт 5.6.1 пункту 5.6 розділу V в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.6.2. У разі відміни рішення про анулювання реєстрації, якщо
інше не визначено судовим рішенням, податковий орган видає
платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого
Свідоцтва на підставі реєстраційної заяви з позначкою
"Перереєстрація" та рішення про відміну анулювання реєстрації. При
цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата
внесення відповідного запису до Реєстру.

5.6.3. Якщо на дату відміни рішення про анулювання реєстрації
особа зареєстрована платником ПДВ повторно, податковий орган видає
платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого
Свідоцтва в такому самому порядку, як і при перереєстрації. При
цьому дата повторної реєстрації платником ПДВ змінюється на дату
попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата анулювання останнього
Свідоцтва попередньої реєстрації змінюється на дату початку дії
першого Свідоцтва повторної реєстрації платником ПДВ.

5.6.4. Якщо на дату скасування рішення про анулювання
реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова
сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість,
відміна анулювання реєстрації проводиться без перереєстрації із
одночасним анулюванням реєстрації платника ПДВ відповідно до
підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). Анулювання реєстрації проводиться за заявою про
анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням податкового
органу з дати, що передує дню переходу особи до застосування
відповідної ставки єдиного податку. При цьому дата реєстрації
платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації змінюється
на дату, що передує дню переходу особи до відповідної ставки
єдиного податку, причина анулювання змінюється відповідно до
підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). { Пункт 5.6 розділу V доповнено підпунктом 5.6.4
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }

5.7. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником податку або прийняття рішення
податковим органом про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про
реєстрацію платника податку не було визначено граничного строку
дії;

зазначену в судовому рішенні;

закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника
податку;

що передує дню втрати особою статусу платника податку на
додану вартість.

{ Пункт 5.7 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.8. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який
розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього
податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

5.8.1. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку
по яких були включені до складу податкового кредиту, не були
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської
діяльності, такий платник податку в останньому звітному
(податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації
як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання
по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із
звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів,
крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок
реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття,
перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

{ Підпункт 5.8.1 пункту 5.8 розділу V в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.8.2. З дати анулювання реєстрації особи як платника податку
така особа позбавляється права на віднесення сум податку до
податкового кредиту, виписку податкових накладних.

5.8.3. У разі якщо за результатами останнього податкового
періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування,
таке відшкодування надається протягом строків, визначених
розділом V Кодексу ( 2755-17 ), незалежно від того, чи буде така
особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату
отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

5.8.4. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу
( 2755-17 ) у разі подання інвестором (його постійним
представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про
розподіл продукції, податковому органу декларації (податкового
розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність
оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних
податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не
відбувається.

{ Підпункт 5.8.4 пункту 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


5.8.5. У разі анулювання реєстрації як платника ПДВ платники
єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за
ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків або відмовитися від
застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви
щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування
спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку наступного календарного кварталу, в якому
здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

{ Пункт 5.8 розділу V доповнено новим підпунктом 5.8.5 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


VI. Реєстрація платників податку на додану вартість
як суб'єктів спеціального режиму оподаткування
6.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у
сфері сільського і лісового господарства та рибальства та
відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (далі - сільськогосподарське
підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

6.1.1. Сільськогосподарським вважається підприємство,
основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним
сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих
виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій
питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг
становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг,
поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових
періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

для новоутвореного сільськогосподарського підприємства,
зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить
господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така
питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за
наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;

з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної
діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються
оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що
перебували у складі його основних фондів не менше ніж
12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі
операції не були постійними і не становили окремої підприємницької
діяльності.

6.1.2. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у
групах 1-24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно
з УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ), та послуги, які отримані в результаті
здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17
статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) поширюється дія
спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового
господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються,
відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а
послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у
інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх
виробником.

Норми статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) не поширюються
на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного
виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно
з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ).
6.2. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське
підприємство реєструється у відповідному податковому органі з
дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) для реєстрації платників ПДВ.

У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім
відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника
податку на додану вартість на загальних підставах, повинен
міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського
підприємства.

6.2.1. Заява про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 1-РС (додаток 8)
( zd369-11 ) має бути подана сільськогосподарським підприємством
до податкового органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до
початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на
застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який
передує початку такого податкового періоду.

Якщо місяцю, в якому подається заява за формою N 1-РС
( zd369-11 ), передує місяць, в якому сільськогосподарським
підприємством, не зареєстрованим як платник ПДВ, вперше досягнуто
обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу
V Кодексу ( 2755-17 ), таке підприємство спочатку реєструється
платником ПДВ на загальних умовах відповідно до розділу III цього
Положення, після чого переходить на застосування спеціального
режиму оподаткування згідно з цим розділом. { Підпункт 6.2.1
пункту 6.2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

6.2.2. У заяві за формою N 1-РС ( zd369-11 )
сільськогосподарським підприємством вказується питома вага
вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній
вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12
послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують
місяцю, в якому подається заява.

6.2.3. Заява має містити виключний перелік видів економічної
діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під
дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері
сільського та лісового господарства, а також рибальства та
визначені статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ).

Достовірність відомостей про види економічної діяльності
сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з
Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить
відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського
підприємства на основі національного класифікатора України ДК
009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"
( vb457609-10 ), затвердженого наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 11.10.2010 N 457 ( v0457609-10 ) (із змінами) (далі -
КВЕД-2010). До 31.12.2012 дані про види економічної діяльності
можуть бути надані на основі національного класифікатора України
ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"
( va375202-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами) (далі -
КВЕД-2005), якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника
містяться відомості про види економічної діяльності на основі
КВЕД-2005.

{ Підпункт 6.2.3 пункту 6.2 розділу VI в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


6.2.4. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за
формою N 1-РС ( zd369-11 ) податковий орган протягом 5 робочих
днів видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за
рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 2-РС (додаток 9)
(далі - Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого
Спеціального свідоцтва у разі подання недостовірних даних або у
випадках, визначених пунктом 6.3 цього розділу.

{ Підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


6.2.4.1. Якщо сільськогосподарське підприємство не було
зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із
дотриманням вимог пунктів 3.2, 3.8 розділу III цього Положення.

У цьому разі датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації
суб'єктом спеціального режиму оподаткування та датою початку дії
Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню
податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство
виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму
оподаткування.

6.2.4.2. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило
бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування,
зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то заміна
Свідоцтва на Спеціальне свідоцтво та реєстрація такого
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
проводяться за процедурами перереєстрації, визначеними цим
Положенням.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
датою реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування,
датою анулювання Свідоцтва та датою початку дії Спеціального
свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з
якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на
застосування спеціального режиму оподаткування.

6.2.5. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному
папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та
корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків.

На підставі відомостей, вказаних у заяві про реєстрацію,
поданій сільськогосподарським підприємством згідно з
підпунктом 6.2.1 цього пункту, податковий орган у Спеціальному
свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності, що
підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та
визначені статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) на основі
КВЕД-2010 ( vb457609-10 ) або до 31.12.2012 на основі КВЕД-2005
( va375202-05 ). { Абзац другий підпункту 6.2.5 пункту 6.2 розділу
VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }

У разі виникнення змін у даних про види діяльності
сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування (у тому числі зміни кодів КВЕД-2005 ( va375202-05 )
на коди КВЕД-2010) ( vb457609-10 ) Спеціальне свідоцтво підлягає
заміні у порядку, визначеному пунктом 6.5 цього розділу. { Абзац
третій підпункту 6.2.5 пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 }

6.2.6. Після видачі, заміни чи анулювання Спеціального
свідоцтва дані вносяться до реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування.

Щодо кожного Спеціального свідоцтва до реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування вносяться дані про види
діяльності сільськогосподарського підприємства, зазначені у
Спеціальному свідоцтві, дата реєстрації суб'єктом спеціального
режиму оподаткування, дата початку дії та дата анулювання
Спеціального свідоцтва, дата виключення із реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої
сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на
загальних підставах.
6.3. Податковий орган відмовляє сільськогосподарському
підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не
підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та
не визначені статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) на основі
КВЕД-2010 ( vb457609-10 ) або до 31.12.2012 на основі КВЕД-2005
( va375202-05 );

{ Підпункт "а" пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 }


б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та
звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 10
відсотків;

{ Підпункт "б" пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012, N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування у зв'язку з перевищенням питомої ваги
несільськогосподарських товарів (послуг) та від дати такого
виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом
спеціального режиму оподаткування не спливло 12 послідовних
звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних
податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари
(послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх
поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям,
встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) (підпункт 6.1.1 пункту 6.1 цього розділу);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського
підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт
спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми
статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 );

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з
пунктом 1.5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для
анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 5.1 розділу
V цього Положення, або за яких підлягає анулюванню Спеціальне
свідоцтво згідно з пунктами 209.11, 209.12 статті 209 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (пункти 6.4, 6.9 цього розділу);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3
статті 183 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 6.2.1
пункту 6.2 цього розділу).
6.4. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів
сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких
перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг,
то:

на таке підприємство не поширюється спеціальний режим
оподаткування, встановлений статтею 209 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). Таке підприємство зобов'язане визначити податкове
зобов'язання з цього податку за підсумками звітного податкового
періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити
податок до бюджету в загальному порядку;

податковий орган виключає таке підприємство з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно
включити його до такого реєстру після закінчення наступних
12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав,
визначених статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) та цим
Положенням;

таке підприємство вважається платником зазначеного податку на
загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено
таке перевищення.

6.4.1. Для новоствореного сільськогосподарського
підприємства, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму
оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства
до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної
реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських
товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного
податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного
податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське
підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє
сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких
перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)
у цьому місяці, то вважається, що такий суб'єкт досяг перевищення
та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого
числа такого звітного податкового періоду (місяця).

6.4.2. У випадку, визначеному цим пунктом, з першого числа
місяця, в якому було допущено перевищення, Спеціальне свідоцтво
прирівнюється до Свідоцтва та сільськогосподарське підприємство
вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за
загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу
( 2755-17 ). Реєстрацію такого платника ПДВ може бути анульовано
згідно з розділом V цього Положення.

6.4.3. У випадку, визначеному цим пунктом, не пізніше
20 календарного дня з моменту досягнення перевищення
сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до
податкового органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт
спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації
як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану
вартість за формою N 3-РС (додаток 10) ( ze369-11 ) разом із
Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також
заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах
за формою N 1-ПДВ ( za369-11 ).

Податковий орган видає Свідоцтво у порядку, визначеному
підпунктом 6.9.1 пункту 6.9 цього розділу.

6.4.4. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяву
(заяви) у строки, встановлені цим пунктом, та податковий орган за
результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі
поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної
перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку,
який пройшов із часу досягнення перевищення, податковий орган
приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою
N 6-РРС (додаток 11). На підставі такого рішення податковий орган
виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та
реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на
загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами
перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання
рішення про виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство
вважається платником податку на загальних підставах, є перше число
місяця, в якому було допущено перевищення, датою анулювання
Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є
дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

6.4.5. Якщо за результатами документальної або камеральної
перевірки податковий орган встановить, що підприємство не
відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 6.1.1 пункту 6.1 цього
розділу), на момент подання заяви про реєстрацію
сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального
режиму оподаткування, яка стала підставою для видачі Спеціального
свідоцтва, то податковий орган приймає рішення про виключення
сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування за формою N 6- РРС. На підставі
такого рішення податковий орган виключає таке підприємство з
реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить
анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію
сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних
умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами
перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється,
датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання
рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство
вважається платником податку на загальних підставах, є дата
реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Спеціального
свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до
Реєстру запису про перереєстрацію.

6.4.6. Якщо сільськогосподарське підприємство після
досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про
реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах, але
не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, то
після встановлення такого факту податковим органом на підставі
рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з
реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою
N 6-РРС в такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої
сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на
загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено
перевищення. Дати реєстрації платником податку на додану вартість,
виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
та анулювання Спеціального свідоцтва не змінюються.
6.5. Перереєстрація платника податку із спеціальним режимом
оподаткування або заміна Спеціального свідоцтва здійснюються у
разі:

виникнення змін (доповнень) у даних платника податку, що
вказуються у Спеціальному свідоцтві, або у разі втрати
Спеціального свідоцтва;

зміни місцезнаходження або переведення на обслуговування до
спеціалізованого податкового органу.

У таких випадках перереєстрація здійснюється відповідно до
розділу IV цього Положення з урахуванням того, що:

для перереєстрації сільськогосподарського підприємства -
суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального
свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою N 1-РС
( zd369-11 ) із позначкою "Перереєстрація";

платнику податку із спеціальним режимом оподаткування
видається Спеціальне свідоцтво.
6.6. Якщо датою державної реєстрації сільськогосподарського
підприємства, утвореного в результаті перетворення суб'єкта
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, є
дата завершення перетворення та таке сільськогосподарське
підприємство протягом 10 робочих днів, що настають за датою
завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви
про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 1-РС ( zd369-11 ) та про
зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за формою N 3-РС ( ze369-11 )
сільськогосподарського підприємства, припиненого шляхом
перетворення, то датами реєстрації платником ПДВ та суб'єктом
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
новоутвореного сільськогосподарського підприємства, анулювання
реєстрації платником ПДВ та виключення з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування припиненого
сільськогосподарського підприємства є дата внесення до Реєстру
відповідних записів. { Абзац перший пункту 6.6 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у
заяві за формою N 1-РС ( zd369-11 ) новоствореним
сільськогосподарським підприємством не вказується. Спеціальний
режим оподаткування податком на додану вартість застосовується
новоствореним сільськогосподарським підприємством з дати
завершення перетворення.
6.7. Сільськогосподарським підприємством, якому видане
Спеціальне свідоцтво, застосовується спеціальний режим
оподаткування з урахуванням такого:

6.7.1. При провадженні діяльності, яка відповідає видам
діяльності, вказаним у Спеціальному свідоцтві, та постачанні
сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до
пунктів 209.7, 209.8 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункт 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу), сільськогосподарським
підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з
дати реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування,
вказаної у Спеціальному свідоцтві, до:

останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було
допущено перевищення, визначене у пункті 209.11 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4 цього розділу);

дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто
перевищення, визначеного у пункті 209.11 статті 209 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4 цього розділу).

6.7.2. Сільськогосподарським підприємством - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість
розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) та ставками, визначеними статтею 193
розділу V Кодексу при постачанні несільськогосподарських товарів
(послуг) або товарів (послуг), одержаних від провадження видів
діяльності, не вказаних у Спеціальному свідоцтві, а також
починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено
перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу
(пункт 6.4 цього розділу), чи з дати виключення з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим
Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 6.4 цього
розділу).

6.7.3. При постачанні товарів (послуг) та виписці податкових
накладних сільськогосподарським підприємством - суб'єктом
спеціального режиму оподаткування використовуються індивідуальний
податковий номер, зазначений у Спеціальному свідоцтві, та номер
такого свідоцтва.
6.8. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального
режиму оподаткування не має права реєструватися суб'єктом
спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати
податку на додану вартість, відмінний від загальних норм розділу V
Кодексу ( 2755-17 ), чи звільнення від сплати цього податку.

Якщо на підставі заяви юридичної особи - суб'єкта
спеціального режиму оподаткування про видачу Свідоцтва платника
єдиного податку із ставкою 5 або 10 відсотків податковим органом
прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду
переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до підпункту 2,
підпункту 293.3.1 або підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3
статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), але цей звітний період
ще не настав, то на Спеціальному свідоцтві, корінці Спеціального
свідоцтва та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва у
лівій верхній частині робиться спеціальний запис: { Абзац другий
пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

"Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду,
що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>".

Запис на Спеціальному свідоцтві та всіх засвідчених копіях
Спеціального свідоцтва засвідчується підписом керівника
(заступника керівника) податкового органу та печаткою. Спеціальне
свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються
сільськогосподарському підприємству - суб'єкту спеціального режиму
оподаткування при видачі документів, що підтверджують його право
на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з
певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії
Спеціального свідоцтва з такою відміткою сільськогосподарське
підприємство подає заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування за формою N 3-РС ( ze369-11 )
разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями.
Після цього податковий орган виключає сільськогосподарське
підприємство з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує
переходу суб'єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним
умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності.

{ Пункт 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


6.9. Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню у разі, якщо:

а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття
його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку
на загальних підставах;

б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації
платником податку на загальних підставах;

в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом
ліквідації або реорганізації;

г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової
звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних
податкових періодів.

За наявності інших підстав, визначених у підпунктах "б"-"з"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункти "б"-"з" пункту 5.1 розділу V цього Положення),
проводиться анулювання реєстрації платника ПДВ -
сільськогосподарського підприємства, що включає анулювання
Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з Реєстру
та реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

У таких випадках сільськогосподарське підприємство
зобов'язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво.

6.9.1. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі,
визначеній у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за
ініціативою сільськогосподарського підприємства.

6.9.1.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва
сільськогосподарське підприємство подає до податкового органу, в
якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму
оподаткування, заяву:

про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС
( ze369-11 ) та реєстраційну заяву платника податку на додану
вартість за формою N 1-ПДВ ( za369-11 ) з позначкою
"Перереєстрація", якщо було допущено перевищення, визначене
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4
цього розділу);

про реєстрацію його платником податку на додану вартість на
загальних умовах за формою N 1-ПДВ ( za369-11 ) з позначкою
"Перереєстрація", якщо не було допущено перевищення, визначеного
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4
цього розділу).

До таких заяв додаються Спеціальне свідоцтво та всі його
засвідчені копії.

6.9.1.2. Податковий орган протягом 5 робочих днів від дня
отримання таких заяв видає заявнику (відправляє поштою з
повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво за
процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням. { Абзац
перший підпункту 6.9.1.2 підпункту 6.9.1 пункту 6.9 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою
початку дії нового Свідоцтва, датою анулювання Спеціального
свідоцтва та датою виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата
внесення відповідного запису до Реєстру. Датою, з якої
сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на
загальних підставах, є:

перше число місяця, в якому було допущено перевищення,
визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(пункт 6.4 цього розділу);

дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування - в інших випадках,
визначених розділом V Кодексу ( 2755-17 ) та цим Положенням.

6.9.2. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі,
визначеній у підпункті "б" цього пункту, може бути здійснене за
ініціативою податкового органу у порядку, визначеному
пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 6.4
цього розділу).

У таких випадках податковий орган видає
сільськогосподарському підприємству Свідоцтво лише в обмін на
оригінал та всі завірені копії Спеціального свідоцтва, яке було
анульоване.

6.9.3. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставах,
визначених у підпунктах "в", "г" пункту 209.12 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункти "в", "г" цього пункту),
або в інших випадках, визначених у підпунктах "б"-"з" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "б"-"з" пункту 5.1
розділу V цього Положення), може бути здійснене за ініціативою
сільськогосподарського підприємства або податкового органу.

У таких випадках одночасно з анулюванням Спеціального
свідоцтва здійснюється анулювання реєстрації платника ПДВ,
зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, за
правилами та у строки, що визначені пунктом 184.1 статті 184
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 5.1 розділу V цього
Положення).

6.9.3.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання
реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства
подається:

заява про зняття сільськогосподарського підприємства з
реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком
на додану вартість за формою N 3-РС ( ze369-11 ) - у випадках,
визначених у підпунктах "в", "г" пункту 209.12 статті 209
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункти "в", "г" цього пункту);

заява про анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість за формою N 3-ПДВ ( zc369-11 ) - у інших випадках,
визначених у підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184
розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (підпункти "б" - "з" пункту 5.1
розділу V цього Положення).

Такі заяви подаються разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма
його завіреними копіями.

6.9.3.2. Анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання
реєстрації за ініціативою податкового органу оформляється рішенням
про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 6-РПДВ. У таких
випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути
податковому органу Спеціальне свідоцтво протягом 20 календарних
днів від дня прийняття рішення про анулювання.

6.9.4. Якщо анулювання Спеціального свідоцтва проведене за
ініціативою податкового органу, то один примірник рішення про
виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі
(реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії
документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про
таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

6.9.4.1. Протягом трьох робочих днів після перереєстрації
один примірник рішення про виключення сільськогосподарського
підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
надсилається податковим органом такому підприємству за правилами,
встановленими підпунктом 5.5.4 пункту 5.5 розділу V цього
Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації
платника ПДВ.

6.9.4.2. Рішення про виключення сільськогосподарського
підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про
виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування за формою N 6-РЖС (додаток 12).
Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому
журналі.

6.9.4.3. Оскарження рішення податкового органу про анулювання
реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб'єкт спеціального
режиму оподаткування, та/або рішення про анулювання Спеціального
свідоцтва і виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування здійснюється за процедурами, визначеними пунктом 5.6
розділу V цього Положення.

У разі відміни анулювання реєстрації платника ПДВ - суб'єкта
спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та
реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування
не змінюються, а датою початку дії нового Спеціального свідоцтва
та датою анулювання попереднього Спеціального свідоцтва є дата
внесення відповідного запису до Реєстру.

У разі відміни анулювання Спеціального свідоцтва і виключення
підприємства із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з
реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та
реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах із видачею
Свідоцтва, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму
оподаткування не змінюється, а датою початку дії нового
Спеціального свідоцтва, датою анулювання попереднього Спеціального
свідоцтва та датою анулювання Свідоцтва є дата внесення
відповідного запису до Реєстру.

{ Підпункт 6.9.4 пункту 6.9 розділу VI доповнено новим підпунктом
6.9.4.3 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 )
від 06.11.2012 }


6.10. Інформація про виключення сільськогосподарського
підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
оприлюднюється у порядку, визначеному пунктом 2.8 розділу II цього
Положення.
6.11. Засвідчення копій Спеціального свідоцтва здійснюється
за правилами, встановленими пунктом 3.16 розділу III цього
Положення.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

Додаток 1
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 1-ПДВ

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка