Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


Скачати 171.54 Kb.
НазваПро затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Дата26.11.2013
Розмір171.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

                                                                        

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИН А К А З06.11.2012 N 1144

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за N 2157/22469
Про затвердження Змін
до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість
З метою забезпечення реалізації вимог Законів України від
24 травня 2012 року N 4834-VI ( 4834-17 ) "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових
норм", від 5 липня 2012 року N 5083-VI ( 5083-17 ) "Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової
служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в
Україні", від 2 жовтня 2012 року N 5412-VI ( 5412-17 ) "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання
окремих питань оподаткування" та відповідно до підпункту 64 пункту
4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого
Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446
( 446/2011 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 7 листопада 2011 року N 1394 ( z1369-11 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 листопада
2011 року за N 1369/20107 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України
(Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників
податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.) у
встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову
Державної податкової служби України Клименка О.В.

Міністр Ю.Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06.11.2012 N 1144

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2012 р.
за N 2157/22469
ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість
( z1369-11 )
1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.4:

абзаци перший - п'ятий викласти у такій редакції:

"1.4. Особа - будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139
пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу ( 2755-17 ):

а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій
організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з
іноземними інвестиціями, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом,
крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або
7 відсотків;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або
10 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом
( 2755-17 ) порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
3 або 7 відсотків;

б) фізична особа - підприємець, яка:

або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом
( 2755-17 ), крім єдиного податку;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або
7 відсотків;

або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або
10 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом
порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 або
7 відсотків;

в) юридична особа, фізична особа, фізична особа -
підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;

г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної
особи;

ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл
продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку
на додану вартість за угодою про розподіл продукції";

підпункт 1.4.2 викласти у такій редакції:

"1.4.2. Якщо інвестор (оператор) за угодою про розподіл
продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як
платник податку на додану вартість, така реєстрація здійснюється
за його заявою".

1.2. Доповнити пункт 1.5 після підпункту 1.5.7 новим
підпунктом 1.5.8 такого змісту:

"1.5.8. Особа - інвестор (оператор), який веде окремий
податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл
продукції".

У зв'язку з цим підпункт 1.5.8 вважати підпунктом 1.5.9.

1.3. У підпункті 1.6.3.3 підпункту 1.6.3 пункту 1.6:

у абзаці першому слова "інвесторів відповідно до угод про
розподіл продукції" замінити словами "інвесторів (операторів)
відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено
ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодами
про розподіл продукції";

абзац другий після слів "договорів управління майном" та "на
кожний із зазначених договорів" доповнити відповідно словами "або
угод про розподіл продукції" та "або на кожну із зазначених угод".

1.4. Доповнити розділ пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. Особи, які включені до системи подання податкових
документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні
заяви засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" ( 851-15 ), "Про електронний цифровий
підпис" ( 852-15 ).

Подання реєстраційної заяви в електронній формі здійснюється
за правилами, встановленими для підготовки і подання податкових
документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного
зв'язку та формату (стандарту) електронного документа звітності
платників податків.

Правила, порядок та строки розгляду податковими органами
реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими
самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому
вигляді".

2. У розділі II:

2.1. В абзаці першому пункту 2.8 літери "www.sta.gov.ua"
замінити літерами "www.sts.gov.ua".

2.2. Доповнити розділ пунктом 2.11 такого змісту:

"2.11. Платники ПДВ, які до податкових органів подають
податкові декларації та іншу звітність в електронній формі, можуть
направити до Реєстру запит щодо підтвердження достовірності
індивідуальних податкових номерів та номерів Свідоцтв своїх
продавців або покупців, надавши їх список та вказавши щодо кожного
контрагента - об'єкта запиту реквізити (індивідуальний податковий
номер та номер Свідоцтва).

За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у
файлі-відповіді по кожному об'єкту запиту надається одна із ознак
про те, що в Реєстрі із зазначеною сукупністю реквізитів:

наявний запис у переліку зареєстрованих платників ПДВ;

наявний запис у переліку анульованих свідоцтв платників ПДВ;

відсутній запис у переліках зареєстрованих платників ПДВ та
анульованих свідоцтв платників ПДВ".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 3.4:

в абзаці першому слова та цифри "та обсяги постачання
товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних
місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу
постачання" виключити;

абзац другий виключити.

3.2. У пункті 3.6:

доповнити абзац перший другим реченням такого змісту:
"Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи
оподаткування";

підпункт 3.6.2 викласти у такій редакції:

"3.6.2. Платник єдиного податку третьої або четвертої групи,
який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, а
також платник єдиного податку п'ятої або шостої групи, який
застосовує ставку єдиного податку в розмірі 10 відсотків (крім
платника єдиного податку, який відповідає абзацу восьмому
пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), у разі
добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до
підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу V
Кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, в якому буде
застосовуватись ставка єдиного податку у розмірі 3 або
7 відсотків.

У разі відповідності таких платників єдиного податку вимогам,
визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182
розділу V Кодексу ( 2755-17 ), реєстрація їх платниками ПДВ діє з
першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися
ставка єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків";

у підпункті 3.6.3:

цифри та слово "3 відсотки" і "5" замінити відповідно цифрами
та словами "3 або 7 відсотків" і "5 або 10";

абзац другий викласти у такій редакції:

"встановленим для третьої - шостої груп платників єдиного
податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу
восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 )";

підпункт 3.6.4 викласти у такій редакції:

"3.6.4. Якщо платники єдиного податку першої групи у
календарному кварталі або платники єдиного податку другої групи у
податковому (звітному) кварталі перевищили обсяг доходу,
визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291
розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), та одночасно відповідають
вимогам, встановленим для третьої або п'ятої групи платників
єдиного податку та визначеним пунктом 181.1 статті 181 або
пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, такі платники єдиного
податку можуть перейти на застосування ставки єдиного податку у
розмірі 3 або 7 відсотків із сплатою ПДВ.

Якщо платники єдиного податку третьої або четвертої групи у
податковому (звітному) періоді перевищили обсяг доходу, визначений
для таких платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу
( 2755-17 ), та одночасно відповідають вимогам, встановленим для
п'ятої або шостої групи платників єдиного податку та визначеним
пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V
Кодексу, такі платники єдиного податку можуть перейти на
застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків із
сплатою ПДВ.

У цьому разі реєстраційна заява подається одночасно із заявою
про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або
7 відсотків не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним
кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники
єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку
у розмірі 5 або 10 відсотків доходу або відмовляються від
застосування спрощеної системи оподаткування";

у підпункті 3.6.5:

в абзаці першому цифру та слова "першої" і "3 відсотки"
замінити відповідно цифрами та словами "першої - шостої" і "3 або
7 відсотків";

доповнити абзац другий після слова "третьої" словом
"-шостої";

в абзаці четвертому цифру та слово "3 відсотки" замінити
цифрами та словами "3 або 7 відсотків".

3.3. У пункті 3.7:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3.7. Особи, зазначені у пункті 183.3 статті 183 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт "б" підпункту 3.5.2 пункту 3.5 цього
розділу), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день
реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового
періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться
платниками ПДВ та матимуть право на виписку податкових накладних";

абзац другий виключити;

у підпункті 3.7.2 слова "загальну систему оподаткування" та
цифри "10" замінити відповідно словами "сплату інших податків і
зборів, встановлених Кодексом," та цифрою "5".

3.4. В абзаці першому, підпункті 3.11.1, підпункті 3.11.2.2
підпункту 3.11.2 пункту 3.11 цифри "10" замінити цифрою "5".

3.5. В абзаці першому підпункту 3.15.2 пункту 3.15 слово
"календарних" замінити словом "робочих".

4. У розділі IV:

4.1. Доповнити пункт 4.1 новими абзацами третім та четвертим
такого змісту:

"У разі зміни даних про платника ПДВ, які зазначаються у
Свідоцтві, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у
записах Свідоцтва та/або Реєстру, втрати або непридатності
Свідоцтва для користування платник ПДВ подає реєстраційну заяву до
податкового органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем,
коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для
перереєстрації та заміни Свідоцтва.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво замість
попереднього з дотриманням правил та у строки, що визначені для
реєстрації платників ПДВ".

4.2. У пункті 4.2:

абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

"4.2. Для заміни Свідоцтва платник ПДВ подає до податкового
органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву
з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані
Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. У реєстраційній заяві
платник ПДВ вказує дані станом на дату заповнення заяви, у тому
числі зазначає критерії, за якими станом на дату заповнення заяви
особа відповідає статусу платника ПДВ згідно з розділом V Кодексу
( 2755-17 ).

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ
не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою
анулювання попереднього Свідоцтва є останній день строку у
5 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з
позначкою "Перереєстрація";

в абзаці третьому цифри "10" замінити цифрою "5".

4.3. В абзаці другому пункту 4.3 цифри "10" замінити цифрою
"5".

4.4. У пункті 4.4:

у першому реченні підпункту 4.4.3 слова "У двадцятиденний
строк" замінити словами та цифрами "Протягом 10 робочих днів";

перше речення абзацу другого підпункту 4.4.4.2
підпункту 4.4.4 викласти у такій редакції: "Платник ПДВ протягом
10 робочих днів після дня взяття на облік у податковому органі за
новим місцем обліку зобов'язаний подати заяву до спеціалізованого
податкового органу або іншого податкового органу";

у третьому реченні підпункту 4.4.6.3 підпункту 4.4.6
цифри "10" замінити цифрою "5";

абзац другий підпункту 4.4.9 викласти у такій редакції:

"У разі підтвердження недостовірності даних податковий орган
інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та центральний
орган державної податкової служби. Відповідні коригування у
Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією
платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва. Для цього платник ПДВ
подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку,
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку
із помилками (невідповідностями)", Свідоцтво та усі засвідчені
копії Свідоцтва (крім випадку, визначеного абзацом другим
підпункту 3.16.3 пункту 3.16 розділу III цього Положення) та
додаток до реєстраційної заяви - згоду на проведення відповідних
змін із зазначенням їх суті. При цьому датою початку дії нового
Свідоцтва та датою анулювання попереднього Свідоцтва є останній
день строку у 5 робочих днів від дня отримання реєстраційної
заяви".

5. У розділі V:

5.1. У пункті 5.1:

у підпункті "б" слова "щодо своєї діяльності" виключити;

підпункт "и" виключити.

5.2. Абзац другий підпункту 5.3.2.4 підпункту 5.3.2
пункту 5.3 виключити.

5.3. У пункті 5.5:

у підпункті 5.5.2:

підпункт 5.5.2.2 викласти у такій редакції:

"5.5.2.2. Свідоцтво або корінець Свідоцтва платника єдиного
податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов
(підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ):

є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно
до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;

є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків
відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.1 пункту 293.3
статті 293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому
Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
3 відсотки;

є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 10 відсотків
відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті
293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому Кодексом
порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
відсотків;

є фізичною особою - підприємцем, яка провадить діяльність з
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має
відповідати абзацу восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV
Кодексу;

є платником єдиного податку третьої або п'ятої групи та
відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу
XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку,
встановленого для інших груп платників єдиного податку";

у підпункті 5.5.2.12 слово "корінець" замінити словом
"копія";

підпункт 5.5.2.14 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 5.5.2.15 вважати
підпунктом 5.5.2.14;

у підпункті 5.5.4:

у третьому реченні абзацу першого слова "вказується підстава"
замінити словами "вказуються підстави (одна або декілька)";

доповнити підпунктом 5.5.4.5 такого змісту:

"5.5.4.5. Податковий орган, який прийняв рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за
заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі
повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про
анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому
підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом
прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у
рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо у зв'язку із внесенням змін до рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру,
засвідчена копія додаткового рішення направляється до центрального
органу державної податкової служби.

Податковий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє
таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано".

5.4. У пункті 5.6:

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за
ініціативою податкового органу може бути скасоване податковим
органом вищого рівня під час проведення процедури його
адміністративного оскарження та в інших випадках у разі
встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства,
а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному
державному реєстрі, на підставі яких було прийняте рішення про
анулювання реєстрації";

підпункт 5.6.1 викласти у такій редакції:

"5.6.1. Підставою для внесення до Реєстру запису про відміну
анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового
органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення
податкового органу про скасування рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ під час адміністративного оскарження.
Рішення із копіями відповідних документів направляються до
центрального органу державної податкової служби для внесення
відповідних змін до Реєстру.

Рішення податкового органу про скасування рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації,
посиланням на Кодекс ( 2755-17 ), зазначенням мотивів та
обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та
підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його
обов'язки або є заступником керівника";

доповнити пункт підпунктом 5.6.4 такого змісту:

"5.6.4. Якщо на дату скасування рішення про анулювання
реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова
сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість,
відміна анулювання реєстрації проводиться без перереєстрації із
одночасним анулюванням реєстрації платника ПДВ відповідно до
підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ). Анулювання реєстрації проводиться за заявою про
анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням податкового
органу з дати, що передує дню переходу особи до застосування
відповідної ставки єдиного податку. При цьому дата реєстрації
платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації змінюється
на дату, що передує дню переходу особи до відповідної ставки
єдиного податку, причина анулювання змінюється відповідно до
підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 )".

5.5. Пункт 5.7 викласти у такій редакції:

"5.7. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

подання заяви платником податку або прийняття рішення
податковим органом про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про
реєстрацію платника податку не було визначено граничного строку
дії;

зазначену в судовому рішенні;

закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника
податку;

що передує дню втрати особою статусу платника податку на
додану вартість".

5.6. У пункті 5.8:

підпункт 5.8.1 викласти у такій редакції:

"5.8.1. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку
по яких були включені до складу податкового кредиту, не були
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської
діяльності, такий платник податку в останньому звітному
(податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації
як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання
по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із
звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів,
крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок
реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття,
перетворення, поділу та виділення відповідно до закону";

підпункт 5.8.4 після слів "як платник ПДВ" доповнити словами
"за угодою про розподіл продукції";

у підпункті 5.8.5 цифру "5" замінити цифрами та словом "5 або
10";

6. У розділі VI:

6.1. У пункті 6.2:

доповнити підпункт 6.2.1 новим абзацом такого змісту:

"Якщо місяцю, в якому подається заява за формою N 1-РС
( zd369-11 ), передує місяць, в якому сільськогосподарським
підприємством, не зареєстрованим як платник ПДВ, вперше досягнуто
обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу
V Кодексу ( 2755-17 ), таке підприємство спочатку реєструється
платником ПДВ на загальних умовах відповідно до розділу III цього
Положення, після чого переходить на застосування спеціального
режиму оподаткування згідно з цим розділом";

у підпункті 6.2.4 цифри "10" замінити цифрою "5".

6.2. У підпункті "б" пункту 6.3 цифру "5" замінити цифрами та
словом "5 або 10".

6.3. В абзаці першому пункту 6.6 слово "календарних" замінити
словом "робочих".

6.4. В абзаці другому пункту 6.8:

цифру "5" замінити цифрами та словом "5 або 10";

після слова та цифри "підпункту 2" доповнити словами та
цифрами "підпункту 293.3.1 або підпункту 2 підпункту 293.3.2".

6.5. У пункті 6.9:

в абзаці першому підпункту 6.9.1.2 підпункту 6.9.1 цифри "10"
замінити цифрою "5";

доповнити підпункт 6.9.4 новим підпунктом 6.9.4.3 такого
змісту:

"6.9.4.3. Оскарження рішення податкового органу про
анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб'єкт
спеціального режиму оподаткування, та/або рішення про анулювання
Спеціального свідоцтва і виключення із реєстру суб'єктів
спеціального режиму оподаткування здійснюється за процедурами,
визначеними пунктом 5.6 розділу V цього Положення.

У разі відміни анулювання реєстрації платника ПДВ - суб'єкта
спеціального режиму оподаткування дати реєстрації платником ПДВ та
реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування
не змінюються, а датою початку дії нового Спеціального свідоцтва
та датою анулювання попереднього Спеціального свідоцтва є дата
внесення відповідного запису до Реєстру.

У разі відміни анулювання Спеціального свідоцтва і виключення
підприємства із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування, що були проведені шляхом зняття підприємства з
реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та
реєстрації як платника ПДВ на загальних підставах із видачею
Свідоцтва, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму
оподаткування не змінюється, а датою початку дії нового
Спеціального свідоцтва, датою анулювання попереднього Спеціального
свідоцтва та датою анулювання Свідоцтва є дата внесення
відповідного запису до Реєстру".

7. У тексті Положення посилання на підпункт "и" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) та підпункт "и"
пункту 5.1 розділу V Положення замінити відповідно посиланнями на
підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу та підпункт
"з" пункту 5.1 розділу V Положення.

8. Додатки 1 ( za369-11 ), 5 ( zc369-11 ) до цього Положення
викласти у новій редакції, що додається ( za157-12, zb157-12 ).

9. Додаток 2 до цього Положення після слів "договору
управління майном" доповнити словами та знаком "/ угоди про
розподіл продукції".

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

Схожі:

Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що додається
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
З В І Т про базове відстеження прийнятого регуляторного акту „ Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З В І Т про повторне відстеження регуляторного акту рішення міської...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка