Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка4/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
{ Пункт 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів
N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


3.7. Особи, зазначені у пункті 183.3 статті 183 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт "б" підпункту 3.5.2 пункту 3.5 цього
розділу), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день
реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового
періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться
платниками ПДВ та матимуть право на виписку податкових накладних.
{ Абзац перший пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012;
в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }
{ Абзац другий пункту 3.7 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


3.7.1. Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви
до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або
операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно
з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(пункт 3.3 цього розділу), така особа зобов'язана подати повторну
реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183
розділу V Кодексу (підпункт "а" підпункту 3.5.2 пункту 3.5 цього
розділу). У цьому разі реєстрація платника ПДВ з бажаного дня
реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у
загальному порядку згідно з цим Положенням.
{ Підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


3.7.2. Якщо особа, яка переходить на сплату інших податків і
зборів, встановлених Кодексом, зі спрощеної системи оподаткування,
подала до податкового органу реєстраційну заяву без зазначення
бажаного дня реєстрації й останній день строку у 5 робочих днів
від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої
особи на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, то
датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший
день переходу такої особи на сплату інших податків і зборів,
встановлених Кодексом.

{ Підпункт 3.7.2 пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


3.7.3. Якщо особа вказала у реєстраційній заяві бажаний день
реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата
реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації,
вказаному у реєстраційній заяві. Якщо визначення бажаного дня
реєстрації не відповідає цьому пункту, то датою реєстрації такої
особи платником ПДВ є дата внесення відповідного запису до
Реєстру.
3.8. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться
перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про
платників податку - юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Відомості про заявника мають бути включені до Єдиного
державного реєстру. Дані реєстраційної заяви мають бути
достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.

З метою перевірки достовірності даних про заявника податковий
орган може звернутись до державного реєстратора за отриманням
витягу з Єдиного державного реєстру.

З метою підтвердження достовірності відомостей про здійснення
особою постачання товарів/послуг або відповідність особи вимогам,
визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1
статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), така особа відповідно до підпункту 20.1.6 пункту 20.1
статті 20 розділу I Кодексу, пункту 73.3 статті 73 розділу II
Кодексу подає до податкового органу документи, що підтверджують
такі відомості.
3.9. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові
реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено
печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб),
відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка
має документально підтверджене повноваження щодо підпису
реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ,
відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру,
то протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий
орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову
заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття
попередньої).

{ Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


3.10. Податковий орган відмовляє в реєстрації особи як
платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви
та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює
постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним
статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та
пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 1.5
розділу I, пункти 3.3, 3.4, підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III
цього Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для
анулювання реєстрації згідно із статтею 184 розділу V Кодексу
(пункт 5.1 розділу V цього Положення).
3.11. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації
особи як платника ПДВ податковий орган зобов'язаний видати
заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення)
свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за
формою N 2-ПДВ (додаток 2) (далі - Свідоцтво) не пізніше
наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня
реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом
5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо
бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи
такий день настає раніше дати, що припадає на останній день
строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим
органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у
заяві особи, настає після завершення 5 робочих днів від дати
надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов'язаний
видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про
вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника ПДВ не
пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ,
зазначеного у його заяві. { Абзац перший пункту 3.11 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

Бланк Свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що
забезпечує захист від підробки.

3.11.1. Перебіг строку у 5 робочих днів, установленого для
податкової реєстрації, розпочинається з першого календарного дня,
що настає за днем отримання податковим органом заяви про
реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання
заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім
днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або
неробочим робочий день.

{ Підпункт 3.11.1 пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


3.11.2. Свідоцтво видається (направляється) платнику ПДВ у
такому порядку:

3.11.2.1. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва
поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання)
платника ПДВ, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про вручення
за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник
ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ -
юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа
за наявності належним чином оформленої довіреності від платника
ПДВ (далі - Представник платника). Особа, яка отримує Свідоцтво,
має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Відомості про отримання Свідоцтва платником ПДВ чи
Представником платника вказуються у корінці Свідоцтва. До корінця
Свідоцтва долучаються довіреність у разі одержання Свідоцтва
особою за довіреністю або повідомлення про вручення - у разі
надсилання поштою Свідоцтва платнику ПДВ.

3.11.2.2. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва
безпосередньо в податковому органі та протягом 5 робочих днів від
дня надходження до податкового органу заяви про реєстрацію не
отримала Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій
половині останнього календарного дня строку у 5 робочих днів
надсилає за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ
Свідоцтво поштовим відправленням з післяплатою за рахунок
одержувача.

{ Підпункт 3.11.2.2 підпункту 3.11.2 пункту 3.11 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


3.11.2.3. Якщо податковий орган або пошта не може вручити
платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб,
відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням
(місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного
підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації
структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої
інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до
неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом
зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника
податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може
отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати
анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому
податковий орган здійснює заходи щодо встановлення
місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком
обліку ( z1562-11 ).

3.11.3. У Свідоцтві найменування (прізвище, ім'я, по
батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ
вказуються повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом
комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними
літерами.

3.11.4. Оригінал Свідоцтва повинен зберігатися платником ПДВ.
3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до
Реєстру та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті
здійснення запису в Реєстрі про таку реєстрацію або бажаному дню
реєстрації.

При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно
реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх
реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації
такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від
строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової
реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову
реєстрацію.
3.13. Під час реєстрації датою початку дії Свідоцтва, яка
зазначається у Свідоцтві, є дата податкової реєстрації.
3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
Свідоцтві, зазначене Свідоцтво видається тільки на такий строк.

3.14.1. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та
на корінці Свідоцтва вчиняються однакові спеціальні записи
"Свідоцтво дійсне до" і зазначається дата закінчення строку, на
який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у
Свідоцтві.

3.14.2. Якщо до/після закінчення зазначеного строку у
порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується,
Свідоцтво із зазначеним терміном дії підлягає заміні у такому
самому порядку, як і при перереєстрації.
3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ
(крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється
платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному
Кодексом ( 2755-17 ) та цим Положенням, у тому числі у разі, коли
до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з
розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

3.15.1. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи,
утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації
платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті
перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру
про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то
реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться
за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

3.15.2. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи,
утвореної в результаті перетворення, є дата завершення
перетворення та така юридична особа протягом 10 робочих днів, що
настають за датою завершення перетворення, одночасно подає
податковому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про
анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення,
то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної
юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої
юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.
{ Абзац перший підпункту 3.15.2 пункту 3.15 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

До початку дії нового Свідоцтва юридична особа, утворена у
результаті перетворення, використовує реквізити старого Свідоцтва
припиненої юридичної особи.
3.16. Копії Свідоцтва, достовірність яких засвідчена
податковим органом, повинні розміщуватися в доступних для огляду
місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях
(відділеннях), представництвах.

3.16.1. Для засвідчення копій Свідоцтва платник ПДВ подає до
податкового органу заяву про засвідчення копій Свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість за формою N 2-РК
(додаток 3) ( zb369-11 ), додає відповідну кількість копій
Свідоцтва та при поданні заяви пред'являє оригінал Свідоцтва.

3.16.2. Податковий орган може відмовити у засвідченні копій
Свідоцтва, якщо дані про платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві,
змінилися, не відповідають даним Реєстру або якщо Свідоцтво
підлягає заміні згідно з цим Положенням.

3.16.3. Засвідчені копії Свідоцтва видаються платнику ПДВ або
Представнику податковим органом протягом трьох робочих днів від
дня отримання відповідної заяви за умови пред'явлення оригіналу
Свідоцтва. Податковим органом на кожній копії Свідоцтва у лівій
верхній частині робиться спеціальний запис "Копія (підлягає
поверненню до податкового органу)". У нижній частині копії
Свідоцтва мають міститися найменування податкового органу, дата
засвідчення копії Свідоцтва, прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи податкового органу, яка засвідчує копію Свідоцтва, підпис
цієї особи, скріплений печаткою податкового органу.

У разі видачі платнику ПДВ засвідченої копії Свідоцтва для
відкриття спеціального рахунку в установі банку відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 11
( 11-2011-п ) "Про затвердження Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках" на копії
Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис
"Копія для установи банку".

3.16.4. Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню
до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни
Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва
або поданням відповідної заяви платником ПДВ (крім випадку,
визначеного абзацом другим підпункту 3.16.3 цього пункту).

3.16.5. Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або
перестали використовуватись, можуть бути повернені платником ПДВ
до податкового органу у будь-який час разом із супровідним листом.

3.16.6. У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ
письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та
надає пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або
керівника платника ПДВ (для юридичних осіб).

3.16.7. Інформація щодо кількості засвідчених та виданих
податковим органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених
засвідчених копій Свідоцтва вноситься до бази даних платників ПДВ
районного рівня.
3.17. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про
результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації,
запропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до
журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою
N 2-РЖ (додаток 4).
3.18. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про
видачу засвідчених копій Свідоцтва, документи, додані до таких
заяв, корінець Свідоцтва, повідомлення і пояснення щодо Свідоцтва
чи його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації
платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній
частині) такого платника податків.
IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість
4.1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво
підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які
стосуються коду ЄДРПОУ, податкового номера, який надається
податковими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по
батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника
ПДВ, і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника ПДВ, крім
випадків, визначених підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III
цього Положення.

У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця
проживання) або його переведення на обслуговування до іншого
податкового органу зняття такого платника з обліку в одному
податковому органі і взяття на облік в іншому здійснюються в
порядку, встановленому центральним органом державної податкової
служби.

У разі зміни даних про платника ПДВ, які зазначаються у
Свідоцтві, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у
записах Свідоцтва та/або Реєстру, втрати або непридатності
Свідоцтва для користування платник ПДВ подає реєстраційну заяву до
податкового органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем,
коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для
перереєстрації та заміни Свідоцтва. { Пункт 4.1 розділу IV
доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво замість
попереднього з дотриманням правил та у строки, що визначені для
реєстрації платників ПДВ. { Пункт 4.1 розділу IV доповнено новим
абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
4.2. Для заміни Свідоцтва платник ПДВ подає до податкового
органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву
з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані
Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. У реєстраційній заяві
платник ПДВ вказує дані станом на дату заповнення заяви, у тому
числі зазначає критерії, за якими станом на дату заповнення заяви
особа відповідає статусу платника ПДВ згідно з розділом V Кодексу
( 2755-17 ). { Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ
не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою
анулювання попереднього Свідоцтва є останній день строку у
5 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з
позначкою "Перереєстрація". { Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва може
бути встановлений день до закінчення строку у 5 робочих днів від
дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою
"Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не
змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою
анулювання старого Свідоцтва є бажана дата перереєстрації
платником ПДВ. { Абзац третій пункту 4.2 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
4.3. У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва
платник ПДВ використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби
податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе
Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого
Свідоцтва із спеціальними записами про термін дії:

"Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню
строку у 5 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної
заяви>, { Абзац другий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }

запис зроблено <дата>".

Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва
засвідчується підписом керівника (заступника керівника)
податкового органу та печаткою.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування
юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією
юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення
або пов'язані з перетворенням юридичної особи у випадку,
визначеному підпунктом 3.15.1 пункту 3.15 розділу III цього
Положення, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові
фізичної особи - підприємця при використанні реквізитів старого
свідоцтва такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє
найменування (прізвище, ім'я, по батькові). { Пункт 4.3 розділу IV
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із зміною
місцезнаходження (місця проживання), яка відповідно до Порядку
обліку ( z1562-11 ) передбачає зняття з обліку платника ПДВ в
одному податковому органі і взяття на облік в іншому, здійснюється
із урахуванням таких особливостей:

4.4.1. У податковому органі за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) на підставі заяви, поданої до такого органу,
проводиться перереєстрація платника ПДВ у порядку, визначеному
пунктами 4.2 та 4.3 цього розділу. При цьому нове Свідоцтво
видається із зазначенням терміну дії, який відповідає даті
закінчення 30 днів, що настають за днем, до якого перебуватиме на
обліку платник ПДВ в податковому органі за попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання). Термін дії Свідоцтва
вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва за правилами,
визначеними у пункті 4.3 цього розділу.

4.4.2. Перереєстрація згідно з підпунктом 4.4.1 цього
пункту не є обов'язковою, якщо строк перебування на обліку
платника ПДВ у податковому органі за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) не перевищуватиме одного місяця після
реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно із
законодавством.

4.4.3. Протягом 10 робочих днів після взяття на облік у
податковому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання)
платник ПДВ зобов'язаний подати до цього податкового органу
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Зміна місцезнаходження".
Перереєстрація проводиться у порядку, визначеному пунктами 4.2 та
4.3 цього розділу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка