Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка2/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
{ Пункт 1.5 розділу I доповнено новим підпунктом 1.5.8 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


1.5.9. Положення цього пункту не поширюються на осіб -
нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі,
відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським
банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні ( 996_004 ) та Угоди про
грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським
банком реконструкції та розвитку, Урядом України та Чорнобильською
атомною електростанцією ( 996_729 ).
1.6. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється
індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати
податку.

1.6.1. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього
інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до
моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

1.6.2. Використання індивідуального податкового номера,
наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й
користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками
при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану
вартість, оформленні податкового кредиту.

1.6.3. Індивідуальний податковий номер становить:

1.6.3.1. Для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код такої
структури: 1-7-й знаки - перші 7 знаків коду за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ)
без контрольного числа; 8-й та 9-й знаки - код області за системою
кодування, прийнятою в органах державної податкової служби
(далі - податкові органи); 10-й та 11-й знаки - код
адміністративного району за системою кодування, прийнятою в
податкових органах; 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм
формування якого встановлює центральний орган державної податкової
служби.

1.6.3.2. Для фізичних осіб - 10-значний реєстраційний номер
облікової картки платника податків.

Для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно
яких замість реєстраційного номера облікової картки платника
податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) внесено серію
та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить
10-значний номер, що включає номер паспорта.

1.6.3.3. Для осіб, відповідальних за нарахування та сплату
податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів
про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів
майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів)
відповідно до угод про розподіл продукції, на яких покладено
ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодами
про розподіл продукції, - 9-значний податковий номер, який надають
податкові органи згідно з порядком обліку платників податків і
зборів ( z1562-11 ), визначеним центральним органом державної
податкової служби відповідно до пункту 63.10 статті 63 розділу II
Кодексу ( 2755-17 ) (далі - Порядок обліку). Такі особи у
реєстраційній заяві проставляють зазначений податковий номер, який
повинен відповідати індивідуальному податковому номеру. { Абзац
перший підпункту 1.6.3.3 підпункту 1.6.3 пункту 1.6 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на
додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів
про спільну діяльність або договорів управління майном або угод
про розподіл продукції, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
видається на кожний із зазначених договорів або на кожну із
зазначених угод. { Абзац другий підпункту 1.6.3.3 підпункту 1.6.3
пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

1.6.3.4. Для представництв нерезидентів в Україні
індивідуальний податковий номер формується у такому самому
порядку, як і для юридичних осіб.

1.6.3.5. Для представництв нерезидентів в Україні, які були
зареєстровані платниками ПДВ до 1 червня 2006 року і не мають коду
ЄДРПОУ, індивідуальним податковим номером є 9-значний податковий
номер, який надають податкові органи. Перереєстрація таких
представництв нерезидентів як платників ПДВ, а також заміна їм
відповідних свідоцтв здійснюються після включення таких
відокремлених підрозділів до ЄДРПОУ.

1.7. Особи, які включені до системи подання податкових
документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні
заяви засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" ( 851-15 ), "Про електронний цифровий
підпис" ( 852-15 ).

Подання реєстраційної заяви в електронній формі здійснюється
за правилами, встановленими для підготовки і подання податкових
документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного
зв'язку та формату (стандарту) електронного документа звітності
платників податків.

Правила, порядок та строки розгляду податковими органами
реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, є такими
самими, як і для реєстраційних заяв, поданих у паперовому вигляді.
{ Розділ I доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
II. Реєстр платників податку на додану вартість
2.1. Реєстр - це автоматизований банк даних, створений
відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) для забезпечення:

реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;

єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;

контролю за справлянням податку на додану вартість;

організації суцільного й вибіркового аналізу.

Складовою частиною Реєстру є реєстр суб'єктів спеціального
режиму оподаткування.
2.2. У Реєстр включаються такі види даних:

ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер та номер
свідоцтва платника ПДВ, код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають
податкові органи, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище,
ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців;

довідкові - дані про місцезнаходження (місце проживання),
телефони платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та
реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і
головного бухгалтера юридичної особи - платника ПДВ;

реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію,
анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ,
виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування,
зміни режимів оподаткування податком на додану вартість;

класифікаційні - дані про види діяльності суб'єкта
спеціального режиму оподаткування;

кількісні - дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій
та вартості поставлених товарів, які вказуються у реєстраційних
заявах;

інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим
Положенням.
2.3. Формування та ведення Реєстру здійснює центральний орган
державної податкової служби. Дані Реєстру передаються до
податкових органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - регіональні податкові органи), а
також податкових органів у районах, містах, районах у містах,
міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих податкових органів
(далі - районні податкові органи).

Податкові органи забезпечують достовірність даних про
платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого
доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.
2.4. З числа обов'язків щодо ведення Реєстру центральний
орган державної податкової служби здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру;

організацію реєстрації платників ПДВ;

присвоєння платникам ПДВ індивідуальних податкових номерів;

формування номерів свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру
(накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо); { Абзац сьомий пункту 2.4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 }

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розробку нормативних документів на створення, ведення та
користування даними Реєстру;

оприлюднення даних з Реєстру.
2.5. Регіональні податкові органи здійснюють:

виконання функцій адміністратора бази даних регіонального
рівня (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо); { Абзац другий пункту 2.5 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 }

забезпечення організації реєстрації та облік платників ПДВ,
що перебувають на їх території;

організацію роботи з передавання змін і доповнень до Реєстру
до підпорядкованих районних податкових органів. { Абзац четвертий
пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
2.6. Районні податкові органи здійснюють:

приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності
нормативним документам;

обробку даних заяв та документів щодо реєстрації,
перереєстрації, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації
платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму
оподаткування;
{ Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


приймання файлів з Реєстру з присвоєними індивідуальними
податковими номерами та номерами свідоцтв про реєстрацію платників
ПДВ; { Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 }

видачу, заміну свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та
засвідчення їх копій;

виконання функцій адміністратора бази даних районного рівня
(накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та
актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом
доступу тощо);

моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру;

формування бази даних платників ПДВ районного рівня.
2.7. Використання даних Реєстру державними органами
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.7.1. Дані з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про
реєстрацію платників ПДВ передаються центральним органом державної
податкової служби до спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи, який доводить таку
інформацію до відома митних органів.

2.7.2. Порядок і умови надання центральним органом державної
податкової служби даних з Реєстру про видані та анульовані
свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ іншим державним органам
встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне
співробітництво.
2.8. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) для інформування платників ПДВ центральний орган
державної податкової служби щодекади оприлюднює на веб-сайті
центрального органу державної податкової служби (www.sts.gov.ua):
{ Абзац перший пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища,
імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації,
індивідуального податкового номера, номера та дати початку дії
свідоцтва про реєстрацію;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ
за заявою платника ПДВ або з ініціативи податкових органів чи за
рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва платників ПДВ із
зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат, причин та
підстав для анулювання свідоцтв.

Додатково до таких даних з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації
суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із
такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське
підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і
дати оновлення інформації.
2.9. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та
відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені
відповідно до цього Положення, то право доступу до таких
відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання
вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.
2.10. Якщо за ініціативою податкового органу анульовано
реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї
особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке
анулювання є доведеною до її відома з дати:

отримання такою особою відповідного рішення про анулювання у
випадку, передбаченому у підпункті 5.5.4.3 підпункту 5.5.4
пункту 5.5 розділу V цього Положення;

оприлюднення відомостей про таке анулювання відповідно до
цього Положення у випадку, передбаченому у підпункті 5.5.4.4
підпункту 5.5.4 пункту 5.5 розділу V цього Положення.
2.11. Платники ПДВ, які до податкових органів подають
податкові декларації та іншу звітність в електронній формі, можуть
направити до Реєстру запит щодо підтвердження достовірності
індивідуальних податкових номерів та номерів Свідоцтв своїх
продавців або покупців, надавши їх список та вказавши щодо кожного
контрагента - об'єкта запиту реквізити (індивідуальний податковий
номер та номер Свідоцтва).

За результатами перевірки наявності записів у Реєстрі у
файлі-відповіді по кожному об'єкту запиту надається одна із ознак
про те, що в Реєстрі із зазначеною сукупністю реквізитів:

наявний запис у переліку зареєстрованих платників ПДВ;

наявний запис у переліку анульованих свідоцтв платників ПДВ;

відсутній запис у переліках зареєстрованих платників ПДВ та
анульованих свідоцтв платників ПДВ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка