З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


Скачати 149.44 Kb.
НазваЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Дата01.04.2013
Розмір149.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Відмітка про одержання:

(вхідний №, дата, штамп ДПА)
Затверджено

наказом ДПА України від 30.05.97 № 166

(в редакції наказу ДПА України

23.10.98 № 499)

Зареєстровано

в Мін’юсті України 10.11.98 р. за № 715/3155
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
01

Звітний (податковий) період


(місяць, квартал)

02

Платник


(назва — для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи)
— юридична особа

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ
— фізична особаІдентифікаційний номер платника згідно з ДРФО
03

Індивідуальний податковий номер(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ)

04

Адреса, телефон платника

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в(район, місто)
— ознака бюджетного відшкодування

відмітка робиться платником при заповненні рядків 24-27 цієї декларації

грн.


Колонка A

Колонка Б

з/п

I. Податкові зобов'язання

Обсяги продажу без урахув.ПДВ

Сума

ПДВ

1

Операції, що оподатковуються за ставкою 20% (включаючи транзитні послуги згідно з абзацом третім пункту 6.2.4, надання послуг згідно з останнім абзацом пункту 6.2.2 та абзацом другим пункту 6.2.4 статті 6 Закону), крім операцій із ввезення імпортних товарів, податок на додану вартість за які сплачується митним органам при розмитненні


— з них товарообмінні (бартерні) операції2

Операції, що оподатковуються за ставкою 0%

х

х
а) експортні операції
0
— з них товарообмінні (бартерні) операції
0
б) інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
0

3

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п.3.2 ст.3 Закону)
х

4

Операції, які звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)
х

5

Загальний обсяг продажу

(Сума значень з 1-го по 4-й рядки колонки A)
х
— з них товарообмінні (бартерні) операції
х

6

Обсяг товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону)


Термін погашення податкового векселя (вказати дату, додати перелік)
7

Роботи (послуги), отримані від нерезидента (останній абзац п.4.3 ст.4 Закону), та готова продукція, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалізується на території України (п. 4.4 ст. 4 Закону)8

Коригування на основі попередніх звітних періодів (— чи +)

У разі заповнення цієї графи є обов’язковим подання додатка 2 до декларації
(— чи +)

9

Всього податкових зобов’язань

(Сума значень рядків (1+6+7+8(— чи +) колонки Б)

х


Колонка A

Колонка Бз/п


II. Податковий кредит

Обсяги придбання без урахування ПДВ

Дозволений податковий кредит

10

Придбані з податком на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації:хх
a) для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню


б) для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)


х

11

Придбані без податку на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації:хх
a) для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню
х
б) для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)


х

12

Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації (для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, включаючи й операції, що оподатковуються за нульовою ставкою):


х


х
a) ПДВ, сплачений митним органам


б) податкові векселі, погашені в попередньому звітному періоді або в поточному звітному періоді за умови дострокової їх оплати, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді


хв) звільнені від ПДВ (пп.5.1, 5.3 та 5.5 ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)
х
г) роботи (послуги), отримані від нерезидента13

Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації [(для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)]:


х


х
a) ПДВ, сплачений митним органам
х
б) звільнені від ПДВ (пп.5.1, 5.3 та 5.5 ст.5 Закону, інші нормативно-правові акти)
х
в) роботи (послуги), отримані від нерезидента
х

14

Придбані з податком на додану вартість товари (роботи, послуги), вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які не підлягають амортизації:хх
а) на митній території України
х
б) ввезені (переслані) із-за меж митної території України
х
в) роботи (послуги), отримані від нерезидента
х

15

Придбані без податку на додану вартість (вітчизняні та імпортні) товари (роботи, послуги), вартість яких не включається

до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які не підлягають амортизації:хх
а) на митній території України
х
б) ввезені (переслані) із-за меж митної території України
х
в) роботи (послуги), отримані від нерезидента16

Коригування перенарахованого (—) та недонарахованого (+) податкового кредиту за попередній звітний період.

У разі заповнення цієї графи є обов’язковим подання додатка 2 до декларації


х


(— чи +)

17

Всього податкового кредиту

(Сума значень рядків (10a+12a+12б+12в+16(— чи +) колонки Б)


хIII. Розрахунки з бюджетом за звітний період

Колонка A

Колонка Б

18

Чиста сума зобов'язань з ПДВ у поточному звітному періоді

(відняти значення рядка 17 від 9-го):

х

Х
а) позитивне значення (+)

0б) від’ємне значення (—)

0
19

Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону):


х


х
а) до зменшення (—):

суми податку на додану вартість, які не підлягають оплаті в поточному звітному періоді (термін оплати векселя не настав)

(податкові векселі, видані за поточний звітний період (рядок 6 декларації))0
б) до збільшення (+):

суми податку на додану вартість, які підлягають оплаті або оплачені в поточному звітному періоді (термін оплати векселя настав або вексель оплачено достроково в поточному звітному періоді)

(податкові векселі, які оплачені в поточному звітному періоді, незалежно від того, в якому звітному періоді їх видано)


0


+

20

Сума ПДВ, яка підлягає сплаті в поточному звітному періоді (позитивне значення суми рядків 18 і 19) без авансових відшкодувань0
21

Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню у поточному звітному періоді (від’ємне значення суми рядків 18 і 19) без авансових відшкодувань


0
22

Авансові відшкодування за поточний звітний період

(рядок заповнюється згідно з даними додатка 1 до декларації, який подавався за перший або за два перших місяці звітного кварталу)


0
23

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника:

х

х
а) нараховано —

сума рядків (20+22) або позитивне значення різниці рядків (22—21)

0б)* зменшено —

від’ємне значення різниці рядків (22—21)


0
* Якщо платником здійснювалися операції, оподатковувані за нульовою ставкою, і одночасно визначена сума ПДВ до відшкодування (заповнено рядки 2 та 23б декларації), рядки 25—27 не заповнюються, а розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в додатку 3 до податкової декларації

24**

Відповідно до окремого рішення Уряду від __________ №_____ отримано в звітному періоді через галузеве міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади фінансування в рахунок централізованого повернення з Державного бюджету відшкодувань податку на додану вартість
** Відшкодуванню підлягає позитивна різниця рядків 23б і 24

Відмітка платника про порядок здійснення відшкодування (позитивна різниця рядків 23б і 24):

Прошу залишок суми податку після погашення заборгованості з ПДВ та зарахування в рахунок погашення податкових зобов’язань трьох наступних звітних періодів відшкодувати в такій

пропорції (вказати відсоток відшкодування):

%

25

— зарахування в рахунок платежів (повне чи часткове):а) з податку на додану вартістьб) інших платежів (вказати рахунок бюджетної класифікації _________________)
26

— перерахування на рахунок в установі банку
27

— видача казначейського чекаДата подання декларації
Наведена інформація є вірною.


Директор(підпис)

(прізвище)


Бухгалтер


М.П.(підпис)

(прізвище)


Платник ПДВ
(для фізичної особи платника податку)

(підпис)

(прізвище)


ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

(заповнюється податковим органом)1. Проведено в особовому рахунку платника згідно з поданою декларацією:


— до нарахування (рядок 23а)


(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)

— до зменшення (рядок 23б)


(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)
2. Відмітка про стан розрахунків з податку на додану вартість після проведення декларації в особовому рахунку:


— недоїмка


(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)


— переплата


(сума)

(підпис і посада відповідальної особи)Дата проведення в особовому рахунку


3. Відмітка про проведення попередньої перевірки:
(короткий зміст результатів перевірки)

Довідка про попередню перевірку податкової декларації з податку на додану вартість № _____ від _________


Дата проведення попередньої перевірки

(підпис і посада відповідальної особи)Схожі:

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що додається
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
План Податок на додану вартість Порядок справляння акцизного збору
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка