Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка3/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
{ Розділ II доповнено пунктом 2.11 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


III. Реєстрація платників податку на додану вартість
3.1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація та заміна
свідоцтв про таку реєстрацію проводяться шляхом внесення записів
до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого номера
свідоцтва і визначення дати початку його дії та дати анулювання.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати
реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є
анульованою з дати анулювання свідоцтва про таку реєстрацію та
виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього
Положення.
3.2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені
у пункті 1.4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам
пункту 1.5 розділу I цього Положення.

Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на
обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем
проживання відповідно до Порядку обліку ( z1562-11 ).
3.3. Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з
постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з
розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує
300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така
особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ в податковому
органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з
дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу,
крім особи, яка є платником єдиного податку.
3.4. Відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і
відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є
платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних
операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми,
вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку,
така реєстрація здійснюється за її заявою. { Абзац перший пункту
3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }
{ Абзац другий пункту 3.4 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


3.5. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи
прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає
до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість
за формою N 1-ПДВ (додаток 1) ( za369-11 ).

3.5.1. Така заява подається особисто такою фізичною особою
або безпосередньо керівником або представником юридичної особи -
платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та
повноважень) до податкового органу за місцезнаходженням (місцем
проживання) особи.

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як
платника податку.

3.5.2. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана
податковому органу:

а) особами, що підлягають обов'язковій реєстрації згідно з
пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) (пункт 3.3
цього розділу), - не пізніше 10 числа календарного місяця, що
настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних
операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу;

б) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію
платниками ПДВ (пункт 3.4 цього розділу), або особами, які
відповідають вимогам підпункту 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V
Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 1.5.6 пункту 1.5 розділу I цього
Положення), - не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку
податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками
ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових
накладних.

3.5.3. Реєстраційна заява обов'язково має бути підписана
заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи
реєстраційної заяви підлягають заповненню.

3.5.4. У заяві про реєстрацію платника ПДВ указується спосіб
отримання свідоцтва про таку реєстрацію - поштою або безпосередньо
в податковому органі.

Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то
оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така
особа має здійснити до отримання свідоцтва шляхом подання до
податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості
послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з
повідомленням про вручення.

3.5.5. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації
як платник ПДВ і у випадках та в порядку, передбачених статтею 183
розділу V Кодексу ( 2755-17 ), не подала до податкового органу
реєстраційної заяви, несе відповідальність за ненарахування або
несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права
нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування.
3.6. У разі обрання або переходу на спрощену систему
оподаткування, зміни ставки єдиного податку або відмови від
спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у
порядку, визначеному Кодексом ( 2755-17 ), та за загальними
правилами, встановленими цим Положенням. Реєстрація таких осіб
здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.
Реєстраційна заява у таких випадках подається з урахуванням таких
особливостей: { Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

3.6.1. У разі переходу осіб із спрощеної системи
оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших
податків і зборів, установлених Кодексом ( 2755-17 ), у випадках,
визначених главою 1 розділу XIV Кодексу, реєстраційна заява
подається:

не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому
здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, установлених
Кодексом, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним
пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), при яких
реєстрація платниками ПДВ є обов'язковою;

не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового
періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та
матимуть право на податковий кредит і виписку податкових
накладних, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним
пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), та
вважають за доцільне добровільно зареєструватись як платники ПДВ.

3.6.2. Платник єдиного податку третьої або четвертої групи,
який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, а
також платник єдиного податку п'ятої або шостої групи, який
застосовує ставку єдиного податку в розмірі 10 відсотків (крім
платника єдиного податку, який відповідає абзацу восьмому
пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), у разі
добровільної зміни ставки єдиного податку відповідно до
підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу V
Кодексу подає реєстраційну заяву не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, в якому буде
застосовуватись ставка єдиного податку у розмірі 3 або
7 відсотків.

У разі відповідності таких платників єдиного податку вимогам,
визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182
розділу V Кодексу ( 2755-17 ), реєстрація їх платниками ПДВ діє з
першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися
ставка єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків.

{ Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


3.6.3. Особа, яка не зареєстрована платником ПДВ та не
перебуває на спрощеній системі оподаткування, у разі бажання
перейти на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки
єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків в обов'язковому
порядку подає реєстраційну заяву та повинна одночасно відповідати
вимогам:

встановленим для третьої-шостої груп платників єдиного
податку (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу
восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 );
{ Абзац другий підпункту 3.6.3 пункту 3.6 розділу III в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу ( 2755-17 ).

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає
перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3 або 7 відсотків.

Якщо податковим органом прийнято рішення про відмову у
реєстрації особи платником ПДВ, така особа відмовляється від
застосування спрощеної системи оподаткування або обирає ставку
єдиного податку у розмірі 5 або 10 відсотків.

{ Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


3.6.4. Якщо платники єдиного податку першої групи у
календарному кварталі або платники єдиного податку другої групи у
податковому (звітному) кварталі перевищили обсяг доходу,
визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 розділу
XIV Кодексу ( 2755-17 ), та одночасно відповідають вимогам,
встановленим для третьої або п'ятої групи платників єдиного
податку та визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу, такі платники єдиного податку можуть
перейти на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або 7
відсотків із сплатою ПДВ.

Якщо платники єдиного податку третьої або четвертої групи у
податковому (звітному) періоді перевищили обсяг доходу, визначений
для таких платників у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу
( 2755-17 ), та одночасно відповідають вимогам, встановленим для
п'ятої або шостої групи платників єдиного податку та визначеним
пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V
Кодексу, такі платники єдиного податку можуть перейти на
застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків із
сплатою ПДВ.

У цьому разі реєстраційна заява подається одночасно із заявою
про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або
7 відсотків не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним
кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

У разі відмови в реєстрації платником ПДВ такі платники
єдиного податку переходять на застосування ставки єдиного податку
у розмірі 5 або 10 відсотків доходу або відмовляються від
застосування спрощеної системи оподаткування.

{ Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


3.6.5. Платник єдиного податку першої-шостої групи може
самостійно добровільно прийняти рішення про перехід на сплату
єдиного податку із ставкою єдиного податку 3 або 7 відсотків, якщо
така особа одночасно відповідає вимогам: { Абзац перший підпункту
3.6.5 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

встановленим для третьої-шостої групи платників єдиного
податку; { Абзац другий підпункту 3.6.5 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1
статті 182 розділу V Кодексу ( 2755-17 ).

Реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних
днів до початку календарного кварталу, з якого така особа бажає
перейти на сплату єдиного податку із ставкою 3 або 7 відсотків.
{ Абзац четвертий підпункту 3.6.5 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка