Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка6/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
{ Абзац другий підпункту 5.3.2.4 підпункту 5.3.2 пункту 5.3
розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.4. Якщо на підставі заяви суб'єкта господарювання, який
зареєстрований платником ПДВ, податковим органом прийнято рішення
про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде
платником ПДВ відповідно до розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ), але
цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві, корінці
Свідоцтва та всіх засвідчених копіях Свідоцтва у лівій верхній
частині робиться спеціальний запис: { Абзац перший пункту 5.4
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }

"Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду,
що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>".

Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва
засвідчується підписом керівника (заступника керівника)
податкового органу та печаткою. Свідоцтво та копії з такою
відміткою повертаються платнику ПДВ при видачі документів, що
підтверджують право на застосування спрощеної системи
оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після
закінчення терміну дії Свідоцтво з такою відміткою та його копії
здаються платником єдиного податку до податкового органу разом із
заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ. Після цього
податковий орган виключає особу з Реєстру останнім днем звітного
періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови
сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності. { Абзац четвертий пункту 5.4
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }
5.5. Анулювання реєстрації за ініціативою відповідного
податкового органу може бути здійснене на підставах, визначених у
підпунктах "б"-"з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) (підпункти "б"-"з" пункту 5.1 цього розділу).

5.5.1. Податкові органи здійснюють постійний моніторинг
платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про
анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних
підстав.

5.5.2. Рішення про анулювання реєстрації за ініціативою
податкового органу приймаються за наявності відповідних
підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:

5.5.2.1. Заява про припинення платника ПДВ за формою N 8-ОПП
(додаток 17 до Порядку обліку) ( z1562-11 ), будь-яке інше
повідомлення платника ПДВ, уповноваженого ним органу чи особи щодо
прийняття рішення про припинення платника ПДВ за власним бажанням,
відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про
рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу
щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення
щодо припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної
особи в процесі припинення чи фізичної особи - підприємця в
процесі припинення підприємницької діяльності та для юридичних
осіб - затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт або
розподільчий баланс (підстава - підпункт "б" пункту 184.1 статті
184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

{ Підпункт 5.5.2.1 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


5.5.2.2. Свідоцтво або корінець Свідоцтва платника єдиного
податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов
(підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ):

є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно
до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;

є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків
відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.1 пункту 293.3
статті 293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому
Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
3 відсотки;

є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 10 відсотків
відповідно до підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті
293 розділу XIV Кодексу і не переходить у встановленому Кодексом
порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі
відсотків;

є фізичною особою - підприємцем, яка провадить діяльність з
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має
відповідати абзацу восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV
Кодексу;

є платником єдиного податку третьої або п'ятої групи та
відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу
XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку,
встановленого для інших груп платників єдиного податку.

{ Підпункт 5.5.2.2 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V в редакції
Наказів Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012,
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.5.2.3. Довідка підрозділу оподаткування юридичних або
фізичних осіб про подання/неподання платником ПДВ податковому
органу декларації з податку на додану вартість протягом
12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік)
податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12
послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність
постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування
податкового зобов'язання чи податкового кредиту у таких
деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних
податкових місяців (підстава - підпункт "г" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ). У реєстрі (переліку)
зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній
декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата
надходження декларації (податкового розрахунку) до податкового
органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з
метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту,
звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках
податкової декларації (податкового розрахунку).

5.5.2.4. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора,
відомості з Єдиного державного реєстру щодо визнання недійсними
установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.5. Ухвала суду про ліквідацію юридичної особи -
банкрута, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного
державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру
запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "д"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.6. Судове рішення щодо припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не
пов'язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора,
відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо
такого рішення (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184
розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.7. Судове рішення про анулювання (скасування, визнання
недійсною) податкової реєстрації чи Свідоцтва, про звільнення від
сплати податку на додану вартість (підстава - підпункт "е"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.8. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора,
відомості з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної
реєстрації платника ПДВ (підстава - підпункт "е" пункту 184.1
статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.9. Інформація органів реєстрації актів цивільного
стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного
державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця
(підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V
Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.10. Судове рішення про оголошення фізичної особи -
підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця
недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, інформація
органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного
реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого
рішення (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V
Кодексу) ( 2755-17 ).

5.5.2.11. Повідомлення державного реєстратора, відомості з
Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність
юридичної особи або фізичної особи - підприємця за
місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність
підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава -
підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)
( 2755-17 ).

5.5.2.12. Свідоцтво або копія Свідоцтва, яким підтверджується
закінчення терміну дії Свідоцтва (підстава - підпункт "з" пункту
184.1 статті 184 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

{ Підпункт 5.5.2.12 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.5.2.13. Документ, який підтверджує закінчення строку, на
який було створено платника ПДВ, укладено договір про спільну
діяльність, договір управління майном, угоду про розподіл
продукції (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184
розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).
{ Підпункт 5.5.2.14 підпункту 5.5.2 пункту 5.5 розділу V
виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.5.2.14. Інші підтвердні документи (відомості) у випадках,
передбачених Кодексом ( 2755-17 ).

5.5.3. За наявності зазначених підтвердних документів
(відомостей) податковий орган приймає рішення про анулювання
реєстрації особи - платника ПДВ незалежно від здійснення
податковим органом документальних та камеральних перевірок такої
особи і їх результатів, а також обов'язку такої особи бути
зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану
вартість відповідно до законодавства.

5.5.4. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за
ініціативою податкового органу оформляється за формою N 6-РПДВ
(додаток 6). Таке рішення складається у двох примірниках комісією,
утвореною відповідно до розпорядження податкового органу, та
підписується керівником податкового органу. У рішенні про
анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказуються підстави
(одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на
відповідні норми Кодексу ( 2755-17 ). { Абзац перший підпункту
5.5.4 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

5.5.4.1. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації
платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про
анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються
у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за
формою N 6-РЖ (додаток 7). Номер рішення відповідає порядковому
номеру запису в цьому журналі.

5.5.4.2. Один примірник рішення зберігається в обліковій
справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи
копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв
рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього
примірника рішення.

5.5.4.3. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання
один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ
надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано,
за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, вказаним у
Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення
(комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора
такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про
анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим
(врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з
повідомленням про вручення або передано під розписку самому
платнику податку чи Представнику платника.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка