Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка5/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
{ Підпункт 4.4.3 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }


4.4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із включенням/не
включенням до Реєстру великих платників податків на наступний рік,
внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків,
та переведенням до/з спеціалізованого органу державної податкової
служби чи іншого органу державної податкової служби, що здійснює
податкове супроводження великих платників податків (далі -
спеціалізований податковий орган), здійснюється у такому порядку:

4.4.4.1. У разі включення платника ПДВ до Реєстру великих
платників податків у податковому органі за попереднім місцем
обліку здійснюються процедури зняття з обліку, а в
спеціалізованому податковому органі - процедури взяття на облік.

У разі невключення платника ПДВ до Реєстру великих платників
податків у спеціалізованому податковому органі здійснюються
процедури зняття з обліку, а в податковому органі за попереднім
місцем обліку - процедури взяття на облік.

4.4.4.2. Повідомлення про включення/невключення платника
податків до Реєстру великих платників податків направляється
податковим органом платнику ПДВ згідно з Порядком обліку
( z1562-11 ).

Платник ПДВ протягом 10 робочих днів після дня взяття на
облік у податковому органі за новим місцем обліку зобов'язаний
подати заяву до спеціалізованого податкового органу або іншого
податкового органу. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у
порядку, визначеному пунктами 4.2 та 4.3 цього розділу. { Абзац
другий підпункту 4.4.4.2 підпункту 4.4.4 пункту 4.4 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }

4.4.5. У разі проведення процедур зняття з обліку/взяття на
облік платника ПДВ податковий орган, який знімає з обліку платника
ПДВ, надає інформацію про кількість засвідчених копій Свідоцтва
податковому органу, який здійснює взяття на облік платника ПДВ.

4.4.6. Замість зіпсованого, зношеного або втраченого
Свідоцтва видається нове Свідоцтво.

4.4.6.1. Для отримання нового Свідоцтва у разі псування чи
зношення платник ПДВ подає до податкового органу, в якому
перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою
"Перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі
засвідчені копії Свідоцтва.

4.4.6.2. Для отримання нового Свідоцтва при втраті платник
ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку,
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку
з утратою Свідоцтва", усі засвідчені копії Свідоцтва, пояснення за
підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника
ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

4.4.6.3. При отриманні документів відповідно до
підпункту 4.4.6.1 або 4.4.6.2 цього пункту податковий орган
уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за
новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При
цьому не змінюється дата реєстрації платником ПДВ. Датою початку
дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є
останній день строку у 5 робочих днів від дня отримання
реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із
псуванням (утратою) Свідоцтва".

{ Підпункт 4.4.6.3 підпункту 4.4.6 пункту 4.4 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1144
( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


4.4.6.4. Якщо про втрату Свідоцтва платник ПДВ повідомляє
податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання
реєстрації згідно з розділом V цього Положення, то:

нове Свідоцтво не видається у разі задоволення заяви про
анулювання реєстрації;

видається нове Свідоцтво замість утраченого у разі відмови в
анулюванні реєстрації.

4.4.7. Перереєстрація платника ПДВ та заміна Свідоцтва не є
обов'язковими у зв'язку із зміною форми Свідоцтва.

4.4.7.1. Якщо код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають
податкові органи, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ не змінилися,
видане податковим органом Свідоцтво за старою формою залишається
чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у
даних платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою
реєстрації платником ПДВ вважається дата видачі, зазначена у
Свідоцтві за старою формою, а датою початку дії Свідоцтва є дата
видачі, зазначена у такому Свідоцтві.

4.4.7.2. За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ
Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за
новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

4.4.8. Перереєстрація платника ПДВ не є обов'язковою у
зв'язку із зміною найменування чи статусу податкового органу, який
видав Свідоцтво, а також у випадках ліквідації чи реорганізації
такого органу (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення),
при яких здійснюється зняття з обліку платника ПДВ в одному
податковому органі та взяття на облік в іншому.

Якщо дані платника ПДВ не змінилися, видане таким податковим
органом Свідоцтво залишається чинним та не підлягає обов'язковій
заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ. За бажанням та
згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво може бути замінене у
такому самому порядку, як і при перереєстрації.

4.4.9. У разі встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва
та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або
Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім
випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності
неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або
Реєстру податковий орган за основним місцем обліку платника ПДВ
з'ясовує причини та обставини таких розбіжностей.

У разі підтвердження недостовірності даних податковий орган
інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та центральний
орган державної податкової служби. Відповідні коригування у
Свідоцтві та/або Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією
платника ПДВ та видачею нового Свідоцтва. Для цього платник ПДВ
подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку,
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку
із помилками (невідповідностями)", Свідоцтво та усі засвідчені
копії Свідоцтва (крім випадку, визначеного абзацом другим
підпункту 3.16.3 пункту 3.16 розділу III цього Положення) та
додаток до реєстраційної заяви - згоду на проведення відповідних
змін із зазначенням їх суті. При цьому датою початку дії нового
Свідоцтва та датою анулювання попереднього Свідоцтва є останній
день строку у 5 робочих днів від дня отримання реєстраційної
заяви. { Абзац другий підпункту 4.4.9 пункту 4.4 розділу IV в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від
06.11.2012 }

{ Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим підпунктом 4.4.9 згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }


V. Анулювання реєстрації платників
податку на додану вартість
5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у
випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), якщо:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом
попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації,
якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що
надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була
меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), за умови сплати суми податкових зобов'язань у
випадках, визначених розділом V Кодексу;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла
рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс,
передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до
законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із
податку у випадках, визначених розділом V Кодексу ( 2755-17 );

{ Підпункт "б" пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012,
N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку,
реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не
передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом
12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу
декларації з податку на додану вартість та/або подає таку
декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про
відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою
формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як
платник податку, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію
юридичної особи - банкрута;

е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична
особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу
звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано
(скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла,
її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно
відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи
або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або
запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

з) закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як
платника податку на додану вартість.
{ Підпункт "и" пункту 5.1 розділу V виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }


5.1.1. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункт "а" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ
після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником
ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та
місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість
оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 календарних місяців
визначається за даними податкових декларацій за останні
12 поточних календарних місяців, що були подані до податкового
органу.

5.1.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "б"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункт "б" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ -
юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з
реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором
ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого
балансу у разі реорганізації платника податку відповідно до
законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення
(якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в
результаті перетворення, є дата завершення перетворення).

{ Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 144 ( z0319-12 ) від
10.02.2012 }


5.1.3. При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з
підпунктом "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ) (підпункт "г" цього пункту) 12 місяців визначаються із
урахуванням того, що:

не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи
платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня
іншого, ніж перший день календарного місяця;

включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які
подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив
строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій)
до отримання чи складання податковим органом документа, який є
підставою для анулювання реєстрації.
5.2. Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення
платника ПДВ з Реєстру. Свідоцтво про реєстрацію платника податку
вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника
податку.
5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може
бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а"-"з"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 )
(підпункти "а"-"з" пункту 5.1 цього розділу).

5.3.1. Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до
податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про
анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 3-ПДВ (додаток 5)
( zc369-11 ).

Разом із поданням такої заяви платник ПДВ зобов'язаний
повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії
Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не
приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації.

Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені
обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не
скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних
осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи
особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо
підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання
реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня
отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою
пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації
(із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

5.3.2. Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника
ПДВ приймається податковим органом протягом 10 календарних днів.
Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ
вказуються у відповідній графі заяви за формою N 3-ПДВ
( zc369-11 ).

5.3.2.1. Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника
ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що
він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу
( 2755-17 ), та за умови проведення розрахунків із бюджетом за
податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для
випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу.
Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.7 цього
розділу.

5.3.2.2. Про анулювання реєстрації платника податку
податковий орган письмово повідомляє особу протягом трьох робочих
днів після дня анулювання такої реєстрації.

5.3.2.3. У разі відсутності законних підстав для анулювання
реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям,
згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, податковим
органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви
платника податку про анулювання реєстрації надається письмове
пояснення (відмова в анулюванні реєстрації) та повертається
Свідоцтво разом із засвідченими копіями Свідоцтва під розписку
платника ПДВ (Представника платника) або направляється поштовим
відправленням з післяплатою за рахунок такого платника ПДВ.

5.3.2.4. У разі якщо платником податку, яким подано заяву про
анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами "а", "б"
пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), не
проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями
останнього податкового періоду, податковий орган протягом
10 календарних днів після надходження заяви платника податку про
анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією
надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення
розрахунків із бюджетом.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка