РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”


Скачати 367.31 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Сторінка1/6
Дата16.03.2013
Розмір367.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ


РОБОЧА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 7.050201

„Менеджмент організацій”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол №2 від 25.10.2006 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

навчально-методичною радою

інституту

Протокол №3 від 22.11.2006 р.

Луганськ – 2007

Луганськ - Арт

ББК 65.9(2)421

Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій - Укл.: О.В. Комаровський, - Луганськ: „Луганськ-Арт” 2007 -40 с.

Укладач:

Олексій Валентинович Комаровський


Відповідальний за випуск:

Н.М. Григоренко


© Луганськ - Арт

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна „Рекламна діяльність” включена до навчального плану підготовки фахівців спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” і передбачає ознайомлення студентів з основними напрямами рекламної діяльності в сучасних умовах та історичній ретроспективі .

В процесі вивчення курсу студенти отримують знання про сутність таких понять як „реклама” та „рекламна діяльність”,їх основними завданнями і функціями, знайомляться з основними етапами розвитку реклами в світі, місцем реклами у системі маркетингових комунікацій, засобами її розповсюдження та методами привернення уваги до рекламного продукту, правилами та способами планування та організації рекламної діяльності, засобами її контролю тощо, а також набувають навичок практичної творчої та продуктивної (так званої „креативної”) діяльності в галузі реклами.

Курс „Рекламна діяльність” пов’язаний з такими дисциплінами як „Маркетинг”, „Паблік рилейшнз”(„Зв’язки з громадськістю”), „Менеджмент”, „Психологія”, „Соціологія” тощо.

Метою вивчення дисципліни „Рекламна діяльність” є озброєння студентів знаннями історичних особливостей формування та розвитку сучасної реклами, її змісту та завдань діяльності, уміннями застосовувати набуті знання та навички в галузі практичної роботи.

Завданнями курсу є забезпечення реалізації майбутніми фахівцями галузі менеджменту набутих знань у практичній роботі, пов’язаній з необхідністю застосування методів рекламної діяльності у майбутній професії.

Програмою вивчення дисципліни „Рекламна діяльність” передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять, написання рефератів, виконання контрольних робіт. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
програми курсу „Рекламна діяльність”

для студентів спеціальності 0502 „Менеджмент організацій”

денної форми навчанняТема

Кількість годин

Форма контролю

разом

лекції

практ.

самост.

І. Поняття, основні риси та функції реклами.

9

2

-

7

Усне опитування

ІІ. Основні етапи розвитку реклами.

9

-

2

7

Контрольна робота

ІІІ. Реклама в системі маркетингових комунікацій.

9

2

2

5

Письмове опитування

ІV. Основні засоби розповсюдження реклами.

9

2

2

5

Семінарське заняття

V. Методи привернення уваги до реклами.

9

2

2

5

Семінарське заняття

VІ. Розробка рекламного звернення.

9

-

2

7

Колоквіум

VІІ. Психологія реклами.

9

2

2

5

Семінарське заняття

VІІІ. Рекламний менеджмент.

9

2

-

7

Реферат

ІХ. Планування та організація рекламної діяльності.

9

2

2

5

Семінарське заняття

Х. Рекламні агенції та рекламні кампанії.

9

-

2

7

Контрольна робота

ХІ. Імідж фірми.

9

2

-

7

Реферат

ХІІ. Контроль рекламної діяльності.

9

2

2

5

Контрольна робота

Разом:

108

18

18

72

Залік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
програми курсу „Рекламна діяльність”

для студентів спеціальності 0502 „Менеджмент організацій”

заочної форми навчанняТема

Кількість годин

Форма контролю

разом

лекції

практ.

сомост.

І. Понятя, основні риси та функції реклами.

9

2

-

7

Контрольна робота

ІІ. Основні етапи розвитку реклами.

9

-

-

9

ІІІ. Реклама в системі маркетингових комунікацій.

9

-

-

9

ІV. Основні засоби розповсюдження реклами.

9

2

-

7

V. Методи привернення уваги до реклами.

9

2

-

7

VІ. Розробка рекламного звернення.

9

-

-

9

VІІ. Психологія реклами.

9

-

-

9

VІІІ. Рекламний менеджмент.

9

-

-

9

ІХ. Планування та організація рекламної діяльності.

9

-

-

9

Х. Рекламні агенції та рекламні кампанії.

9

-

-

9

ХІ. Імідж фірми.

9

2

-

7

ХІІ. Контроль рекламної діяльності.

9

2

-

7

Разом:

108

10

-

98

Залік


РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Робоча програма дисципліни для студентів

спеціальності 0502 „Менеджмент організацій”

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Менеджмент»...
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент трансферу технологій» для студентів спеціальності 050202 Автоматизоване управління...
Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА практичної підготовки студентів СТАЖУВАННЯ напряму...
Робоча програма стажування за фахом для студентів спеціальності 060101 „Правознавство” / Укладачі: Б.Є. Саєнко, В. С. Макаренко Донецьк:...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка