СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НазваСХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сторінка1/5
Дата30.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут післядипломної освіти та дистанційного

навчання

Сєвєродонецьке відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН_________

«______»________________ 2010р.

Методичні вказівки до практичних занять з


дисципліни "Планування(галузеве)"

для спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»

“УХВАЛЕНО“


методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол №__ від ________

Голова ради __________Н.М. Полякова

Сєвєродонецьк 2010

Методичні вказівки до практичних занять складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Менеджмент» та робочого навчального плану спеціальності: 7.050201 « Менеджмент організацій».

Програму склала: ст. викладач О.Л.Коваль

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції

Питання для дискусії

Планування збуту продукції в умовах постійної зміни ринкового середовища.

Запитання для самоперевірки знань

 1. Яке місце займає планування збуту продукції в системі поточного планування діяльності підприємства?

 2. План збуту продукції та умови його формування.

 3. Які дослідження ринку використовуються для планування збуту продукції? В чому їхня суть?

 4. Охарактеризуйте життєвий цикл виробів і залежність обсягів їхнього збуту від етапів циклу.

 5. Які чинники впливають на збут продукції, в чому особливість дії кожного з них окремо та в комплексі?

 6. Дайте загальну характеристику показників, що характеризують збут продукції. Яка методика їхнього обчислення?

 7. Реклама, її значення у збільшенні збуту продукції, види реклами.

 8. Як планується рекламна діяльність підприємства?

Задача-приклад. Обчисліть план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б; у плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%; ціна виробів складає, відповідно, 5 та 6 тис. грн. Крім того, буде виготовлено комплектую­чих виробів на суму 2500 тис. грн, з них — на 1500 тис. грн — для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 2 млн грн, на кінець — 0,5 млн грн.

Розв’язання

1. Визначити обсяг товарної продукції:

Виріб А: 5000 грн  1100 = 5500 тис. грн

Виріб Б: 6000 грн  3300 = 19800 тис. грн

Комплектуючі: 1500 тис. грн

ТП: 26800 тис. грн

2. Визначити плановий обсяг збуту продукції:

РП = ТП + НРПн – НРПк

РП = 26 800 тис. грн + 2000 тис. грн – 500 тис. грн = 28 300 тис. грн.
Тема 4. планування ВИРОБНИЦТВА продукції

Питання для самоперевірки знань

 1. Характеристика і класифікація продукції, послуг, робіт.

 2. План виробництва продукції, його показники і зв’язок із іншими розділами плану підприємства.

 3. Виробнича програма, вимірники обсягу продукції.

 4. Формування виробничої програми в ринкових умовах.

 5. Поняття номенклатури і асортименту продукції.

 6. Характеристика вартісних показників обсягу виробництва.

 7. Визначення обсягів товарної, валової, чистої продукції.

 8. В яких цінах розраховуються вартісні обсяги виробництва?

 9. Календарний розподіл виробничої програми, мета і методи.

 10. Оптимізація виробничої програми, мета і методи.

 11. Визначення станів і межі нарощування обсягів виробництва, дії підприємства у зв’язку із цим.

Задача-приклад. План виробництва на рік: автомобілів — 40000 шт., моторів — 40000 шт., запасних частин — на суму 10 тис. грн, послуги виробничого характеру — 11 тис. грн, залишки незавершеного виробництва: на початок року — 150 тис. грн, очікувані на кінець року — 100 тис. грн.

Визначити:

1. Товарну продукцію:

а) у діючих цінах,

б) у незмінних цінах.

2. Валову продукцію.

Розв’язання

Таблиця 4.1

Розрахунки товарної продукції


з/п

Номенклатура

Кількість шт.

Діючі ціни, грн

Незміні ціни, грн.

на одиницю, грн

сума,
тис. грн

на одиницю, грн

сума, тис. грн

1

Автомобіль

40 000

4500

180 000

4000

160 000

2

Мотор

40 000

600

24 000

520

20 800

3

Запасні частини для продажу10
10

4

Послуги виробничого характеру11
11
Усього204 021
180 821

Відповідь:

1. Товарна продукція:

а) у діючих цінах — 204 021 тис. грн

б) у незмінних цінах — 180 821 тис. грн

2. Валова продукція:

180 821 тис. грн + 100 тис. грн – 150 тис. грн = 180 771 тис. грн.
Тема 5. ОПЕРАТИВНО КАЛЕНДАРНЕ планування
Питання для дискусій

Оперативно-календарне планування, його значення в організації виробництва продукції підприємства в ринкових умовах.
Питання для самоперевірки знань

 1. Зміст, мета і завдання оперативно-календарного планування (ОКП).

 2. Етапи, рівні та органи оперативно-календарного планування, їхня характеристика та значення у забезпеченні ритмічного виробництва.

 3. Рівномірність і ритмічність виробництва, поняття, значення. Економічні наслідки нерівномірної та неритмічної роботи підприємства.

 4. Які основні показники рівномірного та ритмічного перебігу вироб­ництва, методи їхнього визначення?

 5. Поняття об’ємного і календарного планування, основні вихідні дані для розробки оперативно-календарного плану.

 6. Одиничний тип виробництва.

6.1. Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві, порядок проходження замовлення на виробництво виробів.

6.2. Системи та календарно-планові розрахунки в оперативно-ка­лендарному плануванні одиничного типу виробництва.

6.3. Розробка виробничих програм цехам і дільницям.

7. Серійний тип виробництва.

7.1. Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування у серійному виробництві.

7.2. Системи оперативно-календарного планування серійного вироб­ництва.

7.3. Які розрахунки виконуються у процесі оперативно-календар­ного планування на підприємствах серійного типу виробництва.

7.4. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки.

7.5. Розробка виробничих програм цехам і дільницям.

8. Масовий тип виробництва.

8.1. Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування у масовому типі виробництва.

8.2. Системи оперативно-календарного планування, що застосовуються у масовому виробництві.

8.3. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки.

8.4. Розробка виробничих програм цехам і дільницям.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Царик Й. В., Лєснік В. В., Яворський І. П., Горбань І. М., Сребродольська...
Рецензенти: д б н., гол наук cпівробітник Жиляєв Г. Г. (Інститут екології Карпат НАН України), д б н., проф Пархоменко О. В. (Дніпропетровський...
К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка