РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009


Скачати 445.05 Kb.
НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Сторінка1/5
Дата23.04.2013
Розмір445.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

Державна реєстрація прав на землю
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни

«Державна реєстрація прав на землю».

Укладач:

к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

Лектор:

к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.


Рецензент:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._______

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____»____________ 2009р.
____________________________

Підпис голови НМК факультету

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 14

від „30” червня 2009 р.

ЗМІСТ


І. ВСТУП 5

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 7

1. Модульний контроль знань 7

2. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 9

Змістовний модуль 1. 9

1. Тематика лекцій, самостійної роботи студента. 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 12

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 14

V. ЛІТЕРАТУРА 15

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 28


І. ВСТУПРобоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» викладається студентам при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 5 курсу денної, бакалавра 5 курсу заочної форми навчання та спеціаліста 6 курсу заочної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить:

5 курс д.ф. навч.

5 курс з.ф. навч.

6 курс. з.ф. навч.

загальний обсяг викладання

36

36

36

з них:

лекцій

18

8

8

самостійної роботи

18

28

28


Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та в порівнянні із законодавством інших країн, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства у вказаній сфері.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регламентації процедури реєстрації прав на земельні ділянки, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» тощо, та підзаконних актів, які спрямовані на регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки, відповідальності за порушення відповідних норм законодавства тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у сфері реєстрації прав на земельні ділянки.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов’язані із здійсненням державної реєстрації прав на земельні ділянки, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „магістр” за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 5 курсу денної, бакалавра 5 курсу заочної форми навчання та спеціаліста 6 курсу заочної форми навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідні поглиблені знання з земельного, цивільного права та суміжних галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, кримінального тощо.

  1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка