Лекція Тема: Поняття про грунт та його родючість. Показники родючості грунту


НазваЛекція Тема: Поняття про грунт та його родючість. Показники родючості грунту
Сторінка6/12
Дата29.04.2013
Розмір2.03 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Культура > Лекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема:  Зональні системи землеробства та сівозміни

1. Як називається науково – обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і пару у просторі і часі?

*Ротація сівозмін.

*Ротаційна таблиця.

*Структура посівних площ.

*Сівозміна.

2. Як називається культура, яку вирощують не більш трьох років підряд на одному і тому ж  самому полі?

*Монокультура.

*Повторна.

*Виводна.

*Беззмінна.

3. Культура, яку вирощують більш тривалий час на одному полі сівозміни називається:

*Повторна.

*Беззмінна.

*Монокультура.

*Виводна.

4. Якщо в господарстві вирощують одну сільськогосподарську культуру, то її називають:

*Беззмінна.

*Повторна.

*Монокультура.

*Виводна.

5. Період, протягом якого сільськогосподарські культури і пар проходять через кожне поле, згідно з прийнятою схемою сівозміни, називається:

*Сівозміна.

*Структура посівних площ.

*Ротація сівозміни.

*Ротаційна таблиця.

6. Перелік сільськогосподарських культур, або їх груп, та парів у порядку чергування на полях сівозміни називається:

*Ротаційна таблиця.

*Структура посівних площ.

*Ротація сівозміни.

*Сівозміна.

7. Які культури належать до слабо чутливих, залежно від реагування на сівозміни та беззмінні посіви?

*Горох, цукрові буряки, пшениця, ячмінь.

*Кукурудза, просо, бавовник, картопля.

*Люпин, льон, соняшник, капуста.

*Ріпак, овес, ячмінь, пшениця.

8.Які культури сильно знижують урожай при беззмінних посівах?

*Соняшник, льон, цукрові буряки.

*Кукурудза, гречка, просо.

*Люпин, горох, пшениця.

*Картопля, тютюн, бавовник.

9. Поле, на якому протягом певного періоду не вирощують сільськогосподарські культури, але його якісно і вчасно обробляють і знищують бур’яни називається:

*Кулісний пар.

*Зайнятий пар.

*Сидеральний пар.

*Чистий пар.

10. Як називається пар на якому висівають смугами високостебельні культури?

*Зайнятий.

*Сидеральний.

*Кулісний.

*Ранній.

11. Як називається пар зайнятий рослинами для заробки в грунт на зелене добриво?

*Ранній.

*Чорний.

*Чистий.

*Сидеральний.

12. Перерахуйте перспективні проміжні культури:

*Жито, пшениця, ячмінь.

*Кукурудза, соя, горох.

*Гірчиця, ріпак, редька олійна.

*Соняшник, рицина, гречка.

13. За типами, сівозміни поділяються на:

*Польові, кормові і спеціальні.

*Сидеральні.

*Ґрунтозахисні.

*Просапні.

14. За видами сівозміни поділяються на:

*Зерно паропросапні, зерно парові.

*Зерно просапні, зерно – трав’яні.

*Травопільні, просапні.

*Ґрунтозахисні, сидеральні.

15. Як називаються сівозміни, в яких більшу частину ріллі використовують для багаторічних трав?

*Плодозмінні.

*Трав’янопросапні.

*Ґрунтозахисні.

*Травопільні.

16. Сівозміни, в яких просапні культури займають кілька полів і вони чергуються з багаторічними травами називаються:

*Ґрунтозахисні.

*Травянопросапні.

*Плодозмінні.

*Травопільні.

17. Сівозміни в яких набір культур, розміщення і їх чергування забезпечують захист ґрунту від ерозії називаються:

*Плодозмінні.

*Зерно просапні.

*Травопільні.

*Ґрунтозахисні.

18. Яким культурам в сівозміні надається перевага на сильно еродованих землях?

*Зерновим.

*Просапним.

*Багаторічним.

*Однорічним травам.

19. Як називається сівозміна, в якій дотримуються прийнятих меж полів, а розміщення культур на полях і попередниках відповідає певній схемі?

*Схемі сівозміни.

*Освоєна.

*Фермерська.

*Спеціальна.

20. За якими показниками проводять оцінку порівняльних сівозмін?

*Економічною ефективністю.

*За родючістю ґрунту.

*За врожайністю.

*Економічною ефективністю і за дією на родючість.

21. Від чого залежить продуктивність сівозміни?

*Від правильного визначення обґрунтованої структури посівів.

*Від спеціалізації господарства.

*Від грунтово – кліматичних умов.

22. Як називається документ, який відображає не тільки технологію рільництва в господарстві, а й результати впливу агрозаходів на родючість полів, урожайність культур?

*Книга землекористування

*Книга історії полів.

*План освоєння сівозмін.

*Проект сівозміни.

Тема:  Обробіток грунту

1.Який вид обробітку застосовують для зберігання вологи в груні.

1)  фрезерування;

2)         оранка:

3)    боронування.

2.Який вид обробітку застосовують для підтягування вологи до верхніх шарів грунту?

1)          шлейфування;

2)    оранка;

3)          коткування.

3. Під який обробіток грунту вносять гній?

1)         Боронування;

2)    Культивація;

3)    оранка.

4.Який із видів обробітку ґрунту використовують для провокування, проростання насінні бур’янів?

1)          оранка;

2)    лущення;

3)          культивація.

5.Який з видів обробітку ґрунту застосовують в умовах розвитку вітрової ерозії?

1) оранка відвальна;

2)        фрезування:

3)        безвідвальна оранка.

6.  Механічна дія на грунт робочих органів, механізмів та знарядь, що забезпечують створення найкращих умов для вирощування сільськогосподарських культур називається:

*Переміщування.

*Розпушування.

*Обробіток.

*Обертання.

7.  Здатність грунту чинити опір зовнішнім силам, які намагаються роз’єднати ґрунтові частинки називається:

*Пластичність.

*Липкість.

*Зв’язність.

*Фізична стиглість.

8. Здатність ґрунту приймати надану йому в зволоженому стані форму без утворення тріщин і зберігати її після припинення дії на грунт зовнішніх сил називається:

*Липкість.

*Пластичність.

*Зв’язність.

*Фізична стиглість.

9. Як називається перший найбільш глибокий обробіток ґрунту після збору попередника?

*Основний.

*Плоско різний.

*Плантажний.

*Ярусна оранка.

10. Прийом обробітку ґрунту, який забезпечує кришення, обертання, розпушування ґрунту, а також підрізування кореневої системи рослин, заробку добрив і рослинних решток називається:

*Кришення.

*Обертання.

*Оранка.

*Фрезерування.

11. Який обробіток відноситься до перспективних?

*Мінімальний, ґрунтозахисний, консервуючий.

*Гребневий.

*Смуговий.

*Обробіток ґрунту без оранки.

12. Система обробітку ґрунту під ярі культури залежить від:

*Попередників.

*Механічного складу ґрунту.

*Культури.

*Зони вирощування.

13. Як називають основний обробіток ґрунту в літньо – осінній період під посів ярих культур у наступному році?

*Передпосівним.

*Зяблевим.

*Післяпосівним.

*Спеціальним.

14. В які строки проводять зяблеву оранку?

*Весною.

*Зимою.

*Літом.

*Восени.

15. Який обробіток грунту проводять безпосередньо перед сівбою?

*Оранку.

*Культивацію.

*Боронування.

*Лущення.

16. Для підвищення якості основного обробітку грунту після багаторічних трав проводять:

*Боронування.

*Культивацію.

*Лущення.

*Оранку.

17.  Основні технологічні операції при обробітку грунту.

1. Перевертання, вирівнювання.

2. Розпушування, вирівнювання та кришення.

3. Перевертання, розпушування, кришення, ущільнення, вирівнювання поверхні грунту, підрізання бур’янів.

18.. Який обробіток грунту є основним?

1. Оранка.

2. Зяблевий глибокий обробіток грунту.

3. Боронування, лущення, культивація.

19. Заходи поверхневого обробітку грунту.

1. Оранка, лущення, культивація, боронування.

2. Лущення, культивація, неглибока оранка, шлейфування, коткування.

3. Лущення, культивація, боронування, шлейфування, коткування, підгортання.

20. Що таке мінімальний обробіток грунту.

1. Обробіток грунту плоскорізною технікою.

2. Обробіток, який забезпечує зниження енергетичних витрат, зменшення кількості й глибини обробітку, поєднання операцій в одному робочому процесі.

3. Обробіток, який забезпечує зниження енергетичних витрат, глибини його проведення, заміну плуга на плоскоріз

Бур’яни та заходи боротьби з ними

1. Бур’янами називають:

*Рослини, що належать до культурних видів, але не вирощуються на даному полі.

*Рослини, які засмічують сільськогосподарські і інші угіддя, завдають шкоди культурним рослинам, знижуючи їх урожай та погіршуючи якість.

*Рослини, які спричиняють алергічні захворювання.

*Рослини отруйні для тварин.

2. Як називають рослини, які відносяться до культурних видів, не вирощуваних на даному полі?

*Бур’яни.

*Засмічувачі.

*Бур’яни – паразити.

*Бур’яни – ефемери.

3. До якої біогрупи відносяться рослини з коротким циклом розвитку 1,5 -2 міс.:

*Кореневі.

*Ярі.

*Мало річні (ефемери).

*Зимуючі.

4. Багаторічні бур’яни за способом вегетативного розмноження і будовою кореневої системи  поділяють на біогрупи:

*Коренепаросткові, кореневищні, стрижнекореневі.

*Зимуючі.

*Озимі.

*Ярі.

5. До якої біогрупи  відносяться бур’яни, які не здатні до фотосинтезу і живуть за рахунок готових поживних речовин рослини – господаря:

*Карантинні.

*Паразитичні.

*Коренепаросткові.

*Ефемери.

6. Бур’яни, які розвиваються за типом ярих і озимих відносяться до біогрупи:

*Ярі.

*Зимуючі.

*Озимі.

*Мало річні.

7.Бур’яни, які розмножуються переважно вегетативним способом і деякою мірою насінням, що перешкоджає боротьбі з ними, відносяться до біогрупи:

*Стрижнекореневі.

*Повзучі.

*Коренепаросткові.

*Кореневищні.

8. За способом живлення бур’яни поділяють на типи:

*Зелені або непаразитичні, паразитичні, напівпаразитичні.

*Мало річні, ефемери, ярі ранні.

*Ярі пізні, дворічні.

*Озимі, зимуючі.

9. До яких бур’янів відносять окремі рослини з різних біологічних груп, що не дуже поширені, однак завдають великої шкоди сільському господарству:

*Кореневі.

*Бульбові.

*Повзучі.

*Карантинні.

10. До бур’янів  внутрішнього карантину належать:

*Куряче просо, щириця, курай, лишай сизий.

*Амброзія багаторічна три роздільна, полинолиста, гірчак рожевий.

*Гірчак рожевий.

*Кукуль, редька дика.

11. Визначити ступінь забур’янення поля, якщо бур’яни зустрічаються поодиноко:

*Низька, слаба.

*Сильна.

*Дуже сильна.

*Середня.

12. Визначити ступінь забур’янення поля, якщо бур’яни переважають над культурними рослинами, заглушають їх:

*Середня.

*Сильна.

*Низька, слаба.

*Дуже сильна.

13. Заходи боротьби з бур’янами, спрямовані проти  занесення та розповсюдження на полях насіння і вегетативних зачатків бур’янів, називають:

*Винищувальними.

*Запобіжними.

*Хімічними.

*Механічними.

14. Пряме знищення бур’янів, що ростуть на полях належить до:

1.Винищувальних.

2. Карантинних.

3. Біологічних.

4. Запобіжних заходів.

15. За способом дії та характером пошкодження рослин, гербіциди поділяють на:

* Контактні, системні.

*Кореневої дії.

*Комбінованої дії.

*Проти злакові.

16. За особливостями проникнення в рослини і способом внесення, гербіциди поділяють на:

*Кореневої дії, дії через обприскування, комбінованої.

*Протидвосімядольні.

*Проти злакові.

*Широкого спектру.

17. Назвіть спосіб застосування гербіцидів, які вносять в захисну зону одночасно з сівбою, або в період вегетації просапних культур.

*Суцільний.

*Локальний.

*Стрічковий.

*Місцевий.

18. Назвати заходи боротьби з бур’янами, які проводяться за допомогою фітофагів – комах, грибів, бактерій та інших організмів.

*Біологічні.

*Фітоценотичні.

*Агротехнічні.

*Механічні.

МОДУЛЬ 2

Тема:  НАСІННЯ ТА СІВБА

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ С/Г КУЛЬТУР

1. Які показники відносяться до посівних якостей насіння?

1. Натура зерна, вологість, маса 1000 шт. насінин, запах.

2. Вологість, маса 1000 шт. насінин, чистота, схожість, енергія проростання.

3. Запах, забарвлення, вологість, чистота, вміст білка.

2.  Який видається документ після аналізів в контрольно-насіннєвій інспекції, що дозволяє використовувати насіння як посівне?

1. Акт результатів аналізу

2. Сертифікат насіння

3. Посвідчення про кондиційність насіння

4. Результат аналізу насіння

5. Свідоцтво про кондиційність насіння

3. Що таке чистота насіння?

1. Здатність насіння утворювати нормально розвинені корені

2. Вміст в посівному матеріалі групи насіння основної культури у відсотках за масою

3. Здатність насіння до швидкого і дружнього проростання

4. Які потрібні дані, що входять в формулу, для розрахунку вагової норми висіву культури?

1. Вологість, чистота, маса 1000 насінин.

2. Маса 1000 насінин, норма висіву в мільйонах штук насінин на 1 га, посівна придатність.

3. Чистота, схожість, норма висіву в тисячу штук насінин на 1 га.

4. Маса 1000 насінин, посівна придатність, чистота, колір насіння.

6. Яка буває схожість насіння?

1. На піску, польова.

2. Лабораторна, польова.

3. Польова, на папері, у піску.

6. Із названих зернових культур вибрати ті, що належать до першої групи хлібів:

1. Кукурудза, пшениця, ячмінь, тритікале, жито.

2. Пшениця, ячмінь, тритікале, жито, овес.

3. Сорго, просо, рис, кукурудза.

4. Сорго, просо, рис, кукурудза, тритікале.

7. Із названих зернових культур вибрати ті, що належать до другої групи хлібів:

1. Кукурудза, пшениця, ячмінь, тритікале, жито.

2. Пшениця, ячмінь, тритікале, жито, овес.

3. Сорго, просо, рис, кукурудза, гречка.

4. Сорго, просо, рис, кукурудза, тритікале.

8. Назвати характерні особливості зернових культур першої групи.

1. Вибагливість до тепла вища, а до вологи менше; короткого світового дня.

2. Вибагливість до тепла, нижча, а до вологи вища; рослина довгого світового дня.

3. Світлолюбні, самозапильні, короткого світлового дня.

9. Назвати характерні особливості зернових культур другої групи хлібів.

1. Слабко розвинена коренева система, вологолюбні рослини.

2. Вибагливість до тепла вища, а до вологи менша; короткого світового дня.

3. Вибагливість до тепла, нижча, а до вологи вища; рослина довгого світового дня.

10.  Із названих зернових І і ІІ груп хлібів вибрати ті, що мають суцвіття колос.

1. Просо, овес, сорго, рис.

2. Пшениця, жито, тритикале, кукурудза.

3. Овес, просо, тритикале, кукурудза.

4. Ячмінь, жито, тритикале, пшениця.

11. Із названих зернових І і ІІ груп хлібів вибрати ті, що мають суцвіття волоть.

1. Просо, овес, сорго, рис.

2. Пшениця, жито, тритикале, кукурудза.

3. Овес, просо, тритикале, кукурудза.

4. Ячмінь, жито, тритикале, пшениця.

12. Із названих культур вибрати ту, яка має окремо чоловіче і жіноче суцвіття.

1. Жито                                                      4. Кукурудза

2. Овес                                                       3. Просо                                                     

13. Із названих фаз розвитку злакових і бобових зернових культур назвати фази розвитку злакових культур.

1. Проростання насіння, сходи, кущення, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, формування і достигання зерна.

2. Проростання насіння, сходи, гілкування, викидання волоті, цвітіння, формування зерна.

3. Проростання насіння, сходи,  кущення, бутонізація, цвітіння, формування і достигання зерна.

14. Які із названих зернових культур мають озимий і ярий тип розвитку?

1. Кукурудза, жито, просо, овес.

2. Пшениця, ячмінь.

3. Жито, пшениця, тритикале, ячмінь, овес.

15. Назвати кращі грунти для вирощування озимої пшениці.

1. Чорноземні грунти  каштанові,  темно-сірі, опідзолені грунти.

2.  Торфовища, перезволожені, солонцюваті, темнокаштанові.

3. Солонцюваті,  темно-сірі, торфовища.

17. Виберіть за названими показниками насіння м’якої  пшениці для сівби, щоб воно відповідало Державному стандарту України.

1. Схожість 89%                           5. Сортова чистота насіння 90%

2. Схожість 92%                           6. Сортова чистота насіння 99%

3. Чистота насіння 90%               7. Вологість насіння 13 %

4. Чистота насіння 98%               8. Вологість насіння 15%

18. Яку норму насіння середньо рослих сортів озимої пшениці потрібно висівати в лісостеповій зоні та в які строки?

Норми висіву

5 – 5,5 млн.шт. схожого насіння на 1га

4 – 4,5 млн.шт. схожого насіння на 1га

4,5 – 5 млн.шт. схожого насіння на 1 га

Строки посіву

з 1 – 15 вересня

з 5 -20 вересня

з 1 – 10 вересня

з 15 вересня – 5 жовтня

20. Назвіть вимоги озимого жита до вологи.

Відноситься до вологолюбних рослин

Відноситься до посухостійких рослин

3. Краще ніж інші зернові витримує весняні посухи.

20. Назвіть вимоги озимого жита до грунтів.

Може рости на дерново-підзолистих грунтах

Може рости на легких суглинках

Може рости на супісках і пухких піщаних грунтах, також на грунтах з підвищеною кислотністю (рН – 5,3)

Може рости на заболочених і важких глинистих грунтах

20. Назвіть вимоги озимого жита до попередників.

Не дуже вибагливе до попередників і до повторного вирощування

Вибагливе до попередників

21. Назвати норму висіву та глибину загортання насіння озимого жита при сухій погоді.

55 – 60 млн. шт./га, 3-4 см.

5,0 – 5,5 млн. шт./га, 5-6 см.

3,5 – 4,0 млн. шт./га, 2-3 см.

22. Назвати вимогливість до вологи озимого ячменю.

1. Відноситься до вологолюбних рослин. Коефіцієнт транспірації – 414-523

2. Відзначається посухостійкістю. Коефіцієнт транспірації – 400,

23. Виберіть із названих кращі попередники для вівса.

1. Люцерна                           5. Картопля

2. Озима пшениця                6. Кукурудза

3. Горох                                 7. Цукровий буряк

4. Люпин                               8. Ячмінь

23*. Назвати вимоги рослин кукурудзи до температурних умов.

1. Мінімальна температура проростання насіння +2 +5 0С, оптимальна температура для росту і розвитку +10 +250С.

2. Мінімальна температура проростання насіння +7+100С, оптимальна температура для росту і розвитку +25 +300С, сходи гинуть при температурі -6 -70С.

3.  Мінімальна температура проростання насіння +10+150С, оптимальна температура для росту і розвитку +28+350С, сходи гинуть при температурі -40С.

24. Назвати спосіб сівби кукурудзи на силос в Лісостепу.

1.  пунктирний з міжряддями 45 см

2. пунктирний з міжряддями 70 см

3. з міжряддями 15см

4. з міжряддями 30 см

25. Назвати вимоги рослин кукурудзи до світла.

1. Рослини можуть рости і розвиватись невеликому затіненні

2. Незначне затінення негативно впливає на продуктивність посіву

3. Рослини довгого світлового дня

4. Рослини короткого світлового дня

26. Назвати вимоги рослин кукурудзи до грунтів.

1. Кращими грунтами є: чорноземні, темно-каштанові, темно-сірі середнього механічного складу

2. Кращими грунтами є: важкосуглинкові чорноземи, осушені торфовищами

27. Із названих біологічних особливостей вибрати ті, що характерні для рослин кукурудзи.

1. Теплолюбна, світлолюбна рослина короткого дня, достатньо посухостійка, перехреснозапильна.

2. Теплолюбна, світлолюбна рослина короткого дня, вологолюбива, самозапильна.

3. Холодостійка, тіньовитривала, перехреснозапильна.

29. Назвати для Лісостепу норми висіву та глибину загортання насіння кукурудзи.

Норми висіву насіння, кг/га

1. 12 – 15               3. 40 – 50

2. 20 -25                 4. 55 – 60

Глибина загортання насіння,см

1.10 – 15              3. 5 – 7

2. 4 -5                    4. 10 – 12

30. Назвати строки збирання кукурудзи на силос:

1. до викидання волоті

2. до молочної стиглості

3. у фазі молочно-воскової стиглості

31. Із названих біологічних особливостей вибрати ті, що характерні для рослин гороху.

Тривалість вегетаційного періоду:

1. 150 – 160 днів

2. 75 – 115

3. 60 – 80 днів

Температурні умови:

1.Насіння починає проростати при температурі 8 – 100С

2. Насіння починає проростати при температурі – 1 – 20С

Сходи добре витримують короткочасні заморозки – 9 – 100С

Сходи добре витримують короткочасні заморозки – 5 – 70С

32. Назвати кращі попередники для гороху.

1. кукурудза на силос або зерно                  5. озимі зернові

2. багаторічні бобові трави                           6. люпин

3. картопля                                  7. цукрові буряки в районах достатнього

4. баштанні культури                      зволоження

8. льон довгунець                        9. соняшник

33. Назвати для лісостепових районів норми висіву і глибину загортання гороху насіння.

Норми висіву млн.шт. на 1 га

1.0,9 – 1                2. 1,3 – 1,4

2.1,1                      3. 1,5 – 1,6

Глибина загортання насіння на середніх і легких грунтах, см

1. 4 – 5

2. 6 – 7

3. 8 – 10

Глибина загортання насіння на важких грунтах, см

1. 4 – 5

2. 6 – 7

3. 8 – 10

34.  Кормова цінність бульб.

1. в 100 кг міститься 29 – 30 кормових одиниць

2. в 100 кг міститься 9,3 – 10,2 % кормових одиниць

50.35.  З бульб виготовляють.

1. спирт, винний спирт, кормові дріжджі, фруктозу

2. спирт, крохмаль, глюкозу, декстрину

36.  Назвати кращі попередники картоплі.

1. Озимі зернові                                    5. Помідори, баклажани

2. Пласт багаторічних трав                  6. Кукурудза на силос

3 Зайнятий пар                                      7. Цукрові буряки, столові буряки, морква

4. Капуста, огірки, гарбузи                  8. Люпин, горох

37. Назвати вимоги рослин картоплі до температурних умов.

1. Бульби починають проростати при температурі на глибині загортання не нижче 3 – 50С,  оптимальна температура для формування бульб 18 – 200С, сходи гинуть при температурі мінус 2 – 30С.

2. Бульби починають проростати при температурі на глибині загортання  1 – 20С, оптимальна температура для формування бульб 250С, сходи гинуть при температурі мінус 3 – 50С.

5. Ріст бульб припиняється при температурі 29 – 300С  сходи гинуть при температурі мінус 2-50С, холодостійка культура.

38. Назвати вимоги росин картоплі до світла і до грунту.

1. Картопля вибаглива до світла

2. Картопля не вибаглива до світла

3. Найбільш придатні для картоплі достатньо удобрені супіщані й суглинкові грунти, легкі чорноземи, окультурені некислі торфові грунти і на заплавах річок

4. Найкраще формується врожай картоплі за слабо кислої реакції ґрунтового розчину (рН – 4,5 – 6,5)

39. Назвати кращий спосіб збирання картоплі.

1. Потоково-груповий

2. Роздільний

3. Комбінований

40. Який спосіб посадки картоплі поширений в зонах достатньої зволоженості?

1. Гребеневий

2. Без гребеневий

3. Напівгребеневий

41. Де у виробничих умовах можна зберігати бульби товарної картоплі.

1. Картоплесховища

2. Кагати

3. Траншеї

4. Ями

42. Назвіть температурні умови росту і розвитку соняшнику.

1. При температурі 3 – 50С сходи з’являються на 7 – 8 – й день

2. При температурі 15 – 200С сходи з’являються на 7-8 – й день

3. Оптимальна температура для росту і розвитку соняшника 25-270С

4. Оптимальна температура для росту і розвитку соняшника 30-350С

5. Сходи витримують заморозки до мінус 5-60С

6. Сходи витримують заморозки до мінус 3-40С

43.Назвіть біологічні особливості соняшнику.

1. Соняшник посухостійка рослина

2. Вологолюбна рослина

3. Світлолюби ва

4. Тіневитривала

44. Назвіть агротехнічні прийоми вирощування соняшнику.

1. Доцільно висівати соняшник після суданської трави та цукрових буряків

2. Розміщувати посіви соняшнику на тому самому полі через 8-10 років

3. Соняшник не вибагливий до поживного режиму грунтів порівняно з іншими польовими культурами

4. Соняшник дуже вибагливий до поживного режиму грунтів порівняно з іншими польовими культурами

5. Сівбу проводять при температурі грунту 8-120С на глибину 6-8 см з густотою посівів 50-55 тис.шт.

6. Сівбу проводять при температурі грунту 6-80С на глибину 3-4 см густотою посівів 40-45 тис.шт.

45. До якої групи с/г культур належить ріпак?

1. Олійні   2. Зернобобові    3. Ефіролійні

46. Назвіть біологічні особливості і агротехнічні прийоми вирощування озимого ріпаку.

1. Добрий медонос, з 1га його посіву можна отримати до 100 кг меду

2. Ріпакову олію використовують в їжу

3. Рослина довгого світового дня

4. Вегетаційний період культури триває 200-220 днів

5. Норма висіву 30-40 кг/га

6. Ріпак не вибагливий до вологи і родючості грунту

7. Непридатні – важкі глинисті, заболочені, засолені й кислі грунти

8. Органічні добрива краще вносити під озимий ріпак в дозі 30-40т/га

47. Назвіть тривалість вегетаційного періоду для льону-довгунця.

1. 150 – 160 днів

2. 72 – 85 днів

3. 116 – 123 днів

48. Вкажіть через скільки років слід повертати льон на попереднє поле з метою уникнення льоновтоми.

1. не раніше як через 2 – 3 роки

2. не раніше як через 6 – 7 років

3. не раніше як через 8 – 10 років

49. Назвіть строки посіву льону-довгунця:

1. самий ранній, при прогріванні грунту на глибині 10 см до 2-30С

2. ранній, при прогріванні грунту на глибині 10 см до 5-60С

3. пізній, при прогріванні грунту на глибині 10 см до 10-120С

50. Назвати спосіб посіву озимої пшениці, що вирощується по інтенсивній технології?

1. Перехресний        2. Звичайний рядковий     3. Вузькорядний

51. Визначіть основну ланку агрономічного забезпечення інтенсивної технології в рослинництві.

1. Насіння, система машин, добрив, захист рослин від бур’янів

2. Формування колективу, соціальні умови.

3. Розробка технологічних карт, програмування врожайності, система добрив, обробітку грунту, насіння, сівба, догляд, збирання.

52. Назвіть суть інтенсивних технологій вирощування с/г культур.

1. Надійна охорона навколишнього середовища

2. Застосування системи ґрунтозахисного обробітку грунту

3. Створення необхідних умов для росту і розвитку рослин.

53.Назвати рослину, насіння якої проростає при температурі грунту

1-20С.

1. Просо.             2. Овес.            3. Кукурудза.

54Яка з названих культур найбільш використовується для підсівання багаторічних трав?

1. Еспарцет.         2. Ячмінь.           3. Кукурудза.

55За відсутністю якого показника не можна визначити норми висіву насіння?

1. Посівна придатність.              2. Вологість.

3. Енергія проростання.

Овочівництво

1.Які з названих культур належать до цибулинних?

1)  ріпа

2)  цибуля

3) сельдерей

4)  часник

5)  щавель

2.Які з названих овочевих культур належать до плодових?

1) салат

2) огірки

3)  кабачки

4)  щавель

5)  баклажани

3.Які з названих овочевих культур належать до листоплідних (зелених)?

1)  капуста

2)  салат

3)  огірки

4)  шпинат

5)  кріп

4.Головнініимн особливостями овочівництва є:

1)         механізоване вирощування;

2)         вирощування овочевих у відкритому і захищеному грунті;

3)         використання розсадного методу культури:

4)    вирощування без великих затрат праці;

5.Яке значення овочів в харчуванні людей?

1) джерело білків

2)        клітковини

3)        вітамінів

4)   жирів

5)        мінератьних солей

РОЗДІЛ: 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.
Лекція.1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Урок №15 Природознавство 6 клас Дата 07. 12. 11 Тема уроку: «Грунт....
Тема уроку: «Грунт. Склад грунту. Різноманітність грунтів. Родючість грунту та способи її підвищення. Поняття про добрива»
Тема: Санітарна охорона ґрунту
Мета заняття: Закріпити знання про гігієнічне,епідеміологічне та ендемічне значення грунту
ЛЕКЦІЯ 3
Лекція: Поняття предмета права промислової власності, коло та характеристика однорідних суспільних відносин
Питання гарантованого рівня знань
Поняття про виробничу програму. Натуральні та вартісні показники виробничої програми
Лекція вчителя. Сторінками життя та творчості митця Життєві випробування...
Т. Манн – німецький письменник, його світоглядні та естетичні позиції. Ранній роман «Будденброки», його реалістичний характер та...
Лекція №5 Тема : Цитологія наука про будову і функції клітин
Мета: навчальна: розглянути основні методи цитологічних досліджень та загальний план будови клітин, сформувати поняття про основні...
Лекція №1
Лекція № Поняття культури. Античність – джерело європейської культури (2 год.)
Тема Прості речовини метали і неметали
Повторити класифікацію речовин. Закріпити поняття про елементи – неметали та прості речовини на прикладі Оксигену. Дати поняття про...
Лекція №10 Тема: Предмет і завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” і „менеджмент” в фізичному вихованні і спорті: спільне та особливе
ОПАЛЕ ЛИСТЯ – НЕ ПАЛІТЬ!
Значна кількість поживних елементів (азоту, сірки, фосфору, калію, кальцію, магнію, заліза та ін.), узятих деревами з ґрунту, повертається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка