Питання гарантованого рівня знань


Скачати 15.67 Kb.
НазваПитання гарантованого рівня знань
Дата22.04.2013
Розмір15.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Питання гарантованого рівня знань


 1. Поняття про підприємство, його цілі і напрямки діяльності.

 2. Поняття про виробничу програму. Натуральні та вартісні показники виробничої програми.

 3. Поняття про основні засоби. Класифікація основних засобів.

 4. Поняття про знос основних засобів. Види зносу.

 5. Поняття про амортизацію. Методи нарахування амортизації.

 6. Ремонт основних фондів, види ремонтів та джерела їх фінансування.

 7. Облік і оцінка основних засобів на підприємстві.

 8. Показники стану та руху основних засобів.

 9. Показники оснащеності підприємства та працівників основними засобами.

 10. Показники ефективності використання основних засобів. Шляхи покращення використання основних засобів.

 11. Поняття про оборотні кошти, склад та структура оборотних коштів.

 12. Поняття про норматив оборотних коштів. Визначення нормативу по окремим елементам оборотних коштів.

 13. Джерела утворення оборотних коштів на підприємстві.

 14. Показники оборотності оборотних коштів. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.

 15. Методи вимірювання продуктивності праці, їх переваги та недоліки.

 16. Показники ефективності використання персоналу підприємства.

 17. Шляхи та резерви підвищення продуктивності праці.

 18. Поняття про інвестиції, видовий склад інвестицій.

 19. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій.

 20. Склад витрат підприємства, що враховується при визначенні собівартості продукції.

 21. Групування витрат підприємства за економічними елементами витрат.

 22. Групування витрат підприємства за статтями калькуляції.

 23. Поняття про умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Визначення точки беззбитковості.

 24. Фактори і резерви зниження витрат виробництва.

 25. Поняття про прибуток та його місце в економіці підприємства. Види прибутку.

 26. Розподіл прибутку на підприємстві. Платежі з прибутку.

 27. Джерела утворення прибутку на підприємстві.

 28. Поняття про рентабельність. Система показників рентабельності.

 29. Поняття про результати економічної діяльності підприємства та їх визначення: валова продукція, чиста продукція, валовий дохід, чистий дохід, прибуток.

 30. Узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства.

Схожі:

Ціна авторської розробки із використанням рівня знань
Ця стаття описує вигляд нового Assess для авторів і оцінку авторського інтерфейсу. Ми обговорюємо вигоди додавання рівня знань і...
ПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Критерії оцінювання знань (за 200-бальною системою, мінімальна кількість балів – 140)
ВСТУП
України до європейського освітнього процесу першочергове значення набуває підвищення рівня кон­курентоспроможності фахівців з вищою...
ВСТУП Розділ І. Теоретичне обґрунтування соціального спрямування хімічних знань
Питання соціального спрямування хімічних знань є особливо актуальним у сучасному світі. Задача освітян зробити процес навчання цікавим,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЛАНІВ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Це вид заняття, на якому викладач організовує обговорення курсантами питань програмного матеріалу для перевірки знань та для формування...
Про стан викладання, рівень знань
...
Недостатній рівень базових знань слухачів, незаперечно, призводить...
Визначення вихідного рівня знань слухачів відділення післядипломної освіти проводиться з метою
Кафедра практичної психології Розвиток творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку
Звичайно, елементи новизни, які школяр вносить у свою діяльність, мають досить відносний характер, проте вони є передумовою динамічності...
1 Менеджмент при процесному підході – це
Досягнення високого рівня ефективності організації на основі використання знань та навичок підлеглих
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями...
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка