Лекція №1


Скачати 144.28 Kb.
НазваЛекція №1
Дата08.04.2013
Розмір144.28 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Культура > Лекція
Програмний матеріал
Змістовний модуль 1.
Лекція № 1. Поняття культури. Античність – джерело європейської культури (2 год.)
Об‘єкт та предмет визначення поняття культури. Основні сучасні культурологічні концепції. Схід і Захід – дві світоглядні системи. Культура і цивілізація. Архаїчний та класичний період у культурі Стародавньої Греції. Культура імперського Риму. Порівняльна характеристика основних періодів античності.
Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)


 1. Доба еллінізму в культурі Стародавньої Греції.

 2. Етруська культура як одне з джерел формування стародавньоримської культури.

 3. Періодизація античної культури.


Література: основна [1, 31, 15, 21]

Додаткова: [52, 47, 45]
Лекція № 2. Культура Візантійської імперії та її інтерпретація на теренах Київської Русі (2 год.)
Особливості художнього стилю Візантійської Імперії. Два джерела християнського мистецтва. Формування Західної та Східної гілки Християнства. Запровадження християнства візантійського взірця та його вплив на українську культуру. Міграційні етнічні процеси, що формували Київську Русь. Розвиток архітектурних та іконописних традицій Київської русі. Література цього періоду – визначення оригінальної та перекладної літератур. Давньоболгарські та візантійські джерела. Роздрібленість слов‘янських земель і формування регіональних стилістичних особливостей.
Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)


 1. Візантійський художній канон та його інтерпретація на території Київської Русі.

 2. Філософський зміст „Слова про Закон і Благодать” Іларіона Київського.

 3. Соціально-політичне життя Київської Русі. Розвиток ремесел.

 4. Розвиток культури українських земель після монголо-татарської навали.


Література: основна [77, 83, 2]

Додаткова: [3, 57, 63, 84]
Лекція № 3. Українська культура у контексті середньовічної Європи. Передвідродження.
Розпад Франкської держави та формування країн Західної та Східної Європи. Культурно-історичні та світоглядні джерела формування культури європейського Середньовіччя. Корпоративна свідомість та самоврядування міст як чинники розвитку культури. Християнство як основне джерело середньовічного мистецтва. Теорія чергування стилів у європейській культурі (Д.Чижевський – Д.Ліхачов). Виникнення перших університетів у Європі. Еволюція стилів у архітектурі України. Галицько-Волинське князівство – спадкоємність та новації. Секуляризація культури – перші ознаки Передрідвідродження.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)


 1. Основні центри університетської освіти середньовічної Європи.

 2. Зародження гуманістичної традиції в українсько-польській культурі XIV-XV століть.

 3. Еволюція християнського мистецтва на теренах Галицько-Волинського князівства.

 4. Соціально-економічні особливості формування культури Рініші Менто в Італії.


Література: основна [3, 6. 25]

Додаткова: [27, 75, 89, 32]
Лекція № 4. Доба відродження у Європі. Ренесансні тенденції в українській культурі.
Сенс Ренесансу. Формування нового мистецтва у безпосередньому зв‘язку зі зміною світобачення соціальних структур. Антропоцентризм у філософії та культурі Відродження. Нове ставлення до наукової традиції. Перші взірці ренесансної архітектури (Браманте, Брунеллескі), скульптури (Донателло, Мазаччо), живопису (Джотто, Мантенья, Боттіччелі). Формування Литовської держави. „Кревська унія” та її значення в історії розвитку української культури. Магдебурзьке право. Розвиток гуманістичних ідей в Україні. Вільнодумство та єретичні рухи. Книгодрук та освітянство – основні чинники українського Відродження.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)


 1. Ренесансна сутність та готицька форма у мистецтві країн Північного Відродження.

 2. Література Західної Європи доби Ренесансу.

 3. Українці в освітніх центрах Західної та Центральної Європи.

 4. Нове розуміння природи і світу в світогляді Ренесансних мислителів.


Література: основна [1, 8, 30]

Додаткова: [28, 40, 43, 50]

Лекція № 5. Сімнадцяте століття – полістилізм європейської культури. Державно-культурне самоствердження українських земель (2 год.)
Реформаційний рух та формування стилю Бароко. Явище реформації як широкого суспільно-політичного руху в Європі на початку XVI ст. переклад святого Письма національними мовами – один з чинників формування новоєвропейської суспільної свідомості. Контрреформація – джерело стилю Бароко в Західноєвропейській культурі. Культури України XVII століття – активізація творчого процесу та формування само визначеності народу. Полонізація України та полемічна література – православна, уніатська та католицька позиція українських мислителів.
Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)


 1. Порівняльна характеристика російського та українського іконопису.

 2. Особливості розвитку культури правобережної та Лівобережної України.

 3. Характерні риси стилю Бароко в українському віршуванні (акровірш, панегірик, візуальна поезія І.Величковського, С.Полоцького, С.Почаського) та гравюрі (брати Тарасевичи) у XVII столітті.

 4. Феномен українського козацтва.

 5. Київ – „український Єрусалим” XVII століття.

 6. Культура Туреччини XV-XVII століть.


Література: основна [2, 14, 17, 47]

Додаткова: [62, 64, 86, 90]
Лекція № 6. Просвітництво. Імперський контекст української культури XVIII ст. (2 год.)
Особливості розвитку ідей Просвітництва у країнах Західної Європи. Світоглядний зміст поняття Просвітництва. Формування нової, наукової картини світу. „Енциклопедія наук, мистецтва й ремісництва” Дідро і Д‘Аламбера. Літературний класицизм Расіна, Корнеля і Мол.‘єра як джерело засадничих елементів просвітницького мислення. Геополітичне становище українських земель у XVIII столітті. Розвиток науково-раціонального та філософського мислення в Україні – Києво-Могилянська Академія.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)


 1. Доба Катерини ІІ в Україні. Руйнація запорізької січі – причини і наслідки.

 2. Розбудова міст в Україні у XVIII столітті _Глухів, Київ, Львів.

 3. Живопис та музика спадщини – творчість Бортнянського, Березовського, Веделя.

 4. Місце українських митців у творенні імперської культури Росії.Література: основна [1, 40, 85]

Додаткова: [87, 91, 70, 19]

Лекція № 7. Європейська та українська культура ХІХ століття (2 год.)
Революційний рух у країнах Західної Європи. Досягнення наукового і технічного розвитку початку ХІХ століття як чинник прогресу західноєвропейського соціального світобачення. Література і живопис – стильове розмаїття: романтизм, реалізм символізм, імпресіонізм. Філософія Ф.Ніцше й А.Шопенгауера. Стиль електики у європейській архітектурі. Просвітницький рух в Україні. Письменники Харківської громади – етнографічні та мовознавчі студії. Роль Кирило-Мефодіївського братства в духовному відродженні Наддніпрянської України. Активізація розвитку університетської освіти – відкриття Львівського, Харківського, Київського університетів.
Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)


 1. Український театр та драматургія.

 2. Будівництво й оздоблення Володимирського Собору. Київський період творчості Врубеля.

 3. Джерела романтизму в Німецькій літературі. Англійські поети-романтики.

 4. Національно-політичні мотиви в українській літературі. Творчість Т.Шевченка.


Література: основна [2, 47, 40]

Додаткова: [23, 25, 66, 69]
Лекція № 8. Модернізм у Європі. Національно-культурне піднесення в Україні початку ХХ століття. Проблеми та перспективи сучасної культури (4 год.)
Поняття „модернізму” та „модерну”. Розмаїття філософських теорій та мистецьких напрямків як відбиток тенденцій науково-технічного прогресу й, водночас, заперечення раціонального пізнання світу. Криза гуманізму та поширення тоталітарних тенденцій в історичному й культурному розвитку європейських країн. Національно-політичне становище України в 20-ті роки. Європейський контекст українського модернізму. Стиль „модерн” в архітектурі України. Ідейна боротьба в літературних спілках. „Українізація” та „контр українізація” як основні тенденції розвитку культури України початку ХХ століття.
Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)


 1. Візуальна поезія модерністів Європи і України.

 2. Український національний модерн в архітектурі м.Полтави і м.Києва.

 3. Творчість О.Архіпенка.

 4. Українські культурні осередки в Парижі, Мюнхені та Празі.

 5. Літературні новації у творчості Г.Шкурупія, О.Влизька та Е.Стріхи.

 6. „Розстріляне Відродження”.


Література: основна [1, 47, 67]

Додаткова: [68, 72, 85, 97]
Типові завдання для підсумкової модульної контрольної робот з курсу «Історія української культури».
Варіант І


 1. Динаміка і методи вивчення культурних процесів.

 2. Візантійський художній канон та його інтерпретація на території Київської Русі.


Варіант ІІ


 1. Порівняльна характеристика періодів античної культури.

 2. Козацтво в літературі та фольклорі.


Варіант ІІІ


 1. Галицько-Волинська земля як політичний і культурний правонаступник Києва.

 2. Ренесанс у Львівській архітектурі.


Варіант IV


 1. Доба модернізму в Європі та Україні.

 2. Живопис та музична спадщина в українській культурі XVIII століття.ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ


 1. Методологічні проблеми визначення поняття культури.

 2. Історія культури, культурологія та філософія культури як філософські дисципліни.

 3. Поняття національної культури.

 4. Поняття фольклору та народної культури.

 5. Загальна характеристика культури первісного суспільства.

 6. Поняття міфології, релігії, філософії та їх світоглядні функції.

 7. Міфологічно-релігійні уявлення первісного суспільства.

 8. Мистецтво первісного суспільства.

 9. Культура Стародавньої Греції: періодизація, світоглядні та соціально-економічні заходи розвитку.

 10. Міфологічно-релігійні уявлення в культурі Стародавньої Греції.

 11. Філософія, її місце і значення у культурі Стародавньої Греції.

 12. Архітектура та скульптура Стародавньої Греції.

 13. Розвиток літератури і театрального мистецтва у Стародавній Греції.

 14. Культура Стародавнього Риму: загальна характеристика і періодизація.

 15. Давньоримська міфологія: загальна характеристика.

 16. Філософська та правова думка у культурі Стародавнього Риму.

 17. Архітектура та скульптура у Стародавньому Римі.

 18. Література Стародавнього Риму.

 19. Культура європейського Середньовіччя: основні закономірності розвитку та періодизація.

 20. Основні категорії Середньовічної культури.

 21. Релігія та філософія у епоху європейського Середньовіччя.

 22. Основні етапи становлення християнської релігії та їх значення для розвитку культури Середньовіччя.

 23. Мистецтво європейського Середньовіччя (архітектура, музика, література).

 24. Світоглядні й соціально-економічні засади формування культури відродження.

 25. Розвиток філософії та науки в епоху Відродження.

 26. Мистецтво епохи Відродження (архітектура, скульптура, живопис, музика).

 27. Література епохи Відродження.

 28. Загальна характеристика світоглядних засад культури Просвітництва.

 29. Філософія та література доби Просвітництва.

 30. Бароко, рококо та класицизм: загальна характеристика.

 31. Світоглядні основи формування європейської культури ХІХ століття.

 32. Розвиток філософії у ХІХ столітті (загальна характеристика).

 33. Загальна характеристика розвитку мистецтва у ХІХ столітті (романтизм, символізм, імпресіонізм).

 34. Соціально-економічні та світоглядні джерела розвитку культури ХХ століття.

 35. Поняття модерну та його зміст.

 36. Розвиток філософії у ХХ столітті.

 37. Мистецтво ХХ століття (експресіонізм, футуризм, кубізм, абстракціонізм та ін.).

 38. Поняття про постмодерн: основні світоглядні принципи.

 39. Джерела формування української культури.

 40. Культура Київської Русі: загальна характеристика.

 41. Філософська думка Київської Русі та розвиток літератури.

 42. Мистецтво Київської Русі.

 43. Культура Галицько-Волинської держави: загальна характеристика.

 44. Тенденції та явища українського Відродження.

 45. Братський рух та полемічна література в Україні.

 46. Культура українського бароко.

 47. Києво-Могилянська Академія як центр освіти та науки в Україні.

 48. Творчість Г.С.Сковороди та її значення для української культури.

 49. Українська культура ХІХ століття.

 50. Розвиток української культури у першій половині ХХ століття.

 51. Українська культура другої половини ХХ століття: проблеми та перспективи розвитку.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:

 1. Історія світової культури. Видання четверте, стереотипне. – К., 2003.

 2. Попович М.В. нарис з історії культури України. – К., 1998.

 3. Історія української культури. У 5-ти т. – К., 2000.


Додаткова:

 1. Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1991.

 2. Аверинцев С.С. Судьбы европейськой культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. – М., 1976.

 3. Алексієвець М., Цвіркун В. Українська міфологія і фольклор – скарбниця національної культури. Культурне відродження в Україні. – Львів: астериск, 1993.

 4. Алпатов М.В. художественные проблемы Итальянского Возрождения. – М., 1976.

 5. Андрущенко М. Парнас віршований: Києво-Могилянська академія і український літературний процес XVIII ст.. – К., 1999.

 6. Антология культурологической мысли. – М., 1996.

 7. Баканов В. Культурологія. – К., 2000

 8. Бернсон Б. живописцы итальянского Возрождения. – М., 1965.

 9. Білецький П.О. Апостол України: Життя і творчість Тараса Шевченка. – К., 1998.

 10. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. – К., 1997.

 11. Боннар А. Греческая цивилизация. /Пер. с фр. О.В.Волкова : в 3-х т. – М., 1991-1994.

 12. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. – М., 1990.

 13. Брагина М.М. Итальянский гуманизм: этические учения XIV-XV веков. – М., 1977.

 14. Братасюк М. Києво-Могилянська Академія як оплот вільнодумства в Україні XVII-XVIII ст.. / Культурне відродження в Україні. – Львів, 1993.

 15. Булатов М.А. Диалектика и культура (историко-философский анализ). – К.: наук. Думка, 1984.

 16. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободной воле. – М., 1989.

 17. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избр. произв. – М., 1990.

 18. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М., 1994.

 19. Виткалов В.Г. Українська культура: сторінки історії ХХ століття. – Рівне: вид. фірма „Ліста”, 1997.

 20. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Пер. с нем. - СПб.: Наука, 2002.

 21. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3-х т. : Пер с нем. – Т. 1. – Наука логики. – М.: Мысль, 1975.

 22. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

 23. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета / пер. З англ.. С.Павличенко. – К.: Радянський письменник, 1991.

 24. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984.

 25. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репрентивне відтворення визнання 1913 р. – К., 1990.

 26. Данте А. Малые произведения. – М., 1968.

 27. Данте Алігьєрі. Божественна комедія. – К., 1973.

 28. Джерела української національної самосвідомості і культури. / Культурнее відродження в Україні. – Львів, 1993.

 29. Донцов Д. Криза європейської культури й Україна // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - № 39-40. – С. 415-425.

 30. Дрогобич Юрій. Лукаш з Нового міста. Оріховський-Роксолан. Русин Павло. – К.: Либідь, 1994.

 31. Дюрант В. Жизнь Греции /Пер. с англ. В.Федорина. – М., 1997.

 32. еразм Роттердамський. Похвала глупоті. – К., 1991.

 33. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст.. – К., 1983

 34. Западное искусство. ХХ век. Образы времени и языки искусства. – М., 2003.

 35. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М., 2003.

 36. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

 37. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенезиса /Под ред. Ю.В.Бромеля. – М., 1986.

 38. Исаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

 39. Історія українського мистецтва: у 6 т. – К., 1996-1970. – Т. 3.

 40. Історія української культури. У 5 томах. Т. 1. – К., 2000.

 41. Кант И. Ответ на вопрос: «Что такое Просвещение?» // кант И. Соч.: в 6-ти т. – Т.6. – М., 1966.

 42. Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997.

 43. Кримський С.Б. Архетипи української культури. /Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996.

 44. Кузнецов В.Н. и др. Западноевропейская философия XVIII века. – М., 1986.

 45. Культура древнего Рима: В 2-х т. – М., 1985.

 46. Культура українського народу: навч. посібник / В.М. Русанівський Г.Д. Верес, М.В.Гончаренко та ін. – К., 1994.

 47. Культурологія: навч. Посібник / Упоряд. Погорілий О.І., Собацький М.А. – К., 2003.

 48. Леви-Стросс К. Стуктурная антропология. – М., 1983.

 49. Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad/ Marginem. – М., 1994.

 50. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи відродження в українській філософії XV – поч. XVII століття. – К., 2000.

 51. Ліотар Ж.Ф. Ситуація постмодерну. // Філософська та соціологічна думка. – 1995. - № 5-6.

 52. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991

 53. Любимов Л. Искусство древнего мира. – М., 1980.

 54. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. – 2-е изд. Т. 42.

 55. Межуев В.Н. Культура и история. – М., 1977.

 56. Мистецтво Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст..) // Кривич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.Ш. Українське мистецтво: Навч. посібн У 3 ч. – Львів, 2004.

 57. Митр. Ілларіон (Огієнко І.) Візантійська культура й Україна // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - № 37-38. – С. 117-129.

 58. Іларіон Київський. Слово про закон і Благодать // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - № 37-38.

 59. Митько Х. Острозька слов‘но-греко-латинська академія. – К., 1990.

 60. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. – К., 1988.

 61. Морган Л.Г. Древнее общество. – Л., 1934.

 62. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стрпатій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К., 1991.

 63. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. – К., 1999.

 64. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.

 65. Оріховський С. Напучення польському королеві (комендар М.Русина) // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - № 37-38. – С. 179-191.

 66. Основи української ментальності // Україна: філософський спадок століть. / Хроніка-2000. - № 37-38. – С. 4-96.

 67. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

 68. Петров В. Діячі Української культури. 1920-1940 рр. Жертви більшовицького террору. – К., 1992.

 69. Петров В. Естетична доктрина Шевченка // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - № 39-40. – С. 85-91.

 70. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

 71. Проблемы философии культуры. – М., 1985.

 72. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М., 1999.

 73. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991.

 74. Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А.Токарев. – М.: Ни «Большая Российская энциклопедия, 2000. – Т.2. – С. 450-456.

 75. Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я.Гуревича. – М., 2003.

 76. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век.). – М., 1985.

 77. Стебельський Б. Християнство і українська культура // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - № 39-40. – С. 11-32.

 78. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

 79. Тарасенко Н.Ф. Природа, технология, культура. – К., 1985.

 80. Теяр де Шарден П. Фенеомен человека. – М., 1987.

 81. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1990.

 82. Толочко П. Давньоруська народність: міф чи реальність? // Київська Старовина. – 2000. - №1. – С. 3-18.

 83. Толочко Петро. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

 84. Українська культура. Лекції за ред. Д.Антоновича. – К.: Либідь, 1993.

 85. Українська художня культура: Навч. Посібник для студ. Вузів / І.Ф.Ляшенко (ред.). – К., 1996.

 86. Українеське літературне барокко. – К., 1987.

 87. Українське мистецтво останньої чверті XVII - середини XVIII століття.

 88. Философия культуры. Становление и развитие. – СПб., 1998.

 89. Хейзинга И. Осень Средневековья. –М., 1988.

 90. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

 91. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философсике фрагменты. – М., 1997.

 92. Чижевский Д. XVII сторіччя в духовній історії України // Україна: філософський спадок століть / Хроніка-2000. - №37-38. – С. 2020-217.

 93. Шевченківські студії. Київська старовина. № 3/4, 1997.

 94. Шевченківські студії: Київська старовина. – №2, 1999.

 95. Шендрик А.И. теория культуры. – М., 2002.

 96. Шинкарук С.Б. Поняття культури. Філософські аспекти. / Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 8-61.

 97. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2-х т. – М., 1993.

 98. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

Схожі:

ЛЕКЦІЯ 3
Лекція: Поняття предмета права промислової власності, коло та характеристика однорідних суспільних відносин
Лекція 7 8
Лекція 7 Українська революція і пошук її зовнішньополітичних орієнтацій. Початки дипломатичної діяльності УНР. (4 год.)
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Лекція Робота з фінансовими функціями. Створення, редагування і форматування графіків і діаграм (2 год.)
Лекція Державна мова мова професійного спілкування
Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні Лекція Риторика і мистецтво презентації
Лекція Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика 5
Лекція Організація податкової служби і податкової роботи. Система інформаційного забезпечення 11
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Лекція Інформатизація діяльності інформаційних установ
Лекція Інформатизація діяльності інформаційних установ. Електронний документний фонд як модель управління інформаційними ресурсами....
Лекція: Інтерфейс Microsoft Word 2007: версія для друку і PDA Лекція...
Описані способи роботи з елементами управління : кнопками, списками та ін. Показані можливості налаштування панелі швидкого доступу....
Лекція: Підготовка до друку і друк документу : версія для друку і...
Показана робота з документом в режимі попереднього перегляду перед друком. Вивчаються можливості налаштування друку документу, у...
Лекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку і PDA Лекція...
Показано створення багаторівневого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, зміни порядку нумерації, установки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка