Тема: Санітарна охорона ґрунту


НазваТема: Санітарна охорона ґрунту
Сторінка1/4
Дата13.04.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
  1   2   3   4

Размещено на http://www.allbest.ru/


Тема: Санітарна охорона ґрунту
Мета заняття: 1. Закріпити знання про гігієнічне,епідеміологічне та ендемічне значення грунту.

  1. Оволодіти методикою санітарного обстеження території та відбору проб ґрунту для

лабораторного аналізу.

3. Вивчити основні методи санітарної очистки населених місць.

4. Засвоїти методи та засоби знезараження стічних вод у лікувально-профілактичних закладах.

ПитанНя теоретичної підготовки:

1. Гігієнічне, епідемічне і ендемічне значення ґрунту.

2. Види ґрунтів. Походження, формування, механічна структура, фізичні властивості та природний хімічний склад ґрунтів. Процеси самоочищення грунту.

3. Методика гігієнічної оцінки санітарного стану ґрунту за результатами санітарного обстеження ділянки та лабораторного аналізу проб.

4. Схема санітарної оцінки та показники санітарного стану грунту.

5. Показники шкідливості грунту.

6. Заходи щодо санітарної охорони грунту.

7. Гігієнічні принципи очистки населених місць.

8. Системи та споруди для тимчасового збе

рігання, видалення, знезараження, знешкодження та утилізації твердих та рідких відходів.

9. Загальна схема та споруди для очистки побутових стічних вод.

10. Особливості збирання, видалення, знезараження та знешкодження відходів з лікувально-профілактичних закладів.

ЗАВДАННЯ
1. Оволодіти методикою санітарно-гігієнічного дослідження грунту та скласти гігієнічний висновок щодо якості грунту за даними ситуаційних задач.

2. Ознайомитися з гігієнічними принципами очистки населених місць.

3. Засвоїти методику очистки побутових стічних вод.

4. Вивчити особливості збирання, видалення, знезараження та знешкодження стічних вод в лікувально-профілактичних закладах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гігієна та екологія. За ред.. В.Г.Бардова — Вінниця: Нова Книга, 2006, 720 с.

2. Загальна гігієна. Пропедевтики гігієни. / Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 129-130; 316-324, 283 — 301.

3. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. / Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г. Бардов и др. – К.: Вища школа, 1999. – С.144-145; 382-391.

4. Комунальна гігієна / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворівський та ін.; За ред. Є.Г. Гонча рука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 332-384.

5. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 220-236.

6. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. / І.І.Даценко, О.Б.Денисюк, С.Л.Долошицький та ін. / За ред. І.І.Даценко. – Львів.: “Світ”, 1992. – С. 79-89.

7. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. – М.: Медицина, 1990. – С. 203-215.

8. І.В.Сергета. Практичні навички з загальної гігієни. — Вінниця, 1997. — С. 28- 30.

9. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. — К.: Вища школа, 1983. — С. 57 — 86, 93—100, 299—300.

10. Загальна гігієна: навчальний посібник до практичних занять для студентів шостого курсу медичного факультету / І.В Сергета, Б.Р.Бойчук, С.О. Латанюк та ін.—Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. —133 с.

11. Румянцев Г.И., Вишневская Е.П., Козлова Т.А. Общая гигиена. — М.: Медицина , 1985. — С. 106 — 140.

12. Покровский В.А. Гигиена. — М.: Медицина, 1979. — С. 93 — 124, 139—141.

13. Руководство по гигиене водоснабжения / Под ред. С.Н.Черкинского. — М.: Медицина, 1975.

14. Комунальная гигиена / Под ред. А.Н. Марзеева, В.М.Жаботинского. — М.:, Медицина, 1989. — С. 269—310

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Студенти оволодівають методикою гігієнічної оцінки грунту за результатами лабораторного аналізу, використовуючи, при цьому, шкалу його санітарної оцінки, самостійно розв’язують задачі за темою практичного заняття.

в ході практичного заняття студенти знайомляться з основними методами санітарної очистки населених місць, технологією проведення та методиками контролю якості очистки стічних вод у містах, особливостями збирання, видалення, знезараження та знешкодження стічних вод в лікувально-профілактичних закладах.
  1   2   3   4

Схожі:

Тема уроку
Мета уроку: дати уявлення про значення ґрунту в природі і цінність його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про...
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ВІРУСОЛОГІЯ
Як називається неактивна форма існування вірусів (метаболічно інертна вірусна частка)?
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Охорона праці в галузі / Методичні рекомендації до практичних робіт та вивчення курсу /Укл. КалязінЮ. В.,ХлоповА. М. –Полтава: вид...
Оцінка запиленості повітря
Практичне заняття № Відбір зразків ґрунту та підготовка їх до лабораторних досліджень
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
Тип личинки у представників ряду прямокрилих
Зимують гусениці і лялечки в поверхневому шарі ґрунту або під рослинними рештками
Стан атмосферного повітря
ДСН 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”. Санітарна характеристика міста представлена Луцькою...
Роль птахів у природі та житті людини, їх охорона та приваблювання
Обладнання: охорона птахів (таблиця), малюнки: птахи Червоної книги України, будова яйця птаха, Карта України, малюнки-картини із...
1. Пожежна охорона України поділяється на
Пожежна охорона МВС України є самостійним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ. Вона складається із апаратів управлінь,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка