Уроку


НазваУроку
Сторінка5/5
Дата05.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5

Завдання для самостійної роботи:

 1. Є цілочисельний масив n*m елементів. Знайти номер рядка з мінімальною сумою модулів елементів.

 2. Є цілочисельний масив n*m елементів. Знайти

індекси максимального елемента таблиці і значення

максимуму.

 1. Є цілочисельний масив n*m елементів.

Яких елементів в масиві більше негативних або позитивних?

 1. Є цілочисельний масив n*m елементів. Повідомити чи є в таблиці негативні елементи.

 2. Є цілочисельний масив n*m елементів. Знайти середнє

арифметичне елементів масиву. Визначити і вивести

кількість елементів масиву, значення яких перевищує

це середнє значення.

Вивчаємо “Масиви”


Тема уроку:

Пошук в масиві елементів із заданими властивостями.

Пошук максимального (мінімального) елемента.
Мета заняття:

 1. Отримати навики розробки програм по роботі з елементами масиву;

 2. Познайомитися із способами пошуку елементів із заданими властивостями;

 3. Практична робота з масивами на комп'ютері.

Послідовний пошук — елементи масиву є видимими послідовно один за іншим, при цьому проводиться перевірка відповідності елемента заданій властивості.Є n цілих чисел. Необхідно знайти число (елемент), значення якого рівно К. Якщо такий елемент в послідовності є, то вказати його порядковий номер.

program zadacha5_1;

var

к,i,n,p:integer;

а:array[1..30] integer; {опис масиву}

Begin

Write('Кіл. елем. масива');

readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('Введіть а[',i,']'); {Введення елементів масиву}

readln (а[i]);

end;

writeln('Введений массив');

for i:=1 to n do {Висновок ел. масиву}

write (а[i],’ ’);

writeln;

write('Введіть К');

readln(k);

p:=0;

for i:=1 to n do {Знаходження суми}

if а[i]=k then p:=i;

if p=0

then writeln('елемента в табліці немає')

else writeln('елемент знайдений, індекс =',p)

End.

В даній задачі у разі наявності в таблиці декількох елементів, рівних До буде виданий найбільший індекс. Для пошуку першого такого елемента в таблиці використовують цикл:

i
1 4 9 6 7 13 19 12 5 8

k = 19 ; k = 3

1 4 6 7 8 8 8 4 5 4 k = 8

:=1;

While (i<=n) and (а[i]<>k) do

i:=i+1;

Вирішимо задачу пошуку найбільшого елемента в таблиці А з N дійсних чисел. Знайти максимум і індекс цього елемента.

p
1 4 9 6 7 13 19 12 5 8
1 4 6 7 8 8 8 4 5 4

k = 8

rogram zadacha5_2;

var а: array[1..30] real;

max: real;

n, j, I : integer;

Begin

Write('Кіл. елем. массива'); readln(n);

{Введення елементів масиву}

{Введення елементів масиву}

max:=a[1]; j:=1;

for i:=2 to n do {Пошук максимуму}

if max
begin

max:=a[i];

j:=i;

end;

writeln;

writeln('Макс. елемент масиву =', max );

writeln('Індекс макс. елемента =', j );

End.

Алгоритм:

 1. Умовно вважаємо перший елемент найбільшим (максимальним). Запам'ятовуємо його значення (а[1]) і його індекс (=1).

 2. Порівнюємо значення максимального з черговим елементом таблиці (i), починаючи з другим елементом і до останнього.

 3. При знаходженні елемента з великим значенням міняємо значення максимального на знайдений елемент і запам'ятовуємо його індекс.

 4. За наявності в таблиці декількох мінімальних і за умови max

Завдання для самостійної роботи:

 1. Є цілочисельний масив, що складається з 15 елементів. Знайти мінімальний елемент і його індекс.

 2. В масиві зберігається інформація про кількість опадів (цілі числа), випавших за кожний день минулого тижня. Вивести номери днів, коли опадів не було.

 3. Даний масив цілих чисел з n елементів. Знайти і вивести номери елементів, що закінчуються цифрою 0.

 1. Зростання N учнів класу представлено у вигляді масиву. Знайти кількість учнів, зростання яких не перевищує значення R.

 2. В масиві записані результати N ігор футбольної команди (якщо гра закінчилася виграшем даної команди, то записано число 3, програшем - число 2, внічию - 1). Визначити кількість виграшів, програшів, нічиїх.

 3. В масиві зберігається інформація про зростання N людина. Визначити, на скільки зростання найвищої людини перевищує зростання найнижчого.

 4. В масиві зберігається інформація про вартість 1 кг N видів цукерок. Визначити порядковий номер найдешевшого виду цукерок. Якщо таких дещо, то повинен бути знайдений індекс:

А) першого з них;

Б) останнього з них.

 1. В масиві зберігається інформація про вартість кожної з M книг. Визначити кількість найдешевших книг (з однаковою мінімальною ціною).


Література


  1. Науково-методичний журнал «Інформатика в школі»

  2. Газета Шкільний світ «Інформатика»

  3. «Intel» - навчання для майбутнього

  4. Підручник «Інформатика», Зарецька та інші ч.2.

1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка