Уроку


НазваУроку
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4   5


Посібник містить теоретичний матеріал та приклади розв’язаних задач, для вчителів та учні загальноосвітніх шкіл при вивченні окремих тем з курсу програмування:

 • Текстовий редактор мови. Структура програми. Основні математичні функції. Введення і висновок даних. Формати висновку. Складання лінійних алгоритмів. Коментарі в програмі

 • Умовний оператор. Структура умовного оператора. Умовний оператор. Прості і складові умови. Операторні дужки. Складовий оператор. Оператор вибору. Умовний оператор. Оператор вибору. Практикум по рішення задач на розгалуження

 • Алгоритми з повтореннями. Цикл з параметром FOR. Алгоритми з повтореннями. Цикл з передумовою WHILE. Цикл з післяумовою REPEAT. Вкладені цикли. Алгоритми з повтореннями. Практикум по розв’язуванню задач з повтореннями

 • Двомірні масиви: опис, введення і висновок масивів по рядках. Приклади розв’язування задач з використанням двомірних масивів. Пошук в масиві елементів із заданими властивостями. Пошук максимального (мінімального) елемента

Програми розв’язку задач реалізовано в мові програмування Паскаль.


Вчитель основ інформатики та обчислювальної техніки Єрківської загальноосвітньої школи I – III ступенів, Катеринопільської районної ради, Черкаської області Сколотяний П. М.
Зміст

1. Паскаль

 1. Текстовий редактор мови …………………………………………………4

  1. Структура програми ……………………………………………………….8

  2. Основні математичні функції …………………………………………….12

  3. Введення і висновок даних. Формати висновку. Складання лінійних алгоритмів. Коментарі в програмі ……………………16

2. Розгалуження

  1. Умовний оператор. Структура умовного оператора …………...20

  2. Умовний оператор. Прості і складові умови …………………….24

  3. Операторні дужки. Складовий оператор …………………………28

  4. Оператор вибору …………………………………………………….32

  5. Практикум по рішення задач на розгалуження …………………36

 1. Цикли

  1. Цикл з параметром FOR …………………………………………….40

  2. Цикл з передумовою WHILE. Цикл з післяумовою REPEAT …44

  3. Вкладені цикли ……………………………………………………………...48

  4. Практикум по розв’язуванню задач з повтореннями …………..52

 2. Масиви

  1. Двомірні масиви: опис, введення і висновок масивів по рядках. Приклади розв’язування задач з використанням двомірних масивів ………………………………………………………………...56

  2. Пошук в масиві елементів із заданими властивостями. Пошук максимального (мінімального) елемента ………………………..60

 3. Література …………………………………………………………….64


Вивчаємо “Pascal”


Тема уроку:

Мова програмування «ПАСКАЛЬ»

Текстовий редактор мови.
Мета заняття:

 1. Сформувати перші відомості про мову Pascal;

 2. Отримати навики роботи в текстовому редакторі мови Pascal.

 3. Виховувати уважність, активність на уроці при вивченні нового матеріалу.

 1. Історичні відомості про мову «Паскаль»

Мова програмування Паскаль отримала свою назву на честь великого французького математика і фізика Блеза Паскаля, який в 1642 р. винайшов рахункову машину для арифметичних операцій, так зване "паскалево колесо". В кінці 1968 р. професор Вірт і його співробітники з швейцарського федерального інституту технології в Цюріху розробили першу версію мови Паскаль. Через два роки - перший варіант компілятора. В 1971 р. Вірт випустив опис своєї мови.

Створюючи Паскаль Вірт переслідував дві мета:

 • по-перше, розробити мову придатну для навчання програмуванню як систематичної дисципліни;

 • по-друге, реалізація мови повинна бути ефективною і надійною.

Одним з достоїнств мови Паскаль є те, що він повністю утілив в себе ідею структурного програмування, суть якої полягає в тому, що за допомогою декількох конструкцій можна виразити у принципі будь-які алгоритми.

 1. Запуск мови «Паскаль»

Для запуску мови Паскаль потрібно завантажити файл PASCAL.EXE що знаходиться, як правило, в каталозі PASCAL.

Наприклад: D:\PASCAL\PASCAL.EXE

3. Інтерфейс програми.

На синьому фоні писатимемо програму.

На сірому фоні написані рядки підказки.

Верхній рядок містить меню, що розкриваються: Файл, Текст, Виконання, Компіляція, Режими, Відладка, Спостереження.

Для переходу у верхнє меню натискуємо F10. Натиснення клавіші alt і першої букви будь-якого із слів верхнього меню розкриває вікно. (приклад alt + B)

4. Текстової редактор.

Введення програми в комп'ютер є введенням тексту в комп'ютер. Нижче перераховані команди текстового редактора Турбо Паскаля, що часто використовуються.

Зсув курсора

PgUp - на сторінку вгору;

PgDn - на сторінку вниз;

Home - в початок рядка;

End - в кінець рядка;

Ctrl-PgUp - в початок тексту;

Ctrl-PgDn - в кінець тексту.

Команди редагування

Backspace (<) - стерти символ зліва від курсора;

Del - стерти символ, на який указує курсор (праворуч від курсора);

Ctrl-Y - стерти рядок, на якому розташовується курсор;

Enter - вставити новий рядок, розрізати стару;

Ctrl-Q L - відновити поточний рядок (діє, якщо курсор не покидав змінений рядок).

Робота з блоком

Ctrl-K B - помітити початок блоку;

Ctrl-K До - помітити кінець блоку;

Ctrl-K У - стерти блок;

Ctrl-K З - копіювати блок;

Ctrl-K V - перемістити блок;

Ctrl-K W - записати блок в дисковий файл;

Ctrl-K R - прочитати блок з дискового файлу;

Ctrl-K P - надрукувати блок;

Ctrl-K H - прибрати виділення блоку.

Питання для повторення:

 1. В якому році з'явилася перша версія мови програмування Pascal?

 2. Якими достоїнствами володіє мова Pascal?

 3. Які клавіші зручно використовувати для швидкого переміщення курсора за програмою з верхнього лівого кута екрану в нижній правий кут? (а якщо навпаки ?)

 4. Що необхідно зробити, щоб скопіювати частину програми?

 5. Чи можна відновити зміни зроблені в тексті програми?

Завдання для самостійної роботи:

 • Завантажте мову програмування Pascal.

Введення і редагування тексту в редакторі мови Pascal.

 • Введіть наступний текст:

Даний текст не є програмою.

Введення тексту ми здійснюємо для вивчення

ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА МОВИ PASCAL.

 • Відредагуйте текст до наступного вигляду:

Даний текст не може є програмою.

Ми вводимо його для вивчення ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА

мови "Паскаль".

Спеціальні символи мови + - * / = > < [ ] {} ( )‘. : ; ^ @ $ #

Робота з блоком і копіювання.

 • Скопіюйте останній рядок 10 раз.

(Для копіювання необхідно виконати 3 дії:

 • Встановити курсор на початок рядка і натискувати Ctrl-K B

 • Встановити курсор на кінець рядка і натискувати Ctrl-K До

 • Перекласти курсор на початок нового рядка і натискувати Ctrl-K З)

 • Виділіть другий абзац і перемістіть його в кінець тексту.

 • Виділіть весь текст і скопіюйте його 5 разів.

 • Виділіть перший рядок і видаліть її.

Переміщення по тексту.

 • Використовуючи клавіші переміщення курсора, перемістіться на сторінку вгору, на сторінку вниз, в початок рядка, в кінець рядка, в початок тексту, в кінець тексту.

 • Перегляньте, як відрізняється натиснення клавіші PgUp від натиснення клавіш Ctrl-PgUp.

Збереження програми.

 • Збережіть написаний текст (для цього натискуємо у верхньому меню Файл - зберегти В. У вікні, що з'явилося, указуємо ім'я файлу і натискуємо Enter).

 • Вийдіть з Pascal. Завантажте його назад. Відкрийте написаний текст (у верхньому меню Файл - Завантажити)

 • Спробуйте виконати даний текст як програму (у верхньому меню Виконання - Виконати). Комп'ютер зупиниться, буквально на першому символі, вказавши про помилку.


Вивчаємо “Pascal”


Тема уроку:

Мова програмування «ПАСКАЛЬ»

Структура програми.
Мета заняття:

 1. Сформувати перші відомості про структуру програми на мові Pascal;

 2. Навчитися читати напівлогарифмічну форму запису чисел; Познайомитися з різними типами даних;

 3. Вдосконалення уміння будувати програми мовою Паскаль. Виховувати уважність, активність на уроці.

1. Алфавіт мови і дійсні числа

Алфавіт мови складається з букв латинського алфавіту (російський алфавіт використовується тільки для поміток і для завдання літерних величин), арабських цифр, спеціальних символів:

+ - * / = > < [ ] {} ( ) ‘ . : ; ^ @ $ #

Дійсні числа зображаються в природній і напівлогарифмічній формі. Число 234000 записано в природній формі. Ми можемо записати його так 2.34 . 105. Запис даного числа в напівлогарифмічній формі виглядає таким чином: 2.34Е+5.

Знак і число, що стоїть після символу E указують, на скільки знаків управо або вліво необхідно змістити десяткову кому.

Наприклад:

 • 65470 = 6.547Е+4

 • 3.1415 = 3.1415E+0

 • 0.0028 = 2.8E-3

2. Програма на мові «Паскаль»

Програма складається із заголовка і блоку

В заголовок входять: службове слово program і перелік доступних програмі файлів (input output)

Тіло програми (блок) складається з шести розділів:

 • розділ міток;

 • розділ констант;

 • розділ типів;

 • розділ змінних;

 • розділ процедур і функцій;

 • розділ операторів.

Порушувати черговість не можна.

Будь-який з розділів (окрім операторів) може бути відсутній.

Розділ міток

label (службове слово) за яким слідує перелік міток розділений комами

Приклад 3, 11, 48, 2;

Розділ опису констант

const (службове слово)

Визначення кожної константи містить ідентифікатор

константи, знак рівності, і значення.

Наприклад: e=2,718281828;

z=’11 Б клас’;

Розділ опису типів

tupe (службове слово)

В роботі частіше використовуються стандартні типи даних:

byte – цілий (від 0 до 255)

integer - цілий (від -32768 до 32767)

longint – (від –2147483648 до 2147483647)

real - речовинний (від 2,9Е-39 до 1,7Е+38)

char - символьний (будь-який один символ. Наприклад: f або №)

string - рядковий (будь-який текст від 0 до 255 символів)

boolean - булевий {приймає два значення FALSE (брехня) і TRUE (істина)}

Якщо виникає необхідність в створення своїх типів даних, то це здійснюється в розділі опису типів таким чином:

за ідентифікатором типу записується знак рівності (і через кому перераховуються ті значення, які прийматиме змінна даного типу);

seasans=(spr, or, каn, рак)

Інтервальні типи: можна оголосити новий тип так, що він буде частиною впорядкованого інтервалу

days =1..31

manth=1..12

z=’a’..’w’

Розділ опису змінних

var (службове слово)

В даному розділі повинні бути перерахований ті, що всі змінні використовуються в програмі з вказівкою їх типів. Ідентифікатори змінних одного типу можна записувати через кому.

i, kl, l: integer;

а, b: real;

hobidaus: seasans

Розділ процедур і функцій

Сам розділ не має службового слова. В розділі може знаходитися декілька процедур або функцій, але кожна процедура починається із слова: Procedure; кожна функція починається словом: Function.

Процедура і функція по своїй структурі подібна програмі.

Розділ операторів (обов'язковий)

begin

тіло програми

end.


Питання для повторення:

 1. Чи існують оператори мови Pascal записані російськими буквами?

 2. В якій формі зображаються дійсні числа в Pascal?

 3. З яких частин складається програма на Pascal?

 4. Які розділи можуть входити в блок програми?

 5. Які розділи не є обов'язковими при написанні програми?

 6. Як в тексті програми визначити, що почався розділ міток?

 7. Як в тексті програми визначити, що закінчився розділ констант?

 8. Назвіть стандартні типи даних.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Переведіть числа в природну форму запису:

a) 4.09Е+02 б) 7.802Е+01 в) 3.3Е-02

г) 2.97Е-03 д) 5.29Е+00 е) 2.03Е+05

 1. Переведіть числа в напівлогарифмічну форму запису:

a) 234000 б) 0.0045 в) 678

г) 7.302 д) 4090 е) 0.0306

 1. Яке з чисел більше: а) 4.67Е-01 б) 0.0467.

 2. Яке з чисел менше: а) 9.21Е+04 б) 9210

 3. До яких типів можна віднести перераховані нижче дані:

a) 200 б) -17 в) 2305

г) 5.89 д) 56890 е) -56890

ж) -32767 з) -32769 і) 2147483648

к) ( л) 7 м) Привіт

н) 1945год о) -31009 п) byte

Вивчаємо “Pascal”


Тема уроку:

Мова програмування «ПАСКАЛЬ»

Основні математичні функції.
Мета заняття:

 1. Познайомитися з арифметичними операціями і основними математичними функціями; Отримати навики запису математичних виразів на мові Pascal;

 2. Ввести в комп'ютер найпростіші програми з використанням оператора writeln;

 3. Вдосконалення уміння будувати програми мовою Паскаль. Виховувати уважність, активність на уроці.

1. Арифметичні операції.

В мові Pascal використовується наступні арифметичні операції:

арифметична операція (а=14, b=4) результат

 • складання (+) S:=a+b S=18

 • віднімання (-) S:=a-b S=10

 • множення (*) S:=a*b S=56

 • розподіл (/) S:=a / b S=3.5

 • цілочисельний розподіл S:=a div b S=3

 • залишок від цілочисельного розподілу S:=a mod b S=2

Немає зведення в ступінь. Якщо ступінь цілий, її замінюють множенням: а3 - S:=a*a*a

Для зведення числа в довільний ступінь використовується наступне співвідношення: xy=e ln(x )=eylnx тоді xy=exр(y*ln(x))

2. Основні математичні функції.

sqr(x) - зведення X в квадрат

sqrt(x) - корінь квадратний з X

abs(x) - модуль від X

int(x) - ціла частина X (результат - дійсне число)

trunc(x) - ціла частина X (результат - ціле число)

round(x) - округляє число X до цілого (результат - ціле число)

frac(x) - дробова частина від X

pi - видає число 3.1415926... (19 знаків після коми)

sin(x) - синус X

cos(x) - косинус X

arctan(x) - арктангенс X

exp(x) - зведення числа е=2.7183 в стерень X (ех)

ln(x) - логорифм числа X

random(x) - вибирається випадкове число від 0 до X-1 (ціле)

random - вибирається випадкове число від 0 до 1 (речовинне)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка