4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ


Назва4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ
Сторінка3/6
Дата20.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

Розділ ІІ

Методика використання віртуального моделювання при вивченні спеціальних дисциплін у ПТНЗ

Використання сучасних комп’ютерних програм у навчальному процесі є однією з основних задач національної програми інформатизації освіти. Зокрема, це стосується розробки та впровадження комп’ютерних навчальних програм і віртуальних тренажерів та систем тестування як форм контролю знань. Необхідність розробки та впровадження таких систем зазначена в постановах уряду України, зокрема Міністерства освіти і науки України.

Розробка і впровадження програмного забезпечення набуває пріоритетного статусу в планах наукової та методичної роботи вузів. Швидкими темпами розвивається система Мультимедіа-освіти [17,с.20].

Мультимедійні навчальні програми на компакт-дисках і в мережі Internet широко використовуються на практичних і лабораторних заняттях. Привабливість використання мультимедійних засобів навчання ґрунтується на високоякісних графічних, аудіо-, відеоматеріалах, можливості моделювати віртуальні лабораторії. Однією з найперспективніших частин системи Мультимедіа-освіти стала система дистанційної освіти [7,с.91]. Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання (ДН). Технології ДН складаються з педагогічних та інформаційних технологій. Педагогічні технології ДН – це технології опосередкованого активного спілкування викладачів з учнями і студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, представленим в електронному вигляді. Інформаційні технології ДН – це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв'язку.

2.1 Коротка характеристика редактора DreamWeaver

Коротка характеристика редактора

Розвиток Віртуального університету та електронної бібліотеки вимагас динамічного наповнення їхнього середовища новими електрон­ними матеріалами. Це, своєю чергою, вимагає, щоб у викладача були базові навички Web-дизайнера.

У наш час професія Web-дизайнсра стала масовою. Майже кожна організація має своє "представництво" в Internet. Розробникам нових продуктів або технологій важко розраховувати на успіх без масованої реклами в мережі. Це пагужнс "соціальне замовлення" породило цілу індустрію засобів Web-проектування і програмування. Американська фірма MacromediaInc., точно вловивши тенденції ринку, зробила ставку на розвиток програмних засобів, орієнтованих на різні сектори Web- дизайну та електронної комерції. її успіхи, досягнуті за останні декілька років, вражають: багато продуктів фірми зайняли передові позиції в своїх галузях, а деякі з них, що визначають напрями і тенденції розвитку програмного забезпечення цього класу, можна вважати флагманами. Таким і є їхній продукт Dreamweaver.

Система Dreamweaver- це візуальний редактор гіпсртекстових документів. Це формулювання не здатне точно передати суть справи. Потужна професійна програма Dreamweaverмає всі необхідні засоби для Генерації сторінок HTMLбудь-якої складності і масштабу. Вона забезпечує режим візуального проектування (WYSIWYGабо WhatYouSeeIsWhatYouGet- " що ти бачиш, те ти й отримаєш"), відрізняється дуже чистою роботою з початковим текстом Web-документів, мас вбудовані засоби підтримки великих мережевих проектів. Ні в одному із сучасних редакторів концепція WYSIWYGне реалізована повністю[5,с.99].

Програма Dreamweaverпідійшла до декларованого ідеалу ближче, ніж її конкуренти. Пряма робота з кодами не виключена повністю, але зведена до розумного мінімуму. Програма не тільки має потужний арсенал засобів візуального проектування, але й може відображати Web-сторінки майже як спеціалізовані програми перегляду Microsoft Internet Explorer або Netscape Navigator [11,с.200].

Вже перша версія програми привернула увагу фахівців своїми широкими функціональними можливостями, а також стійкою і швидкою роботою. З кожною новою версією розширювався потенціал редактора і відпрацьовувалося його програмне ядро. Всі видання Dreamweaverзай­мали провідні позиції в рейтингах й оглядах провідних комп'ютерних видань, мали великий комерційний успіх. У 2003 році вийшла шоста (MX) версія програми. Тепер тільки інерція змушує називати цей продукт програмою, бо насправді - це розвинене середовище Web- проектування, в яке інтегровано декілька програмних засобів і модулів, що забезпечують весь операційний цикл розроблення і підтримання вір­туальних проектів. Нині існує безліч програм, за допомогою яких можна створити власну Web-сторінку, не заглиблюючись у всі тонкощі Internet- технологій і стандартів. Але MacromediaDreamweaverMX- одна з найпотужніших програм, що підтримує всі сучасні стандарти Internetі неймовірно полегшує виконання навіть найскладніших завдань. Крім того, вона містить розвинену систему підказок й інтерактивних уроків, що дають користувачу-початківцю змогу швидко приступити до роботи[29].

Macromedia Dreamweaver- доволі старий пакет. Перша його версія була розроблена ще в 1998 році і набула популярності в Росії завдяки підтримці російської мови і поблажливому ставленню до безлічі російськомовних кодувань. Програма Dreamweaverоснована на принципах відкритої архітектури. Це означає повністю відкритий інтерфейс прикладного програміста (ApplicationProgrammingInterface, АРІ), за допомогою якого сторонні програмісти і фірми можуть виконати радикальні зміни функціональних можливостей програми та її інтер­фейсу: додати новий інструмент, створити панель або розділ меню, запрограмувати новий об'єкт або мультимедійний ролик тощо. Можна сказати, що нині навколо системи Dreamweaverсклалася ціла індустрія з розроблення програмних доповнень і розширень. Фірма Macromediaстворила спеціальний сайт для реклами і поширення цих засобів. Кількість зареєстрованих і сертифікованих доповнень наближається до чотирьох сотень [21,с.201].

Сучасні сайти - це важкоструктуровані гетерогенні документи з динамічним контентом й інтерактивними ефектами. Один, навіть найпередовіший редактор HTML, не здатний задовольнити всі потреби Web-дизайнера. Авторам гіпертекстових сторінок доводиться вдаватися до послуг численних програм і програмних доповнень, призначених для роботи з графікою, створення анімацій, завантаження вмісту вузла на віддалений сервер тощо. Користуючись спортивною термінологією, можна сказати, що програма Dreamweaver- командний гравець. Вона чудово взаємодіє зі всіма програмами, які фірма Macromediaпозиціонує на ринку засобів розроблення і підтримки мережевих проектів. Це, передусім, векторний редактор Flashі растровий редактор Fireworks.

Інтерфейс програми, порівняно з попередніми версіями, зазнав зміни (рис. 2.1); новий стиль помітно полегшує роботу з програмою. Якщо в попередніх версіях програми доводилося постійно перемикатись між вікнами, що створювало додаткові незручності, то тепер можна одночасно працювати і з кодом, і з остаточним виглядом сайта, а це істотно полегшує роботу. Зникли панелі, що займають весь екран; тепер замість них у правій частині екрана з'явилася невелика зручна панель докерів, які відіграють роль своєрідних закладок, що розкривають відповідні меню. Крім того, у будь-який момент можна заховати і самі докери, а потім так само легко - повернути їх назад. Отже, вдалося зберегти всю функціональність і при цьому не заповнювати весь робо­чий простір. Крім того, з'явилася можливість збирати і свої панелі команд. Робота в DreamweaverMX тепер приносить лише задоволення: тут є численні меню, редактор тегів, автодоповнення, підсвічування коду, що налаштовується, шрифти, що налаштовуються для тегів та скриптів. У нижній частині документа розташований рядок стану, який не тільки відображає потрібну інформацію, але і виконує декілька дуже важливих функцій. Рядок розділений на три секції.

Ліворуч розташована секція тегів, що займає велику частину рядка. За допомогою цієї секції можна вибрати фрагмент тексту, позначений тим або іншим тегом. Наприклад, якщо виділити який- небудь текст, то на цій секції з'являться декілька кнопок, що відпо­відають тегам усередині цього тексту і, якщо натиснути на одну з кнопок, то виділиться відповідний текст, позначений цим тегом. Секція для тега — це найпотужніший інструмент для правки сторінки.

Поряд розміщена друга секція, що відображає розмір вікна в пікселах. Якщо клацнути на ній мишею, то на екрані з'явиться меню - список розмірів вікна. Кожен розмір відповідає якому-небудь дозволу екрана, що його може встановити користувач на своєму комп'ютері.
Рис. 2.1. Налаштування робочої області редактора
Крайня праворуч секція показує зразковий розмір створеної сторінки і час, протягом якого вона завантажуватиметься, причому можна вибрати швидкість з'єднання від 14,4 Кб/с до 1500 Кб/с. Вікно документа Dreamweaverможе показувати редаговану Web-сторінку в трьох режимах відображення: у режимі код, де видно тільки початковий код, у режимі дизайн, де видно сторінку, що тільки відображається, а також - код і дизайн, де документ розділяється на дві частини. Крім того, розробники передбачили можливість початкового коду в панелі codeinspector,не вдаючись до вікна в режимі код. У багатьох випадках цього вистачає. Проте часто потрібно відредагувати фрагмент коду сторінки, маючи її перед очима. Для цього передбачений так званий міні-редактор HTML. Користуючись міні-редактором, можна правити атрибути вибраного тега, вставляти код HTMLв будь-яке місце тексту - і все це без перемикання в режим відображення коду. Викликати його можна правим кліком по потрібному тексту, а потім і вибрати пункт Редагувати до тега <тег>. Але вікно редактора дає змогу правити тільки теги, а не їхній вміст. Вміст тегів можна виправити у вікні документа. Якщо необхідно вставити в текст Web-сторінки тег з вмістом, то треба вибрати Вставити Тег. З'явиться вікно редактора, але цього разу порожне. Існує також кнопка Швидкий редактор тегів. Для видалення тега треба вибрати Видалити Тег.
Рис. 2.2. Правка тега
Для тих, хто не дуже добре знайомий із мовою HTML, існує потужна система довідок. Якщо цілком виділити вміст якого-небудь тега і вибрати пункт Редагувати тег <тег>, на екрані з'явиться діалогове вікно правки тега (рис. 2.3).Рис. 2.3. Редактор тегів


У цьому вікні в зручній формі можна задавати значення різних атрибутів виділеного тега. При виборі в лівому списку однієї з категорій атрибутів у правій частині вікна з'являються відповідні елементи управління. Крім того, в нижній частині вікна міститься корисна довідка щодо виділеному тега. Можна скористатися панеллю Інспектор тега. У верхній частині панелі розташовується ієрархічний список усіх тегів у Web-сторінці, на зразок провідника в Windows. У нижній частині - список атрибутів вибраного в списку тега і їхніх значень. Потрібно тільки вибрати тег, виправити значення в нижньому списку і спо­стерігати, як у вікні документів одразу ж відображаються всі зміни.

За допомогою діалогового вікна Вибір тега можна помістити на сторінку або тег, або "загорнути" в нього виділений фрагмент тексту. У ієрархічному списку тегів, розташованих ліворуч, можна вибрати категорію тегів. Після вибору потрібної категорії тегів у правому списку з'являться всі теги, що належать до цієї категорії. Залишається тільки вибрати тег і вставити його в сторінку. Відразу після цього з'явиться діалогове вікно правки тега, в якому можна задати значення атрибутів вибраного тега. У нижньому вікні так само, як і у вікні Редактора тега, знизу розташовується довідка з кожного тега [5,с.54].

До складу Dreamweaver, крім стандартної довідки, входить також повне керівництво з HTML, CSSі JavaScriptвід видавництва "O'Relly". Користуючись панеллю Виноска, можна одержати вичерпну інфор­мацію про кожен атрибут будь-якого тега HTML.

Практично всі текстові редактори надають користувачу мож­ливість знайти потрібний фрагмент тексту і, у разі необхідності, замі­нити його іншим. Зрозуміло, Dreamweaverтеж підтримує цю мож­ливість. І не просто підтримує, а підносить її на нову висоту. У вікні пошуку можна задати, в якому тексті потрібно вести пошук: у початковому коді, в тексті сторінки або в тексті заданого тега. У перших двох варіантах потрібний текст вводиться в текстове поле Пошук для, а текст, який потрібно замінити - в Замінити на. Якщо ж вибрати пункт Текст (розширений), то у вікні пошуку і заміни додасться нова група елементів управління, що складається з двох кнопок і двох списків, які розкриваються, дають змогу задати, усередині якого тега буде шукатися той або інший текст. Але найпотужніші можливості Dreamweaverнадає для пошуку і заміни тегів з численними додатковими налаштуваннями. Крім того, параметри пошуку можна зберігати в окремому файлі.

Хоча Dreamweaverу режимі показу сторінки подає її майже у такому вигляді, як вона буде показана в Web-браузері, часто виникає необхідність побачити її в самому Web-браузері, адже Dreamweaverне може врахувати всі особливості конкретної програми перегляду. І така можливість передбачена: не закриваючи вікно документа, можна викликати будь-який зі встановлених на комп'ютері Web-браузерів, й оцінити остаточний вигляд сторінки. MicrosoftInternetExplorerі NetscapeNavigator, встановлені на комп'ютері, Dreamweaverвиявляє і заносить у свої налаштування сам, відразу після інсталяції. Крім того, є можливість самому змінювати налаштування і занести свій Web-браузер. Також можна додати власний HTML-редактор.

У DreamweaverMXє можливість створення Web-сторінок на основі шаблонів, але в цьому він програє своєму головному конкуренту від Microsoft. Правда, можна створювати власні шаблони і завантажити нові шаблони з Internet [22,с.234].
2.2 Основні переваги та недоліки редактора DreamWeaver

Серед основних переваг необхідно відзначите справді зручний інтерфейс, у якому якнайповніше реалізована система WYSrWYG. Меню дає можливість усі доступні гарячі клавіші налаштовувати по- своєму; існує велика кількість налаштувань інтерфейсу, відкрита архі­тектура, що дає змогу перебудувати інтерфейс повністю на свій лад. Простота і легкість створення сайта дає змогу навіть не вдаватися до редагування коду HTMLі бути упевненим у тому, що він залишиться чистим і в ньому не з'являться зайві теги, часто створювані різними Web-редакторами. Взагалі творці Dreamweaver дотримуються принципу не вставляти зайвих тегів, наприклад, якщо відкрити в Dreamweaver якусь сторінку, а потім закрити її, то в HTML-коді нічого не зміниться. Є також доволі зручний "чистильник" коду, що видаляє незакриті, непо­трібні теги, залежно від налаштувань. Перевірка орфографії, щоправда, доступна тільки англійською мовою. Одна із зручностей у DreamweaverMX- це створення сторінок на основі шаблонів. Працювати в DreamweaverMXз допомогою - це дуже легко, адже практично в кож­ному діалоговому вікні є кнопка Допомога, а в панелі Код є три меню. У першому відображаються всі теги у вигляді провідника windows, в другому зроблені шаблони JavaScript, коментарів, заголовків тощо, а в третьому можна знайти вичерпну інформацію про будь-який тег. Тут перераховані далеко не всі перевага DreamweaverMX, насправді їх значно більше.

Найголовніший недолік DreamweaverMX - це, звичайно, кирилиця. До того ж після русифікації зникають усі російські кодування, окрім одного - UTF-8 (Unicode). Програма некоректно обробляє російсь­кі імена файлів, назви кнопок Flash, а також може зіпсувати документ тим, що перетворить усі літери кирилиці на незрозумілі символи. Тому доводиться вручну редагувати файли програми, що містять дані про кодування.

Серед інших недоліків - те, що кожного разу наново доводиться робити видимими рамки фреймів після виходу з програми.

Лінійка продуктів MacromediaMXорієнтована передусім на зручність кінцевого користувача. Порівняно з попередніми версіями, компанія зробила великий крок уперед, запропонувавши дизайнерам новий, продуманий дизайн і гнучкість інтерфейсу. DreamweaverMX - це програма, яка підійде як користувачам-початківцям, які не знають основ HTML, так і досвідченим користувачам, які вже не один рік займаються професійним Web-дизайном. Недарма більшість користувачів віддають перевагу саме Dreamweaver, адже ця компанія впродовж восьми років пропонує продукти, що відчутно полегшують створення сайтів, істотно оживляючи Internet.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі...
Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ
ІНТЕРАКТИВНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Комп’ютерне моделювання, яке ще називають математичним або віртуальним моделюванням, є потужним засобом дослідження у найрізноманітніших...
5 Доцільність використання імітаційного моделювання
Завдяки зниженню вартості комп'ютерної техніки та доступності спеціальних програмних засобів методи імітаційного моделювання широко...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ
Д суспільства на якісно новий ступінь розвитку інформаційне суспільство [1, ст. 213]. Відповідно постає проблема, як найдоцільніше...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Основи інформатики
Теорія електричних кіл”. Вміти працювати з комп’ютером при виконанні лабораторних та практичних робіт. Виконувати розрахунки та вимірювання...
РефератІВ 89 ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90
Курс "Фінанси" відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає послідовне та систематизоване вивчення положень програми, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка