Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3


Скачати 21.58 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Дата25.03.2013
Розмір21.58 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 3. Відношення і пропорції

Розділ 3.

Відношення і пропорції
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем.

  • Відношення. Основна властивість відношення.

  • Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

  • Пропорція. Основна властивість пропорції.

  • Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.

  • Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.

  • Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор.

  • Стовпчасті та кругові діаграми.

У результаті опрацювання зазначених тем кожен учень має оволодіти такими уміннями.

Наводити приклади: пропорційних величин; випадкових подій.

Описувати поняття: відношення; ймовірність випадкової по­дії; пряма пропорційна залежність; коло; круг; круговий сек­тор.

Формулювати: означення пропорції; основну властивість пропорції.

Записувати і пояснювати формули довжини кола і площі круга.

Називати наближене значення числа π.

Розв'язувати завдання, що передбачають: знаходження відно­шення чисел і величин; знаходження невідомого члена пропор­ції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; побудову та аналіз стовпчастих діаграм; аналіз кругових діаграм.

Розв'язувати: три основні види задач на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ; задачі ймовірніс­ного характеру.
!!! Загальні зауваження

Термін відношення має кілька значень. Цим словом назива­ють стосунки між людьми, ставлення до когось, причетність до чогось і т. ін.

У сучасній математиці так називають різні співвідношення, говорячи, наприклад, про відношення рівності, тотожності, нерівності, паралельності, перпендикулярності, подібності, рівносильності тощо. Існує спеціальна теорія відношень, в якій досліджують відношення рефлексивні, симетричні, тран­зитивні, відношення еквівалентності, порядку тощо.

У 6-му класі учні словом відношення називають тільки част­ку від ділення двох чисел або значень двох величин. Як розуміти термін відношення в математиці показано на малюнку 11.

Розділ «Відношення і пропорції» для математики 6-го класу традиційний. Але відповідно до програми 12-річної школи його поповнено новим змістом, зокрема темами: Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми.

Усі вони тісно пов'язані з поняттям «відношення», адже ймовірність – відношення, число π - відношення.

Усі ці теми досить важливі, але більш детально будуть вивчатися у старших класах, а в 6-му вони розглядаються пропедевтично.

Докладні зауваження про методичні особливості вивчення окремих тем у даному посібнику зроблено у відповідних уроках.


Книга для вчителя

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ознайомити учнів з поняттями випадкова подія, рівноймовірні події, ймовірність випад­кової події
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорційні величини. Навчити учнів розв'язувати задачі на пропорційні вели­чини
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення розділу «Відношення і пропор­ції». Оцінити досягнення кожного учня...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття відсоткове відношення, навчити учнів розв'язувати задачі на відсоткове відно­шення. Ознайомити учнів із способами...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка