Відділ освіти Веселинівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Веселинівська районна гуманітарна гімназія


НазваВідділ освіти Веселинівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Веселинівська районна гуманітарна гімназія
Сторінка1/7
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


Відділ освіти Веселинівської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Веселинівська районна гуманітарна гімназія

(з досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії Павлюк Інни Василівни)


Веселинове - 2010

Географія Миколаївської області”
(на допомогу вчителям географії, керівникам гуртків,

класним керівникам)

Рецензенти:

Л.М. Павліченко – вчитель географії Веселинівської загльнооосвітньої школи І-ІІІ ст, спеціаліст вищої категорії, „Старший вчитель”;

Славич Л.М. – вчитель географії Градівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., спеціаліст вищої категорії, „Вчитель - методист”
Відповідальна за випуск:

Т.А. Демешина – директор Веселинівської районної гуманітарної гімназіїЗатверджено педагогічною радою Веселинівської районної гуманітарної гімназії, протокол № 5 від 08 квітня 2010 року

Дана методична розробка слугуватиме путівником вчителям географії, керівникам гуртків краєзнавчого спрямування, класним керівникам при викладанні розділу „Географія своєї області” у 9 класі, проведенні краєзнавчих занять та позакласних заходів.

Розробка містить цикл уроків до теми „Географія Миколаївської області”, а також позакласні заходи краєзнавчої тематики.

© Географія Миколаївської області (з досвіду роботи вчителя географії Веселинівської районної гуманітарної гімназіїПавлюк І.В.) – Веселинове, 2010.-56 с.Передмова
Неодмінною умовою засвоєння учнями знань з географії України є знання про природу, населення і господарство рідного краю. За програмою 12 річної школи розділ „Географія своєї області” повністю вилучений з курсу 8 класу, а в 9-му на його вивчення відведено 3 години. Цей розділ є значимим при завершені вивчення курсу економічної і соціальної географії України. Його зміст спрямований на узагальнення основних положень розвитку населення і господарства на так званому мікрорівні. Незважаючи на те, що для вивчення своєї області виділено невелику кількість годин, учитель має змогу на прикла­дах своєї місцевості показати особливості розвитку реальної економіки, структурні зміни, що відбулися в господарстві області за роки незалежності, проаналізувати існуючі проблеми та разом з учнями «пошукати» шляхи ви­ходу із складних економічних і соціальних ситуацій.

В зв’язку з тим, що у педагогів виникає ряд проблем при викладанні даного розділу, пропонується ця розробка.

Я не претендую на першість, а пропоную своє бачення викладання теми „Географія Миколаївської області”. Сподіваюсь, що мої матеріали будуть корисними і допоможуть вам у роботі.

Бажаю успіхів у вихованні в учнів любові до рідного краю.
Павлюк Інна Василівна, вчитель географії Веселинівської районної гуманітарної гімназії, спеціаліст вищої категорії, „Старший вчитель”
Планування уроків


уроку

Тема уроку

Тип уроку

Домашнє завдання

1

Особливості географічного положення Миколаївської області та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси Миколаївщини, їх оцінка


Вивчення нового мате­ріалу


1. Вивчити конспект.

2. Проаналізувати карти атласу.

3. Творче завдання. Підготувати кросворди, вікторини на тему «Географічне положення, природно - ресурсний потенціал Миколаївщини»;

4. Випереджальне завдання для окремих учнів «Видатні постаті Миколаївщини».


2

Населення і трудові ресурси Миколаївської області. Топоніми своєї місцевості.


Комбінований

1. Прочитати конспект уроку.

2. Індивідуальні випереджальні завдання: підготувати повідомлення про промисловий комплекс області і про розвиток АПК

Миколаївщини.3

Господарство Миколаївської області. Практична робота № 10 „Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області”


Комбінований

1.Вивчити конспект уроку.

2. Підготуватися до тематичного оцінювання.4

Моя Миколаївщина. Узагальнення та систематизація знань за розділом «Географія своєї області»


Узагальнення та систематизації знань


Застосовувати отримані знання на практиціЕкономічна і соціальна географія України

Розділ V. Географія своєї області

Урок 1.

Тема. Особливості географічного положення Миколаївської області та

його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси

Миколаївщини, їх оцінка
І.В. Павлюк, Веселинівська гімназія, Миколаївська обл.

Мета навчальна: сформувати уявлення про географічне положення області в межах України та відносно сусідніх держав; систематизувати основні риси природних умов —рельєфу, клімату, ландшафтів, природних процесів тощо;

розвивальна: розвивати творче мислення учнів, вміння працювати з додатковою літературою, поглибити та закріпити навички роботи учнів з картографічним та статистичним матеріалом;

виховна: виховувати патріотизм, життєві компетентності, економічний та екологічний тип мислення.

Обладнання: географічний словник-довідник «Миколаївська область» (В, 3. Заболотний, М. Ф. Лісецький), виставка літератури «Миколаївщина», атласи, комп’ютер, ППЗ „Атлас Україна та її регіони”, презентація «З Миколаївщиною у серці»

Тип уроку: вивчення нового мате­ріалу.
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Вступне слово вчителя. Шановні мої дев’ятикласники. Не відомо, хто, коли, але хтось сказав слова, які передаються нам і які ми передаємо нашим нащадкам: „Намагайтеся кожного дня знайти якийсь позитивний початок, так як від того настрою, з яким ти вступаєш у день, залежать твої успіхи, а можливо й невдачі”. Тож побажаємо один одному гарного настрою, доброго здоров’я, посміхнемося і побажаємо один одному успіху, плідної роботи і творчості. Нехай наше спілкування подарує вам гарний настрій та насолоду пізнання.

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель. Для кожної людини Батьківщина починається з отчого дому, з маминої ніжної посмішки, з тих потаємних куточків дитинства, де ти завжди почуваєш себе у безпеці. Іншими словами це все - рідний край. А знати свою країну означає, перш за все, знати історію свого краю, неповторність та унікальність його природи, особливості господарства та населення. Саме цими питаннями займається краєзнавча географія.

Краєзнавча гео­графія України являє собою ана­ліз та характеристику певних тери­торій, які є невід'ємною частиною економіки країни. Вона включає ви­вчення багатьох питань: природні ресурси та їх раціональне викорис­тання, населення його розселен­ня і вплив на формування терито­ріальних системи, формування та розвиток економіки в умовах рин­кових відносин.

Вивчаючи розділ «Географія своєї місцевості», ми повинні навчитися давати економіко-географічну характерис­тику Миколаївської області — нашої малої батьківщини, визначати особли­вості її географічного положення та його вплив на господарську спе­ціалізацію, природні умови та ре­сурси.

Ця тема дозволить вам практично застосу­вати отримані з уже вивчених тем та розділів знання і, з іншого боку, краще пізнати неповторність та красу рідного краю.

Прийом „ Асоціації”

На дошку виводиться слайд з картою (схемою) Миколаївської області (бажано без підпису назви області)

Учитель. Діти, скажіть, будь-ласка, що зображено на дошці? (відповіді дітей)

З чим у вас асоціюється, слово Миколаївщина?

(учні по черзі висловлюються)
Учитель. А ось, погляньте, які асоціації у мене викликає це поняття.
( На наступному слайді по черзі з’являються картинки слів-асоціацій вчителя)
Чорне море Микола Аркас кораблі


Південний Буг пшеничний колос


Ольвія Борис Мозолевський Святий Миколай
Учитель. Так, дійсно, Миколаївщина — це регіон, який славиться працелюбними людьми, родючими землями та природними ресурсами, сучасними промисловими та сільськогосподарськими підприємствами, значними можливостями для плідної співпраці з регіонами України та країнами зарубіжжя. До цього слід додати вигідне географічне положення краю, достатній рівень розвитку економіки й потужний транспортний комплекс, що разом створює унікальні умо­ви для активної участі в державно­му та міжнародному розподілі праці, а також посилання для швидко­го обороту вкладеного в економіку капіталу. Наш регіон відомий у світі завдяки не тільки суднобудуванню, але й кольоровій металургії та енергетиці, сучасному енергетичному та електротехнічному машинобудуванню, потужним легкій та харчовій промисловості, розвиненим сільським господарством.

(паралель­но звернути увагу на дошку, де роз­міщені кадри презентації «З Миколаївщиною у серці»)

Як окрема політико-адміністративна одиниця Миколаївська область утворена 1 жовтня 1937 року.

Оскільки за показниками соціаль­но-економічного розвитку наша область займає одне із провідних місць серед регіонів України, роз­глянемо основні причини достат­ньо високого рівнів розвитку про­мислового і сільськогосподарсько­го комплексів, та дамо оцінку природно-ресурсному потенціалу області.

Вирішувати поставлені на уроці зав­дання, ви будете, працюючи з консультантами, які ретельно готувалися до уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Тест: вірно — невірно

1. Область розташована в басей­ні нижньої течії Південного Бугу (В).

2. Найбільшою річкою нашої об­ласті є Інгул (Н).

3. На території області добувають граніти, доломіти, будівель­ну сировину. (В)

4. Близько 20 % території займа­ють ліси, які розташовані пере­важно в заплавах річок та бал­ках. (Н)

5. Підприємство кольорової мета­лургії Миколаївський глиноземний завод виробляє сировину для виплавки алюмінію. (В)

6. Міські поселення формують агломерації. (В)

7. На півдні область виходить до державного кордону з Росією. (Н)

8. В області найбільш густа в країні мережа залізниць. (Н)

9. Природна степова рослинність у межах області, збереглась тіль­ки в заповідниках. (В)

10.Найбільшим підприємством енергетичного машинобудуван­ня є «Південний турбінний завод (ПТЗ)». (В)

11. На території області розташована пам’ятка історії та культури Національний історико-культурний заповідник „Ольвія” (В)

12.Загальне забруднення облас­ті оцінюється спеціалістами як екологічна катастрофа (Н)

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Спробуємо узагальнити особливості ЕГП. Сьогодні на уроці мені допомагатимуть учні –консультанти, фахівці краєзнавці.

1. Особливості ЕГП області

Учень – консультант 1. На півдні України, на древній степовій землі, в басейні нижньої течії Південного Бугу на площі понад 24600 км² розкинулися землі Миколаївської області. З трьох сторін світу область межує з іншими регіонами України: Одеською, Кіровоградською, Дні­пропетровською, Херсонською об­ластями, а на півдні її територія займає кілька сот кілометрів берегової лінії Чорного моря та його лиманів. Ця лінія в межах області робить дивовижні зигзаги. Глибоко в суходіл вдаються Дніпровсько- Бузький, Бузький, Березанський та Тилігульський лимани, які створюють дивовижне плетиво водяних плес. Гирла рік Південний Буг та Інгул зустрічаються саме там, де розташований обласний центр – місто Миколаїв – омиваючи його з усіх боків.

У сучасних межах область розташована між 46º30´ і 48º 15' північної широти та 30º15´ і 33º05´ східної широти. За особливостями розташування область має майже квадратну конфігурацію. Так максимальна протяжність з півночі на південь – 194 км, а з заходу на схід – 204 км.

Географічний практикум

Учитель. На картосхемі своєї області за допо­могою карти адміністративно-тери­торіального поділу України підпи­шіть назви сусідніх областей.

2. Геологічна будова та рельєф області.

Учитель. У геолого-тектонічному відношенні територія Микола­ївської області поділяється на дві частини. По-перше, це зона нижньопротерозойської складчастос­ті — Український кристалічний щит (масив). Друга частина — Причор­номорська (Азово-Причорномор­ська) впадина, яка є зануреним пів­денним схилом Східноєвропейської платформи.— Більша частина Ми­колаївської області розташована у межах Причорноморської низо­вини, на півночі заходять відроги Придніпровської і Подільської ви­сочин.

Територія Миколаївщини має за­гальний похил від північного захо­ду до південного сходу і до доли­ни Південного Бугу. Пересічна аб­солютна висота території області складає 86,7 м. У 4-х км на північний схід від с. Аннівки Братського району реєструється максимальна відмітка над рівнем моря — 255,6 м. Мінімальні відмітки в пониззі долини Тилігульського лиману і в районі Аджигольської коси — мінус 0,4 м.

Завдання. Розгляньте карти атласу Миколаївської області (кліматич­ні, грунтово-рослинного покриву, сучасних ландшафтів) та визначте головні природні ресурси Микола­ївщини. (відповіді учнів).

3. Природні ресурси Миколаївщини.

Учень – консультант 2. Головним при­родними ресурсами Миколаївської області є сприятливі кліматичні умови, чорноземні ґрунти та деякі види корисних копалин, рекреацій­ні ресурси.

Корисні копалини на території Миколаївщини представлені, головним чином, нерудним комплексом. На території регіону розташовані значні родовища гранітів, будівельного й облицювального каменю, інших будівельних матеріалів (глини, вапняків, піску, мергелю), мінеральних вод. На північному заході області знаходиться родовище кобальтово-нікелевих руд.

Основними несприят­ливими природними процесами та явищами на території Миколаївщи­ни є утворення зсувів, ярів, ерозія ґрунтів, карстування. Також трап­ляються і негаразди погоди — вес­няні заморозки, зливи, град, пило­ві бурі, посухи. Для запобігання не­сприятливим природним процесам і явищам передбачається охорона земель (лісонасадження, меліора­ція ), вод та атмосферного повітря. Окремі з цих заходів відображені на карті «Природоохоронна діяль­ність» в атласі. Також в атласі від­бито природоохоронний фонд Ми­колаївщини. Головними пробле­мами раціонального використання природних ресурсів та умов облас­ті є збереження ґрунтового покри­ву, поверхневих та підземних вод, охорона надр та поверхні в місцях розробки корисних копалин і про­мислового та побутового будівни­цтва.

Учитель. Таким чином, вивчення фі­зичної географії Миколаївської об­ласті і передбачає розгляд тих самих питань, що й при вивченні фізич­ної географії України, але стосовно її певної місцевості. Фізична кар­та Миколаївщини виразно демон­струє, що північна частина облас­ті має більш високі абсолютні відмітки, що сягають 240-255 м, це є відроги Подільської та Придні­провської височин. Ви вже знаєте, як діяльність людини змінює ре­льєф. Це перш за все форми, пов'я­зані з беллігеративними ландшаф­тами (від лат. bebbiqero — вести війну) — деякі кургани, які викону­вали функцію (чатових пунктів, ви­сотою до 40—60 м, земляні вали (на­приклад, ті, що зміцнювали стоян­ку римського гарнізону біля Малої Коренихи), рови (добре збереглися в городищі Мис — гирлова частина Сасикського лиману), окопи воєн­них часів. Крім того є русла каналів зрошувальної мережі, дамби водо­сховищ і ставків, кар'єри для видо­бутку мінеральної сировини тощо.

Запитання. Які антропогенні фор­ми рельєфу нашого району ви мо­жете назвати?

Розповідь учителя. Як саме пошире­ні типи і форми рельєфу на Миколаївщині? Розглянемо карту геомор­фологічної будови області в атласі і побачимо численні денудаційно-акумулятивні рівнини, розчленовані лесові височини та низовини, також акумулятивні рівнини алю­віального походження, тобто ті, що є наслідком роботи річок.

Іншими формами рельєфу Миколаївщини є яри, балки та зсуви, що порушують поверхню переважно на прилеглих до річок ділянках.

Учень-консультант 3. По території області протікає 85 річок завдовжки понад 10 тис.км, які належать до басейнів Південного Бугу та Дніпра. Найбільші річки - Південний Буг, довжиною в межах області 257 км, та Інгул - 179 км. Найбільшою річкою Веселинівського району є Чичиклія – права притока Південного Бугу.

Клімат помірно-континентальний з м'якою малосніжною зимою та жарким посушливим літом. Середньорічні температури: липня + 21,1­º С: зимова - мінус 2º С. Річна кількість опадів коливається від 330 мм на півдні області до 450 мм - на півночі. Ґрунти: на півночі - чорноземи звичайні; на півдні чорноземи південні, каштанові та темно-каштанові.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Бесіда за запитаннями

1.Чому вивчення природи будь-якої території починають з ви­вчення її географічного поло­ження?

2. Яке економіко - географічне положення Ми­колаївської області?

3. У межах яких великих форм ре­льєфу розташована територія Ми­колаївської області? Які тектоніч­ні структури з ними пов'язані?

4. Які типи і форми рельєфу поши­рені на території Миколаївської області?

5. На які корисні копалини бага­та Миколаївська область? Які з них мають особливе значення для господарської діяльності?

VI. Підсумок уроку

Формулювання висновків учнями:

• Миколаївська область розташо­вана на півдні України;

• форми та типи рельєфу Миколаївщини мають чітку геологічну обумовленість;

• природні умови Миколаївської області є одними з найбільш сприятливих в Україні.

Заключне слово вчителя. Основним фактором, що визначає розвиток економіки Миколаївської області, є її вигідне географічне розташування: близькість до великих промислових центрів Донецько-Придніпровського регіону та вихід до Чорного моря сприяли тому, що регіон сьогодні має добре розвинену транспортну систему й портове господарство, а також економічно вигідні схеми руху вантажних потоків.

Також до факторів, що сприяють розвитку Миколаївської області, можна віднести наступні: сприятливі природно - кліматичні умови та природні рекреаційні ресурси. На території області є можливість спільної експлуатації родовищ будівельного й облицювального каменю, інших будівельних матеріалів, кобальтово-нікелевих руд. Ґрунтові та агро-кліматичні умови сприятливі для розвитку багатогалузевого сільського господарства.

VII. Оцінювання учнів

Рефлексія. Тест для оцінки психологічного стану учнів.

Кожен учень проводить лінію в зошиті завдовжки 7 см., ділить її на відрізки по 1 см. Потім довільно ставить зірочку над лінією.

Залежно від того, над якою поділкою учень поставить зірочку, - такий його настрій у кінці уроку.

Самопочуття *

Активність

Настрій 0 1 2 3 4 5 6 7
0 – 3 – відчуває втомленість, неспокій, напругу, невдоволеність собою;

3 – 5 – приємний спокійний стан, відчуває задоволення у собі, бажання

працювати;

5 – 7 – самопочуття прекрасне, відчувається бадьорість від уроку,

підвищена активність, є бажання працювати ще кілька уроків

географії підряд.

VIIІ. Домашнє завдання

1. Вивчити конспект.

2. Проаналізувати карти атласу.

3. Творче завдання. Підготувати кросворди, вікторини на тему «Географічне положення, природно - ресурсний потенціал Миколаївщини»;

4. Випереджальне завдання для окремих учнів «Видатні постаті Миколаївщини».

Економічна і соціальна географія України

Розділ V. Географія своєї області

Урок 2.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації Черкаської області...
Посібник є збірником літературних диктантів із зарубіжної літератури для 9 класу
Яготинська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний...
Тонкий листовий деревний матеріал, який виготовляють із кряжів або брусів струганням чи лущенням колоди?
На уроках біології”
ВІДДІЛ ОСВІТИ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Районний методичний кабінет відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації...
Схвалено і рекомендовано до друку рішенням ради методичного кабінету відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації
Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний...
Алфавітний покажчик портретів найвідоміших українських письменників
ВІДДІЛ ОСВІТИ РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
«Впровадження нових педагогічних технологій в методику викладання суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін. Робота над реалізацією...
Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації Районний методичний центр УРОК-РЕТРОСПЕКТИВА
Мета. Виховати в учнів почуття гідності, любові до рідного краю, поваги до батьків
Відділ освіти Чорнобаївської райдержадміністрації Методичний кабінет...

Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації Районний...
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку...
Програма з корекції тривожності засобами пісочної терапії під час...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка