Закон України «Про аудиторську діяльність»


НазваЗакон України «Про аудиторську діяльність»
Сторінка3/8
Дата21.04.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фінанси > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8
 1. Інформаційне забезпечення процесу аудиторської діяльності та шляхи його вдосконалення.

 2. Об’єкти та параметри аудиту: фактори їх визначення та методичні прийоми їх систематизації.

 3. Методики аудиту: етапи розробки та можливість їх моделювання.

 4. Методики аудиту: вплив процесу комп’ютеризації обліково контрольного процесу на деякі елементи.

 5. Роль і місце вибіркових досліджень в аудиті на стадії планування аудиту.Тести


 1. Для здійснення якої аудиторської процедури доцільно проведення інвентаризації:
А) перевірка звітності економічного суб’єкта на предмет її достовірності;

Б) підтвердження достовірності розрахунків сум отриманих дивідендів;

В) перевірка фактичної передачі матеріальних цінностей в якості вкладів до статутного капіталу;

Г) встановлення своєчасності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;   1. Чи може аудиторська фірма самостійно визначати форми і методи аудиту:
А) Так, це відноситься до прав аудиторської фірми;

Б) ні, це регламентовано МСА;

В) форми та методи аудиту строго регламентовано Законом про аудиторську діяльність;

Г) так, але з відома клієнта.


   1. Розробка методик аудиту конкретних об’єктів проводиться з метою:А) Формування сукупності відомостей про організацію збору та обробки контрольної інформації;

Б) підготовки інформації для прийняття управлінських рішень конкретними користувачами;

В) встановлення причинно-наслідкових зв’язків між мотивацією та характером можливих порушень;

Г) оцінки обліково-економічної політики підприємства функціонування системи внутрішньогосподарського контролю.

   1. Впевненість, яку має забезпечити аудитор полягає в тому, що дана фінансова звітність не містить суттєвих викривлень, повинна бути:
А) розумною;

Б) максимально можливою;

В) повною;

Г) достатньою.

   1. Основні положення, які є складовою частиною інформаційних моделей методик аудиту, надані:
А) об’єктами і параметрами аудиту, джерелами інформації, методичними прийомами аудиту, прийомами узагальнення результатів аудиту;

Б) об’єктами і параметрами аудиту, з метою і змістом аудиторських процедур, фактографічної інформації, способами та прийомами аудиту, технікою виконання аудиторських процедур та можливими порушеннями;

В) об’єктами і параметрами аудиту, з метою і змістом аудиторських процедур, видом фактографічної інформації, способами та прийомами аудиту, технікою виконання аудиторських процедур та переліком нормативних документів;

Г) об’єктами і параметрами аудиту, джерелами інформації, методичними прийомами аудиту, прийомами узагальнення результатів аудиту та анкетами тестування систем обліку і внутрішньогосподарського контролю.

   1. Що розуміють під об’єктом аудита?
А) подію господарського життя підприємства;

Б) документацію підприємства, яка підтверджує його діяльність;

В) інформацію, яка відображена у фінансовій звітності;

Г)дії посадових осіб підприємства.

   1. Що розуміють під предметом дослідження аудиту?
А) факти господарського життя підприємства;

Б) інформацію, яка відображена у фінансовій звітності посадових осіб підприємства;

В) документацію підприємства, яка підтверджує здійснені підприємством операції;

Г) ваш варіант відповіді

   1. Інформація в залежності від джерела її формування та змісту класифікується на:
А) первинну, фактографічну, звітну, нормативну та довідкову;

Б) звітну, позазвітну, нормативну;

В) вхідну та вихідну;

Г) нормативно-правову, нормативно-довідкову, фактографічну та організаційну.


   1. До принців побудови методик аудиту відносяться:
А) комплексність;

Б) систематизація;

В) конкретність;

Г) мінімізація.


   1. Підготовка аудиторами спеціальної програми, яка імітує логіку та процедури контролю програми фірми відносяться до:
А) методу контрольних даних

Б) методу паралельного моделювання;

В) етапу розробки методик аудиту;

Г) реалізації процедур тестування системи контролю, яка вбудована у комп’ютерній програмі.


   1. Фактографічна інформація відноситься до:
А) вхідної інформації;

Б) вихідної інформації;

В) проміжної інформації;

Г) аналітичної інформації.


   1. В теорії моделювання виділяють два класи моделей:
А) матеріальні и стохастичні;

Б) матеріальні та уявні;

В) математичні та логічні;

Г)податкове консультування.


   1. Моделі методик аудиту відносять до класу:


А) матеріальних;

Б) уявних;

В) математичних;

Г) логічних.

   1. До класу уявних моделей не відносяться:А) математичні;

Б) натуральні

В) кібернетичні;


Г) знакові.


   1. В залежності від ступеню узагальнення відомостей блок вихідної інформації підрозділяється на:


А) організаційну та підсумкову;

Б) проміжну та узагальнюючу;

В) ) проміжну та підсумкову.

Г) узагальнюючу та підсумкову .


   1. Вимоги до моделі методики, яка визначається як можливість подальшого вдосконалення та вирішення моделі по змісту це:
А) оглядовість;

Б) здатність до реалізації;

В) повнота;

Г) гнучкість.

   1. Уніфікація - це:
А) формування типових елементів описання методики;

Б) встановлення комплексу вимог до методик;

В) орієнтація методики на підготовку інформації для прийняття управлінських рішень конкретними користувачами;

Г) вірної відповіді не має.


   1. Метод контрольних даних в середовище комп’ютерних систем - це:
А) аудиторське тестування автоматизованих процедур контролю за допомогою імітаційних даних;

Б) аудиторське тестування автоматизованих процедур контролю за допомогою спеціальних аудиторських програм;

В) аудиторське тестування автоматизованих процедур контролю за допомогою реальних даних;

Г) вірної відповіді не має.


   1. Використання процесу обробки реальних даних для тестування контрольних процедур являє собою:
А) метод контрольних даних;

Б) метод паралельного моделювання;

В) метод середньої геометричної;

Г) метод експонентального зглаження.

   1. Чи може аудиторська фірма самостійно визначати форми і методи аудиту:
А) Так, це відноситься до прав аудиторської фірми;

Б) ні, це регламентовано МСА;

В) форми та методи аудиту строго регламентовано Законом про аудиторську діяльність;

Г) так, але з відома клієнта.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

* Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22. 04. 1993 р. N 3125-ХІІ
«Фінансова компанія «Аргумент» ( далі компанія) за період з 01. 01. 2012 р по 31. 12. 2012 р
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність"
2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Екос-сателіт» з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» (скорочено – ТОВ «Фінанс-трейдінг») з подальшим поданням одного з екземплярів...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
Адвокатура в Україні. (опорний конспект)
Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 груд­ня 1992 р. Він проголошує,...
ТОВ «Фінансова компанія «СПМК-1» Примітка 1: Основна діяльність
Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка