Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка1/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Декларування доходів громадян

Перелік документів, що використовуються у тематичному номері
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84р. № 8073-Х.

ЗКУ — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.

Закон № 889 — Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (втратив чинність з 01.01.2011 p.).

Закон № 3609 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдо­сконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 p. № 3609-VI.

Закон про іпотеку — Закон України «Про іпо­теку» від 05.06.2003 p. № 898-IV.

Інструкція № 1395 — Інструкція щодо запов­нення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. №1395.

Методика визначення інвестприбутку — Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, затвер­джена наказом Мінфіну України від 22.11.2011 р. № 1484, рішенням Державної комісії з цінних па­перів та фондового ринку України від 22.11.2011 р. №1689.


Декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році
1 січня 2012 року набув чинності наказ Мінфіну України № 1395, яким було затверджено форму податкової декларації про майновий стан і до­ходи (далі — декларація про доходи), розроблену згідно з п. 179.9 ПКУ. І саме за нею громадяни повинні були звітувати про доходи, отримані ними протягом 2011 року. Проте в первісному вигляді ця форма проіснувала недовго, і вже 13.02.2012 р. набув чинності наказ Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1395» від 03.02.2012 р. № 84, відповідно до якого форму декларації про доходи та додатки до неї було викладено в новій редакції.

Відразу заспокоїмо громадян, які відзвітували про отримані у 2011 році доходи, подавши декларацію про доходи в первісному вигляді до 13.02.2012 р. Згідно з роз'ясненнями подат­ківців їм повторно по­давати декларацію про доходи не потрібно.

Ті ж громадяни — плат-ники податків, які тільки збираються декларувати доходи 2011 року, повин­ні подавати декларацію про доходи за оновле­ною формою. Проте перш ніж перейти до порядку її заповнення, з'ясуємо, кого положен­ня ПКУ зобов'язують її подавати, а для кого подання декларації про до­ходи — справа добровільна.

Обов'язкове подання декларації про доходи

Обов'язок з подання декларації про доходи ви­никає у двох випадках:

1) якщо платник податків — резидент виїж­джає за кордон на постійне місце проживання (пм. 179.3 ПКУ);

2) за підсумками звітного податкового року.

За підсумками звітного 2011 року декларація про доходи подається:

1) фізичними особами — підприємцями (п. 177.5 ПКУ);

2) фізичними особами, які здійснюють неза­лежну професійну діяль­ність (178.4 ПКУ);

3) фізичними осо­бами — платниками податку на доходи фі­зичних осіб, які про­тягом 2011 року:

— набули статусу резидента України (п.п. 170.10.4 ПКУ);

— отримували до­хід, оподатковуваний заставками, установ­леними п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %), від двох і більше податкових агентів*, і при цьому загальна сума такого доходу в будь-якому календарному місяці 2011 року переви­щила 9410 грн. (п.п. «є» п. 176.1 ПКУ);

отримували доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню згідно з ПКУ або іншими законами.

Перелік доходів, що підлягають обов'язковому декларуванню за результатами 2011 року, наве­демо в таблиці.
*Податковий агент — юридична особа, самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, по­давати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення норм ПКУ.


Вид доходу

Пояснення

1

2

Доходи (прибуток), які не підлягають оподаткуванню при нарахуванні або виплаті, але включаються до оподатковуваного доходу платника податку (п.п. 168.1.3 ПКУ):

— прибуток від операцій з інвестиційними активами (п.п. 170.2 ПКУ)

Докладно про особливості оподаткування та відображення в декларації про доходи

— цільова благодійна допомога у вигляді грошових коштів, яка не була використана протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання, та не повернена благодійнику до закінчення цього строку, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту* (п.п. 170.7.5 ПКУ)

Така невикористана цільова благодійна допомога (її частина) уключається до складу загального річного оподатковуваного доходу та обкладається податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) за ставками 15 і 17 %**

— сума заборгованості платника податків за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності*** і яка перевищує 470,50 грн., крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності відповідно до розд. II ПКУ (п.п. 164.2.7 ПКУ)


Цей дохід оподатковується за ставками 15 і 17%**


— дохід, отриманий платником податків від фінансової установи в результаті реалізації його закладеного майна при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податків своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (п.п. 164.2.7ПКУ).


Сума доходу визначається як різниця між сумою коштів, отриманою платником податків від фінансової установи після реалізації його закладеного майна, та сумою фактично сплачених платником податків зобов'язань за таким договором кредиту (позики) і сумою, яку утримано фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (уключаючи залишок непогашеної платником податків суми фінансового кредиту) відповідно до такого договору. Дохід оподатковується за ставками 15 і 17%**


— сума боргу платника податків, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ)


Цей дохід платник податків зобов'язаний задекларувати та самостійно сплатити з нього податок, якщо кредитор повідомив його про анулювання боргу та включив суму анульованого боргу до Податкового розрахунку за формою № 1 ДФ за підсумками звітного періоду. Дохід оподатковується за ставками 15 і 17%**

— Дохід від продажу нерухомого майна, відчуженого за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно (п.п. «б» п. 172.5 ПКУ)

Особа, у власності якої перебувало таке майно, самостійно визначає та сплачує через банківську установу суму податку. Оподаткування цього доходу здійснюється за правилами, установленими ст. 172 ПКУ для оподаткування доходу від продажу нерухомого та рухомого майна відповідно

— дохід від продажу рухомого майна, у разі прийняття судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на таке майно (п. 173.4 ПКУ)

Особа, у власності якої перебувало таке майно, самостійно визначає та сплачує через банківську установу суму податку. Оподаткування цього доходу здійснюється за правилами, установленими ст. 173 ПКУ для оподаткування доходу від продажу нерухомого та рухомого майна відповідно


— непогашені суми недоплати з ПДФО (пп. 169.2.4, 169.4.4, 170.9.1 ПКУ)

Недоплата з ПДФО може виникнути:

унаслідок неправомірного застосування податкової соціальної пільги;

за підсумками перерахунку при звільненні;

у зв'язку з недостатністю суми доходу, нарахованої при звільненні, для утримання ПДФО з несвоєчасно повернених грошових коштів, отриманих на відрядження або під звіт


— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, від благодійника — юридичної чи фізичної особи, загальна сума якої у 2011 році перевищила 1320 грн. (п.п. 170.7.3 ПКУ)


Декларуванню підлягає сума нецільової благодійної допомоги, яка в 2011 році перевищила межу 1320 грн. Така оподатковувана сума нецільової благодійної допомоги оподатковується за ставками 15 і 17 %**. Сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги (1320 грн.) у декларації про доходи не відображається


— сума коштів, отримана як виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що перевищує:

у січні — березні 2011 року — 47050 грн.,

у квітні — вересні 2011 року — 48000 грн.,

у жовтні — листопаді 2011 року — 49250 грн.,

у грудні 2011 року — 50200 грн.

Сума коштів, що перевищує вказані межі, обкладається ПДФО за ставками 15 і 17 %

* Термін «ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

**У 2011 році ставка податку на доходи фізичних осіб 15% застосовується до доходів, загальна сума яких за місяць менше або дорівнює 9410 грн. До суми перевищення слід застосовувати ставку податку 17%.

*** Нагадаємо, що загальний строк позовної давності становить 3 роки (ст.257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p. № 435-IV).

Доходи, отримані не від податкових агентів*

{п.п. 168.2.1 ПКУ):
— дохід у вигляді вартості успадкованого майна (грошові кошти, майно, майнові чи немайнові права), що оподатковується за ставкою, відмінною від нульової (п.174.3 ПКУ)

Про особливості відображення такого доходу в декларації про доходи

— дохід, отриманий платником податків у вигляді дарунка (у тому числі в результаті укладення договору дарування) (п. 174.6 ПКУ)

У 2011 році декларуванню підлягають:

— дарунки у вигляді грошових коштів;

— негрошові дарунки, якщо їх вартість перевищила 470,50 грн. (у розрахунку на місяць).

Про особливості відображення такого доходу в декларації про доходи. Звертаємо увагу: негрошові дарунки, вартість яких у 2011 році не перевищила 470,50 грн. (у розрахунку на місяць), у декларації не відображаються

— дохід від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), отриманий від фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання (п.п. 170.1.5 ПКУ)

Про особливості їх відображення в декларації про доходи

— доходи, отримані платником податків при здійсненні операцій з продажу об'єктів рухомого майна без участі податкових агентів, зазначених у ст. 173 ПКУ

*Не є податковим агентом для цілей розд. VI ПКУ нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах ДПС як особа, що провадить незалежну професійну діяльність (п.п. 168.2.2 ПКУ).

Іноземні доходи (п.п. 168.2.7, п. 170.11 ПКУ)

Про особливості оподаткування іноземних доходів та відображення їх в декларації про доходи


Що стосується доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподаткову­ваного доходу, то вони в декларації про доходи не відображаються. Перелік таких доходів на­ведено у ст. 165 ПКУ.

Визначившись із колом платників податків, які зобов'язані подавати декларацію про доходи, назвемо далі категорії осіб, які її до органів ДПС не подають, оскільки згідно з положеннями ПКУ вважаються такими, що виконали свій обов'язок з подання декларації, або звільнені від такого обов'язку.
Громадяни, які мають право не подавати декларацію про доходи

Стаття 179 ПКУ встановлює дві категорії грома­дян, які мають право не подавати декларацію про доходи за підсумками 2011 року:

1) платники податків, які незалежно від виду і суми отриманих ними доходів звільняються від обов'язку подання такої декларації (п. 179.4 ПКУ):

а) неповнолітні або недієздатні особи, які перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець 2011 року*;

б) особи, які перебувають під арештом або є за­ триманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

в) перебувають у розшуку станом на кінець 2011 року;

г) перебувають на строковій військовій службі станом на кінець 2011 року;

2) платники податків, чий обов'язок з по­дання декларації про доходи вважається ви­конаним. Згідно з п. 179.2 ПКУ до них належать особи, які отримували доходи:

а) виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ (див. вище перелік доходів, що підлягають обов'язковому декларуванню);

б) від операцій продажу (обміну) майна, дару­ вання, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено ПДФО;

в) у вигляді об'єктів спадщини (дарування), які відповідно до п.п. 174.2.1 ПКУ обкладаються ПДФО за нульовою ставкою.

Добровільне подання декларації

Платник податків має право подати річну де­кларацію, якщо він має намір:

1) скористатися правом на податкову знижку. Докладно про порядок подання декларації про доходи з метою реалізації права на податкову знижку;

2) повернути надмірно сплачений протягом звітного року податок на доходи. Така ситуація могла виникнути в разі:

— якщо в результаті перерахунку, проведеного в місяці звільнення працівника, виявлено надмірно утриману суму ПДФО, що підлягає поверненню, яка більше суми нарахованого в місяці звільнення податку;

— невчинення нотаріальної дії з посвідчення до­говору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості, за яким сплачено податок, за умови наявності до­кументів, що підтверджують таку сплату (п. 172.6 ПКУ).

Далі розглянемо, в які строки відповідно до ПКУ платники податків повинні задекларувати свої доходи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка