Керівництву Повного товариства


Скачати 30.26 Kb.
НазваКерівництву Повного товариства
Дата29.03.2013
Розмір30.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Аудиторська фірма “РЕВЕРС”

65045 м. Одеса, вул. Коблевська, 38»а»/16, тел./факс 731-52-97,

р/р 26000024100063 в ВАТ «Піреусбанк МКБ» в м. Києві МФО 300658

E-mail: revers@ukr.net

Свідоцтво №0197


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСHОВОК

(звіт незалежного аудитора)
Керівництву Повного товариства

«Ломбард «Діамант» Костюков С.С. і компанія»
Нами, незалежною аудиторською фірмою "РЕВЕРС" проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «Діамант» Костюков С.С. і компанія», що додається та включає загальну інформацію про діяльність Товариства.

Відповідальність за достовірність цієї інформації несе керівництво Повного товариства «Ломбард «Діамант» Костюков С.С. і компанія»

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеної аудиторської перевірки.

Перевірку проводила незалежний аудитор Кузьміна Л.Ф.

- сертифікат аудитора серії А № 003941, виданий Аудиторською палатою України 24 вересня 1999 р. Дійсний до 24.09.2013 р.

- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000121 від 19.12.2008 р. Дійсне до 24.09.2013 р.

тел/факс 8-048-731-52-97, E-mail: revers@ukr.net

Місцезнаходження аудиторської фірми: 65026, м. Одеса, вул. Коблевська, 38 А, телефон (факс) 731-52-97

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту та діючих нормативно-правових актів України. За цими Стандартами ми повинні спланувати і провести аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і перекручень. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні та ведення податкового обліку.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах Повного товариства «Ломбард «Діамант» Костюков С.С. і компанія»,

що були надані аудиторам керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Hа нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.
Висновок щодо вимог рішення Комісії Держфінпослуг від 19.10.2006 року за N 6367
1. Hа нашу думку інформації за видами активів, про зобов’язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

2. Статутний фонд (капітал) сплачений у встановлені законодавством терміни повністю.

3. Інформацію, щодо обсягу фінансових результатів, розкрито Товариством у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації, щодо визначення фінансових результатів, відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Директор І.Л. Шварцман
Аудитор Л.Ф. Кузьміна

30. 03. 2012 р.


Схожі:

ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
НКЦПФР Керівництву
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» станом на 31. 12. 2012 року
І. Звіт щодо фінансової звітності
Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»
Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка