Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи


Скачати 337.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Сторінка2/4
Дата18.04.2013
Розмір337.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

3. Підготовка до практичних занять,


задавдання для виконання самостійної роботи студентами.

Практичне заняття №1. «Тема: Теоретичні та організаційні основи оподаткування»


 1. Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів

 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування

 3. Принципи побудови та призначення системи оподаткування

 4. Платники та об’єкти податків і зборів (обов'язкових платежів)

 5. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

 6. Порядок встановлення податкових ставок

 7. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

 8. Права платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

 9. Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкових законів

 10. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України

 11. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

 12. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

 13. Усунення подвійного оподаткування
   


Практичне заняття №2. «Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.1993р. № 38/3 – ХІІ»

 1. Система органів державної податкової служби

 2. Завдання органів державної податкової служби

 3. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами

 4. Призначення керівників органів державної податкової служби

 5. Фінансування органів державної податкової служби

 6. Функції Державної податкової адміністрації України

 7. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)

 8. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій

 9. Права органів державної податкової служби

 10. Підстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових і
  позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

 11. Посадові особи органів державної податкової служби

 12. Податкова міліція та її завдання

 13. Структура податкової міліції

 14. Повноваження податкової міліції

 15. Права податкової міліції
   


Практичне заняття №3. „ Рішення задач по ПДВ ”

 1. Що таке додана вартість?

 2. Який порядок створення податку на додану вартість?

 3. Назвіть платників податку на додану вартість.

 4. Як визначається база оподаткування за різними операціями за податком на додану вартість?

 5. Які ставки податку на додану вартість застосовуються в Україні?

 6. Що таке податкове зобов’язання?

 7. Що означає податковий кредит і бюджетне відшкодування?

 8. Які види пільг з податку на додану вартість ви знаєте?

 9. У чому особливості механізму надання пільг за податком на додану вартість?

 10. Які види операцій оподатковуються за нульовою ставкою?

 11. Які види операцій звільняються від податку на додану вартість та не є його об'єктом оподаткування?


Задачі для самостійного опрацювання студентами

1. Магазин “Техніка” реалізує побутову техніку. Станом на 01.01.поточного року в магазині на обліку рахувалось 50 пральних машин, які були придбані по 1900 грн. (у т.ч. ПДВ) кожна. На початок місяця було отримано ще 60 пральних машин по 2100 грн. (у т.ч. ПДВ) кожна. У кінці місяця 110 пральні машини були продані по 2200 грн. (у т.ч. ПДВ) кожна. Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

2. Підприємство придбало 800 ящиків пива по 50 грн. За ящик (в т.ч. ПДВ), а реалізувало 30% придбаних ящиків по 70 грн. за кожен ( в т.ч. ПДВ), а залишок – по 65 грн. за кожен (в т.ч. ПДВ). Також підприємство імпортувало виробниче устаткування. Митна вартість устаткування склала 20 тис. грн. Ставка мита відносно даного устаткування встановлена у розмірі 10%. Розрахувати суму зобов'язань компанії по ПДВ на імпорт. Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

3. В Україну ввозиться новий автомобіль "Honda Accord" з об'ємом циліндрів дизельного двигуна 2000 куб см.; курс євро на день подання митної декларації - 6,3 грн. Розрахувати суму акцизногоподатку: (ставка акцизногоподатку 0,15 євро за 1 см3)

4. Ціна реалізації бензину за 1000 кг А-76 складає - 2900 грн. Фактичні обсяги реалізації бензину А-76 - 1500000 кг. Розрахувати суму акцизногоподатку. (Ставка акцизногоподатку 0,06 ЄВРО за 1 кг., 20% до обороту).
Практичне заняття №4. „ Рішення задач по ПДВ ”

1.У яких випадках особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку?

2. Як визначається дата податкового зобов'язання та податкового кредиту.

3 .Що таке податкова накладна?

4. Який документ є підставою для нарахування податкового кредиту?

5. Охарактеризуйте порядок відшкодування податку на додану вартість із бюджету за операціями різних видів.

6. Назвіть строки подання декларацій та сплати податку на Додану вартість.

7. Які існують вимоги до функціонування магазинів безмитної торгівлі?

Практичне заняття № 5. «Рішення задач по сплаті акцизного податку, рентної плати, мита до державного бюджету»

 1. У чому особливості специфічних акцизів?

 2. Назвіть платників акцизного податку.

 3. Що включається до об'єкту оподаткування акцизним податком?

 4. Які види ставок акцизу ви знаєте?

 5. Які існують особливості в оподаткуванні алкогольних і тютюнових виробів?

 6. У яких випадках не справляється акцизний податок?

 7. Що таке акцизна марка?

 8. Якою є методика розрахунку акцизного податку?

 9. Назвіть строки сплати акцизного податку та подання розрахунків до податкових органів.

 10. Що таке мито?

 11. Дайте порівняльну характеристику мита з непрямими податками.

 12. Назвіть платників мита.

 13. Які види митних ставок ви знаєте?

 14. Який порядок визначення і сплати мита?

 15. Дайте порівняльну характеристику різних форм універсальних акцизів.

 16. Чи є різниця між поняттями „митний збір” та „митний платіж”?

 17. За якими ознаками класифікують мито?

 18. Що розуміється під терміном митна вартість?

 19. Що таке рентна плата і як її сплачують?Практичне заняття № 6. «Рішення задач по сплаті податку на прибуток підприємств»

 1. Поясніть різницю між балансовим прибутком та прибут­ком, що підлягає оподаткуванню.

 2. Назвіть платників податку на прибуток та охарактери­зуйте об'єкт оподаткування податком на прибуток.

 3. Визначте поняття валового доходу. Які доходи не врахо­вуються до складу валового доходу?

 4. Надайте характеристику валовим витратам та окремим елементам, з яких вони складаються. Назвіть, які витра­ти частково враховуються до складу валових витрат.

 5. За якою датою визначається збільшення валового доходу та валових витрат?

 6. З якою метою платники податку повинні здійснювати обмін приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей?

 7. Які податки і збори включаються (не включаються) у ва­лові витрати платника?

 8. Поясніть порядок врахування від'ємного значення об'єк­та оподаткування у результатах наступних податкових періодів.

 9. Охарактеризуйте порядок нарахування податкової амор­тизації.

 10. Назвіть ставку податку на прибуток та охарактеризуйте звітні періоди з податку.
1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
Н. Д. Махновська МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Укладач: Махновська Н. Д. – викладач Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму
Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної...
Опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень науки і техніки
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка