Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Методика та методологія наукових досліджень»


Скачати 474.01 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Методика та методологія наукових досліджень»
Сторінка1/4
Дата19.03.2013
Розмір474.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


Організація семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи

Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Методика та методологія наукових досліджень» дають можливість:

  • вивчити основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретних проблем;

  • активізувати творче мислення;

  • опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень науки і техніки;

  • раціонально організовувати інтелектуальну працю;

  • навчитися узагальнювати результати наукових досліджень, моделювати експерименти та превентивно визначати напрями досліджень;

  • здійснювати апробацію, впроваджувати та розраховувати правову ефективність результатів наукових досліджень.

Вивчення курсу передбачає засвоєння навчального матеріалу разом з викладачем у аудиторії та у вільний від аудиторних занять час. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Студенти вивчають курс самостійно, користуючись конспектами лекцій, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними виданнями та іншою науковою літературою.

Форма контролю знань студентів передбачає діалогове спілкування з викладачем, тестування за темами та методи, що мають контрольну функцію, а саме: письмові контрольні роботи, підготовка наукових повідомлень.

Велике значення для засвоєння матеріалу з методики та методології наукових досліджень має рубіжний контроль знань у формі письмових контрольних робіт на завершення вивчення курсу.

З метою набуття теоретичного та практичного досвіду у систематизації набутих знань із курсу «Методика та методологія наукових досліджень» та його адаптації до дисциплін галузевого спрямування студенти повинні опанувати правила підготовки та презентації наукових повідомлень.

Наукове повідомлення складається на підставі дослідження, огляду літературних джерел з обраного напряму. У ньому повинні знайти висвітлення висунута гіпотеза, система доказів, новизна та практичне значення отриманих результатів, опрацьовані інформаційні джерела. Презентація наукового повідомлення може супроводжуватися візуальними засобами.

Результати проведеного самостійного дослідження презентуються студентами протягом вивчення курсу на семінарських або індивідуальних заняттях.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

«Методика та методологія наукових досліджень»

напрям підготовки 0601 «Право»

назва спеціальності 8.060102 «Правоохоронна діяльність»


№ п/п

Змістові модулі

Кількість годинВсього

Лекції

Семін.

заняття

Індивід.

заняття

Самост.

робота

Модуль 1 =1,25 кредити

ЗМ 1( Т. 1- Т. 5 )

Т.1


Наука як система уявлень про дійсність

12

2

2

1

7

Т.2

Юриспруденція як наука

10

0

0

1

9

Т.3

Методологія правових досліджень

21

2

2


2

15

Т.4

Логіка правового дослідження

9

0

0


2

7

Т.5

Науково-теоретичні засади вивчення термінології права

12

0

0

2

10

Всього по заліковому кредиту


64


4


4


8


48


Форма контролю – контрольна робота

Форма підсумкової атестації по модулю №1 – формування сумарної модульної оцінки в межах 55-бальної шкали

Модуль 2 =1,25 кредити

ЗМ 2 ( Т.6 -Т.8)

Т.6

Методика роботи над документальним матеріалом з правознавства

17

0

0


2

15

Т.7

Методика вивчення наукової літератури з правознавства

15

2

2


1

10

Т.8

Організація і методика написання тексту наукової роботи з правознавства

12

2

2


1

7

Всього по модулю

44

4

2

4

32

Форма контролю – контрольна робота

Форма підсумкової атестації по модулю №2 – формування сумарної модульної оцінки в межах 45-бальної шкали

Підсумкова атестація –формування сумарної модульної оцінки в межах 100 бальної шкали за КМСПФ (М1+ М2)

Разом годин з курсу

108

8

8

12

80

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

«Методика та методологія наукових досліджень»

напрям підготовки 0601 «Право»

назва спеціальності 8.060101 «Правознавство»


№ п/п

Змістові модулі

Кількість годинВсього

Лекції

Семін.

заняття

Індивід.

заняття

Самост.

робота

Модуль 1 =1,25 кредити

ЗМ 1( Т. 1- Т. 5 )

Т.1


Наука як система уявлень про дійсність

12

2

0

1

9

Т.2

Юриспруденція як наука

10

0

0

1

9

Т.3

Методологія правових досліджень

21

2

2


2

15

Т.4

Логіка правового дослідження

9

0

0


2

7

Т.5

Науково-теоретичні засади вивчення термінології права

12

0

0

2

10

Всього по заліковому кредиту


64


4


2


8


50


Форма контролю – контрольна робота

Форма підсумкової атестації по модулю №1 – формування сумарної модульної оцінки в межах 55-бальної шкали

Модуль 2 =1,25 кредити

ЗМ 2 ( Т.6 -Т.8)

Т.6

Методика роботи над документальним матеріалом з правознавства

17

0

0


2

15

Т.7

Методика вивчення наукової літератури з правознавства

15

2

0


1

12

Т.8

Організація і методика написання тексту наукової роботи з правознавства

12

2

2


1

7

Всього по модулю

44

4

2

4

34

Форма контролю – контрольна робота

Форма підсумкової атестації по модулю №2 – формування сумарної модульної оцінки в межах 45-бальної шкали

Підсумкова атестація –формування сумарної модульної оцінки в межах 100 бальної шкали за КМСПФ (М1+ М2)

Разом годин з курсу

108

8

4

12

84


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

«Методика та методологія наукових досліджень»

напрям підготовки 0601 «Право»

спеціальності 8.060101 «Правознавство»

(для студентів заочної форми навчання)


п/п теми

Назва теми

Всього

Лекції

Семін.

заняття

Самост.

робота
Т.1


Наука як система уявлень про дійсність

10

1

0

9

Т.2

Юриспруденція як наука

14

1

0

13

Т.3

Методологія правових досліджень

21

1

2


18

Т.4

Логіка правового дослідження

9

0

0


9

Т.5

Науково-теоретичні засади вивчення термінології права

11

0

0

11

Т.6

Методика роботи над документальним матеріалом з правознавства

15

1

0


15

Т.7

Методика вивчення наукової літератури з правознавства

15

0

0


15

Т.8

Організація і методика написання тексту наукової роботи з правознавства

15

0

0


15

Разом годин з курсу

108

8

4

68


  1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу і менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи
Крім того, перша частина присвячена висвітленню проблем, що стосуються фізичних і юридичних осіб, інтелектуальної власності, позовної...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2006 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка