МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Сторінка4/5
Дата19.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5

Задача 1


Визначити структуру виробництва галузей промисловості (тобто встановити частку галузей промисловості) у 1997 та 2001 роках та темпи прискорення по промисловості та галузях. (Результати занести в таблицю).

Якщо відомо, що в 1997 р. обсяг валової продукції промисловості склав 40,0млн. грн., в т. ч. по підгалузях: І – 7,8 млн. грн.; ІІ – 18,0 млн. грн.; ІІІ – 10,0млн. грн.; IV – 4,8 млн. грн.

В 2001 р. обсяг виробництва у порівнянні з 1997 р. по промисловості зріс на 10,0 млн. грн.

В 2001 р. коефіцієнти структурних зрушень по галузях були рівні: І – 0,7; ІІ – 1; ІІІ – 1,1; IV – 1,15.
Задача 2

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) в 2001 році склав 15500 тис. т, фактичні потужності по його переробці складають 120 тис. тонн на добу. Обсяги виробництва цукру-піску на кінець року склали 1500 тис. т.

Розрахувати:

 1. об’єми потужності переробки цукрового буряку, за умови , що сезон переробки складає 110 діб;

 2. недостачу (надлишок) потужностей;

 3. ресурсомісткість і ресурсовіддачу цукровиробництва.


Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Донецької та Волинської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 15%.


Задача 4

Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення закладами культури (бібліотеками); 2) коефіцієнтів забезпеченості медичним персоналом; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити.

Якщо в 2001 р. чисельність населення Дніпропетровської області складала – 3560,5 тис. чол., Львівської – 2625,8 тис., в Україні – 48415,5тис. чол.

Кількість бібліотек в цілому в країні – 20400, у Дніпропетровській області – 771, у Львівській області - 1423.

Кількість медичного персоналу в цілому по країні – 225,7 тис. чол., в Дніпропетровській області – 17,2 тис., у Львівській області – 13,9 тис. чол.

Площа Дніпропетровської області – 31,9 тис. км2, Львівської області – 21,8.

Задача 5

Визначте який з варіантів розміщення виробництва є найбільш вигідним (розрахунки проводити через показник приведених витрат).

Якщо в пункті А собівартість виготовлення продукції складає 2,5тис.грн, а капітальні вкладення 10 млн. грн.; в пункті Б – собівартість продукції 2,4тис. грн., а капітальні вкладення – 10,5млн.грн. Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень рівний 0,15 в обох пунктах.

Варіант 2

Задача 1

Визначити темпи прискорення (в період з 1975 по 2000 р.) та планові обсяги випуску продукції промисловості станом на 2005р. (за умов: а) якщо темпи прискорення зростуть на 75% у порівнянні з 2000 р.; б) якщо темпи прискорення залишаться на рівні 2000 року).

Якщо відомо, що обсяги випуску продукції промисловості в 1975 р. склали – 15,5 млн. тонн, в 1980 р. – 17,6 млн. тонн, в 1985 р. – 19,4млн. тонн, в 1990 р. – 22,7 млн. тонн, в 1995р. – 9,6 млн. тонн, в 2000 р. – 6,0 млн. тонн.

Задача 2


Визначити техніко-економічні характеристики (фондо-, матеріало- та працемісткість виробництва, а також фондо-, матеріаловіддачу, виробіток і фондоозброєність праці) галузі. Якщо обсяги основних виробничих фондів на кінець 2000 р. склали 800 тис. грн., обсяги нормованих оборотних засобів – 250 тис. грн., обсяги випуску продукції – 80 тис. шт., собівартість одиниці продукції – 6,5 грн., чисельність працюючих 350 чол.

Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Дніпропетровської та Закарпатської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

Задача 4

Валовий збір зернових за рік склав 115 тис. т, фактичні потужності по його переробці складають 120 тис. тонн на добу. Обсяги виробництва цукру-піску на кінець року склали 1605 тис. т.

Розрахувати:

 1. об’єми потужності переробки зернових, за умови, що сезон переробки складає 240 діб;

 2. недостачу (надлишок) потужностей;

 3. ресурсомісткість і ресурсовіддачу цукровиробництва.

Задача 5

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Дніпропетровської і Закарпатської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Варіант 3

Задача 1

Визначити темпи прискорення (в період з 1975 по 2000 р.) та планові обсяги випуску продукції цементної промисловості станом на 2005р. (за умови, а) темпи прискорення залишаться на рівні 2000 р.; б) темпи прискорення зростуть на 55% у порівнянні з 2000 р.).

Якщо відомо, що обсяги випуску продукції цементної промисловості в 1975 р. склали – 22,5 млн. тонн, в 1980 р. – 21,6 млн. тонн, в 1985 р. – 22,4млн. тонн, в 1990 р. – 22,7 млн. тонн, в 1995р. – 7,6 млн. тонн, в 2000 р. – 5,3 млн. тонн.
Задача 2

Посівна площа цукрових буряків в базовому році складали 0,56 млн. га; врожайність – 28,6 ц /га. За обсягами проведених робіт і капіталовкладень передбачається, що в плановому періоді відбудеться збільшення врожайності на 0,2%. Втрати врожайності становлять 0,5%. Розміри посівних площ та обсяги втрат врожайності в плановому періоді не зміняться. Обсяги виробництва цукру-піску в базовому році складали 1900 тонн, а в плановому періоді вони зростуть на 1%.

Розрахувати:

 1. валовий збір цукрових буряків в цілому в господарстві країни в базовому та плановому періодах;

 2. темпи прискорення галузі;

 3. ресурсовіддачу та ресурсомісткість галузі (за умови, що потужності цукровиробництва дозволяють переробити весь обсяг зібраної сировини).

Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Луганської та Івано-Франківської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

Задача 4

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Луганської й Івано-Франківської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5

Визначити найкращий варіант розміщення виробництва в різних районах.

Якщо собівартість 1 тонни продукції складає по районах: А – 11 грн., В – 10 грн., С – 8,5 грн.; питомі капіталовкладення на 1 тонну продукції складають: А – 16 грн., В – 20, С – 25. Нормативний коефіцієнт незмінний для всіх варіантів і складає 0,15.
Варіант 4

Задача 1

Визначити структуру виробництва галузей промисловості (тобто встановити частку галузей промисловості) у 2000 та 2001 роках та темпи прискорення по промисловості та галузях, а також розрахувати обсяги валової продукції по галузях у 2004 році, за умови, що темпи зростання залишаться незмінними. (Результати занести в таблицю).

Якщо відомо, що в 2000 р. обсяг валової продукції промисловості склав 45,0млн. грн., в т. ч. по підгалузях: І – 5,8 млн. грн.; ІІ – 19,4 млн. грн.; ІІІ – 11,8млн. грн.; IV – 8,0 млн. грн.

В 2001 р. обсяг виробництва у порівнянні з 2000 р. по промисловості зріс на 2 млн. грн.

В 2001 р. коефіцієнти структурних зрушень по галузях були рівні: І – 1; ІІ – 0,75; ІІІ – 1,2; IV – 1,31.

Задача 2

Обсяги випуску продукції складають 2050 тис. т.; на подальшу переробку в інші галузі направляється 750 тис. т, всередині галузі використовується 400 тис. т.

Визначити:

 1. коефіцієнти міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв’язків;

 2. прибуток, який отримує галузь від випуску даної продукції, за умови, що собівартість 1 тонни продукції складає 1500 грн., а рентабельність виробництва – 20%.

Задача 3

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Житомирської і Чернівецької областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 4

За даними статистичного щорічника розрахувати для Житомирської та Чернівецької областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 20%.

Задача 5

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) за рік склав 115 тис. т, фактичні потужності по його переробці складають 120 тис. тонн на добу. Обсяги виробництва цукру-піску на кінець року склали 1605 тис. т.

Розрахувати:

 1. об’єми потужності переробки цукрового буряку, за умови, що сезон переробки складає 110 діб;

 2. недостачу (надлишок) потужностей;

 3. ресурсомісткість і ресурсовіддачу цукровиробництва.Варіант 5

Задача 1

Визначити структуру виробництва галузі промисловості у 1995 та 2000 роках, а також визначити коефіцієнт структурних зрушень по галузі “В” та темпи прискорення по промисловості та окремих галузях (Результати занести в таблицю).

Якщо відомо, що в 1995 р. обсяг валової продукції промисловості склав 24,8 млн. грн., в т. ч. по галузях: А – 5,8 млн. грн.; Б – 5млн.грн.; В – 14млн. грн.

В 2000 р. обсяг виробництва у порівнянні з 1995 р. по промисловості зріс на 28,8 млн. грн., в т.ч. по галузях: А - на 10,7 млн. грн., Б – на 14,1, В – на 4 млн. грн.

Задача 2

Визначити техніко-економічні характеристики (фондо-, матеріало- та працемісткість виробництва, а також фондо-, матеріаловіддачу, виробіток і фондоозброєність праці) галузі. Якщо обсяги основних виробничих фондів на кінець 2003 р. склали 2000 тис. грн., обсяги нормованих оборотних засобів – 550 тис. грн., обсяги випуску продукції – 110 тис. шт., собівартість одиниці продукції – 6 грн., чисельність працюючих 250 чол.

Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Черкаської та Харківської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 15%.

Задача 4

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Черкаської і Харівської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).
Задача 5

Приведені затрати на виробництво 1 т фосфатних добрив складає в першому районі 50 грн., у другому – 70 грн. Відстань між хімічними комбінатами – 700 км. Приведені затрати на транспортування 1 тонни добрив на відстань 1 км в напрямку від першого району до другого складають 0,5 грн., а в зворотному напрямку – 0,3 грн.

Визначити економічно ефективний радіус перевезення добрив в обох напрямках та зробити висновок про те, в якому районі вигідніше розміщувати виробництво фосфатних добрив.
Варіант 6

Задача 1

Відомо, що в 2001 р. обсяг валової продукції промисловості склав 52,0млн. грн., в т. ч. по підгалузях: І – 12,9%; ІІ – 43,1%; ІІІ – 26,2%; IV – 17,8. В 2003 р. обсяг виробництва у порівнянні з 2001 р. по промисловості зріс на 2 млн. грн. В 2001 р. коефіцієнти структурних зрушень по галузях були рівні: І – 1,3; ІІ – 0,6; ІІІ – 1,1; IV – 1,6.

Визначити (результати занести в таблицю):

 1. обсяги валової продукції промисловості по підгалузях у 2001 та 2003 роках;

 2. структуру виробництва галузей промисловості (тобто встановити частку галузей промисловості) у 2003 році;

 3. темпи прискорення по промисловості та галузях;

 4. розрахувати обсяги валової продукції по галузях у 2005 році, за умови, що темпи зростання залишаться незмінними.

Задача 2

Якщо обсяги випуску продукції складають 3500 тис. т.; на подальшу переробку в інші галузі направляється 1500 тис. т, всередині галузі використовується 500 тис. т.

Визначити:

 1. коефіцієнти міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв’язків;

 2. прибуток, який отримує галузь від випуску даної продукції, за умови, що собівартість 1 тонни продукції складає 1000 грн., а рентабельність виробництва – 17%.

Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Одеської та Львівської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

Задача 4

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Одеської й Львівської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5

Розрахувати коефіцієнти територіальної концентрації Закарпатської та Донецької областей (розрахунки провести за чисельністю населення та обсягами економічної діяльності). Отримані результати пояснити.

Якщо чисельність населення в 2001 р. складала в Закарпатській області – 1257,7 тис. чол., в Донецькій області – 4842,9 тис. чол., в Україні – 48415,5 тис. чол. Площа Закарпатської області – 12,8 тис.км2, Донецької області – 26,5 тис.км2. Обсяги випуску продукції промисловості складали в Закарпатській області - 800,0; у Донецькій - 2480,5 та 33524,4 млн. грн.
Варіант 7

Задача 1

Обсяги експорту в 1995 р. склали 15,7 млрд. грн.; у 1996 р. – 19,1; у 1997 р. – 19,0; у 1998 р. – 16,4; а обсяги імпорту складали відповідно 16,1; 18,8; 18,5; 16,1 млрд. грн. Планується, що в 2004 році після введення мита на деякі товари обсяги імпорту зменшаться на 25% (за умови, що темпи зростання обсягів експорту залишаться на рівні 1998р.).

Пояснити динаміку зовнішньоторговельного обороту України. Розрахувати:

 1. сальдо зовнішньоекономічної діяльності по роках;

 2. темпи зростання експортного обороту;

 3. обсяги зовнішньоекономічної діяльності в 2004 році.

Задача 2

Визначити галузеву структуру та обсяги виробництва хімічної промисловості на кінець 2004 р. Розрахувати коефіцієнти структурних зрушень по галузях хімічної промисловості. (Результати занести в таблицю).

Якщо на кінець 2000 р. обсяги виробництва продукції хімічної промисловості склали 35млн.грн.; а питома вага продукції основної хімії складала – 35,4%, хімії органічного синтезу – 15,4%, гірничо-хімічній промисловості – 29,2%; інших галузей хімічної промисловості - 20,0%.

Темпи прискорення в 2000-2004 рр. складали в цілому в хімічній промисловості – 1,15%; в основній хімії – 0,8, в хімії органічного синтезу – 1,28; гірничо-хімічній промисловості – 1,17; в інших галузях хімічної промисловості – 1,6%.

Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Херсонської та Сумської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

Задача 4

Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення товарами народного споживання; 2) щільність економічної діяльності; 3)густоти населення. Отримані результати пояснити.

Якщо в 2001 р. чисельність населення у Закарпатській області складала – 1257,7 тис. чол., у Донецькій – 4842,9 тис. чол., в Україні – 48415,5 тис. чол. Обсяги випуску товарів народного споживання складали відповідно 442,9; 2480,5 та 33524,4 млн. грн.

Площа Закарпатської області 12,8 тис. км2, Донецької області – 26,5.

Задача 5

Якщо плановий норматив закупок сільськогосподарської продукції на 1тис.грн. ресурсного потенціалу складає 125 грн., а обсяг фактичних закупок – 96 грн. Обсяги випуску сільськогосподарської продукції в регіоні складають 350 тис. грн., обсяги експорту перевищують обсяги імпорту на 50 тис. грн.

Визначити:

 1. середній по регіону відсоток закупок сільськогосподарської продукції на 1 тис. грн. ресурсного потенціалу;

 2. коефіцієнт міжрайонної товарності.


Варіант 8

Задача 1

Визначити структуру виробництва галузей промисловості (тобто встановити частку галузей промисловості) у 2000 та 2005 роках та темпи прискорення по промисловості та галузях. (Результати занести в таблицю).

Якщо відомо, що в 2000 р. обсяг валової продукції промисловості склав 50,0млн. грн., в т. ч. по підгалузях: І – 7,0 млн. грн.; ІІ – 20,0 млн. грн.; ІІІ – 15,5млн. грн.; IV – 7,5 млн. грн.

В 2005 р. обсяг виробництва порівнянно з 2000 р. по промисловості зросте на 15,0 млн. грн.

В 2000 р. коефіцієнти структурних зрушень по галузях були рівні: І – 1,2; ІІ – 0,7; ІІІ – 1,1; IV – 1,2.

Задача 2

Обсяги імпорту в 2000 р. склали 16,2 млрд. грн.; у 2002 р. – 17,2; у 2004 р. – 19,0; а обсяги експорту складали відповідно 16,0; 18,8; 19,0 млрд. грн. Планується, що в 2006 році після введення мита на деякі товари обсяги імпорту зменшаться на 15% (за умови, що темпи зростання обсягів експорту будуть на рівні 2002 р.).

Пояснити динаміку зовнішньоторговельного обороту України. Розрахувати:

 1. сальдо зовнішньоекономічної діяльності по роках;

 2. темпи зростання експортного обороту;

 3. обсяги зовнішньоекономічної діяльності в 2006 році.

Задача 3

За даними статистичного щорічника розрахувати для Миколаївської та Кіровоградської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 15 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 15 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 8%.

Задача 4

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Кіровоградської та Миколаївської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5

Скласти галузевий баланс виробництва і використання вугілля в Донецькому регіоні (результати занести в таблицю). Визначити середню відстань перевезень вугілля по країні.

Якщо обсяги добування вугілля у Донбасі на кінець року склали 80 млн. тонн.; від інших постачальників отримують 2 млн. тонн, місцеве використання складає 42 млн. тонн, залишки вугілля на початок року – 3 млн. тонн, залишки вугілля на кінець року – 9 млн. тонн.

Вугілля перевозять в 8 регіонів, загальна довжина перевезень складає 2000км.
Варіант 9

Задача 1

Середня вартість основних виробничих фондів галузі 2500 тис. грн. У базовому році обсяг виготовленої продукції склав 950 тонн. Собівартість однієї тонни продукції становила 3000грн. Середньоспискова чисельність працюючих в базовому році складала 50 працюючих, в плановому році вона зросте на 6%. Наступного року передбачається збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів галузі на 3%., а випуск продукції на 10%.

Розрахувати розмір фондовіддачі, фондомісткості галузі та фондоозброєності праці у базовому та плановому роках. Зробити висновки щодо динаміки цих показників та взаємозалежності між ними.

Задача 2

Визначити галузеву структуру та обсяги випуску продукції машинобудування на кінець 2003 р. Розрахувати коефіцієнти структурних зрушень у машинобудуванні. (Результати занести в таблицю).

Якщо в 1997 р. обсяги випуску продукції по машинобудуванню в цілому склали 45 млн. тонн; питома вага продукції важкого машинобудування складала 36,5%, електротехнічної промисловості – 20,4%, хімічного та нафтохімічного машинобудування – 6,1%; верстатобудування - 9,0%, сільськогосподарського машинобудування - 28,0%.

Темпи прискорення в 1997-2003 рр. складали у машинобудуванні в цілому – 1,4, у важкому машинобудуванні – 1,25, у електротехнічному машинобудуванні – 0,8, у хімічному та нафтохімічному машинобудуванні – 1,46; у верстатобудуванні – 2,07; у сільськогосподарському машинобудуванні – 1,8.

Задача 3

Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення послугами; 2) коефіцієнтів забезпеченості населення лікарняними ліжками; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити.

Якщо в 2001 р. чисельність населення І-ї області складала – 1200,1 тис. чол., ІІ-ої – 2600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис. чол.

Обсяги надання послуг в цілому в країні – 28000 тис.грн.; у І-й області – 1650, у ІІ-й області - 3005.

Кількість лікарняних ліжок в цілому по країні – 1200,7 тис., в І-й області – 20,2 тис., у ІІ-й області – 24,0 тис.

Площа І-ої області – 26,5 тис. км2, ІІ-ої області – 33,1.

Задача 4

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Полтавської та Рівненської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5

За даними статистичного щорічника розрахувати для Полтавської та Рівненської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.Варіант 10

Задача 1

Знайти коефіцієнт структурних зрушень у виробництві товарів групи Б та обсяги їх виробництва у 1995 та 2001 роках. (Результати занести в таблицю).

Якщо відомо, що частка товарів групи Б в 1995 р. складала 28,8%, а в 2001р. – 30,8%; обсяги промислового виробництва в 2001 р. становили 60,6млрд. грн., а темпи прискорення 2001 р. в порівнянні з 1995 р. склали 1,4.

Задача 2

Обсяги добування вугілля у Донбасі на кінець року склали 80 млн. тонн.; від інших постачальників отримують 2 млн. тонн, місцеве використання складає 42 млн. тонн, залишки вугілля на кінець року – 6 млн. тонн.

Перевезення донецького вугілля всіма видами транспорту складає 95% сумарного об’єму перевезень вугілля в країні. Залізницею перевозиться 90% вугілля, в т.ч. 97% донецького вугілля.

Визначити обсяги перевезень донецького вугілля залізницею.

Задача 3

Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення закладами культури (бібліотеками); 2) коефіцієнтів забезпеченості медичним персоналом; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити.

Якщо в 2001 р. чисельність населення І-ї області складала – 4000,2 тис. чол., ІІ-ої – 1600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис. чол.

Кількість бібліотек в цілому в країні – 20400, у І-й області – 650, у ІІ-й області - 1003.

Кількість медичного персоналу в цілому по країні – 225,7 тис. чол., в І-й області – 10,2 тис., у ІІ-й області – 14,1 тис. чол.

Площа І-ої області – 26,5 тис. км2, ІІ-ої області – 33,1.

Задача 4

За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Запорізької та Тернопільської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5

За даними статистичного щорічника розрахувати для Запорізької та Тернопільської областей:

 1. коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні),

 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться

 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.
1   2   3   4   5

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка