Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області


НазваСучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Сторінка8/11
Дата13.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Екстер’єрні та біологічні особливості табунних коней.

Під впливом природно-кліматичних умов у табун коней склалися біологічні особливості, не властиві заводським породам. До них відносяться міцна конституція, висока плодючість, сезонність розмноження, витривалість і пристосованість до суворих умов зони проживання. Молодняк табунних коней відрізняється ступінчастістю зростання.

Особливості, властиві місцевим породам, знайшли відображення в їх екстер'єрі та інтер'єрі. Табунні коні мають товсту і щільну шкіру, це захищає їх в літню спеку від перегріву, а взимку від переохолодження. До зими у них відростає волосяний покрив, довжина якого досягає 9-12 см і більше. Табунні коні здатні до зимової випасанні; вони можуть добувати траву під глибокого снігу (до 70 см) і поїдати багато видів рослин пустель і напівпустель. Жир у коней відкладається під шкірою, на черевній стінці (шаром 4-5 см) і в підгривній частині (6-8 см), а також на внутрішніх органах.

 1. Національні кінні ігри. Кінний туризм.

Єдиної всеросійської спортивної класифікації туристських маршрутів ( ЕВСКТМ) (категоріювання маршруту і визначають його перешкод (факторів)) маршрути кінного туризму діляться на три категорії складності з нормативними тривалістю і довжиною: 
· I категорія складності - не менше 6 днів, не менше 150 км, 
· II категорія складності - не менше 8 днів, не менше 200 км, 

· III категорія складності - не менше 10 днів, не менше 300 км.


 1. Методи контролю тренованості спортивних коней.

Контроль за тренованістю коней, що знаходяться на іподромах. Контроль за фізіологічним станом коней дозволяє об'єктивно визначити міру тренованості їх і найдоцільніше регламентувати режими утримання, годівлі, тренування і випробувань. Зоотехнічний контроль включає спостереження за розвитком і загальним станом коней, їх вгодованістю, зовнішнім виглядом, поведінкою, рівнем годівлі, вдосконаленням їх спортивної форми і підвищенням працездатності. Окрім зоотехнічного, проводять і ветеринарний контроль. Він складається зі своєчасної діагностики можливих відхилень у функціональній діяльності організму коня, проведення профілактичних і лікувальних заходів. Особлива увага при цьому приділяється попередженню виникнення інфекційних захворювань і травматизму коней. Зоотехнічний і ветеринарний контроль за станом коней тісно пов'язані між собою.

Найбільш розробленими і доступними для практики методами оцінки стану і рівня тренованості коней в процесі іподромного тренінгу і випробувань є клініко-фізіологічне обстеження тварин (вимірювання температури, визначення частоти пульсу і числа дихальних рухів у спокої, після дозованого і максимального навантаження), гематологічні і біохімічні дослідження крові(кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, цукру, міра насичення крові киснем та ін.), вимірювання артеріального кров'яного тиску, електрокардіографія, оцінка функціонального стану центральної нервової системи і периферичного нервово-м'язового апарату(тонус м'язів).

Фахівцями Всесоюзного науково-дослідного інституту конярства отримані цікаві дані про зв'язок міри тренованості коней з активністю ферментів крові(альдолазы, лужної фосфатази та ін.), концентрацією електролітів і вмістом в крові білкових фракцій. Проте не можна вважати, що окремі показники контролю будуть достатніми для оцінки стану і тренованості коней. Щоб отримати повне уявлення про стан коня, необхідне комплексне дослідження його найважливіших фізіологічних систем.


 1. Класичні види кінного спорту, їх коротка характеристика.

Спортивне конярство розвивається у бік масовості. Збільшується кількість як аматорів, так і професіоналів. Найажливіші та найпопулярніші види кінних змагань:

Конкур - (фр. concours hippique — кінні змагання) — змагання з подолання перешкод верхи на коні, що проходять на конкурному полі. Конкур стали проводити з середини XIX сторіччя в Бельгії, потім в Франції та Італії.

Виїздка- вид кінного спорту, змагання з мистецтва керування конем, вища школа їзди верхи. На змаганнях вершник та кінь виконують різні елементи їзди верхи в певній послідовності: приймання, менкі, пасаж, піафє, складні повороти та піруети.

Триборство- вид конного спорту, який складається з манежної їзди (день перший), польових випробувань (день другий), та подолання перешкод, конкуру (день третій). Всі випробування повинні проходити на одному коневі, дозволяють оцінити підготовку як спортсмена-вершника, так і четвероногого партнера.

Бурхливо розвивається кінний туризм. Спорт, селекція і бізнес зараз стали ланками одного ланцюга: чим вищі спортивні результати, тим дорожче коштуватимуть коні, на яких їх досягнуто. Наприклад, після того, як на Олімпіаді в Москві наші спортсмени посіли 1-3 місця на конях Української верхової породи, ціни на цих тварин злетіли.

Щороку в Києві проводилися міжнародні аукціони, на яких продавалися українські скакуни.


 1. Вимоги до спортивних коней різного призначення, їх вибір.

Велике значення в роботі по вирощуванню коней, що найбільшою мірою відповідають тому або іншому виду спортивного використання, має знання особливостей їх складу і темпераменту.

Зокрема, для виїздки потрібний кінь досить великий(висота в холці 160-170 см), з добре розвиненими грудьми(обхват 185-200 см), довгою і гнучкою шиєю, по формату наближається до квадрата. Особливе значення для коня, призначеного для виїздки, має довга, еластична потилиця і хороший пристав до шиї голови, що може забезпечити правильний збір коня і краще виконання ним найскладніших елементів їзди. Голова бажана середніх розмірів, правильної форми(краще з прямим профілем), з вухами, що легко встановлюються в положення уваги, і добре розплющеним оком. Підвищених вимог до розвитку холки і форми спини такого коня можна не пред'являти, проте її поперек і круп мають бути добре обмускулені, причому круп бажаний дещо прямий. Лопатка бажана довша з достатнім нахилом до горизонту, що забезпечує продуктивні рухи на прибавлених аллюрах. Будова передніх і задніх ніг має бути бездоганною. Такі вади, як курба, шпат, букшини, брокдауни майже цілком унеможливлюють використання коня у виїздці. Певне значення при цьому має і масть: бажані коні гніді, каракові, темно-руді, іноді сірі, великі відмітини на голові і кінцівках небажані.

Для подолання перешкод потрібна високорослий, до 180 см кінь при обхваті грудей близько 200 см і обхваті п'ястку не менше 21-22 см. Що стосується довжини тулуба, то одні спортсмени віддають перевагу коням розтягнутого формату, інші - укороченим. Вважають все ж, що в екстер'єрі конкурного коня повинні переважати довгі лінії. При цьому важливо, щоб шия була довга, рухлива; лопатка довга, коса; поперек міцний; круп досить довгий, похилий; задні кінцівки дещо шаблюваті, перед порівняно легкий, а зад міцний, добре обмускулений. Такий склад більш властивий меринам, яких використовують в конкурах частіше, ніж жеребців і кобил. При ранній кастрації жеребчиків ріст коня збільшується.

Троєборний кінь по своєму складу має бути ближчий до скакового. Загальні вимоги до таких коней - відносно невеликий зріст(160-166 см), середній розвиток грудей(180-190 см), сухість конституції. З їх екстер'єрних особливостей бажані вираженість і хороша обмускуленість холки і лопатки, міцна правильної форми спина, міцний поперек, округлість істинних і хороший розвиток несправжніх ребер, коротка здухвина, не довгий середнього нахилу круп з хорошим розвитком мускулатури. Виключно важливо, щоб кінцівки і перш за все сухожилки і зв'язки у троєборного коня були міцними.

Для стипль-чезов і бар'єрних скачок бажані коні типово скакові, зростом 164 см і вище, що відрізняються, потужним розвитком заду і підвищеною міцністю сухожильно-зв’язочного апарату.

Для народних спортивних ігор придатні коні різного типу і екстер'єру(залежно від призначення), причому зазвичай дрібні. У деяких іграх вважають за краще використати навіть коней ростом близько 140 см(наприклад, вольтижировка, кокпар). Найкраще для цієї мети підходять коні компактного складу з міцними кінцівками. Відповідні вимоги пред'являють і до коней, яких використовують для верхової їзди, туризму, катання дітей і т. п.

Велике значення має темперамент спортивного коня. Для виїздки, наприклад, придатніші коні врівноваженого темпераменту; для триборства - енергійнішого, але не нестримного, для конкурів - ті, що відрізняються швидкою реакцією на посилання вершника, урівноваженістю і сміливістю; для кінних ігор - енергійні, рухливі і повороткі коні жвавого темпераменту.

Приведеним вище вимогам для використання в різних видах кінного спорту відповідають, як правило, коні певних порід і відповідні їм помісі. Так, для виїздки більш всього підходять коні великих, але не важких напівкровних порід і породних груп, таких, як тракененська, українська верхова і будьонівська; для триборства - коні чистокровної верхової породи, полегшені помісі зі значним прилиттям англійської крові, англо-арабські, а також будьонівські, англо-ка­бардинсьі і терскі коні; для подолання перешкод - великі англійські і ірландські гунтеры, коні німецьких порід - ганноверська, і тракененська, а з наших - помісі, отримані на основі коней будьонівської породи; для стипль-чезів - переважно чистокровні верхові коні.

У кінних іграх з успіхом використовують коней багатьох напівкровних порід, а також азербайджанської, кабардинської, карабахської, локайської, киргизької, казахської і ряду інших. Майже для усіх видів кінних ігор придатні коні арабської породи і її помісі.


 1. Особливості утримання, годівлі та догляду за спортивними кіньми.

Великі, просторі денники. Повітря повинно бути чистим, сухим, свіжим. Неможна допускати протягів. Температура взимку 6-8, влітку 16-18. Кожного дня прибирання. Теплі і міцні поли. Чистка шкіряного покриву. У кожного коня своє відро для напування, щітка, губка. Стрижуть шерсть-щоб не потіли. Теплий душ. Індивідуальний раціон. Збалансований режим годівлі.


 1. Зоотехнічний, ветеринарний та фізіологічний контроль в кінному спорті. Допінг-контроль. Попередження стресів і травматизму.

 2. Роль кінних заводів, племінних репродукторів, іподромів, кінноспортивних шкіл та секцій у розвитку кінного спорту.

 3. Завдання і методи заводського, іподромного тренінгу та випробувань коней різних порід.

 4. Методи і види тренінгу коней. Основні принципи тренування.

Тренінг молодняку поділяють на 3 періоди: 1-й – від відлучення до заїздки (період групового тренінгу); 2-й – від заїздки до відправлення на іподром (період індивідуального заводського тренінгу); 3-й – індивідуальний іподромний тренінг (період максимальних тренувальних навантажень та офіційних випробувань)

Загальними принципами організації тренування спортивних коней є цілеспрямованість (залежно від виду змагань), обов'язкова послідовність (поступове ускладнення вправ), різнобічність (використання різних вправ і місць тренування), систематичність (протягом року), інтенсивність (поступове збільшення навантажень), інтервальність (чергування періодів роботи й відпочинку, більших і менших навантажень), індивідуальність з урахуванням рівня тренованості, породних, вікових, статевих, функціональних та інших особливостей коней. Щорічна тривалість періоду їх активного відпочинку має становити 1 — 1,5 міс.

Групповой тренинг. Групповой тренинг молодняка начинают проводить сразу же после отъема от матерей и продолжают до начала индивидуальной заездки. Он заключается в ежедневном (кроме выходного дня) групповом моционе жеребят переменными аллюрами: для рысаков - шаг и рысь, для молодняка верховых пород - шаг, рысь, галоп. Осуществляют групповой тренинг жеребят на огороженной дорожке под контролем двух всадников, из которых один едет впереди группы молодняка и определяет аллюр, скорость и продолжительность движения, другой сзади следит за тем, чтобы животные не отставали от группы. Жеребчиков и кобылок тренируют раздельно. Режим группового тренинга (общую длительность, продолжительность движения тем или иным аллюром, величину дистанции, скорость движения, чередование аллюров) устанавливают с учетом возраста и состояния жеребят, периода года, климатических и других факторов.

Заводской (индивидуальный) тренинг лошадей рысистых пород. В конных заводах с конюшенно-пастбищ-ным содержанием приручение жеребят следует начинать в подсосный период. В первые дни жизни на них надевают недоуздки, приучают к чистке, подъему конечностей, движениям в поводу. В результате этого животное привыкает к человеку, что облегчает дальнейший процесс заводского тренинга. В 2-месячном возрасте необходимо расчистить и обрезать копыта на уровне пятки, чтобы обеспечить давление на стрелку. За состоянием копыт надо следить постоянно.

Индивидуальный тренинг начинают с заездки жеребят в 10 - 12-месячном возрасте. В некоторых случаях, в зависимости от условий хозяйства, заездку молодняка рысистых пород проводят позднее, в возрасте 17 - 18 месяцев. Заездка рысистого молодняка заключается в приучении его к сбруе, запряжке в экипаж (качалку), работе под управлением тренера в руках, в экипаже на шагу и рыси, в выработке у них желательных двигательных рефлексов, рефлексов доверия и повиновения человеку.


 1. Види випробувань коней. Вік початку випродувань.

Заїздку та індивідуальний тренінг спортивних напівкровних коней бажано розпочинати в 2,5-річному віці. Після відлучення до зазначеного віку молодняк тренують груповим методом не тільки на кругу, в шпрингартені, а й на пересіченій місцевості. Мета такого тренування на кінзаводах — привчити молодняк до роботи під вершником на всіх алюрах у манежі і в полі, виробити у нього правильну реакцію на основні вимоги вершника, розуміння засобів керування ним та вміння долати невисокі (50 – 70 см) штучні чи природні перешкоди.

З 3-річного віку збільшується обсяг роботи коней під вершником, удосконалюється техніка й сила стрибка. При цьому особливу увагу звертають на вміння коня самому розраховувати стрибок. Наступні тренування під вершником включають манежну їзду, привчання до чітких поворотів, вольтів, зміни алюрів, а також розвиток гнучкості корпусу та зрівноваженості рухів. Коней привчають впевнено і спокійно рухатися під вершником різними алюрами з доланням природних та штучних перешкод. Для закріплення досягнутих успіхів у заключний період раз на тиждень на конях долають кілька перешкод, проходять невеликий крос та контрольний галоп на 1000 – 1500 м.

Закінчивши спеціалізоване тренування восени, коли коні досягають 3,5 – 4-річного віку, проводять заводські змагання за програмою полегшеного триборства. Вони дають змогу попередньо оцінити спортивні якості коней і визначити їх можливу спеціалізацію в тому чи іншому виді спорту. Коней, що пройшли заводські випробування, продають спортивним організаціям, де з ними проводять спеціалізований тренінг, готують до змагань. Якщо коней продають у 3-річному віці, то роботу з ними у спортивних організаціях розпочинають із загальної підготовки — розвитку правильних і продуктивних природних алюрів, удосконалення реакції на засоби керування, зміцнення м’язів та сухожилково-зв’язкового апарату, розвитку дихальної та серцево-судинної систем тощо. Для цього їх тренують у манежі (під вершником, на корді) і в полі (на важкому ґрунті, пересіченій місцевості, доланні водних перешкод). Заняття за такою програмою тривають близько року, після чого визначають «здібності» коней в тому чи іншому виді кінного спорту та доцільність подальшого їх спеціалізованого тренування за певною програмою.


 1. Заводський, іподромний тренінг та випробування коней рисистих порід.

Рисистий молодняк 1,5-річного віку починають тренувати у липні - серпні. Головне завдання індивідуального заводського тренування — максимально розвинути роботоздатність і витривалість молодняку, поступово збільшуючи тренувальні навантаження, виробляючи ефективні й чіткі рухи, здатність до фінішного кидка та швидкого переходу на потрібний алюр.

Індивідуальний тренінг розпочинають з роботи гротом на дистанцію 3200 м. поступово збільшуючи її до 6400 м. Всередині цій дистанції приблизно 800 м, лоша має пройти ЇЇ кроком. В початковий період тренінгу лоша долає 1600 м за 8 хв. Поступово час долання цієї відстані скорочують до 5 хв. При цьому двічі на тиждень роботу проводять розмашкою. У дні, коли рисаків привчають до більш швидкого алюру, вони проходять 6400 м за два гіти. У першому гіті коні біжать тротом 2000 — 2800 м, потім 400 м розмашкою за 55 — 60 с і 800 м кроком, після чого починається другий гіт: трот 2400 -2800 м, розмашка 400 м за 50 - 55 с і кроком протягом 30 хв.

Протягом другого місяці тренувань обсяг робіт збільшується. Чотири рази на тиждень роботу проводять за такою схемою: трот 3200 м. крок 800 м. трот 2400 - 3200 м. крок 800 м. трот 2400 - 3200 м. Збільшується також дистанція роботи розмашкою і швидкість руху на цьому алюрі.

На третьому місяці дистанцію тротових робіт збільшують до 11-13 км. Тренування починають з троту на 4000 м, потім крок 800 м, знову трот 3200 - 4800 м. крок 800 м і крок 3200 м. У дні розмашок і махових робіт молодняк тренують у два гіти: у перший — тротом 2400 м. розмашкою 1600 м за 3 хв 40 с, тротом 800 м і кроком 1600 м. а в другом час проходження дистанції розмашкою скорочують на 10 с. Таку схему тренувань, як правило, залишають до зими. У лютому і березні жваві роботи проводять у три гіти з таким розрахунком, щоб до відправлення на іподром молодняк проходив 1600 м розмашкою за 3 хв 10 с - 3 хв. Загальний обсяг тренувальних робіт в цей час становить 13 - 15 км.

Перед відправленням на іподром дворічок бонітують за походженням, типовістю, промірами та екстер'єром.

На іподромах рисаків випробують: риссю в качалках, риссю під сідлом та в російських трійцях.

Випробування рисаків проводять з дворічного віку у спеціальних качалках, які поділяють на моторні (робочі) масою 30 - 40 кг і призові (15 - 20 кг). Дволіток випробовують на дистанції 1600 м в один гіт, триліток — на 1600 м у два гіти та на 2400 м, коней віком 4 роки на 1600 м в один, два і три (дербі) гіти, а також на 2400 і 3200 м, старшого віку — 1600 (1, 2 гіти), 2400, 3200, 4800 м. Для коней різного віку встановлено такі максимальні норми виступу: для дволіток — не більше 3, триліток — 4, чотириліток і старше — не більше 5 разів на місяць. Середня норма виступів у призах становить 50 % від максимальної.

На вітчизняних іподромах введено випробування рисаків віком 4 роки і старше під сідлом на дистанцію від 1600 до 2400 м. Маса наїзника і їздка необмежена.

Увесь молодняк, що надійшов на іподром, зараховують до найнижчої рангової групи. У міру зростання жвавості й кількості виграних балів коней переводять до вищої групи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
"ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
Конференція присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження та формування...
ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ в Україні в контексті сучасності
У статті зроблено спробу показати сучасний стан, особливості та перспективи розвитку патріотичного виховання в Україні
Centro di Coordinamento delle Organizzazioni Ucraine in Italia
Пропозиції до проекту плану організації постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Закордонне...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...
Дійсно ціни на носії інформації впали до якихось непристойних значень. Умістити на мініатюрну флешку улюблені фільми, музичні кліпи,...
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
Міністерство освіти і науки україни
Сучасний СТАН ТА ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
2. Керівництво змаганнями
Миколаївської області та управлінням з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації виключне право на загальне...
Порядок денний засідання обласної МКМР з правової освіти населення
Про стан та перспективи розвитку правової освіти і правового виховання у навчальних закладах області
«Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні»,...
«Круглий стіл» у форматі web-конференції на тему «Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні», у якому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка