Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області


НазваСучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Сторінка10/11
Дата13.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Плани селекційно-племінної роботи з породами. Принципи його складання.

У кінних заводах нашої країни розводять30 порід і породних груп коней різних господарських типів і призначень як вітчизняного, так і зарубіжного походження.
Для цілеспрямованої і ефективної роботи по вдосконаленню порід коней, розробляють плани племінної роботи з ними. У підготовці таких планів беруть участь провідні фахівці, працюючі з тією або іншою породою.
У планах на 10-15-річний період намічають основні цілі виробництва коней цієї породи, їх тип, що відповідає наміченим цілям, конкретні вимоги до калібру, особливостей екстер'єру, робочої продуктивності коней різних призначень, вказують загальний напрям племінної роботи з породою(застосування тих або інших методів розведення і їх об'єм, кроси ліній, допустимі інбридинги і їх міри), визначають жеребців - лідерів породи, дають рекомендації по їх ефективному використанню, виділяють і характеризують основні маточні родини, намічають шляхи їх розширення і кращі поєднання з жеребцями визначених ліній.
У плані племінної роботи з породою вказують основні прийоми тренінгу і випробувань молодняку, що найбільшою мірою відповідають завданням виробництва коней потрібного типу і призначення.
Для коней найбільш поширених і цінних порід розробляють також технологічні схеми утримання і годівлі виробничого складу, відтворення, вирощування і тренінгу молодняку. При складанні цих схем виходять з науково обґрунтованих норм і раціонів годівлі коней усіх вікових груп, а також з методів утримання, що відповідають вимогам нормального розвитку тварин.
Ґрунтуючись на планах племінної роботи з породою, що публікуються в передмовах до державних племінних книг або у вигляді окремих видань, складають плани племінної роботи кінних заводів.
Розроблені за методикою науково-дослідного інституту коневодства, вони містять в собі усі основні рекомендації по діяльності заводу на 10-річний період. План передбачає динаміку поголів'я племінних коней по роках, призначення і обєм реалізації продукції, основні методи утримання коней (конюшенний, конюшенно-пасовищний, чи культурно-табунний), норми і схеми годівлі коней усіх статево-вікових груп, а також відомості про коневодські постройки заводу і будівництво нових приміщень.
У плані міститься розгорнута характеристика племінного поголів'я коней кінного заводу і індивідуальна характеристика жеребців-плідників і кращих маток; намічені основні шляхи і методи племінної роботи, включаючи рекомендації по застосуванню тих або інших видів схрещування і їх розмірах, по роботі з найбільш бажаними для заводу лініями, по застосуванню споріднених спаровувань на конкретних видатних родоначальників, по поєднанню ліній в кросах, по роботі з сімействами і заводськими маточними гніздами.
План племінної роботи кінного заводу передбачає об'єм тренінгу і випробувань молодняку, систему і прийоми тренінгу, методи підготовки коней до реалізації.
Дуже велике значення для правильного і результативного ве дения племінної роботи в коннозаводстві має періодичне видання державних племінних книг, довідників про випробування коней верхових, рисистих і важкозапряжних порід, каталогів жеребців-плідників кінних заводів і іншої довідкової літератури.


  1. Методи розведення коней.

Чистопородне (чисте) розведення — парують тварин однієї породи (щодо чистокровних верхових та арабських коней його називають чистокровним).Основною метою чистопородного розведення є збереження цінних ознак породи й наступне її вдосконалення у вибраному напрямі.

Чистопородне розведення буває споріднене, якщо жеребець і кобила у своїх родоводах мають одного або кілька спільних предків, і неспоріднене — коли підібрані для парування тварини не мають спільного предка у перших 5 рядах родоводу.

Споріднене парування (інбридинг) буває близьке, помірне й віддалене. . Якщо спільний предок є в перших двох рядах родоводу такий інбридинг називають близьким. Коли споріднене парування здійснюється в третьому та четвертому рядах родоводу, то це помірний інбридинг. Інші варіанти спорідненого парування відносять до віддаленого інбридингу.

Загальне ослаблення конституції та життєдіяльності, наявність недоліків та вад екстер'єру приплоду- інбридинг-депресією

Помірний інбридинг широко застосовується в кіннозаводстві. Його перевага в тому, що помірно спорідненим паруванням можна уникнути інбридинг-депресії та підвищити генетичну подібність з родоначальниками ліній, родин, цінних за якістю потомків жеребців і кобил.

Неспоріднене парування (аутбридинг). При чистопородному розведенні застосовують кілька варіантів неспоріднених парувань: аутбридинг — жеребець і кобила не мають спільних предків у 5 рядах родоводу; топкросинг — батько інбредний, мати аутбредна (див. с. 304); боттомкросинг — мати інбредна, батько аутбредний; інбредлайнкросинг — мати і батько інбредні на різних коней.

Розведення за лініями. У племінному конярстві розрізняють генеалогічні та заводські лінії. До генеалогічної лінії відносять усіх коней, які за прямим чоловічим родоводом (пробанд — батько — дід — прадід і т. д.) мають спільного предка. Таку лінію визначають тільки за походженням. До заводської лінії належать племінні коні, які, крім походження, зберігають у ряді поколінь тип та інші господарсько корисні ознаки родоначальника.

Маточні родини — це група потомків (жеребців і кобил), які походять від видатної заводської матки і мають заводське призначення. У племінній роботі значення родини не менше, ніж лінії.

Схрещування — для парування добирають тварин різних порід. Цей метод розведення коней використовують для створення нових та вдосконалення існуючих порід.

Розрізняють схрещування відтворне, ввідне, або прилиття крові, поглинальне, промислове та поперемінне. Відтворне схрещування застосовують для виведення нових порід коней. Ввідне схрещування, або «прилиття крові», використовують для поліпшення деяких ознак породи без значної зміни її типу, господарських та біологічних особливостей. Поглинальне схрещування застосовують з метою докорінного поліпшення місцевих порід або безпородного поголів'я шляхом систематичних повторних парувань кожного нового покоління иомісних кобил з чистопородними жеребцями поліпшуючої породи, але не спорідненого походження. Промислове схрещування спрямоване на відтворення коней робочого, спортивного та продуктивного призначення. Поперемінне схрещування є засобом відтворення користувальних і племінних коней. Поперемінне багатопородне схрещування широко застосовували при відтворенні верхових коней табунним способом для потреб армії.


  1. Сучасний стан та перспективи розвитку конярства в Миколаївській області. Основні породи. Шляхи покращення стану ведення галузі.

  2. Оцінка коней за якістю нащадків.

Оцінку жеребців проводять за якістю не менш як 10 потомків, а кобил – не менш як 2-х. Якість приплоду кобил і жеребців установлюють на основі зоотехнічних записів господарства, результатів бонітування і безпосереднього огляду молодняка бонітетом.

При оцінці жеребці племінних господарств і племінні кобили одержують таку кількість балів: приплід елітний, значна його частина заводського призначення, у т.ч. видатні заводські плідники і конематки – 9-10; приплід в основному елітний – 7-8; приплід в основному І класу – 5-6; приплід в основному ІІ класу – 3-4.

Коли жеребців оцінюють за якістю потомків комісійно, бал виставляють на основі цієї оцінки. Жеребці, які надійшли у групу кращих, одержують оцінку 8-10 балів, середніх – 6-7 і гірших – 5 балів і ↓.

Жеребці, яких використовували на не племінних кобилах, одержують таку кількість балів: приплід в основному користувальний кондиційний, у т.ч. не ↓ 75% бажаного типу, з доброю робото здатністю або не ↓ ІІ класу – 7-8; приплід в основному користувальний кондиційний, у т.ч. не ↓ 50% бажаного типу, з доброю робото здатністю, або не ↓ ІІ класу – 5-6; приплід в основному користувальний кондиційний – 3-4. При наявності серед приплоду рекордистів породи, чемпіонів обласних і державних виставок оцінку збільшують на 1 бал.


  1. Робота з лініями, родинами, маточними гніздами. Кроси ліній.

Розведення за лініями. Коней заводських порід удосконалюють в основному методом чистого розведення, яке ведеться по лініях і родинах. Зазвичай лінії і родини в конярстві існують в межах 4-5 поколінь. Коней більшості заводських порід відносяться до декількох ліній, число яких в породі рідко буває більше 10.

Робота з лінією спрямована на збереження, закріплення і удосконалення її переваг і виправлення властивих їй недоліків. Зарахування до лінії коней тільки за походженням, тих, що не успадкували її основних якостей, порушує сенс ро­боти з лінією і може призвести до її зникнення, розчинення в породі.

Особливості типу і розвитку представників кожної лінії мають бути добре відомі селекціонерам. Інакше можливі великі помилки, наприклад занижена оцінка або навіть вибра­кування в ранньому віці хороших лошат пізньостиглої лінії.

Для кожної лінії рисистих, чистокровної верхової і інших порід коней селекціонери розробляють детальні характеристики, з яких витікають конкретні задачі подальшої роботи з тою, чи іншою лінією.

У чистокровному конозаводстві також відмічаються істотні відмінності в якостях коней різних ліній.

Для досягнення кращих результатів в роботі з кожною породою при складанні батьківських пар важливо знати і правильно використати сполучуваність ліній між собою. Відомо, що де­які лінії "підходять" одна до одної і їх кроси дають хороших коней, а інші - "не підходять", і спаровування навіть видатних особин, що належать до ліній-"антагоністів", не може увінчатися успіхом. Більше того, в деяких випадках саме існування лінії, її прогрес виявляються можливими лише за умови спаровування її чоловічих особин з кобилами визначеної, іншої лінії.

Робота з родинами. У племінній роботі з породами коней, особливо з породами, що досягли високої міри досконалості, величезну роль грають жіночі родини. Вони здійснюють на прогрес породи не менший вплив, ніж чоловічі лінії. Цінна жіноча родина являється, як правило, вірнішим, стабільнішим носієм корисних породних якостей, ніж чоловіча лінія.

Родини виражають собою певною мірою консервативний початок, згладжуючи в розведенні іноді різкі впливи на породу окремих жеребців. Видатні матки - родоначальниці родин не менш рідкісні в породі, ніж видатні жеребці-плідники, і вони залишають в породі незгладимий слід.

Для родини, як і для лінії, недостатньо одного формаль­ного споріднення з видатною родоначальницею, потрібна також сувора передача з покоління в покоління цінних властивостей кобили - засновниці родини. Головним з цих властивостей, безу­мовно, являється здатність породжувати класне потомство. Для родоначальниць жіночих родин зовсім не обов'язковий високий скаковий клас або видатна бігова кар'єра, проте серед найближчих їх прародительок завжди буває кобила з високою роботоздатністю.

Групу кобил, що походять від видатної матки і зосереджених в одному кінному заводі, прийнято називати гніздом. Ма­точні гнізда, якщо кобили, що входять в них, стійко передають потомству цінні якості родоначальниці, переростають в сімейства, переносячи свій вплив вже на породу в цілому.

Комплектування виробничого складу заводу кобилами, що від­носяться до цінних жіночих родин і прогресивних гнізд, - найвірніший шлях досягнення успіху в племінній роботі, особливо якщо селекціонер зуміє знайти кращі поєднання маток кожного сімейства з тими або іншими жеребцями.


  1. Ідентифікація та паспортизація коней.
  1. Оцінка коней за екстер’єром та конституцією.

В індивідуальних бланках бонітування усі статі коней розділяють на 3 групи: І – голова, шия, тулуб; ІІ - кінцівки; ІІІ – конституція, будова тіла, мускулатура, сухожилки, зв’язки, темперамент.

Характеризують і оцінюють екстер’єр підкресленням у бланках бонітування назв статей, ступеня їх вираженості і варіантів відхилення від нормального стану.

Статям надають відповідну оцінку: добре – 2 бали, задовільно – 1 бал, погано – 0 балів. Сума балів окремих статей виражає оцінку за групу ознак. Загальну оцінку екстер’єру визначають мінімальною сумою балів за відповідну групу ознак.

Коні з такими вадами, як жабка, шпат, курба, рорер при бонітуванні не можуть бути оцінені вище ІІ класу, однобічні крипторхи – не вище І класу при умові високої роботоздатності.


  1. Оцінка коней за походженням та типовістю

Походження коней оцінюють на основі відомостей про класність їхніх предків і цінність потомків у балах за такою шкалою:

Кількість предків класу еліта в І-ІІІ рядах родоводу

Оцінка, балів

14

9

12

8

10

7

8

6

6

5

4

4

2

3

До мінімальної оцінки за походженням додають від 1 до 2 балів

А) якщо батьки при оцінці за якістю потомків одержали 8-10 балів;

Б) за бітьків-чемпіонів і рекордистів порід

Оцінку знижують на 1-2 бали, якщо батьки оцінені за якістю потомків як погіршуючи.

Помісей І покоління з незапланованими породами не можна оцінювати вище 4 балів, ІІ – 6 балів, ІІІ – вище 1 балів.

При оцінці вираженості бажаного типу бонітер повинен враховувати особливості даної породи і сучасні вимоги до неї. Вираженість бажаного типу породи оцінюється за схемою:
Бажаний тип виражений

Оцінка, балів

Відмінно

9-10

Добре

7-8

Задовільно

5-6

Незадовільно

3-4
  1. Оцінка племінних коней різного напрямку за робото здатністю.

1) Рисисті коні - випробовують на іпподромах в бігах, оцінку здійснюють відповідно швидкості виявленої на дистанцію в 1600м. Якщо враховують швидкість на іншу дистанцію, її перераховують на 1600м за допомогою спеціальних таблиць. Відповідно жвавості, роботоздатність оцінюють за спеціальними таблицями, які враховують вік і породу коня.

2) Скакові- в скачкаж- жокей. при оцінюванні враховують ранг скачки,вік коня, зайняте місце, виграш традиційних призів, та головних призів.

3) Молодняк напівкровних верхових порід спортивного призначення. оцінку проводять у 2-3,5роки під час заводських випробувань. після заїздки коні проходять початковий спортивний тренінг. оцінюють за показниками:1 рухові якості,1.1 довжина кроку на рисі і кроці, 1.2 стиль рухів(ритмічність,пластичність, парадність).2 на 2й день стрибкові якості( силові якості, техніка стрибка, темперамент-результат зменшують,якщо коні рухаються до перешкод нерозраховано,занадто жваво або кволо,неохоче підкоряються тренеру, виявляють злий норов. підсумкову оцінку стрибкових якостей визначають діленням суми балів за оцінку силових якостей,техніки стрибка і темпераменту на 3.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
"ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
Конференція присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження та формування...
ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ в Україні в контексті сучасності
У статті зроблено спробу показати сучасний стан, особливості та перспективи розвитку патріотичного виховання в Україні
Centro di Coordinamento delle Organizzazioni Ucraine in Italia
Пропозиції до проекту плану організації постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Закордонне...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...
Дійсно ціни на носії інформації впали до якихось непристойних значень. Умістити на мініатюрну флешку улюблені фільми, музичні кліпи,...
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
Міністерство освіти і науки україни
Сучасний СТАН ТА ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
2. Керівництво змаганнями
Миколаївської області та управлінням з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації виключне право на загальне...
Порядок денний засідання обласної МКМР з правової освіти населення
Про стан та перспективи розвитку правової освіти і правового виховання у навчальних закладах області
«Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні»,...
«Круглий стіл» у форматі web-конференції на тему «Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні», у якому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка