Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» Херсон, 7-9 вересня 2005 р


Скачати 54.23 Kb.
НазваПідсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» Херсон, 7-9 вересня 2005 р
Дата26.03.2013
Розмір54.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Підсумковий Документ

Третьої міжнародної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи»

Херсон, 7-9 вересня 2005 р.

У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, навчальних закладів, установ і організацій з усіх регіонів України.

Учасники конференції, присвяченої 20-й річниці введення курсу інформатики в загальноосвітніх школах, обговорили проблеми змісту навчальних дисциплін інформатичного циклу, навчального програмного забезпечення, методики вивчення інформатики в школах і у вищих навчальних закладах, використання інформаційних і телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, підготовки й перепідготовки кадрів.

Теоретичні та практичні проблеми було розглянуто на пленарних та секційних засіданнях за напрямами:

#Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.

#Проблеми навчання інформатики у вищих навчальних закладах.

#Проблеми навчання інформатики у середніх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

#Шляхи вдосконалення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій.

#Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання.

#Дистанційне навчання.

За підсумками роботи її учасники констатують:

#інформатизація системи освіти України залишається однією з головних задач державної політики;

#основними завданнями інформатизації освіти є:

— підготовка громадян України до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному
суспільстві;

 • підвищення якості, доступності та ефективності освіти для всіх верств населення України;

 • забезпечення належного рівня знань фахівців у галузі інформаційних технологій;

#освітяни і науковці України беруть активну участь у процесі подальшого впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій в усі ланки освітньої галузі;

#учасники конференції всіляко підтримують положення Указу Президента України щодо забезпечення ефективного використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження інтерактивних методів навчання;

#досвід використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в освіті підтверджує, у цілому, позитивні впливи названих технологій на інноваційні процеси в освіті, що виражається у виникненні нових організаційних форм і методів навчання та виховання, зміні змісту та структури навчальних планів і програм, формуванні сучасного навчального середовища закладів освіти, підвищенні рівня наукових досліджень у галузі педагогіки та педагогічної психології, поступовому удосконаленні системи управління освітою.

Беручи до уваги, що інформатизація освіти залишається пріоритетним напрямом розвитку нашої держави, учасники конференції вважають за потрібне рекомендувати органам державної влади, науковій спільноті, освітянам:

1. Продовжити оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних і
телекомунікаційних технологій та комп'ютерно-орієнтованими системами навчання.

2. Створити умови для розбудови україномовного освітнього інформаційного середовища.
Розглянути можливість спрощення процедури сертифікації ППЗ, а також можливість введення до
штатного розкладу ЗНЗ посад інженерів з обслуговування кабінетів інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій.

3. Удосконалити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів у галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Розглянути можливість проведення курсів з підвищення кваліфікації вчителів інформатики 1 раз на 3 роки. Програма перепідготовки повинна відповідати реальному стану розвитку ІКТ.

Розглянути питання про підготовку у педагогічних університетах майбутніх учителів із спеціалізацією «Координатор щодо використання ІКТ у навчальному процесі».

4. Докладати зусилля до подальшого вдосконалення методики навчання інформатики в
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації і форм
власності.

Розглянути можливість видання додатковим тиражем навчально-методичного посібника для вчителів «Методика навчання інформатики».

 1. Сприяти впровадженню дистанційної освіти на технологічній платформі інформаційних і
  телекомунікаційних технологій.

 2. Підтримувати ініціативи, спрямовані на створення і розвиток національної інформаційної
  інфраструктури та інформаційних ресурсів навчальних закладів.
 1. Здійснити заходи щодо подальшої інформатизації системи управління навчальними закладами і
  системою освіти України.

 2. Забезпечити можливість створення в Україні індустрії комп'ютерно-орієнтованих засобів та
  систем навчання.

 3. Сприяти створенню на державному рівні мережі центрів і фондів дидактично орієнтованих
  програмних засобів та систем. Розглянути можливість створення порталу для методичної підтримки

вчителів з питань ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі, зокрема методичної підтримки вчителів інформатики.

10. Продовжити наукові дослідження в галузі використання інформаційних і телекомунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі.

Вважати за необхідне розробку науково-методичних вимог до змісту та структури ППЗ для підтримки навчальних предметів у ЗНЗ, зокрема до електронних підручників. Започаткувати створення авторськими колективами навчально-методичних комплексів з інформатики для ЗНЗ. Розробити орієнтовний зміст таких комплексів.

 1. Докладати зусилля для подальшого впровадження і використання інформаційних технологій у
  процесі вивчення всіх навчальних дисциплін у закладах освіти, впровадити освітню галузь
  «Інформатика». Розглянути можливість введення курсу інформатики з 7-го класу.

 2. Створити в МОН України окремий структурний підрозділ, який займався б комплексним
  вирішенням питань інформатизації освіти.

 3. Створити при МОН України аналітично-інформаційний центр, поклавши на нього, зокрема,
  завдання прогнозування змін у системі освіти та впливу цих змін на формування інформаційного
  суспільства.

14. Рекомендувати організаторам конференцій удосконалювати форми їх проведення,
використовуючи можливість ІКТ (круглі столи, стендові доповіді, форуми, демонстрація можливостей
програмних засобів тощо).

15. Визнати одним із провідних напрямів розвитку системи освіти компетентнісний підхід з
використанням ІКТ. Як інструмент впровадження дослідницьких методів навчання вважати системи
комп'ютерного моделювання, проведення комп'ютерних експериментів, у тому числі професійні
предметні комп'ютерні системи.

Учасники конференції висловлюють подяку організаторам, зокрема Херсонському державному університету, Південноукраїнському регіональному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та редакції журналу «Комп'ютер у школі та сім'ї».

Учасники конференції відзначають провідну роль Херсонського державного університету в розробці та впровадженні в навчально-виховний процес інформаційних і телекомунікаційних технологій, підготовці висококваліфікованих педагогічних та наукових кадрів у галузі інформаційних технологій.

Учасники конференції відзначають також значну роль журналу «Комп'ютер у школі та сім'ї» у підготовці конференції і координації зусиль освітян в інформатизації освіти України.

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI...
Ників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з...
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми фразеології”
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Викладач НЕСИНОВА С. В
«Сучасні проблеми права в Україні»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Вибрані найкращі тези доповідей
Програма науково-практичної конференції Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи
...
«УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ»
Конференції „Українська освіта за кордоном: підсумки та перспективи”, яка відбудеться в Українському культурному центрі Посольства...
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії...
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції...
Відділення психології, дефектології та вікової фізіології НАНП України...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка