«Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні», у якому взяли участь директори, заступники директорів та начальники відділів державних архівів Херсонської та Миколаївської областей


Назва«Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні», у якому взяли участь директори, заступники директорів та начальники відділів державних архівів Херсонської та Миколаївської областей
Дата09.07.2013
Розмір68.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Рішення

колегії державного архіву Херсонської області
м. Херсон № 6/2 28 жовтня 2010 року
Про хід виконання плану розвитку архівної справи в області на 2010 рік

за підсумками роботи за 9 місяців
Обговоривши підсумки роботи архівних установ області за 9 місяців 2010 року колегія державного архіву області відзначає, що значну частину запланованих на рік організаційних заходів і показників з основних напрямків діяльності та створення гарантованої збереженості документів ними виконано у повному обсязі.

Так, за 9 місяців поточного року проведено 5 засідань колегії держархіву області, з яких 1– розширене, за підсумками роботи державних архівних установ у 2009 р. Проведено семінар-нараду за участю начальників архівних відділів райдержадміністрацій, міськрад, трудових архівів з питань роботи з підприємствами-банкрутами, виконання заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ в області на 2010 – 2014 рр.; упорядкування документів установ – джерел формування НАФ державними архівними установами області (12.03.2010). На базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбувся «Круглий стіл» у форматі web-конференції на тему «Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні», у якому взяли участь директори, заступники директорів та начальники відділів державних архівів Херсонської та Миколаївської областей.

Підготовлено 3 проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації: від 23 березня 2010 р. № 286 «Про внесення змін до складу колегії державного архіву області»; від 04 червня 2010 р. № 486 «Про затвердження Положення про державний архів Херсонської області»; від 24 лютого 2010 р. № 180 «Про проект змін до програми розвитку архівної справи в області на 2006 - 2010 рр.», які затверджені рішенням обласної ради від 14 травня 2010 р. № 1285. Державному комітету архівів України надано пропозиції щодо змін і доповнень до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Двічі порушувалось клопотання перед обласною державною адміністрацією щодо виділення додаткового приміщення під архівосховища державного архіву області.

У звітному періоді проведено комплексні перевірки стану роботи архівних відділів Генічеської, Новотроїцької та Нововоронцовської районних державних адміністрацій, трудових архівів відповідних районів; тематичну перевірку забезпечення збереженості документів НАФ в архівному відділі Високопільської районної державної адміністрації, контрольні перевірки архівних відділів Бериславської, Генічеської, Білозерської, Каланчацької, Новотроїцької районних державних адміністрацій та Новокаховської міської ради. За підсумками перевірок і розглядів відповідних питань на засіданнях колегії держархіву області підготовлено листи керівництву Верхньорогачицької, Високопільської, Генічеської, Нововоронцовської, Новотроїцької районних державних адміністрацій, Великолепетиської, Великоолександрівської, Іванівської, Каховської районних рад щодо покращення умов зберігання архівних документів, оптимізації роботи районних трудових архівів.

Обговорювався хід виконання районних програм розвитку архівної справи на нарадах при голові райдержадміністрації, комісіях районної ради з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів у Великолепетиському, Високопільському, Іванівському та Каланчацькому районах.

Архівним відділом Херсонської міської ради підготовлено доповідні записки голові міської ради щодо завершення ремонту нового приміщення, придбання засобів пожежегасіння, меблів тощо. Архівним відділом Іванівської райдержадміністрації порушено питання щодо виділення коштів для встановлення автономного опалення у приміщенні архіву.

Продовжувалася робота щодо поліпшення матеріального стану архівних установ області. За кошти стабілізаційного фонду в читальних залах держархіву встановлено систему відео спостереження; за рахунок коштів спеціального фонду - придбано комп'ютер, монітор, програмне забезпечення, фотокамеру, мікалентний папір. Проведено навчання відповідальних за протипожежний стан, проведено повірку приборів в стандартметрології, перезарядку вогнегасників.

Додаткове стелажне обладнання встановлено в архівних відділах Цюрупинської райдержадміністрації та Херсонської міськради, в трудових архівах Бериславського і Каланчацького районів. В архівних відділах Херсонської міськради встановлено охоронну сигналізацію, Цюрупинської райдержадміністрації – пожежну. Архівними відділами Скадовської райдержадміністрації замінено газовий котел; Білозерської райдержадміністрації та Новокаховської міської ради - перезаряджено існуючі вогнегасники, Верхньорогачицької, Голопристанської, Чаплинської - придбано порошкові вогнегасники; Каховської, Новокаховської міських рад - придбано комп’ютер, оргтехніку, меблі.

Зроблено капітальний ремонт архівосховища в архівному відділі Нововоронцовської райдержадміністрації; поточні ремонти приміщень - Берисласької, Білозерської, Горностаївської, Скадовської, Чаплинської райдержадміністрацій та трудовому архіві Нововоронцовського району.

Підключено до мережі Інтернет трудовий архів Високопільського району.

Рішенням сесій районних рад трудовим архівам Великоолександрівського та Каланчацького районів передано нові приміщення загальною площею відповідно 50,4 та 42,2 кв. м.

Державним архівом області річні планові показники, в основному, виконані, окрім картонування справ, приймання документів особового походження, робота над якими продовжиться у IV кварталі. Проведено 7 семінарів. Робочою групою завершено роботу та надруковано анотований перелік справ «З історії державотворення на Херсонщині. 1917-1921». Продовжувалася робота з підготовки довідково-інформаційного видання «Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року, т. 1, Анотований реєстр описів», створення бази даних до проекту «Український мартиролог ХХ ст.»

Архівними відділами районних державних адміністрацій виконані показники з оправлення і підшивки справ (725,3%), картонування справ (104,5%), описування і прийому документів особового походження (119,3% в од. зб., 148,7% у документах), фотодокументів (101,2%), фоно- (300%), відеодокументів (483,3% в од. обл.), приймання управлінської документації (100,0%), упорядкування документів на договірних засадах особового складу (114,9%), підготовки ініціативних інформацій (158,8%), виконання запитів соціально-правового характеру (115,8%), організації виставок документів (106,1%), підготовки публікацій у пресі (107,1%). 8 архівних відділів організували проведення оглядів стану забезпечення збереженості документів та стану діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрацій, з них три – позапланово.

Архівними відділами міських рад виконано планові показники з оправлення і підшивки справ (126,8%), перевірки наявності справ (200,3%), описуванню і прийманню документів особового походження (198,5% в од. зб., 102,9% - в документах), відеодокументів (116,7%), удосконалення описів справ (138,3%), експертизи цінності документів (100,0%), приймання управлінської документації постійного зберігання (138,0%), упорядкуванню документів на договірних засадах управлінської документації постійного зберігання (104,1%) та з особового складу (387,1%), підготовки ініціативних інформацій (100,0%), виконання запитів соціально-правового характеру (100,1%), підготовки виставок документів (100%), радіопередач (100%), публікацій у пресі (150,0%).

Планові показники трудовими архівами районів в основному виконані.

Однак, викликають занепокоєння окремі показники роботи архівних установ області. Так, на низькому рівні виконання робіт з удосконалення описів справ (22,7%) та експертизи цінності документів (21,3%). Архівні відділи Верхньорогачицької, Голопристанської, Скадовської, Цюрупинської райдержадміністрацій не надали удосконалені описи справ на розгляд ЕПК державного архіву області.

Потребують контролю з боку керівників архівних установ виконання окремих планових показників роботи, а саме: з перевірки наявності справ – Верхньорогачицької, Каланчацької райдержадміністрацій; картонування справ – Чаплинської райдержадміністрації, Херсонської міської ради; описування і прийому документів особового походження – Великоолександрівської, Каховської і Цюрупинської райдержадміністрацій та фотодокументів – Каховської, Цюрупинської райдержадміністрацій, Херсонської міської ради; каталогізації документів – Горностаївської, Іванівської, Каховської, Скадовської райдержадміністрацій; прийому документів постійного зберігання – Чаплинської райдержадміністрації; упорядкування документів на договірних засадах постійного зберігання – Іванівської, Скадовської і Чаплинської райдержадміністрацій; здійснення перевірянь: комплексних – Великоолександрівської, Високопільської, Генічеської, Горностаївської, Каланчацької, Нововоронцовської, Чаплинської райдержадміністрацій та всіх міських рад; тематичних – Горностаївської, Скадовської райдержадміністрацій, Херсонської міської ради; контрольні – Каховської, Нижньосірогозької, Нововоронцовської, Новотроїцької, Скадовської райдержадміністрацій; з підготовки радіопередач – Бериславської, Великоолександрівської, Каховської райдержадміністрацій.

Враховуючи зазначене, колегія
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома довідку про підсумки роботи архівних установ області за 9 місяців 2010 року (додається).

2. Начальникам архівних установ області вжити заходів щодо безумовного виконання річних планів роботи на 2010 рік.

3. Начальникам архівних відділів Великоолександрівської (Боберець Л.М.), Голопристанської (Книш Т.М.), Горностаївської (Жалівцева Г.Ф.), Каланчацької (Трубач О.В.), Каховської (Черкашина Л.В.), Скадовської (Степова В.В.), Нововоронцовської (Гусинська Н.В.), Цюрупинської (Лавринищева І.М.), Чаплинської (Дорошенко Т.М.) райдержадміністрацій та Новокаховської (Сироїжко Л.Ф.) та Херсонської (Прокопчук М.С.) міськрад у термін до 05 листопада 2010 р. проаналізувати стан справ з окремих напрямків роботи, де допущено значне відставання від річного плану, та вжити заходів щодо вчасного їх виконання.

4. Начальникам архівних відділів Верхньорогачицької (Каптюх Т.В.), Голо пристанської (Книш Т.М.), Скадовської (Степова В.В.), Цюрупинської (Лавринищева І.М.) райдержадміністрацій надати удосконалені описи справ на розгляд ЕПК держархіву області не пізніше 20 листопада 2010 року.

5. Начальнику організаційно-аналітичного відділу (Проценко Г.Б.):

5.1. Тримати на контролі виконання архівними установами показників плану розвитку архівної справи в області на 2010 рік.

5.2. Підготувати до 01 листопада 2010 року проект наказу про введення в дію рішення колегії держархіву області.

Голова колегії,

директор держархіву області В.Ф.Боровик

Секретар Д.Л.ГанченкоСхожі:

Колегії державного архіву Херсонської області
Розглянувши результати перевірки стану архівної справи у Чаплинському районі, колегія зазначає, що архівним відділом проведено певну...
На засіданні колегії управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації...
Під головуванням начальника управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлани Миколаївни Гресь відбулось чергове засідання...
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
УКРАЇНА ШИШАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАКАЗ
ЗНЗ та ДНЗ Шишацького району, з них: 1 майстер виробничого навчання, 1 шкільний бібліотекар, 1 керівник гуртків позашкільних закладів,...
НОВЕ СЛОВО У НАУКОВОМУ ПЛАНУВАННІ
Відділення загальної середньої освіти, представники відділу наукових і керівних кадрів апарату Президії НАПН України, працівники...
Обласний семінар – навчання на базі Добровеличківського району
«Степограй 2011» в с. Карбівці організовано семінар-навчання із розвитку сільського зеленого туризму з господарями зелених садиб,...
“ ГЕНОМ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ...
...
Звіт про виконання плану розвитку архівної справи в Херсонській області за 2011 рік
Виконано планові завдання з усіх видів робіт щодо забезпечення фізичної збереженості документів
Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного значення, функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від...
Програма розвитку архівної справи комунальної установи «Трудовий...
Як частина соціальної інфраструктури суспільства архівна справа постійно зазнає впливів домінуючих у ньому явищ, змін і тенденцій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка