Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області


НазваСучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Сторінка11/11
Дата13.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4) дорослі спортивні коні. роботоздатність оцінюють відповідно зайнятого місця враховуючи ранг змагань.

5) ваговози. види випробувань - риссю, кроком і тяглова витривалість. заг. бал за роботоздатність визначають з урахуванням МІН. балу 2-х видів випробувань для коней 2-х річного віку і 3-х видів випробувань для коней 3-річного віку і старше. якщо по 2-х видах випробувань коні оцінені в 6-10б., до мінімал. балу + ще 1б. роботоздатність коней, які не пройшли випробувань, але використані на господарських роботах оцінюють у 3-4б.


  1. Зоотехнічний та племінний облік в конярстві.

Племінний облік ведеться в усіх господарствах і підприємствах – суб’єктах племінної справи в конярстві з метою систематизації відомостей, необхідних для ведення племінної справи.

Племінний облік ведеться індивідуально щодо кожної тварини всіх господарських і статево-вікових груп. Форми племінного обліку в конярстві ведуться спеціалістами племінних господарств і підприємств до вибуття тварини, після чого зберігають в господарствах протягом 25 років з подальшою передачею до архіву.

Бонітувальні картки за формами № 1-к «Картка племінного жеребця» та № 2-к «Картка племінної кобили» заводяться на всіх племінних коней 2-х років і ↑. Призначені для накопичення відомостей про індивідуальні екстер’єрні, продуктивні, відтворні та племінні якості коней, інтенсивність їх племінного використання.

Форми №1-а «Заявка на запис жеребця до ДКПК» та №2-а «Заявка на запис кобили до ДКПК» призначені для реєстрації жеребців і кобил у ДКПК.

Форму №4-к «Журнал обліку проби та парування кобил» ведуть протягом парувального сезону. Відмітки в журналі роблять позначеннями: не в охоті – Н, в охоті – Ох, спарована – С, спарована вранці – Ср, спарована ввечері – Св, хвора – Х, жеребна (за результатами ректального обстеження) – Рж, холоста (за результатами ректального обстеження) – Рх, витеребилась – Вж, у відбої – В; стан фолікулів: Л-1, П-1, Л-2, П-2, Л-3, П-3, Л-4, П-4, Л-ов, П-ов, Л-ж, П-ж (Л-лівий, П-правий, 1-4-й ступінь зрілості фолікула, ов - овуляція, ж – жовте тіло). Відомості до журналу обліку проби та парування заносять у день їх отримання. При ШО в журналі роблять позначки: Ор – осіменена вранці, Ов – осіменена ввечері. Крім цього, при ШО ведеться спеціальний журнал, до якого записують відомості про об’єм еякуляту жеребця, оцінку якості сперми, її розрідження, зберігання, дози осіменіння.

Форма №5-к «Журнал розвитку молодняку» призначена для обліку росту і розвитку лошат.

Форма №6-к «Журнал таврування лошат» Усі лошата, народжені в поточному році, за 1015 днів до відлучення підлягають обов’язковому тавруванню холодним способом за допомогою приладу ПТЖ-3, який охолоджується в рідкому азоті. Під час таврування до журналу записується: кличка лошати, дата його народження, масть, клички його батьків, ретельно описуються всі прикмети.

Форма №7-к «Відомість обліку вижереблення та парування кобил» складають по закінченні парувального сезону і в строк до 1 серпня надсилають до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та ДКПК.

До форми №8-к «Зведена відомість обліку вижереблення та парування» заносяться такі данні: номер за ДКПК, кличка жеребця, його порода, клас, походження (батько-мати), кількість спарованих кобил, число садок за сезон, наводяться результати парування попереднього року: кількість кобил, що прохолостіли, зажеребіли, вибули і пали з числа жеребних, абортували, вижеребилися мертвонародженим або нежиттєздатним приплодом, кількість лошат, що народилися.

Форма №9-к «Підбір кобил на парувальну кампанію до жеребця» складається до початку парувального сезону. План підбору кобил до жеребців-плідників до 1 грудня надсилають до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та ДКПК.

Форма №10-к «Відомість результатів бонітування племінних коней» призначена для оцінки коней за комплексом ознак та визначення їх подальшого призначення. До відомості записують все наявне пробонітоване поголів’я коней господарства в розрізі статево-вікових груп.

Форма №11-к «Зведена відомість бонітування племінних коней» призначена для узагальнення і аналізу племінної роботи з породами коней у господарствах за рік. Форма складається у 2-х примірниках, один з яких подається до організації (установи), визначеної Міністерством аграрної політики України для ведення централізованого племінного обліку та ДКПК.

Форма №12-к «Акт на приплід» призначена для реєстрації кожного народженого лошати протягом 1-ї доби його життя. Акт складається у 2-х примірниках, один з яких залишається в господарстві, а 2-й передається до бухгалтерії.

Форма №13-к «Акт на вибракування» призначена для обліку вибракуваних племінних коней.

Форма №14-к «Звіт про рух племінних коней» (у господарстві) призначена для щомісячного обліку наявності і обороту конепоголів’я в госп-ві. Відмічається прихід коней (приплід, переведення з ін. груп, купівля) і вибуття (племінний продаж, забій, падіж, вибракування, перевід у ін. групи).

Форма №15-к «Звіт про рух племінних коней» (на іподромі) призначена для щомісячного обліку наявності та руху конепоголів’я на іподромі. Звіт включає: список вибуття та прибуття коней протягом місяця; рух племінних коней в розрізі статево-вікових груп з наростаючим підсумком з початку року; наявність коней на кінець звітного місяця в розрізі власників та статево-вікових груп коней; результати розіграшу традиційних призів за звітний період.

Форма №16-к «Картка обліку результатів випробувань коня на іподромі» призначена для обліку результатів випробувань коней на іподромах. Ведеться протягом всього періоду випробувань коня на іподромі в 2-х примірниках. При відправці коня з іподрому 1 завірений печаткою примірник картки видається коневласнику.

Форма №17-к «Картка обліку результатів випробувань коня у спортивних змаганнях» призначена для обліку результатів виступів коней у спортивних змаганнях.

Крім вищенаведених форм племінного обліку в госп-х ведуть заводські книги жеребців-плідників і конематок (форми №18-к, №19-к за формами бонітувальних карток). До заводських книг записують усіх племінних жеребців і кобил та весь молодняк під матками (в приплоді). До заводської книги вносять відомості: про народження та вибуття коней – протягом тижня, про парування – протягом місяця після закінчення парувальної кампанії; зміни рекордів, виграш призів, результати виставкової експертизи – протягом місяця.

На іподромах ведуть нижчезазначені форми обліку: 1) «Поіменний список коней, які проходять випробування на іподромі» (форма №10-а), призначений для обліку росту і розвитку поголів’я коней, що проходять випробування на іподромі, за станом на 1 вересня в розрізі коневласників, порід, статево-вікових груп та тренерських відділень. Заповнюються графи: кличка, номер тавра, стать, масть, рік народження, рекорд, порода, походження, проміри.

2) «Журнал тренувань коней тренерського відділення» (форма №23-к), що призначений для обліку щоденних навантажень та інтенсивності тренувань коней помісячно. Ведеться бригадиром тренерського відділення іподрому або господарства протягом усього періоду тренінгу і випробувань кожного коня;

3) «Журнал випробувань коней на іподромі» (форма №22-к), що призначений для обліку результатів виступів кожного коня протягом сезону випробувань. Дані журналу використовуються для визначення рангу коня при його записі на участь у випробуваннях. Ведеться зоотехніком іподрому в розрізі тренерських відділень;

4) «Книгу рекордів та досягнень» (форма №20-к ), що призначена для реєстрації рекордів коней у розрізі статево-вікових груп та порід;

5) «Книгу переможців та призерів традиційних і міжнародних призів» (форма №21-к), що призначена для реєстрації переможців та призерів розіграшів призів, які проводилися протягом року.

Форма №24-гуц «Протокол оцінки коней гуцульської породи» У форму заносять результати експертної оцінки за типом, екстер’єром, рухами, загальним враженням; бальну оцінку 1-го та 3-го видів випробувань за кожною перешкодою, 2-го виду випробувань відповідно до зайнятого місця з урахуванням їх кондиції на основі фізіологічного показника, зведені бали за кожною групою ознак та сумарний бал.

Форма №25-гуц «Свідоцтво про народження лошати» ведеться на парувальних пунктах суб’єктів племінної справи у тваринництві, дані заповнюються відповідно до форми №4-к «Журнал обліку проби та парування кобил».  1. Форми ведення конярства. Способи утримання коней.  1. Виставки, виводки, конкурси, експорт коней.

Виводка коней — це зоотехнічний захід, який проводять для окомірної оцінки їх екстер’єру з метою визначення племінного використання. У племінних репродукторах її організовують при бонітуванні коней, оцінюванні жеребців за якістю потомків, складанні плану добору пар, перевірці стану поголів’я, визначенні розвитку лошат, вгодованості коней, якості чищення та догляду за копитами тощо. За результатами виводок оцінюють напрям і ефективність племінної роботи, якість годівлі й утримання коней у господарстві. Виводка може проводитися з метою популяризації нової породи, з нагоди свят (наприклад, дня працівника сільського господарства), для офіційних та зарубіжних гостей, у зв’язку з ювілеєм господарства тощо.

Зоотехнічна виводка є дзеркалом виробничої діяльності і культури ведення конярства на кінних заводах, іподромах, у племоб’єднаннях, репродукторах племінних коней різних форм власності, в асоціаціях любителів тієї чи іншої породи коней.

Виставки організовують для показу досягнень в конярстві району, області, республіки або країни і обміну досвідом роботи. Зазвичай їх відкриття приурочують до свята(1-і Травня, День Перемоги, День працівника сільського господарства та ін.). Під час виставок на спеціальних стендах виставляють різні матеріали, що відображають досягнення кращих конярських господарств, освітлюється досвід роботи передовиків виробництва. Окрім коней, на виставках можуть експонуватися вдосконалені вози, збруя, зразки раціоналізаторських новинок, макети будівель або фрагменти технологічних ліній і т. п. Районні виставки тривають 2 - 3 дні.

Конкурси сприяють поліпшенню багатогранної роботи племінних господарств по досягненню ними високих виробничих показників в конярстві. Згідно з положенням "Про Всесоюзний конкурс" в ньому можуть брати участь кінні заводи, що мають не менше 50 кобил при стаєнному і 150 кобил при культурно-табунному утриманні.

Експорт або постачання для продажу за кордон є показником популярності вітчизняних порід коней на європейському і світовому ринках. Наша країна давно і багато експортує коней. В середині XIX ст. у великій кількості вивозилися робочі і роз'їзні коні місцевих порід - вятської, жмудської, естонської, але особливий попит мали орловські рисаки, що не знали собі рівних серед легкозапряжних порід Європи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
"ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
Конференція присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо проблем вивчення, збереження та формування...
ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ в Україні в контексті сучасності
У статті зроблено спробу показати сучасний стан, особливості та перспективи розвитку патріотичного виховання в Україні
Centro di Coordinamento delle Organizzazioni Ucraine in Italia
Пропозиції до проекту плану організації постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Закордонне...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...
Дійсно ціни на носії інформації впали до якихось непристойних значень. Умістити на мініатюрну флешку улюблені фільми, музичні кліпи,...
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
Міністерство освіти і науки україни
Сучасний СТАН ТА ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
2. Керівництво змаганнями
Миколаївської області та управлінням з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації виключне право на загальне...
Порядок денний засідання обласної МКМР з правової освіти населення
Про стан та перспективи розвитку правової освіти і правового виховання у навчальних закладах області
«Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні»,...
«Круглий стіл» у форматі web-конференції на тему «Проблеми та перспективи розвитку архівної справи в південному регіоні», у якому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка