НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»


Скачати 498.13 Kb.
НазваНАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Сторінка6/9
Дата16.03.2013
Розмір498.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Захист звіту з практики здійснюється з використанням презентації в середовищі Power Point, а результати проходження практики обговорюються на «круглому столі».Оцінювання результатів проходження практики.

Оцінювання звіту з науково-дослідної практики здійснюється керівником магістерської дипломної роботи за 12-ти бальною шкалою.

Переддипломна практика – VI курс

Переддипломна практика студентів 6 курсу спеціальності «Прикладна статистика» є завершальним етапом в підготовці дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Метою переддипломної практики є формування у студентів навиків узагальнення передового досвіду щодо аналізу обраного об’єкта (задачі) дослідження, реалізація набутих компетенцій щодо оцінки, аналізу та статистичного моделювання вивчаємих явищ та процесів.

Для досягнення поставленої мети студенти вирішують наступні завдання:

закріплюють теоретичні знання щодо блоку професійних дисциплін спеціальності та розглядають сучасний базис об’єкта дослідження дипломної роботи на основі аналізу літературних джерел;

набувають практичних навичок щодо використання інформаційних технологій збору, обробки та аналізу інформації;

проводять оцінку та аналіз об’єкта дослідження з використанням статистичної методології;

виявляють закономірності розвитку вивчаємого об’єкта, здійснюють його моделювання та прогнозування.

Як результат проходження переддипломної практики на 6 курсі студенти набувають наступних компетенцій:

здатність до узагальнення теоретичних, методичних та методологічних підходів наукових досліджень, які потребують поглиблених професійних знань;

здатність проводити критичний аналіз існуючих точок зору з проблемних питань;

здатність робити висновки щодо тенденцій розвитку явищ та процесів за допомогою статистичного моніторингу, узагальнення та моделювання;

здатність використовувати сучасні методи аналізу та управління в різних сферах прикладної статистики;

здатність формувати системи статистичних показників для аналізу стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

здатність проводити системний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності суб’єктів господарювання;

здатність діагностувати структурні зрушення соціально-економічних явищ та процесів;

здатність використовувати сучасні методи інтелектуального аналізу даних;

здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для статистичного аналізу, моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

здатність презентувати підсумки проведеного дослідження у вигляді аналітичних звітів, наукових статей з використанням сучасних засобів візуалізації матеріалу.

База проходження переддипломної практики

Базою переддипломної практики для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Статистичне забезпечення аналізу та прогнозування макроекономічних процесів» є науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України.

Базою переддипломної практики для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Статистична діагностика функціонування та розвитку підприємств» є різноманітні бізнес-структури та статистичні організації обласного, муніципального та районного рівнів.

Керівництво переддипломною практикою

Кафедра статистики та економічного прогнозування зобов’язана ознайомити студентів з положенням щодо переддипломної практики, видати кожному студенту щоденник практики. Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюється викладачами кафедри.

Керівник практики від Вузу зобов’язаний:

розробити графік проходження практики;

проводити консультації студентів щодо питань проходження практики та складання звіту з практики;

контролювати виконання графіку проходження практики (табл. 4) та хід збору матеріалів для звіту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з «Економіки і менеджменту підприємства» для студентів за напрямом підготовки 050501 «Прикладна механіка»
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка