НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»


Скачати 498.13 Kb.
НазваНАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Сторінка3/9
Дата16.03.2013
Розмір498.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Виробнича практика – ІІІ курс

Метою виробничої практики є набуття професійних компетенцій щодо обробки статистичної інформації на підставі використання програмних продуктів Microsoft Excel та Access.

Основними завданнями практики є набуття студентами навичок щодо:

роботи з програмними продуктами Microsoft Excel та Access;

введення та обробки статистичних даних засобами даних пакетів;

імпорту, експорту статистичної інформації за допомогою макросів Microsoft Excel;

перетворення інформації за допомогою макросів в різні форми її збереження;

використання макросів для автоматизації звичайних задач та створення функцій користувача програмного продукту;

роботи з базовими модулями СУБД Microsoft Access;

побудови баз даних за допомогою СУБД Microsoft Access;

використання елементарних засобів СУБД Access для аналізу даних.

Як результат проходження виробничої практики студенти набувають наступних компетенцій:

використання пакету Microsoft Excel для обробки статистичної інформації;

здійснення обробки інформації на підставі проектування баз даних в Microsoft Access;

застосування макросів для вирішення завдань відповідно до конкретної ситуації;

використання засобів Microsoft Access для аналізу статистичної інформації;

вирішення професійних задач за допомогою сучасних інформаційних систем та програмних продуктів;

формування статистичних звітів на підставі сучасних інформаційних засобів візуалізації та обробки статистичної інформації.


Етапи проходження виробничої практики:

  1. Знайомство з програмними продуктами Microsoft Excel та Access.

  2. Знайомство з базовими модулями програм.

  3. Ознайомлення та вивчення макросів для візуалізації та обробки статистичних даних.

  4. Побудова та ознайомлення з існуючими БД в Microsoft Acсеss.

  5. Використання базових модулів Microsoft Acсеss для аналізу та обробки статистичної інформації.

  6. Вирішення завдань за допомогою програмних продуктів Microsoft Excel та Access, підготовка звіту з практики.

Звіт з виробничої практики

За результатами проходження виробничої практики кожний студент повинен представити керівнику практики звіт.

Звіт з виробничої практики має наступну структуру:

вступ, який містить мету виробничої практики, перелік задач, які необхідно виконати. Обсяг вступу 1-2 сторінки;

перший розділ, який складається з теоретичних та функціональних положень програмних продуктів, що вивчаються. Обсяг першого розділу 7-10 сторінок;

другий розділ, який містить постановку завдання та його реалізацію за допомогою Microsoft Excel та Access. Обсяг другого розділу 10-15 сторінок;

висновок, який містить економічну інтерпретацію вирішених завдань за допомогою інструментів вивчаємих програм. Обсяг висновку 1-2 сторінки.

Оцінювання результатів проходження практики.

Захист та оцінювання звітів з практики здійснюється шляхом захисту лабораторних робіт та написання тестів.

Переддипломна практика –ІV курс

Переддипломна практика студентів 4 курсу спеціальності «Прикладна статистика» є завершальним етапом в підготовці дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Метою переддипломної практики є доведення на практиці використовувати набуті професійні компетенції щодо розв'язання конкретної, актуальної задачі в галузі статистики, формування вміння проводити статистичне спостереження та економіко-статистичний аналіз для вирішення комплексу питань, пов'язаних з конкретною темою дипломної роботи.

Для досягнення поставленої мети студенти вирішують наступні завдання:

закріплюють теоретичні знання щодо блоку фундаментальних та професійних дисциплін спеціальності та розглядають сучасні теоретичні основи об’єкта дослідження дипломної роботи на основі аналізу літературних джерел;

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з «Економіки і менеджменту підприємства» для студентів за напрямом підготовки 050501 «Прикладна механіка»
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка